Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Socialinė psichologija>Socialinės psichologijos referatai

Socialinės psichologijos referatai (315 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Stresas. Stresinės situacijos moters gyvenime

  Stresas. Holmeso ir Rajės skalė. Specifiniai moterų stresoriai.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-08
 • Streso valdymas

  Įvadas. Kas yra stresas? Gerasis ir blogasis stresas. Streso požymiai. Streso valdymas.
  Socialinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-05
 • Suaugusio žmogaus raida

  Pažintinės suaugusio žmogaus ypatybės. Psichosocialinės raidos stadijos. Suaugusiojo ir senstančio žmogaus raidos ypatybės. Senatvė. Asmenybės brandos kriterijai. C.G. Jungas. Eriksonas. Rodžersas.
  Socialinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2005-10-24
 • Svarbiausios problemos (valkatavimas, narkomanija). Priežastys. Identifikacija

  Įvadas. Valkatavimas. Benamystės priežastys. Narkomanija. Narkomanijos sukeliamos problemos. Kodėl dažniausiai jaunimas pradeda vartoti narkotikus? Kodėl jaunimas vartoja narkotikus? Kaip atpažinti, kad jaunuolis vartoja narkotikus? Narkotikai ir paauglystė. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2008-03-17
 • Šeima (6)

  Įvadas. Šeima ir jos vaidmuo. Teoriniai požiūriai į šeimą. Funkcionalizmas. Feminizmo koncepcijos. Santuoka ir skyrybos Britanijoje. Vienišo tėvo ar motinos namų ūkiai. Antroji santuoka. Atkurtosios šeimos. "Betėvystė". Bevaikės moterys. Šeimos modelių įvairovė: etniniai skirtumai Didžiojoje Britanijoje. Pietų azijiečių šeimos. Juodaodžių šeimos. Santuokos alternatyvos. Sugyvenimas. Gėjų ir lesbiečių partnerystės. Išvados. Darbas iliustruotas schema.
  Socialinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2007-06-05
 • Šeima kaip ugdymo institucija

  Įvadas. Šeimos vaidmuo. Šeimos ugdomasis poveikis. Vaikų ugdymo planas, atsižvelgiant į jų metus. Savigarbos ugdymas. Draudimai ir apribojimai šeimoje. Lavinti protą – gerai, lavinti jausmus – dar geriau. Bausmės. Vaiko paruošimas suaugusiųjų pasauliui. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-05
 • Šeima kaip visuomenės institucija

  Šeima - kaip visuomenės institucija. Šeima – kaip referentinė grupė. Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Ūkinė - ekonominė šeimos funkcija. Rekreacija. Bendravimas. Lytinių poreikių tenkinimas. Tautos etoso tęstinumas. Išvados. Įvadas.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-17
 • Šeimyninis bendravimas

  Įvadas. Šeimos sąvoka. Bendravimas. Bendravimas šeimoje. Bendravimo priemonės. Sutuoktinių per dideli lūkesčiai. Sutuoktinių santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai, bendravimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2008-10-29
 • Šeimos analizė (3)

  Socialinės, ekonominės ir demografinės šeimos sąlygos. Ikivedybiniai santykiai. Šeimos mikroaplinka. Šeimos stadijos. Sutuoktinių asmenybių tyrimas. Šeimos planai: ateities perspektyvos. Apibendrinimas.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-01-15
 • Šeimos funkcijų įtaka vaikų ugdymui

  Vaikų gimdymo funkcija. Vaikų ugdymo funkcija. Ūkinė–ekonominė funkcija. Tautos etoso tęstinumo funkcija. Rekreacinė funkcija. Komunikacinė funkcija. Emocinė funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-15
 • Šeimos konsultavimas (2)

  Įvadas. Strateginės ir patirtimi pagrįstos šeimos konsultavimo krypčių lyginamoji analizė. Pagrindiniai teoriniai principai. Požiūris į problemą bei jos funkciją šeimos gyvenime. Šeimos vertinimo principai. Konsultavimo tikslas. Konsultanto vaidmuo terapiniame procese. Pagrindinės intervencinės technikos. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-01
 • Šeimos krizės: alkoholizmas šeimoje ir visuomenėje

  Įvadas. Alkoholizmas – šeimos liga. Alkoholizmo pasekmės individui ir visuomenei. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-18
 • Šeimos krizės: mitas ar tikrovė?

