Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Komercinė teisė>Komercinės teisės referatai

Komercinės teisės referatai (112 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcinių bendrovių steigimas

  Darbo tema. Darbo tikslas. Akcinių bendrovių steigimas.
  Komercinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-14
 • Asmenų pasikeitimas sutartinėje prievolėje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti asmenų pasikeitimą sutartinėje prievolėje. Prievolės pagrindinės charakteristikos. Prievolėje veikiantys asmenys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Sutartinė prievolė. Sutartinių prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas sutartinėje prievolėje. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2008-11-13
 • Bankrotas (3)

  Istorija. Nemokumo pagrindai. Bankroto procedūros pradžia. Bankroto procedūros vykdymas. Teisinės pasekmės iškėlus bankroto bylą. Konkurso masė. Bankrotas pagal Italijos įstatymus.
  Komercinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-09-15
 • Bankrotas. Įmonių bankrutavimas Lietuvoje

  Įvadas. Bankrotas, jo priežastys. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Įmonės administratorius. Bankroto bylos iškėlimo pasekmės. Bankrotas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Disponavimas bankrutuojančios įmonės turtu. Darbo santykių reguliavimas. Tyčinis bankrotas. Bankroto bylos nutraukimas. Taikos sutartis. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Turto perdavimas. Senojo ir naujojo bankroto įstatymų panašumai ir skirtumai. Bankrotas užsienyje. Bankrotas Lietuvoje. Bankroto atsiradimo priežastys Lietuvoje. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2008-10-08
 • Bankroto bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai

  Įvadas. Bankroto bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai. Kada keliama bankroto byla. Kas turi teisę kreiptis į teismą. Ieškovų teisės. Ieškininio pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo padavimo tvarka ir reikalingi pateikti dokumentai. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Bankroto bylos nutraukimas. Išvados. Priedai (4).
  Komercinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-11-25
 • Bankroto ir restruktūrizavimo proceso ypatumų lyginamoji analizė

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Pagrindinės įmonių bankroto įstatymo sąvokos. Pagrindinės įmonių restruktūrizavimo sąvokos. Restruktūrizavimo ir bankroto procesų pradžia. Bankroto bylos ir restruktūrizavimo bylos iškėlimas. Administratorius skyrimas restruktūrizavimo ir bankroto procese. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų pasibaigimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-12-21
 • Bankroto ir restruktūrizavimo proceso ypatumų lyginamoji analizė (2)

  Įvadas. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų samprata. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų vykdymo būdai. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų pradžia. Pareiškimų iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylas pateikimas. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo sąlygos. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimas. Atsisakymas kelti bankroto ir restruktūrizavimo bylas. Nutarties priėmimas iškelti restruktūrizavimo ir bankroto bylas. Nutarčių iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylas įsiteisėjimas. Bankrutuojančios ir restrukturizuojamos įmonių administratorių pareigos. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų baigtys. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų nutraukimas. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų pabaiga. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-10-09
 • Bankų teisės apžvalga

  Įvadas. Bankų sistema. Centrinis bankas. Komerciniai bankai ir jų veikla. Banko kapitalas. Apskaita. Finansinė atskaitomybė. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-04-27
 • Bendros kompetencijos teismai. Jų rūšys

  Lietuvos aukščiausiasis teismas. Apeliacinis teismas. Apygardų teismai. Apygardų administraciniai teismai. Apylinkės teismai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
  Komercinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-29
 • Bendrovės steigėjai, jų teisės ir pareigos

  Steigėjai. Akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas. Turto įsigijimas iš akcinės bendrovės steigėjo. Akcininkų teisės ir pareigos. Turtinės akcininkų teisės. Akcininko balsavimo teisė. Akcininko teisė gauti informaciją. Teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovės veiklos ataskaita. Bendrovės vadovas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-29
 • Biudžetinių ir savivaldybės įstaigų steigimo ypatumai

  Įvadas. Įmonės teisės ir pareigos. Įmonės steigimas ir registravimas. Įmonės įstatai. Įmonės įregistravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Įmonės valdymas. Įmonės nuosavas kapitalas, turtas ir pelno paskirstymas. Įmonės veiklos kontrolė. Įmonės reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas.
  Komercinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-10-26
 • Draudimo įmonių teisinis reguliavimas

