Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Specialioji pedagogika>Specialiosios pedagogikos referatai

Specialiosios pedagogikos referatai (78 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nemodalinės atminties sutrikimai

  Ugdytinio teigiamos mokymo motyvacijos palaikymas. Ugdytinio negalios apėjimas, taikant specialius mokymo būdus. Nepakankamai išlavėjusių gebėjimų ir pažintinių procesų ugdymas. Mokymo turinio keitimas. Vertinimas. Mokymo pasiekimų individualus vertinimas.
  Specialioji pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-28
 • Nežymiai sutrikusio intelekto aukštesniųjų klasių mokinių matų ir matinių skaičių įsisavinimo ypatumai

  Įvadas. Metrinės matų sistemos atsiradimas, matų įvairovė ir supažindinimas su matavimo vienetais. Metrinės matų sistemos atsiradimas. Matavimo vienetai Lietuvoje iki metrinės matų sistemos. Dabartiniai matavimo vienetai pasaulyje. Matų ir matinių skaičių mokymo programa specialiojoje mokykloje. Matų ir matinių skaičių veiksmų mokymo metodika specialiojoje mokykloje. Specialiosios mokyklos aukštesniųjų klasių mokinių matų ir matinių skaičių įsisavinimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Matavimo vienetų įsisavinimas. Santykio tarp matavimo vienetų įsisavinimas. Sugebėjimas nustatyti ilgį iš akies, svorį- iš rankos. Sugebėjimas palyginti matinius skaičius bei pakeisti smulkesniu ar stambesniu. Sudėties bei atimties veiksmų su matiniais skaičiais atlikimas. Išvados. Priedai (12)
  Specialioji pedagogika, referatas(46 puslapiai)
  2007-02-06
 • Paauglių socializacijos ypatumai (2)

  Įvadas. Dėstymas. Šeima – socialinė institucija. Bendraamžių įtaka paaugliams. Mokykla – socializacijos institucija. Paauglių papildomas ugdymas. Mikroaplinkos įtaka asmenybės ugdymui ir jos socializavimui. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-07
 • Protiškai atsilikusių vaikų ugdymas

  Protinis atsilikimas. Lengvai protiškai atsilikę. Sunkiai protiškai atsilikę. Psichologinės ir elgesio ypatybės. Dėmesys. Atmintis. Savireguliacija. Dauno sindromas. Autizmas.
  Specialioji pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-20
 • Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras

  Įvadas. Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras. Sociokultūrinė aplinka. Tikslai ir siekiai. Vizija. Misija. Švietimas - ugdymas. Buities darbai. Muzikos terapija. Laisvalaikis, poilsis, kultūrinė veikla. Bendravimo būdai. Šeimos dalyvavimo darbo centro gyvenime privalumai ir bendradarbiavimo galimybės. Darbo centro veikla. Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro valdymo struktūra.
  Specialioji pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-04-21
 • Smurtas prieš vaikus (13)

  Įvadas. Bendra charakteristika. Smurtą apibrėžiančios sąvokos. Naudojimo prieš vaikus smurto priežastys. Prievartos požymiai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų rekomendacijų įvertinimas. Situacijos Lietuvoje įvertinimas. Nevyriausybinės organizacijos (NVO). Išvados, galimi problemos sprendimo keliai.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2008-10-06
 • Socialinio darbuotojo galimybės ugdant vaikus sergančius autizmu

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti socialinio darbuotojo galimybes ugdant vaikus sergančius autizmu. Autizmo sąvoka. Ligos atsiradimo priežastys. Vaikų autistų ugdymas. Socialinio darbuotojo darbas su vaikais autistais. Metodai ir būdai dirbant su vaikais autistais. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-09-23
 • Specialieji vaikų ugdymo (si) poreikiai

  Įvadas. Specialiųjų ugdymo(ugdymosi) poreikių samprata. Specialiųjų poreikių vaikų ir moksleivių grupė. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2010-01-05
 • Specialiojo ugdymo metodai

  Įvadas. Specialusis ugdymas ir metodologija. Mokymo metodai vaikams su protine negale. Mokymo metodai vaikams su klausos negale. Mokymo metodai vaikams su regos negale. Mokymo metodai vaikams su fizine negale. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2009-05-11
 • Specialiosios pedagogikos raida Lietuvos mokyklose

  Įvadas. Neįgaliųjų specialiojo ugdymo ir globos organizavimas nepriklausomoje Lietuvoje 1918 – 1940 m. Neįgaliųjų specialusis mokymas, auklėjimas ir globa 1940 – 1944 m. Neįgaliųjų specialusis mokymas ir globa 1944 – 1990 m. Ugdymo įstaigų tinklas 1991 – 2001 m. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-17
 • Specialiųjų poreikių įvertinimas

