Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Raidos psichologija>Raidos psichologijos kursiniai darbai

Raidos psichologijos kursiniai darbai (13 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Amžiaus tarpsniai: nuo kūdikystės iki mokyklinio amžiaus

  Psichologijos pagrindų savarankiškas darbas. Įvadas. Amžiaus tarpsnių periodizacija. Kūdikystė. Ikiprieraišumo fazė. Prieraišumo atsiradimo fazė. Susiformavusio prieraišumo fazė. Tikslingos partnerystės fazė. Vaikystė. Ankstyvoji vaikystė. Kalbos raida. J. Piaget raidos stadijos. Pirmoji vaikystė. Žaidimai. Loginis mąstymas ikimokykliniame amžiuje. Vaikų piešimo gebėjimų raida. Moralės raida. Išvados.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-06-22
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų savivoka ir ateities įsivaizdavimo ypatumai

  Įvadas. Savivokos bei ateities orientacijos sampratų analizė. Šeima – pirminė vaiko asmenybę formuojanti institucija. Šeimos analizė teoriniu aspektu. Šeimos funkcijų įtaka vaiko savivokai. Žaidimų reikšmė vaiko savivokai. Tyrimo metodologijos aprašymas. Tyrimo rezultatai. Teorinė diskusija. Išvados. Priedai (4). Išnašos.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-03-27
 • Jaunesniojo paauglio jausmai

  Įvadas. Trumpa bendroji pedagoginė - psichologinė jaunesniojo paauglio charakteristika. Bendroji psichologinė jaunesniojo paauglio charakteristika. Formalus operacinis mąstymas. Abstraktus mokslinis mąstymas. Hipotetinis-dedukcinis mąstymas. Teoretinis samprotavimas. INRC grupė. Binarinė propozicinė logika. Paauglio idealizmas ir egocentrizmas. Paauglio psichosocialinė raida. Bendraamžių įtaka. Grupių raida. Šeimos vaidmuo tapatumo raidoje. Bendroji pedagoginė jaunesniojo paauglio charakteristika. Paauglio jausmų tyrimas. Jausmų apibūdinimas. Jaunesniojo paauglio jausmų tyrimas.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-05-04
 • Jaunystės ir brandaus amžiaus psichologinė analizė

  Įvadas. Jaunystės ir brandaus amžiaus samprata. Asmenybės vystymasis, brendimas. Jaunystės amžiaus vystymosi užduotys ir sunkumai. Vedybos. Vaikų gimdymas, auginimas. Gyvenimo stilius. Brandaus amžiaus užduotys ir sunkumai. Asmenybės brandos kriterijai. Jaunystės ir brandaus amžių palyginimas. Išvados.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-09-28
 • Meilės ir susižavėjimo problemiškumas paauglystėje

  Įvadas. Taigi, kas yra toji meilė ir susižavėjimas? Savanaudiška ir brandi meilė. Įsimylėti iš pirmo žvilgsnio ar pagalvoti? Meilė iš pirmo žvilgsnio. Uždelsta trauka. Iš bičiulių – į mylimuosius. Nuo neapykantos iki meilės. Kaip atpažinti meilę? Simpatija ar meilė? Keletas meilės istorijų. Meilės pasaka ir realybė. Išvados.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-05-17
 • Motinystė

  Įvadas. Teorijos: Socialinio išmokimo teorija; Feminizmo teorijos. Darbo metodika. Kokybinio interviu analizė. Moterų įspūdžiai, pergyvenimai. Santykiai tėvų šeimoje. Santykiai dabartinėje šeimoje. Moterų "motinystės" suvokimas. Išvados.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-08-21
 • Neigiamų socialinių veiksnių įtaka vaikui

  Įvadas. Tėvų netinkamo auklėjimo įtaka vaikui. Mokytojų neigiama įtaka, stabdanti socialinio jausmo formavimąsi. Vaikų tarpusavio bendravimo ypatumai. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (2).
  Raidos psichologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-09-19
 • Paauglystės raidos ypatumai

  Įvadas. Anotacija. Bendrosios vystymosi ypatybės. Fizinė raida. Paauglio pažintinė raida. Mąstymas. Konkretus operacinis mąstymas. Abstraktus mąstymas. Kombinacinis mąstymas. Kalba. Emocijos ir jausmai. Valia. Atmintis. Dėmesys. Moralė. Psichosocialinė raida. Asmenybės formavimasis. Temperamentas, charakteris ir jo akcentuacijos. Polinkiai ir gabumai. Tapatybės formavimasis. Visuomenės įtaka. Bendraamžių įtaka. Šeimos įtaka.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-02-21
 • Senėjimas įvairiu aspektu

  Įvadas. Bendra senėjimo ir senatvės samprata. Fiziniai pokyčiai senatvėje. Senėjimas ir ligos. Pažinimo pokyčiai senatvėje. Socialiniai senėjimo aspektai. Vienatvė. Mirtis ir mirštantis žmogus. Išvados.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2005-08-17
 • Skyrybų pasekmės vaikui

  Įvadas. Teorinė dalis. Tėvų skyrybos. Skyrybų priežastys. Tėvų konfliktai ir vaikai. Vaiko amžius skyrybų metu. Kaip vaikai aiškina skyrybas. Kaip vaikai jaučiasi. Neigimas. Liūdesys. Depresija ir nusiminimas. Baimė prarasti globą. Pyktis. Kaltė. Svajonės apie šeimos susijungimą. Nesubrendimas. Per ankstyvas subrendimas. Nesaugumas ir žemas savęs vertinimas. Kuo gali padėti pedagogai ir tėvai. Praktinė dalis. tyrimo metodika. Respondentai. Moksleivių anketinės apklausos duomenų analizė. Tėvų anketinės apklausos duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-23
 • Vaiko vaizduotė

  Įvadas. Vaizduotės samprata. Vaizduotės ir mąstymo skirtumai. Pagrindiniai vaizduotės tipai. Sąmoningo vaizduotės naudojimo prielaidos. Simboliai ir simboliniai veiksmai vaizduotėje. Vaiko raidos ypatumai iki penktų gyvenimo metų. Asmenybės raidos problemos. Asmenybės vystymosi veiksniai. Vaiko raida iki penktų gyvenimo metų. Kalba ir mąstymas. Vaiko asmenybės užuomazgos. Penkiamečio vaizduotės ypatumai. Vaizduojamoji veikla. Vaizduotė ir žaidimas.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-17
 • Vaikų emocijos ir jų raiška

  4-5 metų vaikų emocijos ir jų raiška. Įvadas. Literatūros apžvalga. Emocijų samprata. Emocijų vystymasis. 4-5 m. vaikų emocijos. 1. Džiaugsmas. Pyktis. Baimė. Liūdesys. 4-5 m. vaikų emocijų raiška. Tiriamoji dalis. Tyrimo metodika. Stebėjimas. Vaiko emocijų stebėjimas žaidžiant. Apklausa. Tyrimo rezultatai. Žaidimo stebėjimo išreikštų emocijų lentelė ir diagrama. Išvados.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-09-19
 • Violent video games

  pdf byla anglų kalba. Abstract. Introduction. Violent video games. Aggression. Addiction. Crime. Violent video games: positive aspects. Learning. Violent video games and linkage to aggression. Conclusions.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-04-20