Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pramonė ir gamyba>Pramonės ir gamybos šperos

Pramonės ir gamybos šperos (6 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybos organizavimas

  Gamybos procesų klasifikavimas. Projektinė gamyba. Vienetinė gamyba. Serijinė gamyba. Srovinė gamyba. Nenutrūkstama gamyba. Gamybos organizavimas. Pramonės įmonė. Pagrindiniai įmonės bruožai. Įmonė kaip sistema. Įmonių klasifikavimo kriterijai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Pramonės įmonės vietos pasirinkimas. Gamybos procesas. Gamybos proceso schema. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai. Išdėstymas. Pramonės reikšmė. Gamybinio pajėgumo planavimas. Gaminti ar pirkti? Įmonės tikslų sistema. Gamybos planavimas ir kontrolė. Gamybos materialinių išteklių valdymas. Atsargų kontrolė. Kodėl yra laikomos atsargos. Atsargų kontrolės grafikai. Maksimalūs atsargų lygiai. Tiksliai laiku. Darbo organizavimas. Darbo tyrimas. Lygio nustatymas. Verslo proceso inžinerija. Gamyba minimaliais ištekliais. Švaistymas. Metodai, kurie siekia jį pašalinti. Darbas gamybos ląstelėse. Kaizen (nuolatinis pagerinimas). Žuvies skeleto diagramos. Kokybės būreliai. Konkurencija. Kritinio kelio analizė. Tinklo analizė. Paprastas tinklas. Tinklų sudarymo taisyklės. Fiktyvūs darbai. Nekritiniai darbai ir laiko rezervas. Tinklo analizės pritaikymai.
  Pramonė ir gamyba, špera(15 puslapių)
  2005-11-30
 • Gamybos proceso organizavimas (2)

  Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristikos. Gamybos procesų organizavimas laike. Gamybos ciklo trukmės apskaičiavimas. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Srovinės gamybos organizavimas. Nepertraukiamos srovinės linijos. Pertraukiamos srovinės linijos. Srovinės gamybos efektyvumas ir trūkumai. Lanksčios automatizuotos gamybos organizavimas. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Remonto ūkio organizavimas. Energetikos ūkio organizavimas. Medžiagų ir transporto ūkio organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Techninės kontrolės organizavimas. Apskaita. Mokesčiai.
  Pramonė ir gamyba, špera(13 puslapių)
  2006-10-12
 • Gamybos proceso organizavimas (3)

  Kompiuterinės integruotos gamybos (KIG) paskirtis ir esmė. Kompiuterinės integruotos gamybos (KIG) funkcijos. Kompiuterinės integruotos gamybos (KIG) integravimo variantai. Kompiuterinės integruotos gamybos (KIG) elementai. Kompiuterių naudojimo gamybos sistemos formos. Kompiuterizuotos apdirbimo technologijos rengimo sistemos posistemių sintezės metodai. Kas yra gamybos procesas ir kas jį sudaro? Kas sudaro technologinį procesą? Pagrindiniai gamybos organizavimo principai. Kas yra gamybos tipas ir kuo jis nusakomas? Nuo ko priklauso gamybos struktūra. Pagal kokius specializacijos principus sudaromi cechai ir barai. Kokie yra gamybos ciklai? Automatizuotos gamybos organizavimo pagrindiniai principai. Srovinių linijų klasifikacija. Pagal kokius požymius klasifikuojamos srovines linijos ir jų charakteristikos? Lanksčios integruotos gamybos sudėtinės dalys. Automatizuotos gamybos organizavimo pagrindiniai principai. Technologiniu procesu charakteristikos. Automatizuotos gamybos įrankių ypatybės, jų tvirtinimas ir nustatymas. Automatizuotos gamybos įtaisai. Duomenų bazių kūrimo principai. Mechaninių komponentų gamybos sistemos – duomenų bazės struktūra. Komunikacijų technologija. Duomenų perdavimas. Kompiuterinių tinklų išdėstymo būdai. Kompiuterinių tinklų privalumai. Informacijos mainu sistemos. Lanksčios automatizuotos gamybos technologiniai įrengimai. Technologiniams įrengimams keliami reikalavimai. Technologinių procesų automatizuotų valdymo sistemų klasifikacija.
  Pramonė ir gamyba, špera(14 puslapių)
  2008-10-15
 • Gamybos technologija (2)

