Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Informacija ir informacinė visuomenė>Informacijos ir informacinės visuomenės referatai

Informacijos ir informacinės visuomenės referatai (81 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacinių sistemų plėtra

  Įvadas. Informacinių sistemų samprata ir plėtros etapai. Informacinių sistemų hierarchija. Informacinių sistemų vystymosi dinamika Lietuvoje. Informacinių sistemų plėtros kryptys. Informacinės visuomenės kūrimas. Elektroninės bankininkystės plėtra. Naujausių bevielio ryšio technologijų galimybių augimas. Švietimo sistemos kompiuterizavimas. Virtualių universitetų kūrimas. Duomenų saugumo užtikrinimo būtinybės atsiradimas. Išvados. Priedai (1).
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(17 puslapių)
  2007-09-20
 • Informacinių technologijų paslaugos

  Įvadas. Informacinių technologijų paslaugų vaidmuo paslaugų sferoje. Lietuvos kompiuterinių firmų teikiamos informacinių technologijų paslaugos. Lietuvos kompiuterinių firmų teikiamų informacinių technologijų paslaugų įvertinimas. Pasiūlymai informacinių paslaugų kokybei gerinti. Išvados. Priedai. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(15 puslapių)
  2007-04-27
 • Informacinių technologijų plėtra Ežerėlio seniūnijoje

  Įvadas. Įžanga. Įsikūrimas, istorija, demografija. Istorija. Lankytinos vietos. Keliai ir gatvės. Ekonominė sistema. Ekonominė samprata. Automatizavimo sistema. Verslo organizacijos. Valstybinės įstaigos. Informacinių technologijų naudojimas darbo vietoje. Politinė sistema. Švietimo sistema. Lituanizavimo problemos. Mokyklos biblioteka. Mokyklų kompiuterizavimas. Biblioteka ir jos kompiuterizavimas. Socialinė – kultūrinė sistema. Bažnyčia. Pagarbos verti gyventojai. Projektas RAIN. Įvairių paslaugų žmonėms sistema. Slaugos namai. Ambulatorija. Bendri pasvarstymai. Informacinės visuomenės samprata. Technologinė informacinės visuomenės samprata. Ekonominė informacinės visuomenės samprata. Profesinė informacinės visuomenės samprata. Erdvinė informacinės visuomenės samprata. Kultūrinė informacinės visuomenės samprata. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(26 puslapiai)
  2007-02-28
 • Informacinių technologijų raida (3)

  Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės koncepciją aiškinančios teorijos. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos. Kiekybiniai ir kokybiniai visuomenės "informaciškumo" kriterijai. Lietuvos informacinės visuomenės plėtra. Dabartinė (1999 m.) situacija Lietuvoje.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(28 puslapiai)
  2005-06-10
 • Informacinių technologijų tobulėjimas

  Įvadas. Informacijos ir informatikos samprata. Informacinių technologijų tobulėjimas. Kompiuteris. Kompiuterių kartos. Kompiuteriai ir informacinė visuomenė. Internetas. Interneto raida. Pasaulinis platus voratinklis. Elektroninis paštas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(12 puslapių)
  2008-03-15
 • Internetinė televizija

  Įvadas. Interneto paplitimas. Rinkos apžvalga. Ekonominiai aspektai. Interneto TV transliavimas. IPTV. Interneto TV Lietuvoje. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(12 puslapių)
  2008-05-19
 • Įrašomų duomenų patikros poreikis parduodant materialines vertybes

  Apskaitos informacinių sistemų referatas. Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti įrašomų duomenų patikros poreikį ir su tuo susijusias problemas bei išnagrinėti galimus klaidų atsiradimo atvejus ir jų taisymo būdus parduodant materialines vertybes. Įrašomų duomenų patikros poreikis parduodant materialines vertybes. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(8 puslapiai)
  2011-02-17
 • Komunikacijos ir informacija

  Įvadas. Komunikacijos ir informacijos žinija. Informacija ir žinios. Komunikacijos ir informacijos mokslai. Žinija. Žinijos kultūriniai aspektai. Kultūra ir naujoji ekonomika. Individas žinijoje. Informacinis ir žinantis žmogus. Įtinklintas žmogus. Savivoka ir subjektas. Virtualybės kultūra. Virtualios bendruomenės. Elektroninis paštas ir elektroninės konferencijos. Interneto pokalbiai. Pasaulinio tinklo puslapiai. Trumposios žinutės. Tapatybė: sąžiningumas ir apgaulė. Virtualu ar realu? Virtuali erdvė ir transcendencija. Hipertekstas – nauja kultūros raiška. Technologijų tironija ir ludizmas. Žiniasklaidos virtualybės. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(13 puslapių)
  2007-01-19
 • Komunikavimas panaudojant kompiuterius

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Gyvenimas informacinėje visuomenėje. Nuotolinis darbas. Elektroninis verslas bei paslaugos. Informacijos technologijos valstybės valdyme. Informacinės visuomenės kūrimo socialiniai pavojai. Kompiuterių tipai. Informacijos technologijų naudojimas. Kompiuteriai namuose. Kompiuteriai darbe. Kompiuteriai mokyme. Žingsniai į informacinę visuomenę. Kompiuterinis raštingumas. Pavojai. Kompiuteriai kasdieniniame gyvenime. Elektroninė prekyba. Elektroninis paštas. Elektroninio pašto etika. Žmogus ir kompiuteris. Kompiuterio įtaka vartotojui ir aplinkai. Informacija ir komunikacija. Internetas - "tinklų tinklas". Interneto vartotojai. Interneto paslaugos. Interneto adresai ir vardai. Interneto teikiamų paslaugų ryšys. Pasaulinis žiniatinklis (World Wide Web, WWW). Elektroninės konferencijos ir diskusijos UseNet. FTP. Telnet. IRC (Internet Realy Chat) – tiesioginiai pokalbiai internete. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(19 puslapių)
  2008-11-13
 • Muitinės informacinė sistema

