Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Organizacinė psichologija>Organizacinės psichologijos konspektai

Organizacinės psichologijos konspektai (12 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elgesys su "ypatingais" žmonėmis

  Parengta remiantis H. Rodžerso knyga " Vienos skrybėlės principas". " Ypatingi" žmonės. Misteriai Tirados. Sunkiai sukalbamas vadovas. Sunkiai sukalbamas pavaldinys. Problemų apniktieji. Viską darantys paskutinę dieną.
  Organizacinė psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-08-06
 • Karjera

  Karjeros efektyvumas. Karjeros sėkmingumas. Požiūris į karjerą. Prisitaikymas prie profesinės veiklos. Karjeros galimybių atpažinimas. Išorinių ir vidinių karjeros aspektų palyginimas. Išoriniai karjeros vystymosi aspektai. Vidiniai karjeros vystymosi aspektai.
  Organizacinė psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-07
 • Komandinis darbas (6)

  Komandinis darbas. Grupės ir komandos skirtumai. Komandos vystymasis. Neformalios komandos pagrindinės funkcijos. Komandų vidaus konfliktai. Komandos sutelktumas. Efektyvi komanda. Individas ir komanda. Individo pozicija komandoje. Santykių ribos. Problemos komandos santykiuose. Problemos komandos struktūrose. Problemos su valdžios struktūromis. Vadovavimas komandoje. Vadovavimo prielaidos. Geras vaidmenų pasiskirstymas. Komandinio darbo pliusai. Komandinio darbo minusai /rizika. Idėjų pavertimas darbais.
  Organizacinė psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Komunikacija (4)

  Komunikacija. Komunikacijos proceso modelis. Informacijos perdavimo kanalai. Komunikacijos proceso barjerai. Sprendimo priėmimo būdai. Sprendimo priėmimo metodų privalumai ir trūkumai. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo aplinka. Socialinių programų įvertinimas. Vadovavimo prigimtis, modelis, stilius. Informacinės bazės kūrimas ir panaudojimas socialiniame darbe. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos. Personalo vadyba. Socialinių darbuotojų atestacija.
  Organizacinė psichologija, konspektas(29 puslapiai)
  2006-11-28
 • Komunikacinės elgsenos

  Psichologija. Žmogus. Bendravimo procesas. Psichologijos sritys. Psichologinių tyrimų tikslai ir metodai. Asmenybė ir bendravimas. Temperamentai. "Sunkūs" žmonės ir bendravimas. Mąstymas. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Efektyvaus bendravimo bruožai. Bendravimo šeimoje aspektai. Savianalizė.
  Organizacinė psichologija, konspektas(14 puslapių)
  2006-12-12
 • Konfliktų valdymo stiliai

  Tarpasmeniniai konfliktai. Asmenybės ir grupės konfliktai. Tarpgrupiniai konfliktai. Vidinis konfliktas. Konflikto raidos etapai. Konfliktų sprendimas. Konfliktų pasekmės.
  Organizacinė psichologija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-12-07
 • Krizių valdymas

  Krizės samprata. Krizių vadybos požiūriu krizė. Esminiai krizinės situacijos aspektai. Psichologiniai stresai. Psichologiniai barjerai organizacijai patekus į krizinę situaciją. Krizės stadijos. Krizių valdymo modeliai. Krizių vadybos praktiniai sprendimai. Krizių valdymo informaciniai šaltiniai. Krizių valdymas ir ryšiai su visuomene. Antikrizinio valdymo ištakos. Antikrizinio valdymo praktinis diegimas. Krizės diagnostika ir prevencija EFQM. Vidaus audito įtaka įmonės valdymui. Įmonių restruktūrizavimas ir bankroto įvertinimas. Psichologiniai pokyčiai krizės metu. Organizacijos psichologinis klimatas. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Korupcijos krizės Lietuvoje. Krizių valdymo problemos. Krizių valdymo tyrinėjimo istorija.
  Organizacinė psichologija, konspektas(30 puslapių)
  2005-10-28
 • Motyvacija — pritaikymas praktikoje

  Kas yra tikslinis valdymas? Tikslinio valdymo ir tikslų iškėlimo teorijos ryšys. Tikslinis valdymas praktikoje. Elgsenos modifikavimas. Kas yra organizacinės elgsenos modifikavimas? Organizacinės elgsenos modifikavimas praktikoje. Darbuotojų pripažinimo programos. Kas yra darbuotojų pripažinimo programos? Darbuotojų pripažinimo programų ir paramos teorijos ryšys. Darbuotojų pripažinimo programos praktikoje. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programos. Kas yra darbuotojų įtraukimas į valdymą? Darbuotojų įtraukimo į valdymą programų pavyzdžiai. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programų ir motyvacijos teorijų ryšys. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programos praktikoje. Kintamo atlygio programos. Kas yra kintamo atlygio programos? Kintamo atlygio programų ir lūkesčių teorijos ryšys. Kintamo atlygio programos praktikoje. Įgūdžiais pagrįsti atlygio planai. Kas yra įgūdžiais pagrįsti atlygio planai? Įgūdžiais pagrįstų atlygio planų ir motyvacijos teorijų ryšys. Įgūdžiais pagrįstas atlygis praktikoje.
  Organizacinė psichologija, konspektas(10 puslapių)
  2009-03-23
 • Organizacinė psichologija

