Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Raidos psichologija>Raidos psichologijos referatai

Raidos psichologijos referatai (131 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prenatalinis periodas, jo fazės

  Įvadas. Prenatalinis periodas. Gemalo raida. Vaisiaus raida. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-07
 • Problemos paauglystėje

  Įžanga. Ar tikrai paauglys lygu rūpesčiai? Paauglystė ir agresija. Meilė ir paauglystė. Išvada.
  Raidos psichologija, referatas(10 puslapių)
  2010-01-27
 • Psichologinės raidos teorija pagal Z. Freudą

  Teorijų paskirtis. Psichoanalitinė teorija. Pagrindiniai Freudo teorijos teiginiai. Gynybos mechanizmai. Agresijos prigimtis. Žmogaus raidos stadijos psichoanalitinėje teorijoje.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-18
 • Raidos ypatumai ankstyvojoje vaikystėje

  Įvadas. Ankstyvoji vaikystė. Piaget pažinimo vystymosi stadijos ankstyvojoje vaikystėje. Kalbos raida. Ankstyvoji vaikystė Sigmund‘o Freud‘o psichoanalitinėje teorijoje. Emocijos ir jausmai. Vaikų emocijų ir elgesio sutrikimai ir jų korekcija. Vaiko asmenybės vystymosi sąlygos. Tėvai ir trečiųjų vaiko gyvenimo metų krizė. Žaidimai. Žaidimų tipai. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(15 puslapių)
  2007-01-10
 • Raidos krizės: paauglystė

  Įvadas. Noras įsilieti į grupę - noras iš jos išsiskirti. Noras būti savarankišku - pagalbos laukimas bei noras būti suaugusiu - nepasitikėjimas suaugusiųjų pasauliu. Jautrumas, pažeidžiamumas - demonstratyvus agresyvumas bei romantikos siekimas - cinizmas. Noras turėti savo požiūrio tašką - noras turėti autoritetą. Bendravimo siekimas - vienatvės poreikis. Seksualiniai pergyvenimai - seksualinės patirties baimė. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Raidos psichologija (11)

  Įvadas. Žmogaus raidos psichologijos tikslai, objektas, struktūra. Gyvenimo pradžia – prenatalinis vystymasis ir gimimas. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Kūdikystė. Žaidimų metai. Vaiko kalbos raida. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-03
 • Raidos psichologija (8)

  Įvadas. Suaugusiojo žmogaus psichologinės raidos stadijos. Jauno suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vidutinio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vyresnio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Raidos psichologijos tyrimo metodai ir asmenybės raida nuo gimimo iki mirties

  Bendrai apie raidos psichologijos tyrimo metodus. Moksliniai raidos psichologijos tyrimo metodai. Natūralus stebėjimas. Natūralus ir laboratorinis eksperimentas. Interviu. Specifiniai raidos psichologijos metodai. Longitudinis tyrimas. Dienoraščio metodas. Skersinio pjūvio metodas. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-20
 • Seksualinę prievartą patyrusių vaikų konsultavimas

  Įvadas. Seksualinės prievartos prieš vaikus apibūdinimas. Psichologinė pagalba seksualinę prievartą patyrusiam vaikui. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(19 puslapių)
  2006-04-21
 • Senatvė - socialinis, psichologinis procesas

  Įvadas. Senatvės apibrėžtis. Pagrindinės senyvo amžiaus žmonių problemos. Socialinės ir biologinės senėjimo teorijos. Pagrindiniai socialiniai senėjimo aspektai ir ypatumai. Senatvės poveikis socialiniams vaidmenims. Pagalba senyvo amžiaus žmonėms. Senstančiam žmogui būdingi sveikatos sutrikimai ir medicininė pagalba. Socialinė pagalba senatvėje. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-21
 • Senų žmonių gyvenimo kokybės vertinimas

