Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas>Viešojo administravimo referatai

Viešojo administravimo referatai (179 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės paramos centro (SPC) funkcijos, veikla, struktūra, veiklos problemos

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybe ir Socialinės paramos centru ir tai aprašyti. Išsiaiškinti Socialinės paramos centro (SPC) atliekamas funkcijas, veiklą, išanalizuoti struktūrą, aptarti veiklos problemas. Vilniaus miesto savivaldybės apžvalga. Vilniaus miesto socialinės paramos centro analizė. Vieta savivaldybės struktūroje. Funkcijų analizė. Struktūra. Vilniaus miesto Socialinės paramos centro (SPC) veiklos analizė. Veiklos problemos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Viešasis administravimas, referatas(20 puslapių)
  2010-03-17
 • Socialinės–ekonominės aplinkos poveikis viešajam sektoriui

  Įvadas. Darbo tikslas — atskleisti, kokį poveikį viešajam sektoriui daro socialinė–ekonominė aplinka. Viešasis administravimas ir raidos tendencijos. Viešojo administravimo pokyčių priežastys. Viešojo administravimo efektyvumas. Socialinės-ekonominės aplinkos įtaka viešajam sektoriui. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2009-03-06
 • Sprendimų priėmimo samprata viešajame administravime

  Įvadas. Sprendimo priėmimo samprata, procesas. Sprendimo samprata. Sprendimo priėmimo procesas, tipai. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų priėmimo vertybės, viešajame sektoriuje. Sprendimų priėmimo teorijos. Racionali teorija. Inkrementalizmo teorija. Mišraus skanavimo teorija. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2008-04-11
 • Strateginio planavimo charakteristikos viešajame sektoriuje: Slovėnija

  Įžanga. Darbo tikslas: panagrinėti strateginio planavimo viešajame sektoriuje charakteristikas, bei apžvelgti strateginio planavimo atvejus Slovėnijoje. Strateginio planavimo charakteristikos viešajame sektoriuje. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo svarba viešajame sektoriuje. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo kūrimas ir ypatumai. Strateginis planavimas Slovėnijoje. Slovėnijos strateginiai planai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(17 puslapių)
  2009-09-24
 • Strateginio planavimo svarba ir reikšmė Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti strateginio planavimo reikšmę strateginio valdymo procese. Strateginio planavimo samprata ir reikšmė. Strategijos sampratos. Strateginio planavimo proceso stadijos ir valdymas. Strateginio planavimo sistema Lietuvos viešajame administravime. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2011-03-22
 • Strateginio valdymo samprata ir mokslo raida

  Įvadas. Strateginio valdymo samprata; bendrieji bruožai; tikslai ir teikiama nauda. Strateginio valdymo plėtros istorinės tendencijos, mokslo evoliucija bei esminės permainos. Strategijos mokyklos. Jėgų modelis ( 5-P). Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2009-10-01
 • Stresai organizacijoje ir jų valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti stresų poveikį organizacijoms. Streso samprata. Procesiniai darbinio streso ir sveikatos modeliai. Mičigano modelis. Asmens-aplinkos suderinamumo modelis. Vitaminų modelis. Kiti modeliai. Stresų priežastys ir požymiai. Individo lygmens stresų priežastys. Organizacinio lygmens stresų priežastys. streso požymiai. Streso mažinimo priemonės. Šešių žingsnių programa. Streso mažinimo būdai pagal N. Chmiel. Psichinė savireguliacija. Darbo komandų efektyvumas veikiant stresui. Tyrimas: moterų streso ypatumai skirtingo tipo organizacijose. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(34 puslapiai)
  2010-10-25
 • Sveikatos apsauga: viešasis ir privatus sektoriai

  Įvadas. Santykis tarp viešojo ir privataus sektoriaus sveikatos priežiūroje: finansavimo aspektas. Natūrali monopolija, ištekliai ir finansavimo formos. Informacijos asimetrija ir visuomenės dalyvavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2008-08-28
 • Šiuolaikinės biurokratijos teorijos

  Įvadas. Elito teorija. Pliuralizmo teorija. Naujoji dešinė. Neopliuralizmas. Marksizmas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2007-09-24
 • Šiuolaikinės biurokratijos teorijos (2)

  Įvadas. Elito teorija. Pliuralizmas. Naujoji dešinė. Neopliuralizmas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2008-02-20
 • Teisės gauti informaciją apie valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklą turinys

