Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Specialioji pedagogika>Specialiosios pedagogikos referatai

Specialiosios pedagogikos referatai (78 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Agresyvus elgesys

  Įvadas. Agresijos apibrėžimas. Agresyvumo aiškinimo teorijos. Agresyvumo rūšys. Pagal agresijos objektą skiriamos šios agresijos rūšys. Pasyvi agresija. Agresyvus elgesys, "elgesio iškrovos" (eksternalumas). Agresiją skatina. Naudingiausios technikos. Agresyvaus elgesio formavimą lemiantys veiksniai. Smurtas. Agresijos šaknys. Beržinės košės skonis. Visuomenės poveikis. Įgimta agresija? Konstruktyvi agresija. Patyčios. Mitai ir realybė. Agresyvaus elgesio pavyzdžiai. Kaip elgiasi agresyvūs vaikai? Agresyvių vaikų gydymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2007-04-17
 • Augmentinė ir alternatyvioji komunikacija

  Įvadas. Augmentinė ir alternatyvioji komunikacija bei jos taikymas ugdant asmenis, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Augmentinė ir alternatyvioji (pagalbinė ir papildoma) komunikacija. Augmentinės ir alternatyviosios komunikacijos taikymas. Bendravimo su vaikais, turinčiais įvairaus lygio negalią, būdai ir technologijos. Augmentinės ir alternatyviosios komunikacijos lentelių sudarymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2009-03-30
 • Autistiškų vaikų psichologiniai ir pedagoginiai ugdymo aspektai

  Įvadas. Autizmo samprata. Autizmo priežastys. Autizmui būdingi požymiai. Psichologiniai ugdymo aspektai. Pedagoginiai ugdymo aspektai. Išvados. Apmąstyti.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-03
 • Dailės terapijos įtaka specialiųjų poreikių vaikams

  Įvadas. Dailės terapijos įtaka specialiųjų poreikių vaikams. Dailės terapija yra dailės ir kitų vaizdinių priemonių naudojimas gydymo, ugdymo, prevencijos ir reabilitacijos programose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2008-04-29
 • Darbo su agresyviais vaikais ypatumai

  Įvadas. Agresijos kilmė. Agresijos požymiai. Agresijos sprendimo būdai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-11
 • Dauno liga

  Įvadas. Dauno liga. Gydymo įstaigos. Psichologinis požiūris į vaiką su Dauno sindromu. Visuomenės požiūris. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-06
 • Dauno sindromas ir gyvenimo perspektyvos

  Įvadas. Dauno liga. Simptomai. Paplitimas. Diagnozė. Eiga. Kitos sveikatos problemos. Gydymas. Perspektyvos. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-23
 • Elgesio ir emocijų sutrikimai vartojant narkotikus

  Įvadas. Narkotikų vartojimo priežastys, jų įtaka mokyklinio amžiaus vaiko asmenybei. Kaip atpažinti narkotikus vartojantį žmogų? Elgesio ir emocijų sutrikimai vartojant narkotikus. Žala organizmui, mokymosi nesėkmės. Narkotikai ir mokykla. Kaip išvengti narkomanijos? Patarimai tėvams ir mokytojams. Priklausomybių gydymas. Pasirengimas keisti savo elgesį ar gydytis. Reabilitacijos bendruomenės. Pagrindiniai narkotikų vartojimo prevencijos principai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(39 puslapiai)
  2006-12-15
 • Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymo organizavimo ypatumai

  Įvadas. Elgesio ir emocijų sutrikimai. Agresyvaus vaikų (paauglių) elgesio pedagoginė korekcija. Ugdymo programos. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-11
 • Europos Sąjungos (ES) šalių asmenų požiūris į neįgaliųjų integraciją bendrojo lavinimo mokyklose

  Įvadas. Tarptautinių dokumentų ir mokslo darbų apžvalga. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo reformos klausimai. Specialiųjų poreikių grupių kategorijų ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas ugdymo sistemoje. Duomenų apie specialiųjų poreikių moksleivių (SPM) ugdymą segreguotomis ir integruotomis sąlygomis įvairiose Europos Sąjungos (ES) šalyse palyginimas su Lietuvos duomenimis. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo Lietuvoje situacijos analizė. Nacionalinės specialiojo ugdymo politikos analizė. Specialiosiose mokyklose ugdomų moksleivių pasiskirstymas pagal negalių sunkumo lygį. Silpnaregių ir aklų vaikų integracinio mokymo trūkumai bei problemos. Neįgaliųjų kompleksinės reabilitacijos modeliai. Mokomųjų priemonių stoka. Integruotai bendrojo lavinimo mokyklose ugdomų SPM procentinis pasiskirstymas pagal negalių tipus. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo finansavimas Vakarų Europos šalyse ir Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) šalių patirtis ir modeliai SPM ugdymo finansavimo politikoje. Specialiojo ugdymo finansavimas Lietuvoje. Sveikatos ekonomikos centro 2001 metais atliktas mokslinis tyrimas "Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo metodai bei šių programų įgyvendinimo efektyvumas".
  Specialioji pedagogika, referatas(28 puslapiai)
  2006-03-17
 • Girdimojo suvokimo sutrikimas ir jo reikšmė ugdymo organizavimui

