Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Komercinė teisė>Komercinės teisės pristatymai

Komercinės teisės pristatymai (20 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankų ir kredito unijų veikla

  PowerPoint pristatymas. Kredito unijos. Reglamentavimas. Sąvokos. Kredito unijos statusas. Kredito unijų veikla. Savitarpio paskolos paskirtis, dydis ir grąžinimo užtikrinimas. Kredito unijos steigimas. Kredito unijos įstatai. Kredito unijos registravimas. Kredito unijos nariai. Kredito unijos nario teisės. Kredito unijos nario pareigos. Narystės nutraukimas ir narystės pasibaigimas. Pašalinimas iš kredito unijos. Valdymo organai. Kredito unijos kapitalas. Kredito unijų veiklos kontrolė. Bankai. Reglamentavimas. Sąvokos. Banko steigimo tvarka. Licencija. Banko akcininkai. Banko valdymas. Banko kapitalas. Banko paslaptis. Bankų priežiūra. Poveikio priemonės.
  Komercinė teisė, pristatymas(36 skaidrės)
  2005-11-13
 • Elektroninės komercijos samprata, ypatumai, modeliai. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos. UNCITRAL elektronines komercijos įstatymo modelis

  PowerPoint pristatymas. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninės komercijos ypatumai. Elektroninės komercijos ypatumai (5). Elektroninės komercijos modeliai. Elektroninės komercijos modeliai (3). Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: EBPO veikla. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: PPO veikla. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: Tarptautinės prekybos rūmų veikla. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: Europos Komisijos veikla. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: Europos Komisijos veikla (2). Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: UNCITRAL veikla. UNCITRAL elektronines komercijos įstatymo modelis. UNCITRAL elektronines komercijos "įstatymo" modelis.
  Komercinė teisė, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-06-02
 • Įmonių bankrotas

  PowerPoint pristatymas. Įmonių bankrotas. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai. Bankroto teisės šaltiniai. Bankroto proceso tikslai. Restruktūrizavimo proceso tikslai. Pagrindinės įmonių bankroto įstatymo sąvokos. Bankroto procedūros etapai. Subjektai, galintys paduoti pareiškimą dėl bankroto. Supaprastintas bankroto procesas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Administravimo išlaidos. Restruktūrizavimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(22 skaidrės)
  2005-11-08
 • Įmonių bankrotas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įmonės bankrotas. Bankroto teisės šaltiniai. Bankroto proceso tikslai. Subjektai, galintys paduoti pareiškimą dėl bankroto. Teismo pareigos, iškėlus bankroto bylą. Supaprastintas bankroto procesas. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Administravimo išlaidos. Restruktūrizavimo proceso tikslai. Restruktūrizavimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(28 skaidrės)
  2005-11-14
 • Įmonių teisė

  PowerPoint pristatymas. Įmonių teisė. Įmonių teisės šaltiniai. Šaltinių hierarchija. Įmonių teisės subjektai – juridiniai asmenys. Įmonių teisės subjektai –juridiniai asmenys.
  Komercinė teisė, pristatymas(12 skaidrių)
  2005-11-14
 • Įmonių teisė (2)

  PowerPoint pristatymas. Juridiniai asmenys. JA skirstymas. Juridinių asmenų skirstymas. Skirstymo pagrindai. Reglamentavimo skirtumai (viešųjų ir privačiųjų JA). Juridinių asmenų klasifikacija. JA pavadinimas (sudarymas). Steigiamo JA pavadinimas. Teisė į JA pavadinimą. JA pavadinimo keitimas. JA dokumentuose (ne vidaus susirašinėjimo) nurodoma informacija. JA įstatai. JA turtas. JA buveinė. JA atsakomybė pagal prievoles. JA veiklos laikotarpis. JA finansiniai metai. JA filialas. JA atstovybė. JA atstovybės nuostatai. JA veiklos licencijavimas. Juridinių asmenų steigimas, registravimas. JA steigimas. JA steigėjai. JA registras. JA registravimas. JA registro duomenys. JA registras (informacijos viešumas). Juridinio asmens organai. JA organų kompetencija. Privataus JA vald.org. sandoriai, sudaryti pažeidžiant jų kompetenciją. JA valdymo organo nariai. JA dalyvių teisės. Protokolas. Balsavimas. Juridinių asmenų pertvarkymas ir pabaiga. Skirtingų teisinių formų JA reorganizavimas. Reorganizavimo sąlygos. Reorganizavimo sąlygų įvertinimas. Reorganizavimo sąlygų paskelbimas. Reorganizavimo negaliojimas. JA likvidavimo pagrindai. JA dalyvių sprendimas dėl likvidavimo. Likvidatoriaus atšaukimas. Likvidatorius. Pranešimas apie likvidavimą. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. JA pripažinimas neteisėtai įsteigtu. JA pertvarkymas. Juridinio asmens veiklos tyrimas. JA veiklos tyrimo etapai. Priverstinis akcijų (dalių, pajų) pardavimas. Priverstinis akcijų pardavimas. Procedūros etapai. Akcijų (dalių, pajų) perleidimo ribojimai. Ekspertai. Kainos nustatymas.
  Komercinė teisė, pristatymas(97 skaidrės)
  2005-11-14
 • Juridiniai asmenys komercinių teisinių santykių dalyviai