  Įvadas. Šeimyninio gyvenimo krizės. Krizės šeimoje požymiai. Šeimos krizių periodai. Konfliktai šeimoje. Šeimos konfliktų priežastys. Šeimos konfliktų sprendimai. Išvados. Priedai (2).
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-07-06
 • Šeimos kūrimo principai ir motyvacija

  Šeima – visuomenės pirminis kolektyvas. Šeimos sistemos struktūrinės dalis. Bendruomenė kaip socialinė sistema. Šeimos socialinės funkcijos. Šeimos kūrimo motyvai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(87 puslapiai)
  2006-03-24
 • Šeimos psichologinis konsultavimas

  Įvadas. Šeimos konsultavimo teoriniai modeliai. Psichologinės paramos šeimai tipai. Psichologinės paramos šeimai rūšys. Šeimos konsultavimo ypatumai. Šeimos santykių korekcijos metodai. Reikalavimai šeimos konsultantui. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2008-10-01
 • Šeimos svarba vaiko socializacijai

  Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimos supratimas skirtingais laikotarpiais. Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Ūkinė–ekonominė šeimos funkcija. Rekreacija. Bendravimas. Lytinių poreikių tenkinimas. Tautos etoso tęstinumas. Šeimos psichologinis klimatas. Šeimos vertybės ir tradicijos. Dorovinės šeimos vertybės. Vaikų auklėjimas šeimoje. Dorovinis auklėjimas. Darbinis auklėjimas. Estetinis auklėjimas. Ekologinis auklėjimas. Lytinis auklėjimas. Slopinimo autoritetas. Atokumo autoritetas. Moralizavimo autoritetas. Meilės autoritetas. Gerumo autoritetas. Papirkinėjimo autoritetas. Šeimos problemas reguliuojantys dokumentai. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Vaiko teisių deklaracija. Vaiko teisių konvencija. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-01-10
 • Tarpasmeniniai santykiai. Jų raida

  Tarpasmeniniai santykiai. Jų raida. Įvadas. Tarpasmeniniai santykiai. Tarpasmeninių santykių raida. Atsiskleidimo (atvirumo) reikšmė tarpasmeniniams santykiams. Draugystė ir meilė. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-10-25
 • Tarpasmeninių santykių įvairovė

  Įvadas. Bendrasis tarpasmeninių santykių apibūdinimas. Kaip žmogus pažįsta kitą žmogų? Tarpasmeninių santykių rūšys. Kuo tarpasmeniniai santykiai svarbūs? Su kuo užmezgame tarpasmeninius santykius? Atsiskleidimas ir jo reikšmė tarpasmeniniuose santykiuose. Draugystė. Meilė. Meilės rūšys. Santykių iširimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2005-10-23
 • Tarpsektorinio bendradarbiavimo ypatumai

  Tarpsektorinio bendradarbiavimo ypatumai. Programinės sritys tarpsektorinio bendradarbiavimo kontekste. Poreikių patenkinimas pirminės medicininio-sanitarinio aptarnavimo srityje, ypač kaimo rajonuose. Kova su infekcinėmis ligomis. Pažeidžiamų žmonių gynyba. Sveikatos saugumo problemų sprendimas miestuose. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-18
 • Tarpusavio santykiai

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Bendravimo procesas. Tarpasmeniniai santykiai. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Tarpasmeniniai konfliktai. Konfliktų sprendimo būdai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2007-04-04
Puslapyje rodyti po