  Ryšys tarp klausos sutrikimo laipsnio ir kalbos bei kalbėjimo supratimo. Sakytinės kalbos požiūris: klausos – žodinis metodas ir kalbėjimo judesių skaitymą. Sutrikusios klausos moksleiviai bendrojo ugdymo klasėse. Mokymo sąlygų modifikavimas. Ugdymo organizavimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-13
 • Hiperaktyvių vaikų ugdymas

  Įvadas. Hiperaktyvių vaikų samprata. Hiperaktyvumo priežastys. Hiperaktyvių vaikų problemos įvairiame amžiuje. Hiperaktyvių vaikų gydymas. Pagrindinės korekcinės veiklos kryptys. Sutrikimo eiga ir prognozės. Sąlygos lemiančios hiperaktyvių vaikų ugdymo efektyvumą. Hiperaktyvių vaikų tėvų konsultavimas. Hiperaktyvus vaikas darželyje. Patarimai, ugdantiems hiperaktyvius vaikus. Hiperaktyvių vaikų elgesio modifikavimas ir teigiamas savęs vertinimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-30
 • Hiperaktyvumo esmė ir korekcijos galimybės

  Įvadas. Pagrindiniai hiperaktyvumo požymiai. Dėmesio sutrikimo ir per didelio aktyvumo priežastys. Darbo su hiperaktyviais vaikais ypatumai. Hiperaktyvus vaikas šeimoje. Hiperaktyvus vaikas mokykloje. Hiperaktyvumo korekcija ir gydymas. Pagalba vaikui šeimoje. Pagalba vaikui mokykloje: ugdymo kryptys ir metodai. Noro mokytis palaikymas ir žadinimas. Psichologinė pagalba. Sutrikimo prognozė. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2008-07-01
 • Hiperaktyvūs vaikai

  Įvadas. Hiperaktyvių vaikų samprata. Hiperaktyvių vaikų diagnozavimo požymiai. Hiperaktyvumo priežastys. Hiperaktyvių vaikų gydymas. Hiperaktyvių vaikų ugdymas. Rekomendacijos mokymo ir auklėjimo procese. Patarimai mokytojams, ugdantiems hiperaktyvius vaikus. Hiperaktyvių vaikų tėvų konsultavimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-27
 • Hiperaktyvūs vaikai ir jų auklėjimas

  Įvadas. Vaikų emocijų ir elgesio sutrikimai: hiperaktyvumas. Hiperaktyvumo priežastys. Hiperaktyvių vaikų gydymas. Situacija šeimoje. Patarimai tėvams. Pagrindinės korekcinės veiklos kryptys. Išvada.
  Specialioji pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-25
 • Hiperaktyvūs vaikai ir ugdymo bruožai

  Įvadas. Hiperaktyvus vaikas. Hiperaktyvaus vaiko požymiai. Hiperaktyvumo priežastys. Hiperaktyvaus vaiko ugdymas. Mokymosi sąlygų sudarymas. Užduočių skyrimas. Elgesys mokymo proceso metu. Kaip pakeisti hiperaktyvių mokinių elgesį ir pagerinti jų savęs vertinimą? Kaip mokytojui elgtis darbe su hiperaktyviais vaikais? Papildomos rekomendacijos mokymo ir auklėjimo procese. Hiperaktyvaus vaiko auklėjimas. Auklėjimo principai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-12-04
 • Ikimokyklinukų elgesio sutrikimai

  Įvadas. Ikimokyklinukų elgesio sutrikimų samprata ir būdingiausi sutrikimai. Vaikų hiperaktyvumo etiologijos problema. Etiologijos kilmė, priežastys. Hiperaktyvaus vaiko pagrindinės elgesio apraiškos. Hiperaktyvus vaikas ikimokyklinėje įstaigoje. Parama hiperaktyviam vaikui. Hiperaktyvinio sindromo gydymo. Kompleksiškumas. Agresyvumo apraiškos. Vaikų agresijos pavojus. Agresyvaus elgesio keitimas. Vaikų opozicinis elgesys. Praktinė dalis. Tyrimo tikslas. Tyrimo hipotezė. Tiriamieji. Charakteristikos ir šeimos padėtys. Tyrimo eiga. Tyrimo duomenų analizė. Anketa. Išvados ir rekomendacijos.
  Specialioji pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2009-03-20
 • Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kalbos ugdymo ypatumai, problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai. Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kalbos ugdymo ypatumai. Vaikų kalbos sutrikimai. Kaip šalinti vaikų kalbos problemas. Auklėtojos kalba. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2008-09-01
 • Individualizuotos programos ir jų rengimo ypatumai

  Įvadas. Individualizuotos ugdymo programos ypatumai. Individualizuotų ugdymo programų lygiai. Individualizuotos ugdymo programos rengimo ypatumai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-03
 • Integruotas ugdymas

  Įvadas. Integracija. Teisinis reglamentas. Integruoto ugdymo sistema. Ką turi žinoti mokytojas apie mokinį su negale. Integruoto ugdymo principai. Integruotam mokymui taikytinos strategijos. Integravimo nauda. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-25
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po