Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Specialioji pedagogika>Specialiosios pedagogikos referatai

Specialiosios pedagogikos referatai (78 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Intelekto sutrikimai

  Įvadas. Intelekto sutrikimai. Nežymus protinis atsilikimas. Vidutinis, žymus ir labai žymus protinis atsilikimas. Pažinimo procesų sutrikimai sąlygojantys mokymosi negales. Moksleiviai, turintys vizualinių procesų sutrikimų. Moksleiviai, turintys audiovizualinių ryšių sutrikimų. Moksleiviai, turintys atminties sutrikimų. Moksleiviai, turintys savireguliacijos sutrikimų. Specifinių mokymosi negalių ir kitų įvairaus pobūdžio. Mokymosi sunkumų turinčių mokinių skiriamieji bruožai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-03
 • Ypatingųjų (gabių) vaikų ugdymo galimybės mokykloje

  Tyrimo aktualumas ir uždaviniai. Gabumo ir talentingumo samprata. Intelektas – gabumų sąvokos elementas. Kūrybiškumas. Problemų sprendimas. Gabių vaikų ugdymo problemos. Galimi gabių mokinių ugdymo metodai ir būdai. Socialinės-pedagoginės nuostatos, kaip sėkmingo ugdymo prielaida.
  Specialioji pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2005-12-13
 • Ypatingųjų mokinių auklėjimas

  Ypatingųjų mokinių auklėjimas. Išvados. Anotacija.
  Specialioji pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-26
 • Įvairių kultūrų ir neįgaliųjų vaikų ugdymas

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti literatūrą apie įvairių kultūrų ir neįgaliųjų vaikų ugdymą. Įvairių kultūrų vaikų ugdymas. Įvairių kultūrų mokymas. Įvairių kultūrų kategorijos. Kaip sukurti įvairių kultūrų klases. Neįgaliųjų vaikų ugdymas. Bendruomeniniai santykiai heterogeninėje klasėje. Bendraamžių bendravimo heterogeninėje bendruomenėje ypatumai. Vaikų požiūris į neįgalumą turinčius bendraamžius. Pedagoginės sąveikos heterogeninėje bendruomenėje įtaka pedagogų savijautai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2009-11-19
 • Juridinis specialiojo ugdymo reglamentavimas

  Įvadas. Specialiojo ugdymo įstatymas. Bendrosios nuostatos. Specialiojo ugdymo sistemos sandara. Specialiųjų poreikių vaikų ikimokyklinis ugdymas. Specialiųjų poreikių asmenų bendrasis lavinimas. Specialiųjų poreikių asmenų profesinis, aukštesnysis mokymas ir aukštasis mokslas. Specialiųjų poreikių suaugusiųjų neformalusis švietimas. Papildomas ugdymas. Specialiojo ugdymo organizavimas. Specialiojo ugdymo finansavimas. Specialiojo ugdymo plėtra. Specialiųjų poreikių mokinių vežiojimo programa 2005-2008. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-10
 • Kalbos sutrikimai

  Kalba. Kalbos neišsivystymo priežastys. Komunikacijos, kalbos ir kalbėjimo samprata. Komunikacijos, kalbos ir kalbėjimo sutrikimo apibūdinimas. Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai. Kalbėjimo sutrikimai. Fonetiniai kalbėjimo sutrikimai. Kalbėjimo tempo sutrikimai. Balso sutrikimai. Kalbos neišsivystymas. Fonologiniai kalbos sutrikimai. Sulėtėjusi kalbos raida. Mikčiojimas. Mikčiojimas. Autizmas. Pagalba vaikams turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Ugdant neišsivysčiusią vaikų kalbą laikomasi šių reikalavimų. Patarimai pedagogams bei tėvams, kurie ugdo vaikus turinčius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
  Specialioji pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-22
 • Klausymo ir kalbėjimo ugdymas, mokant skaityti ir rašyti žemesnėse klasėse

  Įvadas. Žymiai protiškai atsilikusių vaikų vystymosi ypatumai. Bendravimas. Kalbos supratimas. Sakytinė kalba. Girdimasis suvokimas ir foneminės klausos lavinimas. Kalbinio ugdymo metodai, reikalavimai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-11-23
 • Kurčiųjų švietimo problemos

  Įvadas. Švietimo integracijos politika. Kurtieji gali mokytis bendrosiose ir specializuotose mokyklose. Dvi sistemos - kuri geresnė? Tos pačios mokymo programos. Kurtieji universitetuose. Mokymo pagal individualų planą procesas. Vaidmens keitimas. Geranoriškumas. Pasirengimas leisti kurčią vaiką į bendrojo lavinimo mokyklą. Sunkumai, su kuriais pedagogai susiduria mokydami kurčius ir neprigirdinčius. Pedagogų kvalifikacija. Socialinių nuostatų neįgaliųjų atžvilgiu ypatumai. Nuostatų struktūriniai komponentai ir jų interpretacija. Aplinkos poveikis kurčiojo bendravimo ugdyme. Bendraamžių grupėse vaikai mokosi bendradarbiauti. Kurčiųjų psichologiniai bendravimo ypatumai. Nuostatos ir sunkumai būdingi girdintiesiems ir kurtiesiems bendraujant tarpusavyje. Žiniasklaidos prieinamumas kurtiesiems. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2009-02-25
 • Kurčiųjų vaikų integravimas į bendrojo lavinimo mokyklą