  PowerPoint pristatymas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens požymiai. Juridiniai asmenys, pagal veiklos pobūdį. Valstybė ir savivaldybės, kaip juridiniai asmenys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Juridinių asmenų steigimo dokumentai. Juridinio asmens įstatai. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles. Juridinio asmens finansiniai metai. Juridinio asmens filialas. Juridinio asmens atstovybė. Juridinio asmens steigimo tvarka. Juridinio asmens steigėjai.
  Komercinė teisė, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-04-26
 • Klaidinanti reklama. Lyginamoji reklama

  PowerPoint pristatymas. Klaidinančios reklamos samprata ir požymiai. Lietuvos Respublikos (LR) reklamos įstatymo 2 skirsnis 5 straipsnis. Klaidinanti reklama. Lietuvos Respublikos (LR) reklamos įstatymo 2 skirsnis 5 straipsnis (3). Klaidinanti reklama (2). Lietuvos Respublikos (LR) nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 2 skirsnis. Nesąžininga komercine veikla. Lietuvos Respublikos (LR) nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 2 skirsnis 5 str. Klaidinantys veiksmai. Lietuvos Respublikos (LR) nesąžiningos Komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 2 skirsnis 6 straipsnis. Klaidinantis informacijos neatskleidimas. Lietuvos Respublikos (LR) nesąžiningos Komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 2 skirsnis 7 straipsnis. Klaidinanti komercinė veikla, kurios nereikia įrodinėti. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 1. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 2. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 3. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 5. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 4. Lyginamoji reklama. Lietuvos Respublikos (LR) reklamos įstatymo 2 skirsnis 6 straipsnis. Lyginamoji reklama. Neleidžiama lyginamoji reklama. Pavyzdys 1. Neleidžiama lyginamoji reklama. Pavyzdys 2. Lietuvos Respublikos (LR) reklamos įstatymo 5 skirsnis 19 straipsnis. Konkurencijos tarybos teisės ir pareigos kontroliuojant reklamą. Atsakomybė už reklamos įstatymo pažeidimus. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis kodeksas 5 skirsnis 22 straipsnis. Baudos ir kitos administracinės nuobaudos.
  Komercinė teisė, pristatymas(22 skaidrės)
  2010-06-02
 • Komercinių ginčų sprendimai teisme ir arbitraže

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas. Sąvokos. Nuolatinės arbitražo institucijos. Atvejai, kai komercinis arbitražas pripažįstamas tarptautiniu. Arbitražinis susitarimas. Arbitro nušalinimo pagrindai. Arbitro įgaliojimų nutraukimas. Arbitražinio teismo kompetencija. Arbitražinis nagrinėjimas. Arbitražinio teismo sprendimas. Arbitražinio nagrinėjimo baigimas ar nutraukimas. Arbitražinio teismo sprendimo apskundimas. Užsienio arbitražinio teismo sprendimo pripažinimas ir vykdymas.
  Komercinė teisė, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-01-13
 • Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungoje (ES) (3)

