Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pramonė ir gamyba>Pramonės ir gamybos pristatymai

Pramonės ir gamybos pristatymai (16 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Anglijos ekonominė analizė

  PowerPoint pristatymas. Anglija. Ekonominis Britanijos pagrindas. Nedarbo lygis. Infliacijos augimo tempas ir BVP pokytis. Gyventojų skaičiaus augimas. Žmonių gyvenimo trukmė. Vaikų mirštamumas. Raštingumas. Ištekliai. Importas. Eksportas.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-01-25
 • Baltos duonos kepimo technologija įmonėje UAB "Vilniaus duona plius" (2)

  PowerPoint pristatymas. Pradiniai duomenys. Trumpai apie įmonę. Pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų tiekėjai. Naudojami įrenginiai, prietaisai, įrankiai. Technologinė "Baltos duonos" kepimo schema.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-05-17
 • Firmos gamybos kaštai

  Ekonominių kaštų samprata. Pelnas. Trumpo laikotarpio kaštai. Trumpo laikotarpio kaštu minimizavimas. Ilgo laikotarpio kaštai. Patyrimo kreivė.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2005-05-10
 • Firmos gamybos kaštai (2)

  PowerPoint pristatymas. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp trumpojo ir ilgojo laikotarpio kaštų.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-10-05
 • Firmos gamybos kaštai (3)

  PowerPoint pristatymas. Trumpojo periodo gamybos kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo periodo kaštų minimizavimas. Firmos ilgojo laikotarpio kaštai. Masto ekonomija. Išvados .
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-11-11
 • Gamybinės atsargos. Materialinių išteklių taupymas

  PowerPoint pristatymas. Gamybinės atsargos. Atsargų dydžių išreiškimo būdai. Absoliutinės atsargos. Santykinės atsargos. Atsargų dydžio lėmimas. Materialinių išteklių taupymas.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-07-02
 • Gamybos proceso organizavimas laike

  PowerPoint pristatymas. Pirmumą suteikus proceso organizavimui iškyla šios problemos. Gamybos proceso organizavimas laike susideda iš. Ekonomine prasme gamybos proceso organizavimas laike leidžia. Gamybos ciklas. Gamybos ( paslaugų) charaktaeristikos lentelė. Gaminių gamybos ciklo trukmė leidžia nustatyti. Planinė gamybos ciklo trukmė. Gamybos ciklo schema. Operacijų derinimo būdai. Nuoseklusis operacijų derinimo būdas. Lygiagretusis operacijų derinimo būdas. Mišrusis operacijų derinimo būdas. Gamybos apimties dinamika 2000 metais. Gamybos apimties dinamika 2001 metais. Gamybos apimties diagrama 2000 metais.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2009-11-10
 • Gamybos teorija

  PowerPoint pristatymas. Gamybos funkcija. Izokvančių žemėlapis. Bendrasis produktas. Vidutinis produktas. Ribinis produktas. Gamybos stadijos.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2005-05-10
 • Gamybos teorija (2)

  PowerPoint pristatymas. Verslo organizavimo formos. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija. Izokvantinė kartograma ir gamybos veiksnių pakeičiamumas. Gamyba trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Gamybos veiksnių pakeičiamumas: ribinė techninio keitimo norma.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-10-05
 • Gamybos veiksnių rinkos ir jų ypatybės

  PowerPoint pristatymas. Gamybos veiksnių paklausa kaip išvestinė paklausa. Skirtumai tarp prekių ir paslaugų bei gamybos veiksnių rinkų. Ekonominiai ištekliai. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnių vertinimo kainomis reikšmė ir sudėtingumai. Ekonominių išteklių paklausa kaip išvestinė paklausa. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija. Ribinis pajamų produktas. Gamybos veiksnių perkamo kiekio taisyklė. Kintamojo gamybos veiksnio paklausa tobulos konkurencijos firmoje. Kintamojo gamybos veiksnio paklausa tobulos konkurencijos rinkoje. Darbo paklausos kreivės definicijos patikslinimas. Kelių gamybos veiksnių optimalus derinimas. Optimalaus derinimo taisyklė. Mažiausių kaštų taisyklė. Pelno maksimizavimo taisyklė.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(33 skaidrės)
  2006-08-31
 • Geriausi prieinami gamybos būdai stiklo gamybos pramonei