  Proceso kūrimo žingsniai. Pagrindiniai veiksniai, įtakojantys gamybos proceso kūrimą. Gamybos tipai. Gamybinių įrenginių suderinimas. Kūrimas ir gamyba kompiuterio pagalba. Kas yra strategija ir strategijų hierarchija. Procesų operacijų strategija. Procesų strategijos turinys. Klientų įtaka tikslų įgyvendinimui. Skirtingi klientų poreikiai reiškia skirtingus proceso tikslus. Konkurentų įtaka proceso tikslams. Procesų vadyba ir tiekimo grandinė. Operacinių sistemų klasifikavimas. Tarptautinės operacijos. Operacijų modeliai. Produktyvumas. Kas yra dizainas. Dizaino etapai: nuo idėjos iki specifikacijos. Apimties – įvairovės įtaka proceso projektavimui. Procesų tipai gamyboje. Procesų tipai paslaugų įmonėje. Gero produktų ir paslaugų dizaino privalumai konkurencinėje kovoje. Prekių ir paslaugų dizaino etapai – nuo turinio iki specifikacijos. Dizaino įvertinimas ir patobulinimas. Vertės inžinerija. Prototipas ir galutinis dizainas. Sąveikaujančio dizaino nauda. Operacijų tinklo sąvoka. Tinklo projektavimo sprendimų priėmimas. Vertikalios integracijos nauda. Gamybos planavimo seka. Proceso planavimas. Detalus proceso plano sudarymas. Gamybinio baro išklotinės modeliavimas. Produkto išklotinės detalus modeliavimas. Produkto/paslaugų ir proceso technologija. Medžiagų apdorojimo technologija. Informacijos apdorojimo technologijos. Telekomunikacijos ir informacinės technologijos. Mokslinės vadybos kilmė ir turinys. Darbo metodų tyrimo eiliškumas. Ergonomika. Metodų inžinerijos kilmė. Metodų projektavimo principai. Metodų analizavimo priemonės. Judesių ekonomijos principai. Žmoniškųjų faktorių inžinerija. Užduočių supaprastinamo programos. Darbo išplėtimas ir praturtinimas. Vertingumo analizė. Pasiūlymų sistemos. Vietos parinkimo sprendimų priėmimo priežastys. Gamybos pajėgumų išdėstymo tikslai. Vietos parinkimo veiksniai. Sprendimo dėl gamybos išdėstymo lygiai. Vietos parinkimo sprendimo priėmimo metodai. Kas yra produktyvumas. Produktyvumo planavimas ir kontrolė. Paklausos ir produktyvumo įvertinimas. Paklausos sezoniškumas. Produktyvumo nustatymas. Inžinerinės priežiūros funkcijų klasifikacija. Priežiūros komanda. Eksploatacijos kaštai. Remonto darbų organizavimas ir procedūros. Remonto darbų kontrolė. Remonto darbų planavimas ir tvarkaraščių sudarymas. KTL sąvoka ir kilmė. Tradicinės ir KTL sistemos palyginimas. KTL elementai. Traukimo sistema gamyboje. Kanban sistema. Kanban procesas. Įmonės parengimas kanban sistemai įdiegti. KTL sistemos tikslai ir diegimas. KTL sistemos privalumai. KTL įdiegimo sunkumai. KTL įdiegimo loginis pagrindas. Būtinos sąlygos KTL programai įdiegti.
  Pramonė ir gamyba, špera(18 puslapių)
  2007-12-14
 • Gamybos technologija ir organizavimas