  Įvadas. Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimas ir įvertinimas. Vaikų raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių (sup) vertinimo teoriniai metodologiniai aspektai. Raidos ypatingumų apibūdinimas ir klasifikacijos. Vertinimo modeliai ir procedūros. Vertinimo modelių apžvalga. Vertinimo procedūrų apžvalga. Specialių ugdymosi poreikių įvertinimo ir tenkinimo organizavimas. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių pažinimo ir įvertinimo principai. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir tenkinimo eiga. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo nuoseklumas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(25 puslapiai)
  2007-12-22
 • Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi motyvai

  Įvadas. Mokymosi motyvai. Mokymosi motyvų samprata. Mokymosi motyvų klasifikacijos. Mokymosi motyvų veiksmingumas. Sėkmės motyvo vaidmuo mokymosi motyvacijoje. Kitų motyvų vaidmuo mokymosi motyvacijose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-20
 • Specialiųjų poreikių vaikai

  Įvadas. Elgesio sutrikimų rūšys ir jų požymiai. Elgesio sutrikimų nustatymas. Elgesio sutrikimų korekcija. Tinkamo elgesio skatinimas mokykloje. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-05-04
 • Specialiųjų poreikių vaikai, jų ugdymas skirtingais laikotarpiais

  Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikai. Požiūris į neįgaliuosius įvairiais laikais. Specialusis ugdymas. Neįgalių vaikų ugdymas nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 m. Neįgalių vaikų ugdymas Lietuvoje sovietų okupacijos metais. Neįgalių vaikų ugdymas Lietuvoje Hitlerinės Vokietijos okupacijos metais. Neįgalių vaikų ugdymas po nepriklausomybės atgavimo. Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-03
 • Specialiųjų poreikių vaikų integracija bendrojo lavinimo mokykloje

  Teisinis pagrindas. Integruoto ugdymo tyrimai. Integruotai ugdomo asmens savijauta. SUP turinčio ugdytinio psichologinio portreto komponentai. Pedagogų pasirengimas dirbti su specialiųjų poreikių moksleiviais. Integruotam mokymui taikytinos strategijos. Tėvų dalyvavimas integruoto ugdymo procese. Ugdymo fizinė aplinka. Aplinkinių požiūris į integruotą ugdymą. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-31
 • Specialiųjų ugdymo poreikių (SUP) tenkinimas B. Andruškos pradinėje mokykloje

  Įvadas. Specialiųjų poreikių mokiniai. Šiaulių B. Andruškos pradinės mokyklos charakteristika. Integruotas ugdymas. Vaikų charakteristika. SUPV ugdymas. Problemos, su kuriomis susiduria mokykla. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2009-03-24
 • Specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integruotas ugdymas Lieporių vidurinėje mokykloje

  Darbas pavadinimu "Specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integruotas ugdymas Lieporių vidurinėje mokykloje". Įvadas. Specialiųjų poreikių mokiniai. Lieporių vidurinė mokyklos charakteristika. Integruotas ugdymas Lieporių vidurinėje mokykloje. Vaikų kontingento charakteristika. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas visiško integravimo būdu. Specialiųjų poreikių mokinių pasiekimai. Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė Lieporių vidurinė mokykla. Integruoto ugdymo problemos sprendimo sistema. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-09
 • Specialusis ugdymas

  Įvadas. Lietuvos švietimo koncepcija. Specialiojo ugdymo sistemos metmenys. Salamankos deklaracija: specialusis ugdymas ir jo plėtros metmenys. Sutrikusios klausos asmenų ugdymo ir socializacijos koncepcija. Specialųjį ugdymą reglamentuojantys įstatymai. Sutrikimų grupės. Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas namuose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-10-16
 • Specialusis ugdymas: regimasis sutrikimas

  Įvadas. Sutrikusios regos vaikų vaizdinių ypatumai. Lytėjimo sukelti erdviniai vaizdiniai. Ankstyvoji pagalba. Pojūčių lavinimas. Žingsniai į savarankiškumą. Maitinimas. Judėjimas. Rengimasis. Laikas žaidimui. Ugdymo specifika mokykloje. Sutrikusios regos moksleiviai bendrojo ugdymo klasėse. Siūlomos išbandyti mokymo technikos. Ugdymo priemonių pritaikymas. Mokymo metodų pritaikymas. Klasės aplinkos pritaikymas.
  Specialioji pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2008-07-09
 • Specifinės mokymosi negalios

  Įvadas. Specifinių mokymosi negalių samprata. Įvertinimas. Specifinės mokymosi negalės. Moksleiviai, turintys vizualinių procesų sutrikimų. Moksleiviai, turintys audiovizualinių ryšių sutrikimų. Moksleiviai, turintys nemodalinių atminties sutrikimų. Moksleiviai, turintys savireguliacijos sutrikimų. Mokant specifinę negalią turinčius vaikus, taikomi alternatyvūs mokymo(si) būdai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-06-06
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po