Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Komercinė teisė>Komercinės teisės referatai

Komercinės teisės referatai (112 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Reklamos teisinis reglamentavimas (2)

  Įvadas. Reklamos etika. Reklamos principai ir bendrieji reikalavimai. Reikalavimai reklamai. Reklamos vaidmenys. Geidžiami reklamos tikslai. Natūralūs reklamos apribojimai. Teisiniai reikalavimai reklamai. Reklamos reguliavimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-15
 • Reklamos teisinis reguliavimas

  Įvadas. Reklamos reguliavimas. Reklamos reguliavimas Lietuvoje. Lietuvos reklamos kodeksas. Politinės reklamos teisinio reglamentavimo problemos. Politines reklamos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Baltijos šalių žiniasklaidos rinka. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-04-26
 • Reklamos teisinis reguliavimas Lietuvoje

  Įžanga. Reklamos įstatymo paskirtis. Reklamos reguliavimo formos. Reklamos reguliavimas Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymas. Bendrosios nuostatos. Reklamos principai ir bendrieji reikalavimai. Reikalavimai reklamai, skleidžiamai atskiromis reklamos perteikimo priemonėmis. Reikalavimai atskirų prekių ir paslaugų reklamai. Reklamos kontrolė. Atsakomybės už įstatymo pažeidimus taikymo tvarka. Lietuvos Respublikos tabako ir alkoholio kontrolės įstatymai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-12-15
 • Renta

  Rentos sutartis. Neterminuota (nuolatinė) renta. Renta iki gyvos galvos. Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis. Renta naudingiausia senam žmogui. Valstybinė signataro renta. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-12-14
 • Renta (2)

  Įvadas. Renta. Rentos sutarties esminės sąlygos. Rentos mokėjimo prievolės. Nuolatinė renta. Rentos išpirkimas. Rentos iki gyvos galvos sutartis. Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis. Renta teisinėje praktikoje. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-04-06
 • Rusijos teismų sistema

  Rusijos Federacijos Konstitucija. Rusijos federacijos Konstitucinis teismas. Rusijos federacijos Konstitucinio teismo veikla. Aukščiausiasis Rusijos Federacijos teismas. Aukščiausias Arbitražinis Rusijos federacijos teismas. Rusijos Federacijoje Teismai išskiriami į teismines instancijas. Rusijos Federacijos teismai. Arbitražinių teismų sistema. Kariniai teismai. Specializuoti federaliniai teismai. Pasaulietinis teisėjas. Lietuvos teismų sistema. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-09-04
 • Sandoriai

  Sandorio samprata ir sandorių rūšys. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorio forma. Negaliojantys sandoriai. Sandorio pripažinimo negaliojančiu padariniai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-11-23
 • Sandorio negaliojimo samprata

  Įžanga. Negaliojančio sandorio sąvoka. Negaliojančių sandorių klasifikacija. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Sandorio pripažinimas negaliojančiu pagal tam tikrus požymius. Sandoriai, turintys turinio trūkumų. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantys sandoriai. Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantys sandoriai. Sandoriai, turintys subjekto sudėties trūkumų. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujantys sandoriai. Įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryti sandoriai. Neveiksnaus fizinio asmens sudaryti sandoriai. Alkoholiniais gėrimais arba narkotinėmis medžiagomis piktnaudžiaujančio fizinio asmens sudaryti sandoriai. Nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų sudaryti sandoriai. Savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudaryti sandoriai. Sandoriai, turintys valios trūkumų .Tariami sandoriai. Apsimestiniai sandoriai. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai. Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip pat šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi ar dėl susidėjusių sunkių aplinkybių sudaryti sandoriai. Sandoriai, turintys formos trūkumų. Sandoriai, kurių forma neatitinka įstatymų numatytosios. Sandoris sudarytas nesilaikant teisinės registracijos reikalavimo. Sandorio negaliojimo pasekmės. Sandorio dalies negaliojimo pasekmės. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-05-08
 • Sandorio samprata ir rūšys