  Įvadas. Įstatymai, suteikiantys teisę gauti informaciją apie valstybės ir savivaldybių veiklą. Veiksmų seka, norint gauti informaciją apie savivaldybės veiklą. Bendrosios nuostatos. Asmenų aptarnavimo organizavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2008-05-05
 • Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos

  Įvadas. Viešoji politika. Viešasis administravimas. Tradicinis viešojo administravimo modelis. Modernaus viešojo administravimo modelio formavimasis. Motyvacija viešajame administravime. Visuomenės (viešasis) interesas. Biurokratija. Weberis – biurokratija kaip racionalumas. Biurokratijos atsiradimo sąlygos. Weberio teorija – atspirtis kitiems teoretikams. Poweberinės teorijos. Šiukšliadėžės modelis. Visuomeninio pasirinkimo modeliai. Biurokratija kaip perteklinė pasiūla. Biurokratija kaip dydžio maksimizavimas. Biurokratija kaip nekontroliavimas. Biurokratija kaip privatus pasirinkimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(23 puslapiai)
  2007-06-27
 • Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms

  Įvadas. Vadovavimo privataus ir viešojo sektorių skirtumai. Vadovavimas viešosiose ir privačiose organizacijose. Valstybinis valdymas. Valstybinio valdymo subjektai. Demokratinis valdymas. Vadovavimo strategijos. Viešojo sektoriaus valdymo lygiai. Veiklos keitimo lygmuo. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2009-02-20
 • Vadovo tipai

  Įvadas. Valdymo procesas. Vadovo tipai. Vadovo vadovavimo stiliai. Klasikiniai vadovo tipai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2007-05-08
 • Valdymo analizė: VĮ "Valstybinis žemėtvarkos institutas"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijų valdymas. Organizacijos aplinkos. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Organizacijų struktūros. Vadovavimo stiliai. VĮ "Valstybinio žemėtvarkos instituto" valdymo analizė. VĮ "Valstybinio žemėtvarkos instituto" charakteristika. Įmonės struktūra. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės vadovo vadovavimas. Įmonės valdymas. VĮ "Valstybinio žemėtvarkos instituto" SSGG analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, referatas(20 puslapių)
  2008-12-15
 • Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra

  Valstybės kontrolės samprata. Valstybinės kontrolės įgyvendinimas savivaldybėse. Valstybės kontrolės struktūra. Valstybės kontrolės tikslai, uždaviniai, funkcijos bei principai. Valstybės kontrolės veiklos trūkumai.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2005-12-11
 • Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas

  Lietuvos Respublikos (LR) valstybės kontrolė ir tarptautinės valstybinio audito organizacijos. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės kontrolės bendradarbiavimas Europos Sąjungoje (ES). Daugiašalis ir dvišalis bendradarbiavimas. Tarptautiniai mokymai.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2008-03-03
 • Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje

  Įvadas. Valstybės kontrolės funkcijos ir veikla viešojo administravimo institucijų sistemoje. Vidaus audito vaidmuo Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje. Vidaus audito apimtis ir funkcijos. Vidaus audito skyriaus pareigos ministerijose ir kitose valstybės įstaigose. Valstybės kontrolės vaidmuo vietos savivaldoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2006-03-06
 • Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas

  Institucijos apibrėžtis: Valstybės saugumo departamentas (VSD). Veiklos sritys. Išvados. Siūlymai.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-11
 • Valstybės sienos apsauga

  Įvadas. Valstybės sienos apsaugos raida nuo senovės iki 1940 metų. Valstybės sienos apsauga nuo 1940 m. iki šių laikų. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ribos ir apsauga. Pagrindinės VSAT funkcijos. Tarnybos įgaliojimai saugant valstybės sieną. Tarnybos įgaliojimai atliekant asmenų ir transporto priemonių pasienio kontrolę. Tarnybos įgaliojimai užtikrinant pasienio teisinį režimą ir pasienio kontrolės punktų režimą. Tarnybos organizacinė struktūra. Tarnybos štabas. Tarnybos rinktinė. Tarnybos užkarda. Tarnybos finansavimas ir kontrolė. Tarnybos pareigūnas , taikomi apribojimai. Bendrieji pareigūnų tarnybiniai įgaliojimai. Tarnybos pareigūnų bendrosios pareigos ir atsakomybė. Tarnybos pareigūnų tarnybinės uniformos, skiriamieji ženklai, specialieji laipsniai, pareigūnų pažymėjimai ir socialinės garantijos. VSAT tarptautinis bendradarbiavimas. Svarbiausieji veiklos akcentai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2006-04-11
Puslapyje rodyti po