Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Socialinė psichologija>Socialinės psichologijos tyrimai

Socialinės psichologijos tyrimai (24 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendraamžių priėmimas ir verbalinės ir fizinės agresijos savivoka bei socialinis atsitraukimas

  Tyrimo vertimas. Įžanga. Komunikacijos vengimas ir verbalinis agresyvumas. Verbalinis ir elgesio santykis analizuojamas kartu. Socialinis elgesys kultūriniame kontekste. Vystymosi efektai ir studijos santrauka. Metodas. Populiacija, tiriamieji ir procedūra. Matas. Rezultatai. Lyties skirtumai. Diskusija. Verbalinė ir elgesinė agresija. Komunikacinis socialinis atstūmimas.
  Socialinė psichologija, tyrimas(16 puslapių)
  2008-04-02
 • Bendravimo psichologija (10)

  Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti savo dominuojantį temperamento tipą ir ryškiausius temperamento bruožus. Literatūros apžvalga. Kaip pažinti? Tyrimo metodika: Eysenck temperamento testas. Belovo temperamento testas. Tiriamasis. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2009-02-13
 • Grupės tyrimas sociometriniu metodu

  Įvadas. Sociometrinis metodas. Tyrimo tikslas – taikant sociometrijos metodą išsiaiškinti tarpusavio santykius mokinių grupėje. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo eiga. Tyrimo instrukcija. Sociometrinės kortelės pavyzdys. Rezultatų tvarkymas. Pirmasis kriterijus – mokslas: "Su kuo norėtum ruošti namų darbus?". Antrasis kriterijus – poilsis: "Su kuo norėtum eiti į klasės žygį?". Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-01-22
 • Mokinių tarpusavio santykių tyrimas sociometriniu metodu

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2006-04-04
 • Neištikimybė (2)

  Įvadas. Neištikimybės samprata. Neištikimybės priežastys. Ištikimybė. Tyrimo duomenų analizė ir jų rezultatai. Respondentų iki 17 ir nuo 18 metų anketos duomenų palyginimas. Vaikinų ir merginų atsakymų į anketos klausimus palyginimas. Išvados, pasiūlymai. Darbo išvados. Norint išvengti neištikimybės. Ateities vizija. Priedai (2).
  Socialinė psichologija, tyrimas(33 puslapiai)
  2007-05-17
 • Smurtas prieš moteris

  Pateikta statistika apie smurto prieš moterį atvejus, aiškinamasi, kodėl smurtas toleruojamas. Įvadas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo kintamieji. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo objektas. Tyrimo problema. Galimos šio tyrimo išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(4 puslapiai)
  2005-06-10
 • Smurto ir prievartos atvejų moksleivių tarpe tyrimas

  Tiriamieji: dviejų Vilniaus vidurinių mokyklų 7-tų klasių mokiniai (keturios klasės vienoje mokykloje ir dvi klasės kitoje mokykloje, viso 154 mokiniai). Tyrimo rezultatai. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta. Nesirūpinimas, apleidimas.
  Socialinė psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-03-05
 • Sociometrinis tyrimas (11)

  Klasės sociometrinis tyrimas. Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Poilsio kriterijaus išvados. Mokslo kriterijaus išvados. Fantastikos kriterijaus išvados. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-02-09
 • Sociometrinis tyrimas (13)

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti tarpusavio santykius mokinių grupėje. Tyrimo uždaviniai. Darbo eiga. Sociometrinė kortelė. Tiriamųjų sąrašas. Duomenų apdorojimas. Sociometrinė matrica. Pogrupiai gauti pagal mokymosi kriterijų. Pogrupiai gauti pagal laisvalaikio kriterijų. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2009-03-17
 • Sociometrinis tyrimas (14)

