Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Organizacinė psichologija>Organizacinės psichologijos referatai

Organizacinės psichologijos referatai (59 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Palankaus psichologinio klimato kūrimas

  Įžanga. Organizacijos klimato samprata. Psichologinio klimato gerinimo būdai. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-01-18
 • Psichologija ir verslas

  Vadovavimas žmonėms. Bendravimo vieta ir reikšmė valdymo sistemoje. Bendravimo vieta valdymo procese. Nuo ko prasideda vadovo ir pavaldinio bendravimas. Vadovo psichologinė nuostata. Pavaldinių psichologinė nuostata. Pirmasis įspūdis. Vadovo darbo aplinkos įtaka bendravimui. Humoras ir šypsena. Vadovo elgesio manieros. Stresas Konflikto valdymas. Pagyrimai sistemoje "vadovas - pavaldinys". Kritika sistemoje "vadovas - pavaldinys".
  Organizacinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-08
 • Psichologiniai procesai grupėse ir jų valdymas

  Psichologiniai procesai grupėse ir jų valdymas. Asmenybės autonomija ir grupės įtaka. Konformizmas. Rolių teorija. Lyderiavimas ir vadovavimas. Lyderių rūšys. Vadovavimo veiklos ypatybės. Vadovo funkcijos. Gerų vadovų asmenybinės savybės. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-18
 • Psichologiniai valdymo pagrindai. Darbo skatinimas

  Įvadas. Motyvacijos teorijos. Mcgregoro TEORIJOS X IR Y. A. Maslow poreikių hierarchija. Teorinė vadybos metodų problema. Darbo skatinimo kompleksiškumas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2011-01-04
 • Psichologinis klimatas organizacijoje ir jo gerinimo būdai

  Teorinė dalis. Įvadas. Organizacijos psichologiniam klimatui įtaką darantys veiksniai. Vadovavimas. Darbuotojų vertikalūs bei horizontalūs tarpusavio santykiai. Vadovavimo grupei stilius. Darbo sąlygos konkrečiose darbo vietose. Darbo ir dirbančiųjų poilsio organizavimas. Materialinis ir moralinis skatinimas. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Motyvacija. Grupės darna. Socialinis psichologinis suderinamumas. Bendravimas. Organizacijos psichologinio klimato gerinimas, optimizavimas. Psichologinio klimato reikšmė organizacijoje. Projektas. Projekto reikšmė ir prasmingumas. Organizacijos, kuriai skiriamas projektas, trumpa apžvalga. Tikslas. Uždaviniai. Dalyviai. Trukmė. Turinys. Seminarai. Bendrieji seminarai. Seminarai vadovaujančiam ir administraciniam personalui. Psichologinio klimato gerinimo būdai ir priemonės. Veiksmų planas. Susirinkimas. Vienos dienos profesinė komandiruotė. Poilsinis renginys visai šeimai. Aktyvi fizinė veikla laisvalaikiu. Psichologo konsultacijos. Materialinis skatinimas. Antrasis anketavimo etapas. Galutinis susitikimas. Projekto ekspektacijos. Priedai.
  Organizacinė psichologija, referatas(17 puslapių)
  2006-06-01
 • Reakcijos į etikos problemas. Bendradarbių konfliktai

  Reakcijos į etikos problemas. Dažniausiai pasitaikančios darbo konfliktų priežastys. Konfliktai dėl paaukštinimų ir paskatinimų. Darbuotojų priklausomybės mitas. Praktikos nėra kuo kompensuoti. Bendradarbių konfliktai. Darbas - tai šeima. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(15 puslapių)
  2006-01-22
 • Stresas darbe (2)

  Kas yra stresas ir stresas darbe? Streso darbe prevencija. Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(19 puslapių)
  2005-10-06
 • Stresas darbe (4)

  Įvadas. Stresas darbe, kaip jį valdyti? Kas yra stresas? Kodėl žmonės skirtingai reaguoja į stresą? Streso pasekmės. Kaip valdyti stresą?
  Organizacinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-31
 • Stresas ir jo ypatumai policijos pareigūnų darbe

  Įvadas. Kas yra stresas? Kas sukelia ir kaip reaguojama į stresą? Stresas policijos pareigūnų darbe. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-11-22
 • Stresas ir jo valdymas darbe

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti streso būseną psichologiniu pagrindu ir pateikti, kaip jį įveikti darbe. Stresas. Streso sąvokos palyginimas. Stresas darbe. Kas sukelia stresą? Streso simptomai. Kodėl žmonės skirtingai reaguoja į stresą? Streso pasekmės. Streso valdymas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(19 puslapių)
  2010-03-30
 • Stresas ir sveikata. Stresas darbe

  Įvadas. Stresinės situacijos darbe. Streso požymiai. Kova su stresu. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-14
 • Stresas pareigūnų darbe

