Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Organizacinė psichologija>Organizacinės psichologijos kursiniai darbai

Organizacinės psichologijos kursiniai darbai (15 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmeninės karjeros planavimas ir vystymas: AB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti asmeninės karjeros planavimo ir vystymo problemas. Asmeninė karjera. Karjeros planavimas ir vystymas. Asmeninės karjeros planavimas. Karjeros planavimo etapai. Savęs pažinimas ir įvertinimas. Galimybių tyrinėjimas ir numatymas. Tikslų nustatymas. Individualių karjeros tikslų parengimas. Asmeninės karjeros vystymas. Asmeninės karjeros problemos. Moterų ir vyrų elgesys siekiant karjeros. Asmeninės karjeros planavimo ir vystymo AB "Panevėžio statybos trestas" organizacijoje problemų tyrimas. Tiriamosios įmonės veiklos pristatymas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-05-18
 • Grupės ir komandos organizacijoje

  Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas – aprašyti grupių ir komandų vietą šiuolaikinėje organizacijoje. Darbo uždaviniai. Grupės samprata. Grupių rūšys. Grupių vystymasis. Grupės tarpusavio santykiai. Konformizmas grupėje. Darbas grupėse. Darbo grupėse organizavimas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-04-03
 • Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis

  Anotacija. Įvadas. Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis. Komandinis darbas. Komandinio darbo esmė. Komandų ir grupių skirtumai. Pokyčiai. Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Tyrimas. Anketinė apklausa. Rezultatų pateikimas bei interpretacija. Išvados. Priedai (2).
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-03-30
 • Konflikto ir streso susidarymas, jų sprendimo būdai

  Įvadas. Konfliktas. Konflikto raidos etapai. Konfliktas, jo teigiamas, neigiamas poveikis. Konfliktų lygiai. Sąlygos, skatinančios konfliktų atsiradimą. Sąlygos, mažinančios konfliktų tikimybę. Konkurencija ir konfliktas. Grupių vidaus konfliktai. Konflikto sprendimo būdai. Kaip konflikto atveju elgiasi vadovas. Stresas. Streso ir nuovargio vystymosi teorijos ir modeliai. Streso fiziologija. Situacija Lietuvoje, streso dažnis ir pagrindinės priežastys. Reabilitacija ir streso mažinimo priemonės. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-06-15
 • Lyderystės ir vadovavimo ypatumai šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Teorinė dalis. Lyderiavimo ir vadovavimo samprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Praktinė dalis. Bendras visuomenės bei lyderių įvertinimas. Vadovų savybių reikšmingumo įvertinimas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-06
 • Moters vadovės vaidmenų suvokimo ir suderinimo problema

  Įvadas. Moteris - vadovė: kas ji? Problemos, su kuriomis susiduria moterys versle ir politikoje. Empirinis tyrimas 1. Empirinis tyrimas 2. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-12-06
 • Moterų patiriamų stresų identifikavimas darbinėje aplinkoje

  Įvadas. Stresas ir jo esmė. Streso sąvoka. Streso rūšys. Stresą sąlygojantys veiksniai. Streso pasekmės ir jo įveikimo būdai. Moterų patiriamų stresų identifikavimas darbinėje aplinkoje. Moterų padėtis darbo rinkoje. Moterų patiriamų stresų identifikavimas darbinėje aplinkoje. Moterų stresų darbinėje aplinkoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo eiga. Tyrimo duomenų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2008-03-22
 • Organizacijos kultūros tyrimas

  Įvadas. Tyrimo metodika. Respondentų parinkimas. Tyrimo pravedimas. Duomenų apdorojimas. Organizacijos kultūros charakteristika. Organizacijos kultūros modeliavimas pagal Hofstede kultūros charakteristikas. Organizacijos struktūros ir veiklos pobūdžio pagrindimas. Organizacijos kultūros modelio parinkimas. Organizacijos kultūros funkcionuojantis modelis. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-03-01
 • Stresas darbe (5)

