Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Specialioji pedagogika>Specialiosios pedagogikos pavyzdžiai

Specialiosios pedagogikos pavyzdžiai (19 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dailės pamokos planai: "Pirštukų antspaudai" ir tapyba guašu

  Dailės pamokos planas: pirštukų antspaudai. Užduotis: krenta snaigės. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis. Dailės pamokos planas: tapyba guašu. Užduotis: karoliai eglutei. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-10-27
 • Geografijos pamokos išplėstinis planas: "Australijos gyvūnija"

  Geografijos pamokos, Vestos Šiaulių Ringuvos specialiojoje mokykloje, VII specialiojoje klasėje, išplėstinis planas. Tema. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Mokinių pasirengimas darbui. Praeitos pamokos kartojimas. Naujos temos ir tikslų skelbimas. Naujos medžiagos aiškinimas. Naujos medžiagos įtvirtinimas. Pamokos apibendrinimas ir užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2009-01-28
 • Individualus ugdymo planas

  Specialiosios pedagogikos pagrindų savarankiškas darbas. Mokymosi charakteristika. Ugdymo planas. Lietuvių kalbos antras programos lygmuo. Mokėjimai ir įgūdžiai, kurie bus formuojami, atsižvelgus į raidos sutrikimą. Specialiosios pagalbos poreikis. Ugdymo organizavimo planas. Mokinės sėdėjimo vieta klasėje. Mokymo medžiagos pateikimo ypatumai. Rekomenduojami mokymo metodai ir būdai, partnerystės jungtys. Mokinei rekomenduojama neformalioji veikla. Mokinių tarpusavio santykių formavimo ypatumai. Rekomendacijos mokinės pasitikėjimui savimi ugdyti.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-11-16
 • Individualus ugdymo planas (2)

  Mokymosi charakteristika. Ugdymo planas. Anglų kalbos adaptuotoji programa. Penkių dalykų ar temų pritaikymo pavydžiai. Mokėjimai ir įgūdžiai, kurie bus formuojami atsižvelgus į raidos sutrikimą. Specialios pagalbos poreikis. Ugdymo organizavimo planas. Mokinio sėdėjimo vieta klasėjė. Mokymo medžiagos pateikimo ypatumai. Rekomenduojami mokymo metodai ir būdai, partnerystės jungtys. Mokiniui rekomenduojama neformalioji veikla. Mokinių tarpusavio santykių formavimo ypatumai. Rekomendacijos mokinio pasitikėjimui savimi ugdyti.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2011-01-05
 • Istorijos pamokos išplėstinis planas: Vilnius – Lietuvos sostinė

  Istorijos pamokos, Vestos Šiaulių Ringuvos specialiojoje mokykloje VII specialiojoje klasėje, išplėstinis planas. Tema: Vilnius – Lietuvos sostinė. Pažintiniai tikslai. Doriniai tikslai. Lavinamieji tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Mokinių pasirengimas darbui. Praeitos pamokos kartojimas. Naujos temos ir tikslų skelbimas. Naujos medžiagos aiškinimas. Naujos medžiagos įtvirtinimas. Pamokos apibendrinimas ir užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2009-03-16
 • Išplėstinis biologijos pamokos planas

  Data. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praėjusios pamokos kartojimas. Naujos medžiagos perteikimas. Kvėpavimo organai. Nosis. Gerklos. Trachėja. Plaučiai. Naujos medžiagos įtvirtinimas. Naudojami žodžiai. Savarankiškas darbas. Vertinimas. Apibendrinimas. Namų darbų skyrimas. Pamokos užbaigimas
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2012-02-02
 • Išplėstinis geografijos pamokos planas

  Data. Tikslas – gilinti žinias apie Lietuvos gyvūniją. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praeitos temos kartojimas. Naujos temos dėstymas. Pedagoginė pertraukėlė. Naujos temos įtvirtinimas. Savarankiškas darbas. Vertinimas. Pamokos užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2012-02-01
 • Išplėstinis lietuvių kalbos pamokos planas

  Klasė: 9. Data. Klasės mokytoja. Tema: Daiktavardžio skaičiai bei linksniai. Rašymo pratybos. Tikslai. Priemonės. Metodai. Tipas. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praėjusios pamokos kartojimas. Naujos medžiagos aiškinimas. Savarankiškas darbas. Kūčios. Pamokos apibendrinimas, vertinimas. Namų darbų skyrimas ir pamokos užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2011-12-07
 • Išplėstinis logopedinių pratybų planas

  Data. Vardas. Amžius. Logopedinė išvada. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Motorikos lavinimo pratybos. Smulkiosios motorikos lavinimas. Oralinės motorikos lavinimas. Oralinių raumenų įtampos, normalizavimas (veido, lūpų, liežuvio masažas). Oralinių judesių lavinimas. Kalbinio kvėpavimo mokymas. Fonacijos lavinimo pratybos. Klausos dėmesio ir foneminės klausos lavinimas. Garsų [š] ir [ž] diferenciacija skiemenyse ir žodžiuose. Garsų [š] ir [ž] diferenciacija ir tarimas atviruose skiemenyse. Garsų [š] ir [ž] diferenciacija žodžiuose. Pratybų užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-09-21
 • Išplėstinis logopedinių pratybų planas (2)