  Planas. Įžanga. Stresas. Streso samprata. Fiziologiniai pakitimai ir savijauta streso metu. Streso sukeliamos ligos. Stresorių poveikis organizmui. Streso įveikimas. Streso priežastys, stresoriai. Pareigūnų darbo stresoriai. Tarpasmeniniai stresoriai. Šeima. Organizaciniai stresoriai. Administracinė praktika. Konfliktai. Palaikymo stoka. Pasmerktinas darbas. "Bausmė". Komunikacija. Tarpgrupiniai stresoriai. Santykiai su vyresniaisiais. Santykiai su kolegomis. Individualūs stresoriai. Pamaininis darbas. Nuobodulys. Savigarba. "Perdegimas". Švietimas. Atsipalaidavimas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(25 puslapiai)
  2006-09-11
 • Stresų priežastys ir pasekmės, kokie būdai naudojami stresui pašalinti (2)

  Įvadas. Stresas ir stresoriai. Streso priežastys. Reakcija į stresą. Stresas ir jo pasekmės. Širdies ligos. Atsparumas ligoms. Vėžys. Streso įveikimo būdai. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2007-09-30
 • Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijoje

  Įvadas. Vadovavimo stilių apžvalga teoriniu aspektu. Vadovavimo stiliaus samprata ir elementai. Vadovavimo stilių klasifikacijos. Platono pateikta vadovavimo stiliaus ir vadovų tipų klasifikacija. Vadovavimo stiliai, priskiriami prie tradicinių. Vadovavimo stiliai, priskiriami prie šiuolaikinių. K. Levino pateikta individualių vadovavimo stilių klasifikacija. R. Likerto išplėstiniai vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovo vadybinių veiksmų prioritetus. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal P. Hersį ir K. Blanchardą. Vadovavimo stilių klasifikacija pasiūlyta F. Fiedlerio. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal R. Bleiką ir Dž. Moutoną. 3 Vadovavimo stiliaus pasirinkimui įtakos turintys veiksniai. Vadovavimo stiliaus nustatymo švietimo organizacijoje tyrimas. Vadovavimo stiliaus nustatymo švietimo organizacijoje tyrimo metodika. Antrinių duomenų šaltinis. Pirminių duomenų šaltiniai. Vadovavimo stiliaus nustatymo švietimo organizacijoje tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Telšių apskrities 14-os mokyklų apklausos tema "Vadovo kompetencija ir jos ugdymas" rezultatai. Standartizuotos anketinės apklausos rezultatų analizė. Anketos – klausimyno "Koks jūsų vadovavimo stilius" rezultatai. Išvados. Priedai (2).
  Organizacinė psichologija, referatas(23 puslapiai)
  2007-12-07
 • Vadovo saviugda

  Įvadas. Dėstymas. Vadovo veiklos ypatumai. Efektyvaus asmeninio vadovavimo stiliaus ugdymas. Interviu atsakymų aptarimas. Užsklanda. Priedai (2).
  Organizacinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-05-12
 • Vadovo veiklos analizė

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka. Vadovo funkcijos. Lyderiavimas. Atsakingumas. Entuziazmas, aistra ir įžvalgumas. Savitvarda ir jautrumas. Drąsa ir ištvermė. Pasitikėjimas savimi. Vadovo asmenybės ypatumai. Vadovavimo sėkmė. Vadovavimo teorijos. Autokratinio vadovavimo teorija. Demokratinio vadovavimo teorija. Liberaliojo vadovavimo teorija. Vadovo veiklos analizė. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2008-01-03
 • Valdymo psichologija (6)

  Įvadas. Vadovo psichinės savybės. Temperamentas. Charakteris. Nuostata. Gebėjimai. Valdymo stiliai ir jų tinkamumas. Valdymo stilius. Bendradarbių pažinimas. Pavaldinių tipų savybės. Apibendrinimas.
  Organizacinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2011-11-14
 • Verslininkas ir stresas

  Įvadas. Sąvokos "stresas", "verslininkas", "konfliktas". Ekonomisto požiūris. Psichologo požiūris. Politinės ekonomijos požiūris. Kitų verslininkų požiūris. Stresą sukeliantys veiksniai verslininko veikloje. Per didelis arba nepakankamas darbo krūvis. Veiksniai, susiję su darbo turiniu. Darbas, pasižymintis nepaprastai dideliu informacijos kiekiu. Veiksniai, susiję su darbo organizavimu. Veiksniai, susiję su darbo sąlygomis. Organizacijos struktūra ir mikroklimatas. Individualūs veiksniai. Sunkumai šeimoje. Ekonominiai sunkumai. Asmenybė. Geras ir blogas stresas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-11
 • Žmonių motyvavimas organizacijoje

  Motyvacijos samprata ir raida. Organizacijos darbuotojų motyvacija Lietuvoje ir užsienyje. Darbuotojų motyvavimo būdai. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Motyvavimo metodai ir priemonės.
  Organizacinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2009-06-20
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po