Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pramonė ir gamyba>Pramonės ir gamybos kursiniai darbai

Pramonės ir gamybos kursiniai darbai (61 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jaunimo kavinės miltinio cecho darbo organizavimas

  Įvadas. Gamybinės programos sudarymas. Valgiaraščio planavimas. Lankytojų skaičiaus pagrindimas. Gamintinų patiekalų skaičius. Gamintinų patiekalų skirstymas. Žaliavų skaičiavimas. Tiekėjų parinkimas. Darbo jėgos skaičiavimas. Darbuotojų kvalifikacijos pagrindimas. Darbo grafikas. Įrengimų parinkimas. Sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymasis miltiniame ceche. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-08
 • Karštai rūkytų mėsos gaminių gamybos skyriaus projektavimas

  Įvadas. Karštai rūkytų mėsos gaminių gamybos skyriaus projektavimas. Žaliava. Prieskoniai ir medžiagos. Druska. Cukrus. Karagenanas. Natrio nitritas. Sūdymo preparatas ALMI COMBI C40-FL. Muskatų riešutai. Pipirai. Česnakai. Vanduo. Pagalbinės medžiagos. Maišeliai vakuuminiam įpakavimui. Privalumai. Maišeliai vakuuminiam įpakavimui. Tara. Technologinių procesų mokslinis tyrimas ir gamybos būdo parinkimas. Technologinių procesų mokslinis tyrimas. K-karagenanas. Rūkymo aromatizatorių naudojimas mėsos produktų gamyboje. Sojos izoliatų poveikis rūkytos jautienos produktų maistinei vertei. Gamybos būdo parinkimas. Karštai rūkytų mėsos gaminių gamybos technologinė schema. Mėsos sūdymas. Masažavimas. Formavimas, paruošimas terminiam apdorojimui. Terminis apdorojimas. Atšaldymas. Paruošimas realizavimui. Pakavimas, ženklinimas, gabenimas, laikymas. Gaminių receptūros. Gamyboje naudojamų žaliavų ir medžiagų skaičiavimas. Prieskonių skaičiavimas. Pagalbinių medžiagų skaičiavimas. Technologinių procesų ir produkcijos kokybės valdymo organizavimas. Juslinių, techninių, cheminių bei bakteriologinių savybių nustatymas ir standartizacija. Normatyvinė- techninė dokumentacija. Žaliavų ir medžiagų kontrolė- technologinio proceso kontrolė. Gatavos produkcijos laikymo kontrolė. Gaminamų produktų charakteristika. RVASVT sistema. Gamybinių patalpų ir sandėlių plotų apskaičiavimas ir jų komponavimas.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(62 puslapiai)
  2006-05-04
 • Keramika

  Rezumė. Įvadas. Keraminės kompozicinės medžiagos. Keraminės kompozicinės medžiagos naudojimas. Keraminės matricos kompozicinės medžiagos. Keraminės-metalinės kompozicinės medžiagos — kermetai. Faziniais virsmais sustiprintos keraminės medžiagos. Keraminės kompozicinės medžiagos, armuotos pluoštu. Keraminės matricos kompozicinės medžiagos gamybos būdai. Matricos gamyba iš skystafazės medžiagos. Suspensinis impregnavimas ir karštasis presavimas. Garinės fazės metodai. Keraminės matricos kompozicinių medžiagų gamyba naudojant kietosios būsenos komponentus. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-01-04
 • Klaipėdos gamybinių įmonių analizė

  Įvadas. Gamybos organizavimas. Modernaus gamybos organizavimo koncepcijos. Gamybos procesas. Gamybos proceso elementai. Gamybos sroviškumas. Gamybos mechanizmas ir automatizavimas. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos struktūros tobulinimo kryptys. Gamybos procesų organizavimas laike. Proceso organizavimo charakteristika. Gamybos ciklas ir jo vaidmuo. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trukmės apskaičiavimo svarba. Srovinis gamybos organizavimas. Srovinės gamybos organizavimo prielaidos. Srovinė gamybos charakteristika. Srovinių linijų darbo organizavimo ypatumai. Automatinių linijų organizavimo ypatumai. Lanksčios automatizuotos gamybos organizavimas. Naujos srovinės gamybos tendencijos. Lanksčių gamybos sistemų valdymo specifika. Lanksčių gamybos sistemų efektyvumas ir problema. Vienetinės gamybos organizavimas. Vienetinės gamybos prielaidos ir pagrindiniai bruožai. Vienetinės gamybos organizavimas. Užsakymų portfelio formavimas. Gamybos kontrolės organizavimas. Išvados. Priedai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-02-09
 • Krepšelio gamybos technologija: UAB "Oleva"

  Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. Produkcijos nomenklatūra. Įranga. Vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Krepšelio gamybos technologija. Technologinė gamybos schema. Gamybos procesai. Išvados ir pasiūlymai. Pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2009-05-12
 • Ledų gamyba: UAB "Kraitenė"

  Įvadas. UAB "KRAITENĖ" gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, vystymasis. Gaminių nomenklatūra, naudojamos medžiagos bei jų tiekėjai. Gamybos struktūros. Spręstinos gamybos technologijos problemos. Projektuojamos gamybos technologija. Projektavimo objektas ir jo aktualumas. Gamybos tipas, gamybos fazė, procesai ir operacijos projektuojamoje technologijoje. Projektuojamai gamybos technologijai reikalingi įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Suprojektuotos technologijos procesai ir operacijos. Žaliavos priėmimas ir sandėliavimas. Žaliavos paruošimas. Ledų mišinio paruošimas. Filtravimas. Mišinio pašildymas regeneracijos sekcijoje. Ledų mišinio homogenizacija. Ledų mišinio pasterizacija. Ledų mišinio atšaldymas. Ledų mišinio brandinimas. Aromatinių skoninių ir maisto dažų įvedimas į mišinį. Ledų mišinio frizeravimas. Ledų dozavimas (fasavimas). Ledų grūdinimas. Ledų glaistymas. Ledų fasavimas ir pakavimas. Ženklinimas. Laikymas ir vežimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2)
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-06-09
 • Lietuvos maisto pramonė

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tikslas analizuoti dabartinės Lietuvos maisto pramonės geografiją. Ankstesnių tyrimų ir šaltinių apžvalga. Darbo metodai. Lietuvos maisto pramonė ir jos struktūra. Lietuvos pieno pramonė. Lietuvos mėsos pramonė. Alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų pramonė. Grūdų malimo pramonė. Duonos kepimo bei konditerijos pramonė. Cukraus pramonė. Maisto pramonės gaminių suvartojimas. 1990-2005 metais. Maisto produktų suvartojimo bruožai. Maisto produktų eksportas bei importas. Maisto pramonės problemų analizė bei maisto pramonės perspektyvos. Maisto pramonės problemos. Maisto pramonės perspektyvos. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-02-04
 • Lietuvos pramonė (2)

  Įžanga. Lietuvos pramonė iki II-ojo Pasaulinio karo. Lietuvos ūkis 1918 – 1929 metais. Lietuvos pramonė 1929 – 1938 metais. Lietuvos pramonė 1939 – 1940 metais. Lietuvos pramonė 1940-1990 metais. Lietuvos pramonė nuo 1990 03 11. Apdirbamoji pramonė. Maisto pramonė. Aprangos ir tekstilės pramonė. Naftos produktų gamybos pramonė. Medienos ir baldų pramonė. Chemijos pramonė. Popieriaus, popieriaus gaminių gamybos ir leidybos pramonė. Mašinų ir įrangos pramonė. Elektroninės ir optinės įrangos pramonė. Kitos apdirbamosios pramonės šakos. Išgaunamoji pramonė. Išvados. Priedai (6).
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-01-25
 • Likerio gamybos skyriaus projektavimas

  Įžanga. Kursinio darbo užduotis. Trumpa žaliavų charakteristika. Principinė technologinė schema ir jos aprašymas. Gamybinės sanitarijos ir asmens higienos reikalavimai. Kokybės kontrolės organizavimas ir kokybės užtikrinimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Metodai. Žaliavų standartai. Gamybinės receptūros skaičiavimas. Likerio "Vilnelės" duomenys. Reikalingos įrangos parinkimas ir paskaičiavimas.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-02-27
 • Masinio aptarnavimo sistemų teorijos praktinis taikymas

  Įvadas. Masinio aptarnavimo teorija, elementai, klasifikacija. Uždavinys nr. 1. Įvykdymo terminas, esant aptarnavimo trukmės Erlango skirstiniui. Matematinis uždavinio modelis. Kompiuterinis uždavinio modelis. Rezultatų analizė. Galimų sprendimo priėmimo situacijų, naudojant uždavinio sprendinius, nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. Uždavinys nr. 2. Aptarnavimo kanalų skaičiaus nustatymas. Matematinis uždavinio modelis. Kompiuterinis uždavinio modelis. Rezultatų analizė. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-01-10
 • Medienos apdirbimo ir gaminių iš medienos gamybos verslo organizavimo proceso projektavimas

