Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Organizacinė psichologija>Organizacinės psichologijos referatai

Organizacinės psichologijos referatai (59 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendradarbiavimo su darbuotojais psichologiniai aspektai

  Darbuotojo kaip asmenybės pažinimas. Psichologinis klimatas. Pasitenkinimas darbu. Darbas ir bendravimas grupėje. Vadovavimo stiliaus įtaka. Kritika. Konfliktai. Praktinė dalis.
  Organizacinė psichologija, referatas(21 puslapis)
  2005-09-12
 • Bendradarbių informavimo psichologija

  Įvadas. Tarpasmeninė informavimo sistema. Skirtingas suvokimas ir kaip jo išvengti. Emocijos. Neverbalinė (nežodinė) komunikacija. Nepasitikėjimas. Informavimas organizacijos viduje. Vertikalioji komunikacija. Horizontalioji komunikacija. Neformalioji komunikacija. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-05
 • Bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarba vadybininko profesinėje veikloje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti bendravimo (komunikacijos) svarbą vadybininko profesinėje veikloje. Vadybos samprata. Bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Manipuliacija. Kalba. Vieša kalba. Klausymas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-11-16
 • Bendravimo subtilybės

  Įvadas. Bendravimas. Bendravimo sąvokos ir funkcijos. Bendravimo lygiai ir būdai. Bendravimo proceso kliūtys ir efektyvumo didinimas. Verbalinė komunikacija: žodinė ir rašytinė. Neverbalinė komunikacija. Tarpkultūrinė komunikacija. Kultūros poveikis bendravimui. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-09-30
 • Darbo psichologija

  Įvadas. Darbo psichologijos istorija. Žmonės darbe. Darbo analizė. Personalo atranka. Prognostinis požiūris. Konstruktyvistinis požiūris. Verbavimo ir atrankos procesas. Atrankos metodai ir būdai. Mokymas. Darbo atlikimo vertinimas. Darbo atlikimo rodiklių rangavimas. Vertinimas pagal rezultatus. Socialinis ir motyvacinis vertinimo kontekstas. Darbinis stresas ir sveikata. Darbinis stresas kaip socialinė problema. Darbinis stresas kaip procesas. Organizacijos darbe. Lyderystė ir vadyba. Skirtumas tarp lyderių ir vadovų. "Didžiojo žmogaus" požiūris. Darbo motyvacija. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2011-01-11
 • Derybos

  Derybos. Efektyvių derybų principai. Pasirengimas deryboms. Darbinės medžiagos rengimas. Derybų partnerių tipai. Derybų pradžia. Derybų eiga. Klausimai pašnekovui. Argumentavimas. Derybų pabaiga.
  Organizacinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-22
 • Derybos ir konfliktų valdymas dalykinėje aplinkoje

  Įvadas. Konfliktų valdymas. Konfliktų rūšys. Konflikto raidos pakopos. "Teisingas" konfliktavimas. Konfliktų sprendimas. Derybų valdymas. Pasirengimas deryboms. Derybų eiga. Argumentavimo būdai. Argumentavimo taktika. Derybų pabaiga. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-05-22
 • Derybų psichologiniai aspektai

  Derybos. Efektyvių derybų principas. Pasirengimas deryboms. Derybų vedimas. Derybų pradžia. Psichologinis derybų klimatas. Derybų eiga. Klausimai pašnekovui. Informacijos perdavimas. Argumentavimas. Argumentavimo tikslai. Argumentavimo taktika. Derybų pabaiga. Apibendrinimas.
  Organizacinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2006-03-16
 • Formalios ir neformalios organizacijos, jų priklausomybė nuo aplinkos. Neformalių organizacijų ypatumai kariuomenėje

  Įvadas. Formalios ir neformalios organizacijos (grupės). Individo asmenybė ir grupė. Organizacijų (grupių) rūšys. Neformalių organizacijų (grupių) priklausomybė nuo aplinkos. Neformalių organizacijų ypatumai kariuomenėje. Neformalių organizacijų susikūrimo kariuomenėje galimybės. Neformalių organizacijų valdymas ir jų efektyvumo didinimas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-03-19
 • Grupės valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pagrindinius grupių susidarymo principus, bei gaires kaip turėtų būti valdoma grupė , kuri padėtų sėkmingam įmonės tikslų siekimui. Grupės. Darbo grupės. Grupių tikslai. Vadovo vaidmuo grupėje. Grupių ypatybės. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2009-06-17
 • Grupių konfliktai

