Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė>Civilinės teisės referatai

Civilinės teisės referatai (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Juridinio asmens sąvoka, jo požymiai, rūšys. Juridinio asmens steigėjai ir dalyviai (2)

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens požymiai. Pirminiai juridinio asmens požymiai. Juridinio asmens išvestiniai požymiai. Kaip atpažinti juridinį asmenį? Juridinio asmens rūšys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens dalyvis. Juridinio asmens steigimas. Juridinio asmens steigėjai. Steigėjų teisės ir pareigos. Juridinio asmens steigimo būdai. Juridinio asmens įsteigimo momentas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-29
 • Juridinio asmens steigėjo (dalyvio) civilinė atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles

  Įvadas. Juridinio asmens civilinė atsakomybė. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų klasifikacija. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Juridinio asmens civilinė atsakomybė pagal savo prievoles. Civilinės atsakomybės samprata. Juridinio asmens dalyvio atsakomybės pagal juridinio asmens prievoles atsiradimas. Ribotos atsakomybės juridinio asmens dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles. Ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvių atsakomybė savo turtu. Ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvių nesąžiningumas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-05-07
 • Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas (2)

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas. Juridinio asmens reorganizavimas. Juridinio asmens likvidavimas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir pertvarkymas. Juridinių asmenų pabaiga. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-21
 • Juridinių asmenų reorganizavimas ir likvidavimas

  Įvadas. Juridinis asmuo ir jo rūšys. Juridinio asmens veiklos pabaiga. Juridinio asmens reorganizavimas. Juridinio asmens likvidavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-26
 • Juridinių asmenų ribota bei neribota civilinė atsakomybė

  Juridiniai asmenys. Juridinio asmens esmės problema civilinės teisės teorijoje. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Įstatymas. Bendrosios nuostatos. Asociacijų steigimas ir registravimas. Asociacijos valdymas. Civilinė atsakomybė.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2005-10-10
 • Juridinių asmenų samprata

  Įvadas. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Bendrosios nuostatos. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės steigimas. Profesinės sąjungos steigimas. Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2007-03-26
 • Juridinių asmenų steigimo tvarka

  Įvadas. Juridinio asmens steigimo tvarka, subjektai, steigimo momentas. Juridinio asmens steigėjai. Juridinių asmenų registras. Juridinių asmenų registravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Atsisakymas registruoti. Išvados. Priedai.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-02-28
 • Juridinių faktų samprata

  Juridinių faktų samprata. Juridinių faktų rūšys.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-02-03
 • Kolektyvinės sutarties samprata ir rūšys

  Įvadas. Kolektyvinės sutarties samprata. Darbo kodekso nuostatų aprašymas. Kolektyviniai darbo santykiai. Kolektyvinės sutarties rūšys. Nacionalinė, šakos ir teritorinė kolektyvinė sutartis. Įmonės kolektyvinė sutartis. Kolektyvinės sutarties maketas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2012-03-23
 • Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas taikinimo komisijoje

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su kolektyviniais darbo ginčais, juos nagrinėjančiais organais ir išanalizuoti nagrinėjimo tvarką taikinimo komisijoje. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių derybų vaidmuo, sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus. Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjantys organai. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas taikinimo komisijoje. "Teismų praktika" kolektyvinio darbo ginčo apžvalga. "Teismų praktika" kolektyvinių darbo ginčų nutarčių pavyzdžiai. 1 pavyzdys. Nustatė. Konstatuoja. 2 pavyzdys. Nustatė. Nutarė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2011-03-25
 • Lietuvos Respublikos (LR) civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka

  Įžanga. Prigimtinė ir pozityvioji teisės. Viešoji ir privatinė teisės. Privatinė ir civilinė teisės. Lietuvos Respublikos (LR) civilinės teisės raida. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės tikslas. Civilinės teisės funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės sistema. Išvados. Schemos.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2005-12-02
 • Lietuvos Respublikos (LR) civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka (2)