  Įžanga. Uždaviniai ir tikslai: Nustatyti kiekvieno grupės nario statusą; Nustatyti vyraujančius pogrupius grupėje; Nustatyti vyraujančius ryšius grupėje. Tiriamosios grupės apibūdinimas. Metodika. Eiga. Duomenų sutvarkymas. I lentelė. Su kuo norėtum sėdėti viename suole? I lentelės sociometrinė matrica. Abipusiai pasirinkimai. II lentelė. Su kuo norėtum praleisti kartu laisvalaikį? II lentelės sociometrinė matrica. Abipusiai pasirinkimai. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2010-04-14
 • Sociometrinis tyrimas (3)

  Sociometriniam tyrimui pasirinkta ikimokyklinė vaikų darželio grupė. Tyrimo objektas - lyčių tolerancija.
  Socialinė psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2005-12-16
 • Sociometrinis tyrimas (4)

  Tyrimo tikslas. Tiriamosios grupės apibūdinimas. Metodika. Tyrimo eiga. Grupės sutelktumas. Grupės integratyvumas. Rezultatų analizė. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2006-04-06
 • Sociometrinis tyrimas (5)

  Įvadas. Sociometrinis metodas. Tikslas. Uždaviniai. Metodika. Duomenų susisteminimas. Sociograma. Sociometrinės matricos. Tyrimo eiga. Tyrimui buvo pateikti šie klausimai. Tiriamųjų sąrašas. Rezultatai ir jų aptarimas. Sociograma remiantis laisvalaikio kriterijumi. Diados grandinė pagal laisvalaikio kriterijų. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-06-06
 • Sociometrinis tyrimas (6)

  Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai. Mokslo kriterijaus išvados. Poilsio kriterijaus išvados. Pasitikėjimo kriterijaus išvados. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(12 puslapių)
  2006-06-07
 • Sociometrinis tyrimas (7)

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodika. Tiriamųjų sąrašas. Sociogramos. Apibendrinimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(11 puslapių)
  2006-12-20
 • Sociometrinis tyrimas (8)

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Metodika. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Darbo kriterijaus matrica. Poilsio kriterijaus matrica. Pasitikėjimo kriterijaus matrica. Išvados. Moksleivių pasirinkimai. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-12-21
 • Sociometrinis tyrimas (9)

  Įvadas. Sociometrinis metodas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Metodika. Mokinių sąrašas. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Anketa.
  Socialinė psichologija, tyrimas(15 puslapių)
  2006-12-22
 • Sociometrinis tyrimas: Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, 9b klasė

  Įvadas. Tyrimo eiga. Rezultatų tvarkymas. Sociometriniai indeksai. Glaudumas ir integralumas. Sociogramos. Laisvalaikio kriterijus. Mokslo kriterijus. Žiedinė sociograma. Piramidės formos sociograma. Rezultatų aptarimas. Laisvalaikio kriterijaus rezultatų aptarimas. Mokslo kriterijaus rezultatų aptarimas. Darbas iliustruotas schemomis.
  Socialinė psichologija, tyrimas(14 puslapių)
  2008-01-09
 • Sociometrinis tyrimas: grupės tarpusavio santykiai

  Tyrimo tikslas buvo nustatyti grupės tarpusavio santykius, išsiaiškinti, kas klasėje yra lyderiai, mėgstamieji, priimtieji, izoliuotieji, atstumtieji. Nustačius grupės lyderius galima į juos orientuotis siekiant vienaip ar kitaip paveikti grupės narius. Sociometrija. Metodika. Pagrindiniai duomenys. Tyrimo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(4 puslapiai)
  2006-05-16
 • Sociometrinis tyrimas: tarpusavio santykiai vaikų darželio grupėje

  Įvadas. Darbo tikslas: Taikant sociametrijos metodą išsiaiškinti tarpusavio santykius vaikų darželio grupėje; Suprasti psichologinius procesus, vykstančius grupėje; Analizuoti asmenybės ir grupės santykius, pateikti konstruktyvius pasiūlymus nepalankaus statuso grupėje keitimui. Teorinė medžiagos analizė. Sociometrinio tyrimo kriterijai ir atlikimo būdai. Metodologinė dalis. Metodika. rezultatai ir jų analizė. Kiekvieno grupės nario sociometrinis statusas. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(11 puslapių)
  2011-01-11
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po