  Data. Klasė. Grupė. Sutrikimas. Tema. Daiktavardžiai su priesagomis -ininkas, -inas. Garsinės analizės, rašymo, žodyno turtinimo pratybos. Tikslai. Įtvirtinti dvibalsių uo ir ie taisyklingą tarimą bei rašymą. Mokyti sudaryti daiktavardžius su priesagomis –ininkas, -inas. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Tarimo, artikuliacijos tikslinimas. Foneminės klausos lavinimas. Rašymo pratybos. Priesaginių daiktavardžių daryba. Garsinės analizės ir sintezės pratybos. Žodyno plėtimo, tikslinimo pratybos. Rišlios kalbos tobulinimas. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-03-04
 • Išplėstinis logopedinių pratybų planas (3)

  Data. Klasė. Grupė. Sutrikimas. Foneminė artikuliacinė dislalija. Tema. Balsių-dvibalsių skyrimo pratybos. Erdvinius santykius nusakančių sąvokų mokymasis. Tikslai. Įtvirtinti balsių bei dvibalsių taisyklingą tarimą. Lavinti mokinių foneminę klausą. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Artikuliacijos, tarimo tikslinimas. Foneminės klausos lavinimas. Garsinės analizės ir sintezės pratybos. Prielinksnių mokymas. Taisyklingos kalbos ugdymo pratybos. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-03-04
 • Išplėstinis logopedinių pratybų planas (4)

  Data. Klasė. Grupė. Sutrikimas. Tema. Garsų [u], [ū], [i], [y] tarimo žodžiuose, sakiniuose, tikslinimas. Žodžiai, atsakantys į klausimus Ką?, Ko? Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Temos ir tikslų skelbimas. Garsų [u], [ū],[i], [y] tarimo tikslinimas. Foneminės klausos lavinimas. Žodžių su garsais [u], [ū], [i], [y] garsinė analizė ir sintezė. Rašymo pratybos (žodžiai atsakantys į klausimus Ką? Ko?). Rišlios kalbos ugdymas. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-03-04
 • Išplėstinis matematikos pamokos planas (2)

  Matematikos pamokos, VII specialiojoje klasėje, išplėstinis planas. Tema: Greičio radimo uždaviniai. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Mintinas skaičiavimas. Daugybos ir dalybos kartojimas. Žaidžiame žaidimą "Pirmyn, atgal". Naujos medžiagos aiškinimas. Sprendžiamas uždavinys. Sprendžiamas uždavinys. Naujos medžiagos įtvirtinimas. Pamokos apibendrinimas ir užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2009-11-19
 • Kūno kultūros pamokos planas-konspektas (7)

  Klasė 5. Pamokos vieta. Pamokos tema: krepšinis. Pamokos uždaviniai. Inventorius: krepšinio kamuoliai, lankai, bokšteliai. Lentelė: Pamokos dalys ir laikas, Turinys, Krūvio apimtis, Metodinės, organizacinės pastabos.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2009-11-20
 • Logopedinių pratybų išplėstinis planas: semantinė gramatinė disgrafija

  Tema: Semantine gramatinė disgrafija. Tikslai. Priemonės. Metodai. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Artikuliacijos tikslinimas. Foneminio suvokimo lavinimas ir garsinės analizės sintezės įgūdžių formavimas. Žodyno turtinimas. Pedagoginė pertraukėlė. Gramatinio kalbos taisyklingumo tobulinimas. Rišliosios kalbos ugdymas. Smulkiosios motorikos lavinimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
  2010-01-11
 • Logopedinių pratybų planai: s - š garsų įtvirtinimas rišliojoje kalboje

  2 logopedinių pratybų planai. Grupė. Vaikai. Tema: s - š garsų įtvirtinimas rišliojoje kalboje(tema "Naminių gyvulių jaunikliai"). Tikslai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Bendrosios motorikos lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacijos tikslinimas. Garsų s, š tarimas skiemenyse ir žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas. Rišliosios kalbos ugdymas. Žodyno aktyvinimas. Garsinės analizės ir sintezės ugdymas. Pratybų užbaigimas. Grupė. Vaikai. Tema: š garso įtvirtinimas rišliojoje kalboje(tema "Naminių gyvulių jaunikliai"). Tikslai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Bendrosios motorikos lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacijos tikslinimas. Garso š tarimas skiemenyse ir žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas. Rišliosios kalbos ugdymas. Žodyno aktyvinimas. Garsinės analizės ir sintezės ugdymas. Pratybų užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-10-30
 • Matematikos išplėstinis planas: daugyba

  Tema: "Daugyba iš dviženklio skaičiaus". Uždaviniai. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga: pamokos dalys, mokytojo ir mokinių veikla, pastabos.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-04-22
 • Pamokos planas nežymaus protinio atsilikimo vaikams: Ritinys

  Tema: Geometrinių kūnų lipdymas. Pagrindiniai pamokos tikslai. Mokomosios priemonės. Įvadinė dalis. Supažindinimas. Ritinio pavyzdžio analizė. Darbo planavimas pagal techninį piešinį. Reikalavimai darbo rezultatams nusakyti. Iki pedagoginės pertraukėlės. Darbinė dalis. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-01-27
 • Specialybės renginio išplėstinis planas: Lietuvos nacionalinis muziejus – pilietinei visuomenei

  Renginio pavadinimas: Lietuvos nacionalinis muziejus – pilietinei visuomenei. Renginio vieta. Data. Renginio trukmė. Dalyviai. Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Renginio analizė.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-02-05