  Europos Bendrijos (EB) Sutarties 23 straipsnio 1 dalis. Prekės sąvoka. Muitai. Lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai. Aspektai. Teisinės gynybos priemonės. Leidžiami privalomieji mokėjimai. Vidaus mokesčiai. Panašios prekės. Diskriminacijos rūšys. Tiesioginė diskriminacija. Netiesioginė diskriminacija. Konkuruojančios prekės. Teisinės gynybos priemonės. Kiekybiniai apribojimai. Sąvoka. 30 straipsnio pirmoji dalis. Apribojimai. Leidžiančios nukrypti nuostatos. Savavališka diskriminacija ir užslėptas prekybos apribojimas. Proporcingumas. Svarbu. Lygiaverčio poveikio priemonės. Dassonville formulė. Aspektai. Skirtingai taikomos priemonės. Vienodai taikomos priemonės. Cassis de dijon byla. Prekybos aplinkos taisyklės. Keck sprendimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(35 skaidrės)
  2008-06-04
 • Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungoje (ES) (4)

  PowerPoint pristatymas. Integracijos etapai (1). Integracijos etapai (2). Vidaus rinka ir muitų sąjunga. Muitų sąjunga. Laisvo prekių judėjimo ribojimai. Laisvo prekių judėjimo objektas. Muitai. Lygiaverčio poveikio mokėjimai (1). Lygiaverčio poveikio mokėjimai (7). Teisinės gynybos priemonės. Vidaus mokesčiai (1). Vidaus mokesčiai (13). Teisinės gynybos priemonės. Nefiskaliniai laisvo prekių judėjimo ribojimai. Kiekybiniai apribojimai. Lygiaverčio poveikio priemonės (1). Lygiaverčio poveikio priemonės (17). Laisvo prekių judėjimo išimtys (1). Laisvo prekių judėjimo išimtys (20). Eksporto apribojimų draudimas (1). Eksporto apribojimų draudimas (4).
  Komercinė teisė, pristatymas(73 skaidrės)
  2010-10-27
 • Lietuvos energetikos ūkio privatizavimas: tarptautinė, Europos sąjungos ir Lietuvos respublikos teisė

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos patirtis. Pasirengimas privatizavimui. Privatizavimas. Įvertinimas Lietuvos Respublikos (LR) teisės požiūriu. Elektros energetikos ūkis. Investicijos į elektros energetikos ūkį. Įvertinimas pagal Europos Sąjungos (ES) teisę. Tarptautinė teisė. Išvados.
  Komercinė teisė, pristatymas(36 skaidrės)
  2006-03-23
 • Mokesčių administravimo teisinė charakteristika. Bendrieji principai

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Mokesčių administravimo įstatymas. Mokesčių administratorius. Valstybės institucijos ir įstaigos, įgaliotos atlikti tam tikrus mokesčių administravimo veiksmus. Pagal mokesčių administravimo įstatymą administruojami mokesčiai. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai. Centrinio mokesčių administratoriaus pagrindinės funkcijos. Vietos mokesčių administratoriaus funkcijos. Mokesčių administratoriaus teisės. Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas su užsienio valstybių mokesčių administratoriais. Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos (ES) valstybių narių mokesčių administracijomis. Mokesčių administratoriaus pareigos. Mokesčių administratoriaus atsakomybė.
  Komercinė teisė, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-02-06
 • Patentinė paraiška kaip intelektualinės nuosavybės apsauga

  PowerPoint pristatymas. Intelektinė veikla ir jos rezultatai. Intelektinės veiklos rezultatų apsauga. Mokslinė veikla. Autorių ir patentų teisė. Teisės normos ir teisiniai santykiai. Autorių teisės normos. Patentų teisės normos. Lietuvos patentologų asociacija. Teisinė pramonės nuosavybės objektų apsauga. Patentinė paraiška. Patentavimo patikėtinis. Patentinė informacija. Patentinės informacijos charakteristika. Patentinės klasifikacijos. Intelektinės nuosavybės naudojimo organizavimas ir planavimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-05-09
 • Pirkimo-pardavimo sutartis (6)

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo samprata ir rūšys. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties tikslas (causa). Pirkimo – pardavimo sutarties kaina. Kainos reikšmė. Pirkimo – pardavimo sutarties šalys. Bendrosios pardavėjo pareigos. Bendrosios pardavėjo pareigos. Bendrosios pirkėjo pareigos.
  Komercinė teisė, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-05-10
 • Prievolės. Sutartys