  Įvadas. Streso teorija. Emocijos. Stresas. Stresas ir stresoriai, jo požymiai. Teigiamas ir neigiamas stresas. Stresas darbe. Streso darbe priežastys. Socialinė parama. Darbo atlikimo efektyvumas ir stresas. A ir b asmenybės tipai. Streso lygio tyrimas. Tyrimo tikslas, uždaviniai ir tyrimo dalyviai. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Streso mažinimo priemonės. Streso įveikimo principai. Streso bei protinio nuovargio profilaktika. Antistreso strategijos. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-10-29
 • Stresas darbe (6)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti streso poveikį žmonių darbui. Teorinė dalis. Stresas. Stresas ir stresoriai. Teigiamas ir neigiamas stresas. Streso darbe ekonominis kontekstas. Streso sukeliamos ligos. Stresą sukeliantys veiksniai. Streso valdymas. Individualios streso mažinimo priemonės. Organizacinės streso mažinimo priemonės. Praktinė dalis. Streso lygio tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-05-06
 • Streso darbe priežastys ir jo valdymo analizė: tarptautinė kompanija "IMCD"

  Įvadas. Darbo tikslas: ištirti tarptautinės kompanijos darbuotojų streso lygį, jo priežastis ir valdymo būdus, pateikti įtampos darbe mažinimo rekomendacijas. Teorinė dalis. Streso samprata. Streso požymiai. Stresą sukeliantys veiksniai (stresoriai). Streso kontrolė ir įveikimas. Streso poveikis ir pasekmės. Stresas darbe. Streso šaltiniai organizacijoje. Streso valdymas. Intervencijos sienkiant išvengti darbinio streso. Į organizaciją nukreiptos intervencijos. Į individą nukreiptos intervencijos. Praktinė dalis. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (2).
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2010-09-24
 • Streso veiksniai organizacijoje. Streso valdymo strategijos

  Įvadas. Tyrimo tikslas – nustatyti streso veiksnius ir jo valdymo strategijas dviejose Lietuvos įmonėse: UAB "Litera" ir UAB "Protex Inwest Baltic". Streso ir stresoriaus samprata. Stresas — kas tai? Stresorius. Teoriniai aspektai. Streso teorijos. Streso šaltiniai organizacijoje. Emociniai streso šaltiniai. Darbo aplinkos sąlygojami streso šaltiniai. Individualūs streso šaltiniai. Streso padariniai organizacijoje. Stresas ir sveikata. Streso valdymas organizacijoje. Streso valdymo būdai. Empirinis tyrimas. UAB "Litera" tyrimo rezultatai. UAB "Protex Inwest Baltic" tyrimo rezultatai. Lyginamoji tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (24 psl.)
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2009-02-04
 • Vadovavimas (10)

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka. Pagrindinės būdingųjų bruožų požiūrio į vadovavimą idėjos. Situacinis vadovavimo modelis. Bihevioristinis požiūris į vadovavimą. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Įtikinėjantis vadovavimo stilius. Konsultuojantis vadovavimo stilius. Vadovo asmeninių savybių įtaka konfliktui ir valdymui. Vadovo asmenybės ypatumai. Orientacija į žmogų. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Asmenybių tipai. Pojūtis, kad esu pilnai suprastas. Transformuotas tekstas. Tekstas perrašytas trečiu asmeniu ir suskirstytas į prasminius vienetus. Patyrimo kategorijos. Apibrėžimas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2007-01-26
 • Vadovų/vadybininkų atsparumo stresui įvertinimas

  Kursinis projektas. Įvadas. Darbo tikslas: Nustatyti ir įvertinti vadovų/vadybininkų polinkį į stresus, atsparumą jiems. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Streso priežastys ir požymiai. Pagrindiniai streso požymiai. Streso priežastys. Streso pasekmės ir žala. Atsparumas stresui. Praktinė dalis. Anketinės apklausos analizė. Polinkio į stresą analizė. Atsparumo stresui įvertinimas. Išvados ir siūlymai.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-10-27
 • Valdymo stiliaus įtaka grupės socialiniam klimatui

  Įvadas. Situaciniai lyderiavimo modeliai. Paulo Hersey ir Kennetho H. Blanchardo vadovavimo stilius. Fredo E. Fiedlerio vadovavimo modelis. Valdymo stiliai. Kolektyvo socialinė atmosfera. Valdymo stiliaus įtaka kolektyvo socialinei atmosferai. Sąvokos. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-01-18