  Įvadas. Kurčiųjų vaikų mokymas. Mokymo pagal individualų planą procesas. Pasirengimas leisti kurčią vaiką į bendrojo lavinimo mokyklą. Specialusis mokymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-26
 • Labai žymiai, žymiai ir vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikai

  Įvadas. Protinio atsilikimo medicininė charakteristika. Protinio atsilikimo paplitimas ir priežastys. Bendrieji protinio atsilikimo požymiai. Protinio atsilikimo laipsniai. Protinio atsilikimo simptomai. Pedagoginio ugdymo charakteristika. Protinio atsilikimo socialinė charakteristika. Socialinė adaptacija gali keistis ir gerėti dėl mokymosi ir reabilitacijos. Vidutinis PA (Protinio atsilikimas). Žymus PA (Protinio atsilikimas). Labai žymus PA (Protinio atsilikimas). Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2011-09-26
 • Laisvalaikio organizavimas su rizikos grupės vaikais

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti kaip organizuojamas laisvalaikis rizikos grupės vaikams. Rizikos grupės priskyrimas. Svarbiausi vaikų dienos centrų tikslai organizuojant vaikų laisvalaikį. Kaip skatinti vaiką veikti? Užduočių, skirtų formuoti pagalbos ieškojimo įgūdžius, pavyzdžiai. Kiti renginiai. Prevencinių renginių organizavimas. Darbo formos, kurias galima taikyti organizuojant fizinės, emocinės ir seksualinės prievartos prevenciją. Kiti užsiėmimai. Ką reikėtu žinoti vedant užsiėmimus vaikams. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2010-08-05
 • Language problems

  Darbas anglų kalba apie kalbos sutrikimus ir defektus. Introduction. The difference between language and speech. Speech and language development. Normal speech development. Main language problems. Couses of language problems. Acquired Brain Injury (ABI) including Stroke. Autism Spectrum Disorder. Bilingualism. Cleft Palate. Dyslexia. Learning disability. Mental health. Stammering. Visual Impairment. Voice Disorders. How to improve educational and daily life? Conclusion.
  Specialioji pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2011-11-28
 • Mikčiojančių mokinių ugdymo ypatumai

  Logopedijos istorija. Mikčiojimas. Mikčiojimo simptomatika. Antrinė simptomatika. Palydintieji psichiniai reiškiniai. Psichosocialinės pasekmės. Priežastys. Ar mikčiojimas išgydomas? Kas ir kaip gydo mikčiojimą? Rekomendacijos.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-19
 • Mikčiojimas ir jo šalinimas. Korekcinis darbas su mikčiojančiais vaikais

  Įvadas. Mikčiojimas ir jo priežastys. Mikčiojančiųjų sunkumai mokykloje. Mikčiojimo šalinimas. Pagalbos mikčiojantiems pradinukams būdai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2011-04-19
 • Mokinio, turinčio klausos sutrikimą, ugdymo bendrojo lavinimo klasėje ypatumai

  Įvadas. Klausos sutrikimai, jų ypatumai. Kurtieji vaikai. Neprigirdintieji. Kurčių vaikų mokymo procesas. Kurčiųjų mokymo procesas. Kurčių vaikų atminties lavinimas. Kurčiųjų vaikų meninis ugdymas. Neprigirdinčių vaikų mokymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-31
 • Mokytojo vaidmuo ugdant elgesio sutrikimus turinčius vaikus

  Įvadas. Elgesio sutrikimai. Elgesio sutrikimų klasifikacijos problema. Elgesio sutrikimų priežastys. Elgesio sutrikimus turinčių vaikų ypatybės. Mokytojo vaidmuo ugdant elgesio sutrikimus turinčius vaikus. Metodai taikomi ugdant elgesio sutrikimus turinčius vaikus. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2006-03-03
 • Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės ugdant heterogeniškas klases

  Įvadas. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės ugdant heterogeniškas klases. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimas. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės. Komandinio darbo bruožai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-16
 • Mokslininkai – socialinės pedagogikos pradininkai Lietuvoje

  Įvadas. Vydūno požiūris į socialinės pedagogikos problemas. Stasio Šalkauskio idėjos ir įtaka socialinės pedagogikos raidai Lietuvoje. Jono Vabalo – Gudaičio socialinės pedagogikos teorija. Jono Laužiko požiūris į socialinę pedagogiką. Apibendrinimas.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-08-30
 • Neįgaliųjų plaukimas

  Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti neįgaliųjų plaukimo ypatumus. Plaukimas gyvybiškai svarbus įgūdis. Pratimų vandenyje ir plaukimo nauda neįgaliesiems. Plaukimo naudos neįgaliųjų fiziniam ugdymui fiziologiniai aspektai. Vandens terapijos ir plaukimo pratybų neįgaliesiems organizavimo ypatumai. Neįgaliųjų mokymo plaukti įvairiais plaukimo būdais ypatumai. Neįgaliųjų žmonių plaukimas. Neįgaliųjų žmonių mokymo plaukti pagrindai. Neįgaliųjų žmonių mokymo plaukti ypatumai. Apibendrinimas.
  Specialioji pedagogika, referatas(31 puslapis)
  2008-12-01
 • Neįgaliųjų socialinė integracija Lietuvos Respublikoje

  Įvadas. Nacionaliniai įstatymai. Profesinė kvalifikacija ir reabilitacija. Neįgaliųjų verslas. 10 profesinės reabilitacijos gerinimo sąlygų. Geros praktikos pavyzdžiai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-08
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po