  Įvadas. Projektavimo tikslai. Projektavimo uždaviniai. Projektavimo bazė. Pradiniai duomenys. Pradedamo verslo aprašymas. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo organizavimui. UAB "Medinta" gamybos ir paslaugos aprašymas. Įmonės charakteristika. Teikiamos paslaugos. Medžiagų, žaliavų ir prekių tiekėjai. Paslaugų realizavimas. Įmonės vadybos struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinis modelis. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrai. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-03-29
 • Medienos džiovinimas (2)

  Įvadas. Džiovinimo būdo ir kameros tipo parinkimas. Kameros techninė charakteristika. Kamerų našumo ir kiekio skaičiavimai. Džiovinimo rėžimų parinkimas. Džiovinimo trukmės skaičiavimas. Rietuvės gabaritinio tūrio ir kameros faktinio našumo skaičiavimas. Kameros metinio našumo, išreikšto per sąlyginę medieną, skaičiavimas. Pjautinės medienos kiekio m3 perskaičiavimas į sąlyginę medieną. Kamerų kiekio nustatymas. Šiluminis kamerų skaičiavimas. Išgarinamos drėgmės kiekio skaičiavimas. Džiovinimo agento parametrų nustatymas jam įeinant ir išeinant iš rietuvės. Cirkuliuojančio džiovinimo agento tūris skaičiuojamas. Šviežio ir atidirbusio agento tūrių skaičiavimas. Šilumos sąnaudų medienos džiovinimui skaičiavimas. Kaloriferio tipo parinkimas ir kaitinamojo paviršiaus nustatymas. Džiovinimo cecho plotų skaičiavimas. Aerodinaminis kamerų skaičiavimas. Džiovinimo agento cirkuliacijos kameroje schemos sudarymas, pasipriešinimų ruožų nustatymas. Pasipriešinimo ruožų plotų skaičiavimas. Džiovinimo agento greičio pasipriešinimo ruožuose skaičiavimas. Ruožų vietinių pasipriešinimų skaičiavimas. Ventiliatoriaus tipo ir numerio parinkimas. Ventiliatoriaus pareikalaujamo galingumo nustatymas. Elektros variklio nustatyto galingumo skaičiavimas. Elektros variklio parinkimas. Padavimo – išmetimo kanalų skerspjūvių skaičiavimas. Vieno kubinio metro savikainos skaičiavimas. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-04-15
 • Medienos pramonė 1991-2003 metais

  Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Medienos pramonė pasaulinėje rinkoje. Pasaulio miškai ir miškų pramonė. Europos sąjungos miškų ir palaikančių pramonės šakų konkurencingumas. Europos Sąjungos (ES) miškų ir palaikančių pramonės šakų pagrindiniai bruožai. Europos Sąjungos (ES) miškų ir palaikančių pramonės šakų konkurencingumo faktoriai. Pagrindiniai miškų ir palaikančių pramonės šakų sunkumai ir veikimo. Lietuvos rinkos analizė. Lietuvos medienos pramonės analizė. Medienos ruoša. Apvaliosios medienos prekyba. Medienos produkcijos eksportas ir importas. Bendradarbiavimas su užsieniu. Lietuvos medienos sektoriaus įmonės. Lietuvos medienos produkciją gaminanti pramonė. Lietuvos medienos sektoriaus įmonių konkurencingumas. Medienos pramonės perspektyvos. Priedai (2). Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-08-22
 • Mėsos faršo maišyklių konstrukciniai priežiūros ypatumai

  Įvadas. Maišymo proceso įvertinimas, maišytuvų paskirtis. Maišytuvai su vertikaliu kubilu. Maišytuvas su sukamu vertikaliu kubilu ir nejudančia mente. Maišytuvas su sukamu kubilu ir sukamomis mentėmis. Maišytuvai su horizontaliu kubilu. Nepertraukiamo veikimo maišytuvai. Valciniai maišytuvai. Maltos mėsos maišytuvai. Konstrukcinių ir kinematinių parametrų pagrindimas. Išvada. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2009-05-08
 • Mėsos gaminių (dešrų) technologija: perdirbimas, laikymas