  Įžanga. Prigimtinė ir pozityvioji teisės. Viešoji ir privatinė teisės. Privatinė ir civilinė teisės. Lietuvos Respublikos civilinės teisės raida. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės tikslas. Civilinės teisės funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės sistema. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2008-12-04
 • Lietuvos Respublikos civilinė teisė, kaip privatinės teisės šaka (2)

  Įvadas. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2009-11-09
 • Lietuvos Respublikos išmokos vaikams

  Lietuvos Respublikos išmokos vaikams. Išmokų skyrimas ir mokėjimas. Išmokų mokėjimo terminai. Išmokų neprimokėjimas, permokėjimas ir išskaitymas iš jų. Informacijos teikimas. Savivaldybių administracijų sprendimų apskundimas. Socialinių rizikos šeimų išmokos. Savivaldybių administracijų teisės. Išmokų gavėjų pareigos. Išvados. Išmokų gavėjų skaičius 2004 metais.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-27
 • Lietuvos teismų praktika autorių teisių apsaugos srityje

  Įvadas. Autorių teisės. Autorių teisių objektai ir subjektai. Autorių turtinės ir neturtinės teisės. Autorių teisių galiojimo terminai. Autorinės sutartys. Autorių teisių apsaugos ženklas. Autorių teisių gynimas. Neturtinės žalos atlyginimas. Turtinės žalos atlyginimas. Kolektyvinio administravimo asociacija. Lietuvos respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir tarptautinės sutartys autorių teisių apsaugos srityje. Praktinė dalis. Išvada. Priedas (Autorinė sutartis).
  Civilinė teisė, referatas(26 puslapiai)
  2009-05-15
 • Lizingo sutartis

  AB "Ūkio banko lizingas". Lizingo sutartis ir jo keliami reikalavimai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-11-29
 • Lotyniškojo notariato raida ir pagrindiniai principai

  Įvadas. Lotyniškojo notariato susiformavimas. Notariato esmė Lietuvos respublikoje. Notariato susiformavimas ir raida Lietuvoje bei Europoje. Lotyniškojo notariato veiklos principai. Lotyniškojo notariato esmė. Lietuvos respublikoje veikiančio notariato atliekamos funkcijos. Lietuvos respublikoje dirbančių notarų pareigos. Lietuvos respublikoje dirbančių notarų teisės. Lotyniškojo notariato pranašumas kitų notariato tipų atžvilgiu. Kitos notariato rūšys. Anglosaksų notariato sistema. Valstybinio notariato sistema. Lotyniškojo notariato sistemos privalumai valstybinio notariato atžvilgiu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-03-26
 • Materialinė atsakomybė (8)

  Įvadas. Sąvoka. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės sąlygos. Žala. Žala sveikatai. Neturtinė žala. Neteisėta veikla. Priežastinis ryšis. Pažeidėjas ir nukentėjusi šalis teisės pažeidimo metu yra susiję darbo santykiais. Žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Darbuotojo materialinė atsakomybė Darbo ir Civilinio kodekso. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-04-18
 • Minties laisvė (2)

  Įžanga. Okupacijos metas. Fizinis ir dvasinis naikinimas. Materializmas ir prievartinis ateizmas. Socialistinė lygybė. Rusinimas. Demokratijos samprata. Žmogaus teisių ir laisvių apsauga demokratinėje sistemoje. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-29
 • Neformalios organizacijos

  Įvadas. Formalios ir neformalios organizacijos. Formalios organizacijos samprata. Neformalios organizacijos samprata. Formalios ir neformalios organizacijų palyginimas. Neformalių organizacijų privalumai ir trūkumai. Neformalių organizacijų privalumai. Neformalių organizacijų trūkumai. Konformizmas ir referentinės grupės. Gandų vieta reikšmė neformalioje organizacijoje. Gandai kaip informacijos perdavimo sistema. Gandų ypatumai. Gandai ir sprendimų priėmimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-04-26
Puslapyje rodyti po