Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Specialioji pedagogika>Specialiosios pedagogikos referatai

Specialiosios pedagogikos referatai (78 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Specifinis pažinimo sutrikimas: mokymosi negalė dėl specifinių atminties sutrikimų (bendra samprata, mokymosi sunkumai, rekomendacijos pedagogui)

  Įvadas. Bendra samprata. Mokymosi negalė. Atmintis. Specifinis atmintie sutrikimas. Moksleiviai, turintys specifinių atminties sutrikimų. Mokymosi sunkumai. Rekomendacijos pedagogui. Individualios mokymosi programos taikymas mokiniams, turintiems mokymosi negalią dėl specifinių atminties sutrikimų. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-23
 • Suaugusiųjų mokymosi prielaidos

  Įvadas. Sąvokų apibrėžimai. Suaugusiųjų mokymosi stimulai. Socialinės prielaidos. Savarankiškumo poreikis. Psichologiniai poreikiai. Fiziologiniai poreikiai. Suaugusiųjų motyvacija. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Mokymosi tikslų įvairovė. Suaugusiųjų savišvieta. Pagrindiniai savišvietos būdai. Savišvietos trukdžiai. Mokymosi prieinamumas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-21
 • Sutrikusio intelekto vaikų ugdymas

  Įvadas. Neįgaliems vaikams atvirų, į vaiką orientuotų grupių kūrimo principai. Dorovinis sutrikusio intelekto vaikų ugdymas. Sutrikusio intelekto vaikų teisinis auklėjimas. Pedagoginės priemonės taikomos ugdant neįgaliuosius. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-09
 • Šeimos įtaka vaiko raidai

  Įvadas. Raidos samprata. Šeimos įtaka vaiko pažintinei raidai. Psichosocialinė vaiko raida ir šeimos poveikis. Tėvų ir vaikų bendravimo problemos. Šeimos įtaka vaiko fizinei raidai. Šeimos įtaka vaiko socialinei raidai ir socializacijai. Meilė ir priešiškumas šeimoje. Tėvų auklėjimo stiliai, elgesio ir jų įtaka vaiko socializacijai. Bausmės ir jų įtaka vaiko raidai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2010-01-05
 • Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas ugdant specialiųjų poreikių vaikus

  Įvadas. Šeimos vaidmuo ugdymo procese. Šeimos adaptacijos ugdymo situacijoje ypatumai. Ugdytinių įtraukimas į procesą. Tėvų ir pedagogų sąveika kaip bendros prasmės kūrimas. Tėvų ir pedagogų sąveikos prielaidos. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo sritys. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo būdai, formos. Bendradarbiavimo ratas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-19
 • Vaiko turinčio regėjimo negalę integruotas ugdymas

  Įvadas. Regos sutrikimų charakteristika. Aklieji iš prigimties. Apakusieji. Dalinai regintys asmenys. Sutrikusios regėjimo asmenų psichologinės ypatybės. Aklųjų ir silpnaregių vaizdiniai. Intelektualiniai gebėjimai. Mobilumas. Socialinis prisitaikymas. Integracijos tikslai ir priemonės. Integracijos privalumai. Švietimo integracijos politika. Specialiojo ugdymo įstatymas. Bendravimas su aklaisiais/ regėjimo sutrikimus turinčiais asmenimis.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-12-15
 • Vaiko, turinčio klausos negalę, integruotas ugdymas

  Įvadas. Klausos sutrikimai, jų ypatumai. Kurtieji vaikai. Neprigirdintieji. Kurčių vaikų ugdymo procesas. Kurčių vaikų ugdymo proceso reglamentas. Kurčiųjų vaikų mokymas pagal individualų planą. Pasirengimas leisti kurčią vaiką į bendrojo lavinimo mokyklą. Specialusis mokymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-15
 • Vaikų agresyvaus ir žiauraus elgesio raiška

  Agresyvaus elgesio samprata. Agresyvaus elgesio teorijos. Vaikų agresyvaus elgesio formos ir rūšys. Žiauraus elgesio samprata. Žiauraus elgesio su vaiku formos. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2012-04-25
 • Vaikų elgesio koregavimas žaidimo terapija