  Gamybos technologija ir organizavimas. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys gamybos proceso kūrimą. Gamybos tipai. Gamybinių įrengimų suderinimas. Kūrimas ir gamyba kompiuterio pagalba. Kas yra strategija ir jų hierarchija? Procesų operacijų strategija. Procesų strategijos turinys. Klientų įtaka tikslų įgyvendinimui. Skirtingi klientų poreikiai reiškia skirtingus proceso tikslus. Konkurentų įtaka procesų tikslams. Kas yra dizainas? Dizaino etapai: nuo idėjos iki specifikacijos. Apimties – įvairovės įtaka proceso projektavimui. Procesų tipai gamyboje. Procesų tipai paslaugų sferoje. Gero produktų ir paslaugų dizaino privalumai konkurencinėje kovoje. Prekių ir paslaugų dizaino etapai-nuo turinio iki specifikacijos. Dizaino įvertinimas ir patobulinimas. Prototipas ir galutinis dizainas. Sąveikaujančio dizaino nauda. Operacijų tinklo sąvoka. Tinklo projektavimas. Vertikalios integracijos nauda. Gamybos planavimo seka. Proceso planavimas. Detalus proceso plano sudarymas. Gamybinio baro išklotinės modeliavimas. Produkto išklotinės detalus modeliavimas. Produkto/paslaugų ir proceso technologija. Medžiagų apdorojimo technologija. Informacijos apdorojimo technologijos. Telekomunikacijos ir informacinės technologijos. Mokslinės vadybos kilmė ir turinys. Darbo metodų tyrimo eiliškumas. Ergonomika. Metodų inžinerijos kilmė. Metodų projektavimo principai. Metodų analizavimo priemonės. Judesių ekonomijos principai. Žmogiškųjų faktorių inžinerija. Užduočių supaprastinimo programos. Darbo išplėtimas ir praturtinimas. Vertingumo analizė. Pasiūlymų sistemos. Vietos parinkimo sprendimo priėmimo priežastys. Gamybos pajėgumų išdėstymo tikslai. Vietos parinkimo veiksniai. Sprendimo dėl gamybos išsidėstymo lygiai. Vietos parinkimo sprendimo priėmimo metodai. Kas yra produktyvumas. Produktyvumo planavimas ir kontrolė. Paklausos ir produktyvumo įvertinimas. Paklausos sezoniškumas. Produktyvumo nustatymas. Inžinerinės priežiūros funkcijų klasifikacija. Priežiūros komanda. Eksploatacijos kaštai. Remonto darbų organizavimas ir procedūros. Remonto darbų kontrolė. Remonto darbų planavimas ir tvarkaraščių sudarymas. KTL sąvoka ir kilmė. Tradicinės ir KTL sistemos palyginimas. KTL elementai. Traukimo sistema gamyboje. Kanban sistema. Kanban procesas. Įmonės parengimas kanban sistemai įdiegti. KTL sistemos tikslai ir diegimas. KTL sistemos privalumai. KTL įdiegimo sunkumai. KTL įdiegimo loginis pagrindas (nuostoliai). Būtinos sąlygos KTL programai įdiegti.
  Pramonė ir gamyba, špera(16 puslapių)
  2007-09-21
 • Projektavimas pagal užduotą kokybę

  Projektavimo procesas. Užsakovų tarpininkavimo ir pasižadėjimų valdymas, partnerystė ir bendravimas tarp užsakovų ir tiekėjų. Pirkimo ir pardavimo standartas ir specifikacijos. Konstravimas patikimumui. Tikimybė ir statistika. Sprendimo paklaida. Pagrindinai tikimybės priklausomybės. Sprendimo paklaida. Kokybės parametrų išsibarstymas. Diskretūs skirstiniai. Bernulio bandymai ir Bernulio skirstinys, geometrinis skirstinys ir Puansono skirstinys. Geometrinys skirstinys. Puasono skirstinys. Tolydūs skirstiniai. Vienodos tikimybės skirstinys. Eksponentinis skirstinys. Normalinis skirstinys. Trikampio skirstinys. Sukauptoji tikimybė. Relėjaus skirstinys. Perteklinis patikimumas. Aptarnaujamumas. Tinkamumas. Gedimų klasifikacija, charakteristikos, analizė, trūkumų medžiai. Statistinių procesų valdymas. Bendri principai. Procesų patikros duomenų valdymas. Nuokrypių matai. Pasikliautiniai intervalai, hipotezes patikrinimas (Z testas, T testas, F testas, ksi kvadrato testas, normalinio skirstinio testas). Statistinė procesų patikra. Procesų galimybės. Netekties funkcijos priartėjimas. Kontrolės koncepcija, tipai, išankstinė kontrolė. Automatinė statistinė procesų patikra ir valdymas. Eksperimento planavimas, filosofija. Pagrindinės koncepcijos ir įrankiai. Kaip eksperimentai yra kartojami.
  Pramonė ir gamyba, špera(27 puslapiai)
  2010-12-28