Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pramonė ir gamyba>Pramonės ir gamybos analizės

Pramonės ir gamybos analizės (3 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybinės praktikos ataskaita: vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

  Bendroji dalis. Įmonės valdymas. Apskaitos politika. Bankinių operacijų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Bendrovės ilgalaikio turto apskaitos politika. Ilgalaikio turto įsigijimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto nurašymas. Informacija finansinėje atskaitomybėje. Atsargų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Darbininkų darbo užmokestis. Darbo užmokesčio mokėjimas. Atostoginių, išeitinių kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas. Atsiskaitymas su valstybinio socialinio draudimo skyriumi. Atsiskaitymas su valstybine mokesčių inspekcija. Nedarbingumo lapelių pašalpos skaičiavimas bei mokėjimas iš darbdavio lėšų. Kapitalo ir rezervų apskaita. Gamybos apskaita. Pardavimo ir pajamų apskaita. Metinė finansinė atskaitomybė. Įmonės statistinių formų pavyzdžiai.
  Pramonė ir gamyba, analizė(24 puslapiai)
  2006-03-24
 • Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas

  Šarmingumas. Bendrasis kietumas. Kalcinio kietumo nustatymas. Reagentai. Analizės eiga. Vandens bendro kietumo nustatymas. Reagentai. Analizės eiga. Vandens šarmingumo nustatymas. Reagentai. Analizės eiga. Chloridų nustatymas. Reagentai. Analizės eiga. Bendros žinios. Galimi vandens rėžimo pažeidimai ir jų šalinimo būdai. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, analizė(9 puslapiai)
  2008-05-28
 • Vandens paruošimo alaus gamybai būdų analizė

  Anotacija. Įvadas. Lietuvos higienos normos HN24:2003 bei vandens, skirto alaus gamybai, keliamų reikalavimų palyginimas. Vandens paruošimo alaus gamybai būdai. Apibendrinimas. Summary.
  Pramonė ir gamyba, analizė(5 puslapiai)
  2007-05-09