  Įvadas. Lėtesnė vaikų branda. Vaikų elgsenos sutrikimai. Vaikų elgsenos sutrikimų tipai. Žaidimo terapija. Žaidimo terapijos tikslai. Vaiko ir suaugusiojo santykiai. Grupinė žaidimo terapija. Elgesio korekcijos proceso stadijos žaidimo grupėje. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-05
 • Vaikų ir paauglių elgesio sutrikimai

  Įvadas. Kaip galvos smegenys valdo elgesį. Elgesio sutrikimus turintys vaikai. Bendraamžių įtaka agresijos formavimuisi. Asmenybės ir elgesio nukrypimų korekcija. Paauglių elgesį sąlygojantys veiksniai. Brendimo įtaka paauglių elgesiui. Deviacinis paauglių elgesys. Socialinės rizikos grupei priklausančių paauglių elgesio sutrikimai. paauglių sutrikusio elgesio sprendimo būdai.
  Specialioji pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2009-11-19
 • Vaikų su fiziniais ir judėjimo sutrikimais ugdymo specifika

  Įvadas. Fizinių ir judėjimo sutrikimų turintis vaikas. Kaip atpažinti fizinių ir judėjimo sutrikimų turintį vaiką. Kaip ugdyti fizinių ir judėjimo sutrikimų turintį vaiką. Aplinkos pritaikymas. Komunikacinių gebėjimų ugdymas. Savarankiškumo gebėjimų ugdymas. Ugdymas. Darželis, parengiamoji mokykla. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2007-07-30
 • Vaikų su mąstymo sutrikimais, ugdymas

  Įvadas. Specialiojo ugdymo ypatumai. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų psichologiniai ir ugdymo ypatumai. Sutrikusio intelekto vaikų mokymosi sunkumų pobūdis. Koreguojamojo ugdymo proceso ypatumai. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams su mąstymo sutrikimais integruoto ugdymo mokyklose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-11-25
 • Vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymas

  Kalbėjimo sutrikimai. Kalbėjimo tempo sutikimai. Kalbos neišsivystymas. Mikčiojimas. Mutizmas ir autizmas. Bendri patarimai mokytojams, dirbantiems su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
  Specialioji pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-26
 • Vaikų, turinčių klausos sutrikimą, ugdymo organizavimo ypatumai

  Įvadas. Klausos sutrikimų apibūdinimas ir svarbesni sutrikusios klausos vaikų ypatumai. Vaiko, turinčio klausos negalę, integruoto mokymo galimybės. Pagalba sutrikusios klausos vaikui, besimokančiam bendrojo lavinimo mokykloje. Speciali surdopedagogo (arba logopedo) pagalba. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-10
 • Vaikų, turinčių raidos sutrikimų mokymo bendrojo lavinimo klasėje ypatumai

  Įvadas. Bendrieji neįgalių vaikų, raidos dėsningumai. Veiksniai, lemiantys specialiųjų poreikių vaikų raidą. Vaikai, turintys intelekto sutrikimų. Intelekto sutrikimų samprata ir klasifikavimas. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų vystymosi ir ugdymo ypatumai. Kai kurie bendri nežymiai sutrikusio intelekto vaikų vystymosi ypatumai. Atskirų grupių nežymiai sutrikusio intelekto vaikų mokymosi sunkumų pobūdis. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas sutrikusio intelekto vaikams bendrojo ugdymo mokyklose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-15
 • Vaikų, turinčių regos sutrikimą, ugdymo organizavimo ypatumai

  Įžanga. Brailio raštas. Regos likučių panaudojimas. Klausymosi įgūdžiai. Judėjimo įgūdžių mokymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-08
 • Vidutiniškai ir žymiai protiškai atsilikusių vaikų kalbinis ugdymas

  Įvadas. Vidutiniškai ir žymiai protiškai atsilikusių vaikų vystymosi ypatumai. Leksinio – gramatinio išsivystymo trūkumai. Kalbinio ugdymo metodai, reikalavimai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-21
 • Žaidimų terapija

  Žaidimų terapija. Žaidimų terapija vaikams. Kam reikalinga žaidimų terapija? Kam gali padėti žaidimų terapija? Žaidimai. "Kėgliai". "Pagrandukas". "Objektas". "Eilės".
  Specialioji pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-10-22
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po