  Įvadas. Mėsos gaminių (dešrų) klasifikacija. Mėsos gaminių (dešrų) asortimentas. Virtos dešros. Virtos dešrelės ir sardelės. Kepeninės dešros ir paštetai. Kraujinės dešros. Slėgtainiai. Virtos rūkytos dešros ir dešrelės. Rūkytos dešros. Mėsos gaminių (dešrų) technologinės schemos bei jų laikymo. Taisyklės. Virtų dešrų gamybos technologinė schema. Virtų dešrelių ir sardelių technologinė schema. Karštai rūkytų dešrų gamybos technologinė schema. Virtų rūkytų dešrų gamybos technologinė schema. Šaltai rūkytų dešrų gamybos technologinė schema. Kraujinių dešrų gamybos technologinė schema. Slėgtainių gamybos technologinė schema. Kepeninių dešrų ir paštetų gamybos technologinė schema. Vytintos dešros. Dešroms gaminti naudojami įrenginiai. Dešrų gamybos veterinarinė–sanitarinė kontrolė. Perdirbimo įmonės Lietuvoje gaminančios mėsos gaminius (dešras). AB "Krekenavos agrofirma". Dešrų jusliniai kokybės reikalavimai. Dešrų ydos. Lietuvos mėsos gaminių standartas LST 1919:2003. Bendrieji reikalavimai. Pakavimas. Ženklinimas. Priėmimas. Tyrimo metodai. Gamintojo garantija. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-04-03
 • Miltų gamyba: AB "Vievio malūnas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės įkūrimas ir vystymasis. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės veikla. Malti skirtų grūdų technologinė charakteristika. Miltų gamybos organizavimas. Grūdų paruošimas malimui Malimo partijų sudarymas. Priemaišų išskyrimas. Grūdų kondicionavimas. Grūdų malimas. Malimo produktų rūšiavimas. Miltų ir sėlenų kokybė. Miltų ir sėlenų laikymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-06-09
 • Modernios medienos džiovyklos diegimas įmonėje: medienos apdirbimas ir medinių žaislų gamyba UAB "Arbobaltas"

  Santrauka. Bendra apžvalga. Įmonės aprašymas. Verslo šakos analizė. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. Potencialūs ir esami konkurentai. Siūlomo projekto esmė. Projekto įgyvendinimo priežastys. Projekto įgyvendinimo eiga. Gamybinis planas. Gamybos proceso aprašymas. Vietos ir patalpų analizė. Transportas. Naudojamos medžiagos ir jų tiekėjai. Marketingo planas. tikslai ir uždaviniai. Prekė. Kaina. Rėmimas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Planuojamo verslo finansiniai rodikliai. Projekto kaštai ir finansavimo šaltiniai. Planuojamos veiklos išlaidų prognozė. Pelno (nuostolio) ir pinigų srautų prognozė. Balanso prognozė. Lūžio taško analizė. Rizikos įvertinimas. UAB "Arbobaltas" verslo rizikos įvertinimas. Rizikos veiksniai ir šaltiniai. Rizikos mažinimo būdai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-01-22
 • Moteriškų kelnių ir švarko gamybos technologija įmonėje: AB "Žeimena"

  Gamybos technologijos ir organizavimo dalyko kursinis projektas. Įvadas. AB "Žeimena" gamybos apžvalga. Bendrovės įkūrimas, vystymasis, statusas, veiklos pobūdis. Gaminių nomenklatūra, naudojamos medžiagos bei jų tiekėjai. Valdymo ir gamybos struktūra. Spręstinos gamybos technologijos problemos. Projektuojamos gamybos technologija. Projektavimo objektas ir jo aktualumas. Gamybos tipas, procesai, fazės ir operacijos projektuojamoje technologijoje. Projektuojamai gamybos technologijai reikalingi įrenginiai, prietaisai ir įrankiai. Suprojektuotos technologijos procesų ir operacijų aprašymas su technologinėmis schemomis. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-05-25
 • Naudotos plastikinės taros perdirbimo gamyklos statyba

  Projekto identifikacijos lapas. Projekto pavadinimas. Pareiškėjo pavadinimas. Tikslinis regionas ir programa. Projekto partneriai. Projekto finansavimo šaltiniai. Duomenys apie pareiškėją. Pagrindinė informacija. Pareiškėjo identitetas. Buveinės adresas. Pareiškėjo įmonės vadovas. Pareiškėjo teisinis statusas ir savininkai. Teisinis statusas. Savininkai. Veiklos aprašymas. Dabartinė situacija. Pareiškėjo ankstesnė veikla. Strategija bei plėtros tikslai. Projekto aprašymas. Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslai. Projekto pagrindimas. Detalus projekto veiklų, dalyvių atsakomybės ir projekto valdymo aprašymas. Projekto veiklų įgyvendinimo planas. Projekto rezultatai, poveikis ir tęstinumas. Projekto rezultatai. Projekto poveikis. Pareiškėjo ir projekto partnerių gebėjimai ir žinios. Pareiškėjo ir projekto partnerių profesinė kompetencija ir patirtis. Projektų valdymo patirtis. Techninė bazė, kuria galės naudotis projekto darbuotojai. Projekto darbuotojų patirtis ir kompetencija. Projekto biudžetas ir finansavimo šaltiniai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-02-09
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematikos metodais: UAB "Autogama"

  Įžanga. Uždavinys. Sprendimas. Diagrama. Atsakymas (išvada).
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2006-11-14
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po