  Sandorio samprata ir rūšys. Civilinio sandorio skirtumas nuo kitų teisinių aktų. Sandorių forma. Žodinė sandorio forma. Rašytinė sandorio forma. Notarinė sandorio forma. Naikinamoji ir atidedamoji sąlygos. Sandorių klasifikacija. Vienašalis sandoris. Dvišalis sandoris. Daugiašalis sandoris. Atlygintini sandoriai. Neatlygintini sandoriai. Konsensualinis sandoris. Realinis sandoris. Kauzalinis sandoris. Abstraktus sandoris. Fiduciarinis sandoris. Įprastinis sandoris. Sąlyginis sandoris. Sandorių negaliojimas. Sandorių negaliojimo pasekmės. Abišalė restitucija. Vienašalė restitucija. Atvejai, kai restitucijos nėra. Papildomos turtinės pasekmės. Negaliojančių sandorių klasifikacija. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Sandoriai, turintys subjektų sudėties trūkumų. Sandoriai su valios trūkumais. Sandoriai su turinio trūkumais. Sandoriai, turintys formos trūkumų. Smurto ar gąsdinimo būdu sudaryti sandoriai. Sandoris, sudarytas dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja puse. Sandoris, sudarytas dėl sunkių aplinkybių. Sandoris, sudarytas fizinio asmens, kuris negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės. Tariamieji sandoriai. Apsimestiniai sandoriai. Apgaulės būdu sudaryti sandoriai.
  Komercinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2008-10-01
 • Sandorių negaliojimo samprata

  Įvadas. Negaliojantys sandoriai. Sandorių negaliojimo pagrindai. Sandorių negaliojimo teisiniai padariniai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-19
 • Steigėjo ir verslo subjekto nuosavybės teisės santykis

  Įvadas. Lietuvos įmonės – komercinės teisės subjektai. Komercinės teisės subjekto samprata. Įmonės samprata. Lietuvos įmonių rūšys. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės rūšys ir formos. Privati ir viešoji nuosavybė. Bendroji nuosavybė. Intelektinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. Steigėjų nuosavybės teisė atskirų rūšių įmonėse. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-03-14
 • Supaprastintas bankroto procesas

  Įvadas. Supaprastinto bankroto proceso sąvoka. Supaprastinto bankroto procesas. Supaprastinto bankroto proceso taikymo atvejai. Supaprastinto bankroto proceso nutraukimas. Teismo veiksmai priėmus nutartį taikyti supaprastintą bankroto procesą. Ypatumai taikant supaprastintą bankroto procesą. Gautų lėšų, pardavus turtą, panaudojimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-24
 • Sutarčių sudarymas

  Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos. Sutarties sudarymo stadijos. Vienos Konvencija - tarptautinių prekybinių sutarčių sudarymas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-10-03
 • Sutarčių sudarymas (2)

  Įvadas. Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių neįvykdymo teisines pasekmes. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-12
 • Sutarčių teisės bendrosios nuostatos

  Įvadas. Sutarčių teisės bendrosios nuostatos. Sutarties samprata. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių pabaiga. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-05-15
 • Sutarčių turinys, sąlygų rūšys

  Įvadas. Sutarties samprata. Sutarčių turinys, sąlygų rūšys. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-24
 • Sutartys

  Įvadas. Sutarčių turinys. Sutarčių vykdymas. Priedas.
  Komercinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-22
 • Takeover bids in Europe

  Verslo teisės darbas anglų kalba. Introduction. The takeovers directive. General principles that apply to the conduct of takeover bids. Regulatory framework for a body supervising takeover bids. The takeover panel. Options for implementing the regulatory framework. Direct statutory provision. Recognition of the takeover code. Delegated statutory powers. Rules about takeover bids. Basic rules. Mandatory rule in favour of minority shareholders. Equitable price provision. The anti-frustration rule. Impact on the anti-frustration rule. The breakthrough rule. Impact on the breakthrough rule. Reciprocity rule. Impact on the reciprocity rule. Document requirements. Time allowed for acceptance. Restricting barriers to takeovers. Disclosure requirements for companies whose shares are traded on a regulated market. "Squeeze-out" and "sell-out" provisions. Comparison of directive provisions on squeeze-out and sell-out and part 13a of the companies act 1985. Benefits and costs – sectors and groups affected. Benefits – economic. Conclusion. Definitions.
  Komercinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2007-11-27
 • Tariamieji ir apsimestiniai sandoriai

  Įžanga. Tariamojo sandorio samprata. Apsimestinio sandorio samprata. Tariamojo ar apsimestinio sandorio sudarymo pasekmės. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-25
 • Tarptautiniai komerciniai ginčai ir jų sprendimo tvarka

  Įvadas. Konfliktas, ginčai ir teisė. Tarptautinių komercinių ginčų samprata. Tarptautinių komercinių ginčų kilimo priežastys. Tarptautinių komercinių ginčų sprendimo būdai. Vilniaus komercinis arbitražo teismas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-09-30
Puslapyje rodyti po