Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Komercinė teisė

Komercinė teisė (249 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administratoriaus statusas įmonės bankroto ir restruktūrizavimo bylose

  Įvadas. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylų ypatumai. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo priežastys. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų reikalaujami dalyvauti subjektai. Administratoriaus statuso įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylose specifika. Administratoriaus įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylose samprata. Administratoriaus įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylose pasamdymas. Šalių susitarimai. Administratoriaus įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylose veiksmai ir priemonės. Administratoriaus įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylose teisės ir pareigos. Įstatymais reglamentuojama atsakomybė. Užsienio patirtis. Išvados ir siūlymai. Santrauka. Summary. Darbe naudojamų terminų žodynas.
  Komercinė teisė, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2007-06-08
 • Akcinė bendrovė: samprata ir būdingi bruožai

  Įvadas. Akcinė bendrovė samprata ir būdingi bruožai. Akcinių bendrovių privalumai ir trūkumai. Įmonės rūšies pasirinkimo motyvai. Akcinių bendrovių steigimas. Steigimo etapai. Steigimo dokumentai. Bendrovių bei akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės teisės ir pareigos. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Valdyba. Bendrovės vadovas. Kiti bendrovės organai. Revizorius, auditorius. Vyriausiais finansininkas (buhalteris). Bendrovės kapitalas. Įstatinis kapitalas. Akcinių bendrovių pabaiga. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovės likvidavimas. Bendrovės pertvarkymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-04-20
 • Akcinės bendrovės (2)

  Įvadas. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinės bendrovės kaip juridiniai asmenys. Akcinės bendrovės steigimas. Bendrovės steigimo sutartis. Bendrovės registravimas. Akcijų pasirašymas. Akcijos ir obligacijos. Vardinės akcijos. Pareikštinės akcijos. Paprastosios akcijos. Privilegijuotosios akcijos. Darbuotojų akcijos. Bendrovės įstatai. Steigiamasis susirinkimas. Juridinio asmens įregistravimas registro centre. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens buveinė. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos. Akcininkų teisės. Teisė disponuoti akcijomis. Teisė laiku ir reguliariai gauti reikiamą informaciją apie bendrovę. Teisė dalyvauti ir balsuoti visuotinuose akcininkų susirinkimuose. Teisė rinkti bendrovės valdymo organus. Teisė gauti bendrovės pelno dalį. Teisė kreiptis dėl teisminės pažeistų teisių gynybos. Akcinės bendrovės valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Akcinės bendrovės valdyba. Valdybos pirmininkas ir nariai. Bendrovės vadovas. Akcinės bendrovės administracija. Akcinės bendrovės turtas. Auditas ir revizija akcinėse bendrovėse. Akcinės bendrovės pabaiga. Bendrovės gali būti reorganizuojamos. Išvados. Priedas (1).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(103 puslapiai)
  2006-05-18
 • Akcinės bendrovės (AB) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB) kaip juridinis asmuo

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens samprata. Juridinio asmens sąvokos transformacija. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens požymiai. Juridinis asmuo kaip nusikalstamos veikos subjektas. Juridinio asmens esmės aiškinimo teorijos. Juridinio asmens organų paskirtis. Akcinės bendrovės (AB) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinės bendrovės kaip juridiniai asmenys. Uždarosios akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių steigimas. Uždarųjų akcinių bendrovių steigimas. Bendrovės steigimo akto prigimtis. Ar bendrovės steigimo aktas yra sandoris? Akcinės bendrovės turtas – akcijos. Akcinė juridinių asmenų nuosavybė. Akcinė bendrovė yra fikcija. Vieno dalyvio bendrovės. AB likvidavimo tvarka. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovių duomenų ir dokumentų atskleidimas. Akcinės bendrovės valdymas. Bendrovės organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas. Bendrovės stebėtojų taryba, valdyba. Lietuvos ir užsienio akcinių bendrovių panašumai bei skirtumai. Summary. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-04-30
 • Akcinės bendrovės steigimo, teisinio statuso ir atsakomybės lyginamoji analizė

  Įvadas. Bendrosios sąvokos. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių steigimas. Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių teisinis statusas. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės atsakomybė. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-11-27
 • Akcinių bendrovių kūrimas