  PowerPoint pristatymas. Prievolės samprata. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolės dalykas. Sandoriai. Valios išreiškimo forma. Sąlyginis sandoris. Sandorio sudarymo vieta. Sandorių sudarymas. Sandorių forma. Negaliojantys sandoriai. Nuginčijamo sandorio patvirtinimas. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris. Viešai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujantis sandoris. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris. Neįregistruoto JA vardu sudarytas sandoris. Neveiksnaus fizinio asmens sudarytas sandoris. Ribotai veiksnaus fizinio asmens sudarytas sandoris. Tariamo sandorio negaliojimas. Apsimestinio sandorio negaliojimas. Suklydus sudarytas sandoris. Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo sudarytas. Atstovo įgaliojimus viršijus sudarytas sandoris. Įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymas. Negaliojantis sandoris. Sutartys. Sutarties laisvės principas. Imperatyvios teisės normos. Sąžiningumo pareiga. Sutarčių rūšys. Viešoji sutartis. Sutarčių sudarymas. Oferta. Akceptas. Sutarties pakeitimo išlyga. Sutarties galia. Sutarties forma. Sutarčių aiškinimas. Sutarties vykdymas. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Sutarčių pabaiga: nutraukimas. Pagrindinės sutarties (pirkimo - pardavimo) dalys ir elementai (pavyzdys). Nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė. Savininko teisių apsauga ir gynimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(63 skaidrės)
  2005-11-14
 • Reklamos teisinis reglamentavimas

  PowerPoint pristatymas. Saviraiška ir reklama. Reklamos teisinio reguliavimo ypatumai. Reklamos reguliavimas. Svarbiausi Europos Sąjungos (ES) teisės aktai reglamentuojantys reklamą. Teisiniai reikalavimai reklamai. Lietuvoje draudžiama reklama. Išorinė reklama Lietuvoje. Reklaminiai įrenginiai. Reklama televizijoje. Reklama internete. Komercinis pranešimas. Neužsakyti elektroniniai komerciniai pranešimai ("neprašyta reklama"). Reklamos ribojimas. Tabako ir alkoholio bei jų gaminių reklama. Alkoholinių gėrimų reklama Lietuvoje. Tabako ir jo gaminių reklama. Maisto reklama. Sveikatos priežiūros produktų ir paslaugų reklama. Reklamos ribojimas Lietuvoje. Teisiniai reikalavimai reklamos turiniui. Lyginamoji reklama. Klaidinanti reklama. Žalos, padarytos klaidinančia reklama, atlyginimas. Žalą padariusių klaidinančia reklama atsakomybės sąlygos. Klaidinančios reklamos paneigimas ir uždraudimas. Paslėpta reklama. Teisiniai reikalavimai reklamai ir saviraiškos laisvė. Politinė reklama.
  Komercinė teisė, pristatymas(43 skaidrės)
  2005-12-28
 • Sutartys. Nuosavybės teisė

  PowerPoint pristatymas. Sandoriai. Valios išreiškimo forma. Sąlyginis sandoris. Sandorio sudarymo vieta. Negaliojantys sandoriai. Nuginčijamo sandorio patvirtinimas. Restitucija. Sutartys. Sutarčių sudarymas. Oferta. Akceptas. Pagrindinės sutarties (pirkimo - pardavimo) dalys ir elementai (pavyzdys). Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Sutarčių pabaiga: nutraukimas. Sutarčių pabaiga: negaliojimas. Nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Savininko teisių apsauga ir gynimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(29 skaidrės)
  2005-11-07
 • Verslo liudijimai

  PowerPoint pristatymas. Verslo liudijimai. Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarka. EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.
  Komercinė teisė, pristatymas(11 skaidrių)
  2005-11-07
 • Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės

  Sąvokos. Žemės ūkio bendrovė. ŽŪB teisės. ŽŪB Steigimas. Steigimo etapai. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įstatai. Bendrovės kapitalas. Bendrovės pagrindinio kapitalo padidinamas/sumažinimas. Pajus. Bendrovės pelnas. Dividendai. Bendrovės narių teisės. Bendrovės narių pareigos. Pajininko teisės. Narystės bendrovėje pasibaigimo pagrindai. Bendrovės narių susirinkimas. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės veiklos kontrolės organai. Revizijos komisija. Bendrovės reorganizavimas. Likvidavimas. Kooperatinės bendrovės. Sąvokos. Kooperatinė bendrovė. Steigimas. Kooperatinės bendrovės nariai. Narystės pasibaigimo ir atsiskaitymo tvarka. Nario teisės ir pareigos. Kapitalas. Nario pajus. Grynojo pelno skirstymas. Organai. Valdyba. Administracijos vadovas. Veiklos kontrolė. Reorganizavimas. Likvidavimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(40 skaidrių)
  2005-11-14
Puslapyje rodyti po