  Žmogaus gyvenimo raida. Žmogaus vystymosi periodai ir amžiaus tarpsniai. Amžiaus ir senėjimo samprata. Senatvėje vykstantys pokyčiai. Fiziniai pokyčiai senstant. Psichikos kitimas. Socialiniai pokyčiai. Gyvenimo kokybės samprata. Sveikatos samprata. Sveikatos trikampis. Veiksniai įtakojantys gyvenimo kokybę ir pilnatvę. Veiksniai lemiantys gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybės kriterijai. Priedas (1).
  Raidos psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-12-05
 • Skyrybos ir jų poveikis vaikui

  Įvadas. Kai tėvai išsiskiria. Griūvantis pasaulis. Kaip pasidalinti vaiką? Tvenkiasi debesys. Būtina kalbėtis. Naujas gyvenimas. Berniukai ir mergaitės protestuoja skirtingai. Tėvų skyrybos ir vaikas. Tėvų konfliktai. Vaiko amžius skyrybų metu. Kaip vaikas aiškina skyrybas. Šeštadieninis tėtis. Tėvų skaičius ir gyvenimo pilnatvė. Šeštadieninis tėtis. Tėčio pakaitalas. Skyrybų priežastys. Klaidingas santuokinio gyvenimo įsivaizdavimas. Finansinės problemos. Skyrybų pasekmės vaikams. Ilgalaikės neigiamos skyrybų pasekmės. Pastoracinė veikla. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(14 puslapių)
  2007-02-02
 • Smurto įtaka vaiko vystimuisi

  Įvadas. Smurto įtaka vaiko vystymuisi. Fizinė prievarta. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta. Prievartos padariniai. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-08-25
 • Socializacija vaikystėje (4)

  Įvadas. Socializacijos samprata. Žmogus socializacijos procese. Socializacijos institucijos: visuomenė, šeima, mokykla. Visuomenės vaidmuo socializacijoje. Šeimos vaidmuo vaikų socializacijoje. Ugdymo institucijų vaidmuo vaikų socializacijoje. Vaikų socializacija ir suaugusieji. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(13 puslapių)
  2008-10-09
 • Specialiųjų poreikių vaikų raidos ypatumai

  Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų raidos ypatumai. Specialiųjų poreikių vaikai ir jų socializavimo(si) prielaidos. Vaikų psichomotorinės raidos įvertinimas. Specialiųjų poreikių vaikų žaidimo gebėjimų ugdymas. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-26
 • Suaugusio ir senstančio žmogaus raidos ypatybės

  Įvadas. Psichologinės raidos stadijos. Jaunas – senas. Suaugusio ir senstančio žmogaus raidos ypatybės. Saviraida. Kokios psichologinės katastrofos gali ištikti žmogų? Senatvė. Asmenybės subrendimo kriterijai. Psichologinių trūkumų sprendimas. Malonumai. Senstančio žmogaus sunkumai ir galimybės. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(15 puslapių)
  2008-04-02
 • Suaugusiojo socializacijos samprata

  Profesinė socializacija. Resocializacija. Tėvystės socializacija. Šeima- žmogaus socializacijos produktas. Sutuoktinių santykiai. Tėvų autoritetas. Bendravimas. Religinės organizacijos. Papročiai ir tradicijos. Mikrosociumas. Suaugusiųjų mokymasis. Išvada.
  Raidos psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-23
 • Suaugusiojo žmogaus raida

  Įvadas. Suaugusiojo žmogaus psichologinės raidos stadijos. Jauno suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vidutinio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vyresnio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-15
 • Subrendusio jausmo atsiradimas paauglystėje

  Įvadas. Brendimo laikotarpis. Paauglystė. Konfliktai. Agresija. Bendravimas. Apibendrinimas.
  Raidos psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-31
 • Šeima - svarbiausias vaiko socializacijos institutas

  Įvadas. Dabartinis šeimos institucijos supratimas. Socializacijos samprata ir jos ypatumai. Šeima – viena iš vaiko socializacijos institutų. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-28
Puslapyje rodyti po