  Akcinių bendrovių kūrimas. Bendrovių steigimo etapai.
  Komercinė teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-11-23
 • Akcinių bendrovių kūrimas (2)

  Įvadas. Akcinių bendrovių kūrimas. Etapai. Išvados.
  Komercinė teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-09
 • Akcinių bendrovių steigimas

  Darbo tema. Darbo tikslas. Akcinių bendrovių steigimas.
  Komercinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-14
 • Apskaitos politika (3)

  Straipsnių analizė. Įvadas. Pagrindinės įstatymų sąvokos. 9 straipsnis. Apskaitos politika. 10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas. 12 straipsnis. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas. 14 straipsnis. Apskaitos dokumentų pasirašymas. 17 straipsnis. Finansinė atskaitomybė. 21 straipsnis. Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą. 22 straipsnis. Komercinė paslaptis.
  Komercinė teisė, analizė(6 puslapiai)
  2006-11-01
 • Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, ribojantys privačios žemės naudojimą, yra neteisėti dėl to, kad riboja asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principams, įtvirtintiems Konstitucijoje?

  Įvadas. Nuosavybės teisių apsauga ir prielaidos taikyti apribojimus tarptautinėse teisės normose. Nuosavybės teisių apsauga. Prielaidos taikyti apribojimus. Apribojimų naudoti privačią nuosavybę atsiradimas ir taikymas Lietuvoje (1990-2001 m.). Ribojančių nuostatų taikymo subjektas, nuosavybės forma, objektas. Nuosavybės teisių apsauga ir veiklos apribojimai Lietuvos teisinėje sistemoje. Konstitucija. Įstatymai. Egzistuojantys žemės nuosavybės ir naudojimo teisių ribojimai. Servitutai. Kiti žemės nuosavybės ir naudojimo teisių ribojimai. Vyriausybės ir kitų institucijų kompetencija šioje srityje. Ar turėjo įgaliojimus priimti tokius teisės aktus? Ar nebuvo peržengtos tokio reguliavimo ribos? Ar apskritai šios institucijos gali reglamentuoti tam tikrą visuomeninių santykių, susijusių su asmens laisvėmis ir teisėmis sritį? Teisinių konfliktų tarp privačios žemės naudotojų ir valstybės institucijų sprendimo galimybės. Procedūra ir kompetencija. Dėl Vyriausybės norminio akto. Dėl norminio administracinio akto. Pasekmės. Konstituciniam teismui priėmus sprendimą. Administraciniam teismui priėmus sprendimą. Išvados. Santrauka anglų kalba.
  Komercinė teisė, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2006-10-10
 • Arbitražo rūšys

  Institucinis arbitražas. Ad hoc arbitražas. Ad hoc privalumai. Institucinio arbitražo ir ad hoc arbitražo skirtumai.
  Komercinė teisė, analizė(4 puslapiai)
  2007-03-16
 • Asmenų pasikeitimas sutartinėje prievolėje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti asmenų pasikeitimą sutartinėje prievolėje. Prievolės pagrindinės charakteristikos. Prievolėje veikiantys asmenys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Sutartinė prievolė. Sutartinių prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas sutartinėje prievolėje. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2008-11-13
 • Atsakomybės už konkurenciją teisės aktų apžvalga

  Įvadas. Atsakomybės už konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus rūšys. Ūkio subjektams taikomos administracinės sankcijos už konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Elgesio įpareigojimai. Struktūriniai įpareigojimai. Baudos, jų skyrimo ir išieškojimo tvarka. Žalos atlyginimas pažeidus konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus. Žalos, atsiradusios dėl draudžiamų susitarimų sudarymo arba dėl ūkio subjektų piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, atlyginimas. Žalos, atsiradusios dėl neleistinos koncentracijos, atlyginimas. Ūkio subjektų civilinė atsakomybė už veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams. Žalos atlyginimas suteikus neteisėtą valstybės pagalbą. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-03-16
 • Atsiskaitymai čekiais ir vekseliais

  Čekio samprata. Čekinis atsiskaitymas. Vekselio samprata. Atsiskaitymai vekseliais. Vekselio požymiai. Pareikštinis vekselis. Orderinis vekselis. Vardinis vekselis.
  Komercinė teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-05-19
 • Atskirų finansinių paslaugų teisinis reglamentavimas

  Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas. Sąvoka, požymiai. Indėlis. Indėlininkų teisės. Indėlių skirtumai nuo kitų bankinės ar kreditinės veiklos operacijų ir atskiros indėlių rūšys. Depozitas. Indėliai pagal indėlio sutartį. Lėšų pervedimas. Mokėtojas. Mokėtojo bankas. Gavėjo bankas. Paskola. Pagal terminą. Įkeitimas, hipoteka. Laidavimas. Garantija. Netesybos. Lizingas. Faktoringas (finansavimas perleidžiant piniginį reikalavimą). Faktorius. Vidinis ir tarptautinis. Atviras ir uždaras faktoringas. Pagal nuolatinumą. Faktoringo sutarties elementai: šalys, dalykas, teisės, pareigos. Dalykas. Sutarties turinys. Mokėjimo priemonės. Mokėjimo kortelės.
  Komercinė teisė, konspektas(39 puslapiai)
  2007-05-14
 • Bankininkystė

  Įvadas. Lietuvos bankas. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko veiklos organizavimas. Lietuvos banko pinigų politika bei užsienio atsargos ir operacijos su užsienio finansų ir kredito įstaigomis. Komerciniai bankai. Komercinių bankų steigimas ir licencijavimas. Banko akcininkai ir akcijos. Banko valdymas ir bankų veikla. Bankroto bylos bankams iškėlimas ir teisminio nagrinėjimo tvarka. Banko veikla AB Šiaulių bankas pavyzdžiu. Mažmeninės bankininkystės skyriaus nuostatai. Kasos darbo taisyklės AB Šiaulių banke. AB Šiaulių bankas sudaromi sandoriai. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-08-10
 • Bankininkystės teisinis reguliavimas

  Institucinis apibrėžimas. Funkcinis apibrėžimas. Bankų teisės šaltiniai. Banko steigimas ir jos veiklos licencijavimas. Banko valdymas. Bankų veikla. Banko reorganizavimas, likvidavimas, bankrotas. Dukteriniai bankai, filialai, atstovybės ir kiti padaliniai.
  Komercinė teisė, konspektas(11 puslapių)
  2006-05-22
 • Bankrotas (3)

  Istorija. Nemokumo pagrindai. Bankroto procedūros pradžia. Bankroto procedūros vykdymas. Teisinės pasekmės iškėlus bankroto bylą. Konkurso masė. Bankrotas pagal Italijos įstatymus.
  Komercinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-09-15
 • Bankrotas. Įmonių bankrutavimas Lietuvoje

  Įvadas. Bankrotas, jo priežastys. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Įmonės administratorius. Bankroto bylos iškėlimo pasekmės. Bankrotas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Disponavimas bankrutuojančios įmonės turtu. Darbo santykių reguliavimas. Tyčinis bankrotas. Bankroto bylos nutraukimas. Taikos sutartis. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Turto perdavimas. Senojo ir naujojo bankroto įstatymų panašumai ir skirtumai. Bankrotas užsienyje. Bankrotas Lietuvoje. Bankroto atsiradimo priežastys Lietuvoje. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2008-10-08
 • Bankrotas. Įmonių bankrutavimo priežastys Lietuvoje

  Įvadas. Įmonių bankrotas. Kas tai? Užsienio patirtis. Padėtis Lietuvoje. Bankrotai Lietuvoje. Neatsiskaitymas su darbuotojais. Bankroto procedūrų teisinis reguliavimas Lietuvos respublikoje. Senojo ir naujojo Bankroto įstatymų panašumai ir skirtumai. Bankroto procedūros. Bankroto procedūrų iniciatoriai. Bankroto bylos iškėlimo prielaidos ir tikslai. Teismo vaidmuo. Profesija- įmonių administratorius. Bankroto bylos iškėlimo pasekmės. Darbuotojų padėtis. Kreditorių atsakomybė. Gelbėti bankrutuojančią įmonę ar teisingai padalyti jos turtą? Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Ankstesnio verslo apimčių fiksavimas esamame lygyje mažinant personalo skaičių ir naudojamą turtą. Naujo verslo įsisavinimas, kai senasis nebeturi perspektyvų. Bankrutuojančios įmonės prijungimas prie normaliai veikiančios. Ištekliai. Komanda. Likvidavimas. Taikos sutartis. Išvados. Priedai (5).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-09-20
Puslapyje rodyti po