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Stiklo pramonė. Pagrindiniai stiklo pramonės produkcijos sektoriai. Procesai vykdomi stiklo gamyboje. Faktoriai nuo kurių priklauso išmetamųjų dujų kiekis ir energijos sunaudojimas. Pagrindinės krosnys naudojamos stiklo gamyboje. Taršą mažinančių priemonių skirstymas. Stiklo pramonėje pagrindinis dėmesys skirtas teršalams išmetamiems į orą. Dulkės ir kietosios dalelės. Anglies monoksidas. Sieros oksidai. Azoto oksidai (NOx). Fluoridai (HF) ir chloridai (HCl). Išvados.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-03-30
 • Kiauliena

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kiaulienos sudalijimas pagal jos grupę. Kiaulienos su oda skirstymas pagal kategorijas. Kiaulienos skirstymas į raumeningumo klases. Mėsos kokybės rodikliai. Jusliniai rodikliai. Maistiniai (maisto vertės) rodikliai. Sanitariniai rodikliai. Technologiniai rodikliai. Veiksniai turintys įtakos mėsos bei produkcijos kokybei. Skerdienos ženklinimas. Odų spaudas.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-12-20
 • Maisto pramonė (2)

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės maisto pramonės šakos. Situacija maisto pramonėje. Pranašumai. Trūkumai. Pramonės politika. Maisto pramonės įmonių uždaviniai. Europos Sąjungos (ES) narystės poveikis. Situacija skaičiais. Maisto pramonės dalis Lietuvos Bendras Vidaus Produktas (BVP). Alkoholinių gėrimų pramonė Lietuvoje. Pieno pramonė. Pagrindinės perdirbimo įmonės. Pranašumai. Trūkumai. Mėsos pramonė. Problemos. Gyvulininkystės produktų gamyba. Ekologiški produktai bei jų perspektyvos.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(33 skaidrės)
  2006-03-16
 • Medienos gaminiai

  PowerPoint pristatymas. Technologijų (darbų) pamokoms. Medienos gaminiai. Pjautinė mediena. Sijos. lentos, tašai. Medžio drožlių plokštės. Lukštas. Fanera. Medžio drožlių plokštė. Orientuota skiedrelių plokštė. Plaušų plokštė. Antriniai medienos gaminiai. Papildomai apdorota pjautinė mediena. Mediniai surenkamieji statiniai. Įpakavimo medžiagos iš medienos. Statybiniai ir dailidžių gaminiai iš medienos. Mediniai baldai. Namų apyvokos daiktai. Žaislai. Darbas iliustruotas nuotraukomis (9).
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-05-08
 • Turizmo įmonės paslaugų technologijos ir organizavimas: UAB "Eurogidas"

  PowerPoint pristatymas. Šio referato tikslas. Pradiniai duomenys. Įmonės įkūrimas. Paslaugų nomenklatūra. Naudojamos žaliavos bei jų tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. vartotojai. Gamyba. Reikalingi įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Technologinė paslaugų teikimo schema. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-19
 • Vokietija (16)

  PowerPoint pateiktis. Istorija. 1990m.- Vakarų ir Rytų Vokietijos susijungimas. Dabar Vokietija. Vokietijos federacinė respublika. Faktai apie Vokietiją. Paviršius. Klimatas. Gyventojai. Vokietijos vieta ir vaidmuo ES. Mineraliniai ištekliai. Pramonės šakos. Žaliavos. Pramonė. Vokietijos žemės ūkis. Infrastruktūra. Prekyba. Darbas iliustruotas paveikslėliais (14 skaidrių).
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2011-05-18