  Įžanga. Pagrindinė dalis. Muitinės informacinės sistemos istorija. Muitinės informacinės sistemos svarba ir struktūra. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos informacinių sistemų suderinamumas. Elektroninė muitinė - viena Europos Sąjungos (ES) narystės sąlygų. Muitinės informacinė sistema pakeis muitinės veidą. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(14 puslapių)
  2006-12-31
 • Nepilnamečių apsaugos nuo jiems žalingos informacijos visuomenės informavimo priemonėse problemos Lietuvoje ir Vokietijoje

  Įvadas. Nepilnamečiai ir visuomenės informavimo priemonės. Nepilnamečių teisinės apsaugos nuo žalingos informacijos problemos Lietuvoje. Nepilnamečių teisinės apsaugos nuo žalingos informacijos problemos Vokietijoje. Priimtos priemonės Lietuvoje nepilnamečiams nuo žalingos informacijos apsaugoti. Priimtos priemonės Vokietijoje nepilnamečiams nuo žalingos informacijos apsaugoti. Kitos visuomenės informavimo priemonių sukeliamos problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(10 puslapių)
  2009-03-20
 • Ontologijų naudojimas žinių inžinerijoje

  Anotacija. Įvadas. Ontologijų naudojimas žinių inžinerijoje. Žinių inžinerija. Žinių vaizdavimas ir modeliai. Žodis "ontologija". Ontologijų kūrimo poreikis. Ontologijų taikymo žinių inžinerijoje paslaugos. Repozitorijus. Ontologijų naudojimo kuriant moderniąsias informacines sistemas tobulinimo kryptys. Pasaulinio tinklo paslaugų intelektualizavimas ontologijomis. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(17 puslapių)
  2008-04-07
 • Organizacijų informacijos sistemos

  Anotacija. Įvadas. Organizacijų informacijos sistemos. Kodėl reikia informacinių sistemų (IS)? Informacijos sistemų sąsajos su mokslo sritimis. Informacinės technologijos organizacijoje. Informacijos sistemos sudėtis. Informacinių sistemų (IS) programinės įrangos tipai. Informacinių sistemų (IS) klasifikavimas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(14 puslapių)
  2008-03-14
 • Organizacijų veiklos procesų modernizacija informacinių technologijų priemonėmis

  Įžanga. Dabartis ir perspektyvos. Valdymo pokyčiai organizacijose. Organizacijų informacinės sistemos. Informacinių technologijų paskirtis. Elektroninės komercijos ir ekstraneto. Sprendimas didmenininkui. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(9 puslapiai)
  2009-09-22
 • Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga (4)

  Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinės priežiūros atsiradimas. Autorių teisių įstatymas. Turtinės ir neturtinės autorių teisės. Programinės įrangos rūšys autorių teisių įstatymo požiūriu. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Programinių įrangų gamintojai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(6 puslapiai)
  2007-09-19
 • Rašto atsiradimo istorijos ir pirmosios knygų saugyklos pasaulyje

  Įvadas. Pirmuosius gamtos raštus išsaugojo gintaras. Rašto atsiradimo istorijos ir pirmosios bibliotekos. Bibliotekos Lietuvoje. Užsienio bibliotekos. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-25
 • Ryšių reguliavimo tarnybos veikla žinių visuomenės kontekste

  Įvadas. Ryšių reguliavimo tarnybos valdymo aprašymas. Ryšių reguliavimo tarnybos veikla. Valdymas informacinės visuomenės sąlygomis. Valdymas žinių visuomenės sąlygomis ir Ryšių reguliavimo tarnybos perspektyvos. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-20
 • Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas

  Įvadas. Darbo tikslas- apžvelgti viešųjų elektroninių paslaugų įvairovę, perspektyvas ir padėtį Lietuvoje, naudojant informacines technologijas. Elektroninių paslaugų projektai. Europe 2005 – informacinė visuomenė visiems. Tarptautinės paslaugos. Elektroninių paslaugų būsenos brandumo lygiai. Elektroninės valdžios vartai. Populiariausios paslaugos. Naujos paslaugos. Viešųjų paslaugų teikimo administravimo reglamento projektas. Tikslas. 20 Prioritetinių Europos Sąjungos (ES) nustatytų viešųjų paslaugų grupių. Uždaviniai. Viešųjų paslaugų teikimo procesas. Reglamente įtvirtintas viešųjų paslaugų teikimo principas. Reglamento įgyvendinimo rezultatas. Viešųjų paslaugų raida ir perspektyvos. Namų ūkių galimybės naudotis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(12 puslapių)
  2009-10-12
 • XXI amžiaus informacinė revoliucija ir intelektiniai ištekliai

  Įvadas. XXI amžius. Informacinės revoliucijos priešistorė. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės mokslo bruožai. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos. Socialinės informacinės visuomenės problemos. Politinės informacinės visuomenės problemos. Kultūrinės informacijos visuomenės problemos. Kiti informacinės visuomenės aspektai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Politika ir informacija. Intelektiniai ištekliai pagal T. Stewart knygą "Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations". Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(15 puslapių)
  2005-09-25
 • Žinių bazės, žiniomis grįstos sistemos. Ekspertinės sistemos

  Žinių bazės – kas tai? Žinių bazė ir taisyklės. Ekspertinės sistemos. "Ekspertas" ir "Ekspertizė". Ekspertinės sistemos naudojimas. Sistemų sudėtingumas. Ekspertinės struktūros sistema. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-25
Puslapyje rodyti po