  Grupių konfliktai. Realios ir sąlyginės grupės. Makro ir mikrogrupės. Formalios ir neformalios grupės. Konfliktai. Konfliktų priežastys. Konfliktų prevencija. Konflikto pasekmės. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-27
 • Heterogeniškumo apraiškos jūsų grupėje

  Tendencijos. Problematika. Tradicinių ir netradicinių studentų bruožai. "Netradicinio studento" apibrėžtis. Kognityvinių stilių įvairovė. Mokymosi būdai ir stiliai. Grupės organizacijos lygmenys.
  Organizacinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-05
 • Įmonės darbuotojų sėkmingas bendravimas

  Bendravimas. Sėkmingo bendravimo samprata. Bendravimo įgūdžiai ir įpročiai. Ar galima išmokti sėkmingiau bendrauti. Anketiniai duomenys. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(17 puslapių)
  2005-06-07
 • Kaip sukurti komandą?

  Įvadas. Komandų grupės. Komandos bruožai. Komandos funkcijos. Komandų kūrimas. Komandos formavimo stadijos. Vaidmenys komandoje. Komandos efektyvumas. Efektyvi komandos veiklos misija. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2011-11-17
 • Kaip tampama vadovu

  Įvadas. Vadovavimo galima išmokti. Vadovas. Kokie asmenybės bruožai turi įtakos sugebėjimui būti vadovu? Penki vadovavimo metodai. Vadovas kaip konflikto priežastis.
  Organizacinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-26
 • Kaip valdyti konfliktą?

  Konflikto valdymo modelis. Konfliktų sprendimas. Vengimas. Prisitaikymas. Konkurencija. Kompromisas. Bendradarbiavimas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-07
 • Kaip valdyti konfliktą? (2)

  Kas yra konfliktas? Konfliktų priežastys. Konfliktų naudingumas. Neigiami konfliktai. Konfliktai pagal pobūdį. Konfliktų tipologija. Konflikto prevencija. Konflikto sprendimo algoritmas. Nepasitenkinimo konkretizavimas. Sutikimas, kad kaltinimas, priekaištai turi pagrindą. Paaiškinimas, kaip jūs vertinate situaciją. Konflikto sprendimo rezultatai. Konfliktų sprendimas mokykloje. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2005-10-26
 • Karjeros valdymas psichologiniu aspektu

  Įvadas. Karjeros valdymas. Karjeros valdymo modelis. Karjeros valdymo efektyvumo rodikliai. Savęs ir darbo pasaulio pažinimo svarba planuojant karjerą. Savęs pažinimas. Asmenybės raida ir karjera. Suaugusiojo žmogaus vystymosi samprata ir etapai karjeros vystymo kontekste. Karjeros vystymas ir etapai. Karjeros vystymo aplinkos/organizacijos pasirinkimas. Įsikūrimas pasirinktoje karjeros vystymo aplinkoje. Asmens veikla ankstyvosios karjeros laimėjimų ir pasiekimų etape. Ankstyvosios karjeros etape galimos įvairios asmens judėjimo kryptys. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2009-03-23
 • Klasės klimatas

  Įvadas. Mokinių sąveikos būdai. Mokytojo asmenybės įtaka klasei. Vadovavimas klasei. Netinkami mokinių elgesio tikslai ir jų korekcija.
  Organizacinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-19
 • Klimatas grupėje

  Įvadas. Grupės narių santykiai. Vaidmenys grupėje. Grupės normos bei darbuotojo padėtis joje. Naujų darbuotojų integracija grupėje. Psichologinė grupės darna bei psichologinis klimatas. Žmonių suderinamumas grupėje. Psichologinis klimatas grupėje. Psichologinio klimato veiksniai. Palankaus psichologinio grupės klimato sudarymas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-03-20
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po