  Įvadas. Draudimo istorija. Draudimo sąvoka. Draudimo funkcijos. Draudimo santykių dalyviai. Draudimo teisės šaltiniai. Įstatymai kaip draudimo teisės normų išraiškos forma. Tarptautinės sutartys, susitarimai, Europos Sąjungos direktyvos. Draudimo veiklos reglamentavimas įstatymų lydimaisiais teisės aktais. Draudimo rūšies taisyklės. Paprotys, kaip draudimo teisės šaltinis. Oficialiai neprivalomi draudimo teisės šaltiniai. Teismų praktika. Draudimo teisės doktrina. Draudimo teisės principai. Sutarties turinio pasirinkimo ir individualizavimo principas.Kongruencijos(atitikimo) principas. Nepagrįsto praturtėjimo ir pelno neleistinumo principas. Pasitikėjimo principas. Draudimo sutarties standartinių sąlygų viešumo principas. Draudimo teisės institutai. Bendrieji draudimo teisės institutai. Savanoriškojo draudimo sutarties institutas. Privalomojo draudimo institutas. Perdraudimo institutas. Draudimo priežiūros institutas. Draudimo įmonių veiklos reguliavimo institutas. Draudimo tarpininkavimo institutas. Draudimo finansų institutas. Draudėjų (vartotojų) teisių apsaugos institutas. Draudikų ir draudėjų atsakomybės institutas. Draudimo šakos, grupės ir rūšys. Draudimo teisės normų vieta teisės sistemoje. Draudimo teisės šaka: kodifikacijos Lietuvoje perspektyva. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2007-03-09
 • Faktoringas (6)

  Įvadas. Faktoringo samprata. Faktoringo sutarties dalykas. Faktoringo sutarties šalys. Faktoringo sutarties forma. Faktoringo sutarties rūšys. Faktoringo rinkos apžvalga. Išvada.
  Komercinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-16
 • Finansinė nuoma. Lizingas

  Lizingas (finansinė nuoma). Pagrindinės sąvokos. Lizingo (finansinės nuomos) sutarties samprata. Lizingo sutarties dalykas. Lizingo dalyko perdavimas. Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. Lizingo sutarties įtaka tretiesiems asmenims. Pardavėjo atsakomybė. Lizingo sutarties nutraukimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-20
 • Frančizės sutartis

  Įvadas. Sutarties samprata. Frančizės sutarčių rūšys. Frančizės sutarties elementai. Frančizės sutarties atskyrimas nuo kitų sutarčių rūšių. Frančizės sutarties turinys. Šalių teisių apribojimai. Šalių pasikeitimas. Frančizės sutarties pabaiga.
  Komercinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-12-18
 • Ikisutartinių santykių reguliavimas tarptautinėse sutartyse

  Įvadas. Ikisutartiniai santykiai. Ikisutartinių santykių samprata. Ikisutartiniai dokumentai ir jų reikšmė. Ikisutartinių santykių reguliavimas. Sutarčių teisės harmonizavimas. Ikisutartinių santykių reguliavimas Lietuvoje. Ikisutartinių santykių reguliavimas tarptautinėse sutartyse. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2008-01-13
 • Įmonėms taikytina teisė

  Įmonių teisės sistema. Įmonėms taikytinos teisės nustatymo kriterijai. Kriterijai, kurie remiasi juridinio asmens fikcijos teorija. Kriterijai, kurie remiasi realine juridinio asmens teorija. Dviejų pagrindinių inkorporacijos bei siege reel kriterijų palyginimas. Įmonėms taikytinos teisės sfera. Įmonėms taikytina teisė pagal Europos Teisingumo Teismo sprendimus. Įmonių įstatymo pakeitimai. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimai. Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimai. Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje įstatymas. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) privalumai ir trūkumai įmonėms taikytinos teisės srityje/Kokį bendrą teigiamą poveikį turės narystė Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-05-04
 • Įmonės bankrotas

  Įžanga. Bankroto samprata. Įmonės bankroto bendriniai dalykai. Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. Bankroto bylos kėlimo pagrindai. Įmonės bankroto procedūra. Bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Neteisminės bankroto procedūros taikymas. Supaprastintas bankroto procesas. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Tyčinis bankrotas. Taikos sutartis. Įmonės reorganizavimas. Bankrutuojančios įmonės likvidavimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-11-23
 • Įmonės bankroto ir restruktūrizavimo įstatymų santykis

  Įvadas. Įmonės bankrotas ir restruktūrizavimas. Bankrotas. Restruktūrizavimas. Įstatymų paskirtis. Įmonės bankroto įstatymo paskirtis. Įmonės restruktūrizavimo įstatymo paskirtis. Bankroto ir restruktūrizavimo procesai. Bylos nagrinėjimas. Administratorius bankroto ir restruktūrizavimo bylose. Bylos nutraukimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-03-27
 • Įmonės kolektyvinė sutartis

  Įvadas. Įmonės kolektyvinė sutartis ir jos sudarymo sritis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir galiojimo trukmė. Nesutarimų ir ginčų, kylančių sudarant ir vykdant įmonės kolektyvinę sutartį, sprendimo tvarka. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-15
Puslapyje rodyti po