  Motyvacija. Žmogaus poreikių hierarchinė struktūra (A.Maslow). Fiziologiniai ir baziniai poreikiai. Saugumo poreikiai. Socialiniai poreikiai. Pagarbos ir savigarbos poreikiai. Saviraiškos poreikiai. Alderfer ERG teorija. McClelland Pasiekimų poreikio teorija. Aukštas pasiekimų poreikis. F. Herzberg dviejų faktorių teorija. F. Herzberg teorijos schema. Higieniniai veiksniai. Motyvuojantys veiksniai. Darbuotojų potencialo panaudojimas. Darbo turtinimo technika. Darbo turtinimas (Hackman & Oldham). Psichologinė sutartis. Psichologinės sutarties valdymo modelis (Sherwood ir Glidewell). Grupės ir komandos organizacijoje. Grupės egzistavimo kriterijai. Darbo grupių funkcijos. Grupių poveikis individui. Konformizmas. Grupinis mąstymas (Janis). Kaip atsiranda grupinis mąstymas? Socialinis simuliavimas. Socialinio simuliavimo priežastys. Palaikymas Prisitaikymas. Produktyvumas. Tyrimų duomenys (F.H.Allport, 1920). Socialinė fasilitacija ir socialinė inhibicija. Grupės efektyvumo veiksniai. Grupės efektyvumo veiksniai (Hackman & Oldman). Vidiniai grupės efektyvumo veiksniai. Išoriniai grupės efektyvumo veiksniai. Komanda. Komandų ir grupių palyginimas (pgl. Smith ir Katzenbach). Efektyvaus komandinio darbo aspektai (pgl. Woodcock). Komandos vaidmenys (pgl. Belbin). Komandos vaidmenys. Efektyvaus komandinio darbo aspektai (pgl. McGregor). Komandų formavimo trukdžiai. Komandų rūšys (pgl. Cohen ir Beyley). Komandų vystymasis (pgl. Tuckman). Formavimosi stadija. Atlikimo stadija. Grupinis problemų sprendimas. Ar naudojamas grupinis sprendimo būdas. Sprendimas ir informavimas. Konsultacinis sprendimas. Grupės konsultacija. Konsensuso sprendimas. Deleguoti sprendimai. Grupinio sprendimo procesas. Komunikacija organizacijoje. Komunikacijos procesas. Organizaciniai kintamieji. Komunikacijos organizacijoje kryptys. Komunikacijos tinklų efektyvumas. Komunikacijos tinklų "perkrovimas". Sprendimo priemonės. Technologinis bendravimo lygmuo. Konfliktai organizacijoje. Konfliktų priežastys. Potencialios konflikto pasekmės. Konfliktus įtakojantys veiksniai. Konfliktų pobūdis. Konfliktų priežastys. Elgesio konfliktinėse situacijose stiliai. Organizacinė kultūra. Organizacijos kultūra ir klimatas (palyginimas). Organizacinės kultūros struktūra (Schein).
  Organizacinė psichologija, konspektas(23 puslapiai)
  2006-10-27
 • Stresas darbe (3)

  Įžanga. Kas yra stresas darbe? Ar stresas darbe yra didelė problema ir kas nuo jo kenčia? Teisės aktai. Rizikos vertinimas ir streso darbe prevencija. Reikalavimai. Kontrolė. Santykiai. Pokyčiai. Funkcijos. Parama, mokymas ir individualūs veiksniai. Tolimesnė informacija.
  Organizacinė psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-06
 • Valdymo psichologija (2)

  Valdymo veiklos esmė. Valdymo veiklos psichologinė analizė. Grupės veikla valdymo sistemose. Bendravimas ir asmeniniai santykiai valdymo sistemose. Asmenybės grupės santykiai valdymo sistemose. Valdymas ir lyderiavimas valdymo struktūrose. Vadovo valdymo veiklos psichologiniai aspektai. Valdymo poveikių psichologija. Psichologinio poveikio metodai. Konfliktai kariniame kolektyve. Valdymo veikla ekstremaliose situacijose.
  Organizacinė psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2006-03-14
 • Valdymo psichologija (3)

  Personologinės vadovavimo teorijos: bruožų teorijų apžvalga, vadovavimo poreikių teorijos. Darbo grupės organizacijoje. Grupės organizacijoje apibrėžimas. Formalios grupės organizacijoje. Neformalios grupės organizacijoje. Grupių formavimo priežastys. Grupių formavimosi priežastys. Grupių vystymosi stadijos. Grupinio elgesio ypatybės. Grupės efektų rinkiniai. Grupės charakteristika. Grupės dydis. Grupės kilmė. Grupės organizacijoje rūšis pagal narių tarpusavio priklausomybę. Grupės vystymosi keliai pagal narių tarpusavio priklausomybės pobūdį. Grupės vertybės ir normos. Grupės atmosfera. Statusas. Darbuotojo vaidmuo. Suvoktas vaidmuo. Tariamas vaidmuo. "Popierinis" vaidmuo. Grupės narių vaidmenys.
  Organizacinė psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-12-06