Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Komercinė teisė>Komercinės teisės kursiniai darbai

Komercinės teisės kursiniai darbai (36 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lizingo ir pirkimo pardavimo sutarčių palyginimas (2)

  Įvadas. Sutarties samprata. Lizingo samprata. Lizingo sutarties objektas. Lizingo sutarties subjektas. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Lizingo įvairovė. Pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo sutarčių objektai. Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos. Lizingo ir pirkimo – pardavimo sutarčių palyginimas. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-06-01
 • Lizingo ir pirkimo-pardavimo teisinių santykių lyginamoji analizė

  Įvadas. Civilinių teisinių santykių samprata. Sutarties samprata. Sutarties elementai. Sutarčių rūšys. Pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo sutarčių objektai. Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos. Lizingo sutarties samprata. Lizingo sutarties objektai ir subjektai. Lizingo rūšys. Lizingo įvairovė pasaulyje ir Lietuvoje. Lizingo privalumai ir trūkumai. Lizingo ir Pirkimo – pardavimo išsimokėtinai teisinių santykių lyginamoji analizė. Išvados. Santrauka (vokiečių kalba).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-09-04
 • Mokesčių kontrolė, jos rūšys ir praktinio taikymo problemos

  Įvadas. Mokesčių kontrolės samprata. Mokesčių kontrolės istorinės prielaidos. Mokesčių kontrolės samprata ir esmė. Mokesčių kontrolės rūšys ir jų ypatumai. Mokestinio patikrinimo ypatumai. Mokestinio patikrinimo teisėtumui keliami reikalavimai. Mokestinio patikrinimo eiga ir rezultatų įforminimas. Mokestinis tyrimas kaip mokesčių kontrolės rūšis. Atskirų rūšių mokesčių kontrolės problemos. Pridėtinės vertės mokesčio kontrolės ypatumai. Muito kontrolės ypatumai ir problemos. Išvados. Santrauka. Summary.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-04-05
 • Nuomos sutarties samprata, jos šalys ir sudarymo bei vykdymo ypatumai

  Įvadas. Nuomos sutartis. Nuomos sutarties samprata. Nuomos sutarties sudarymo ypatumai. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomotojo teisės ir pareigos. Nuomininko teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Nuomos rūšys. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-04-18
 • Nuomos sutartys (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti nuomos sutarčių teorinius aspektus. Nuomos sutarčių samprata ir rūšys. Nuomos sutarties turinys. Nuomos sutarties dalykas. Sutarties šalys. Nuomos sutarties forma ir sutarties registravimas. Nuomos sutarties terminas. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Pagrindinės nuomotojo teisės ir pareigos. Pagrindinės nuomininko teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-04-14
 • Nuosavybės ir patikėjimo teisės verslo teisėje

  Įvadas. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės teisinių santykių objektas. Nuosavybės teisinių santykių subjektas. Nuosavybės teisės rūšys. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Nuosavybės teisės apribojimai. Pramoninė nuosavybė kaip nuosavybės teisės objektas. Patikėjimo teisė. Patikėjimo teisės sąvoka ir turinys. Patikėjimo teisės subjektas ir objektas. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-11-21
 • Palūkanos komerciniuose sandoriuose

  Verslo teisės kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir suprasti palūkanas komerciniuose sandoriuose. Komercinio sandorio samprata. Palūkanų sąvoka. Palūkanų rūšys. Procesinės palūkanos. Palūkanų norma. Palūkanų normos rūšys. Palūkanų normos kitimas. Palūkanų mokėjimo eiliškumas. Palūkanų dydis. Prievolių mokėti palūkanas nevykdymo teisinės pasekmės. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-10-19
 • Pirkėjo ir pardavėjo įsipareigojimai pagal INCOTERMS sąlygas: teoriniai bei praktiniai aspektai

  Įvadas. INCOTERMS taisyklių svarba – reikšmė ir vystymasis. INCOTERMS taisyklių taikymo tikslas ir sfera. Pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimų rūšys. "E" grupės terminai. "F" grupės terminai. "C" grupės terminai. "D" grupės terminai. INCOTERMS terminologija. Sutarčių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-03-31
 • Rangos sutartis

  Įvadas. Rangos sutarties teorinė dalis. Statybos rūšys. Statyba ūkio ir mišriu būdu. Statyba rangos būdu. Statyba statybos valdymo būdu. Užsakovas. Rangovas. Rangos sutarties ypatumai. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-25
 • Rangos sutartis (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti teorinius bei praktinius rangos sutarties rengimo aspektus, sampratą, jos šalis ir sudarymą bei vykdymą. Rangos sutartis. Rangos sutarties sąvoka, jos dalykas ir sudarymas. Darbo atlikimas iš rangovo medžiagos ir iš užsakovo medžiagos. Rangos sutarties terminai. Rangos sutarties kaina ir darbo apmokėjimas. Rangos sutarties šalys. Rangovo pareigos. Rangovo teisės. Užsakovo teisės ir pareigos. Rangos sutarties rūšys. Praktinė darbo dalis. Išvados. Priedas (1).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-02-16
 • Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo institucijos ir instrumentai Lietuvoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo institucijos ir instrumentai Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo institucijos Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo šaltiniai ir parama Lietuvoje. Reikalingiausia parama smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) ir finansavimo institucijų pagrindiniai trūkumai. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-09-26
 • Teisinės įmonių formos Lietuvoje ir jų tarpusavio palyginimas. Pagrindiniai įmonių steigimo dokumentai

  Lietuvos įmonės. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. AB ir UAB steigimas. AB IR UAB registravimas AB ir UAB likvidavimas. Individualios (personalinės) įmonės. Individualios (personalinės) įmonės registravimas. Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB). Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). TŪB, KŪB registravimas. Ne pelno organizacijos. Viešosios įstaigos. Kooperatinė bendrovė. Žemės ūkio bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-06-29
 • Teisminė bankroto bylų nagrinėjimo procedūra

  Įvadas. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Įmonės administratorius. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės turto administravimu ir turto realizavimu. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės veiklos vykdymu ir užbaigimu. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės atstovavimu ir bankrutuojančios įmonės interesų gynimu. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės įsipareigojimų įmonės kreditoriams vykdymu. Išvados ir pasiūlymai.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-30
 • Verslo organizavimo teisinė aplinka Lietuvoje

  Įvadas. Komercinis bendradarbiavimas ir įmonės valdymas. Verslo aplinkos. Teigiami ir neigiami ekonomikos poslinkiai. Verslo aplinka Lietuvoje. Integracijos į Europos Sąjungą (ES) įtaka Lietuvos verslui. Investicijų įtaka verslui. Teoriniai užsienio investicijų aspektai. Tiesioginės investicijos. Investicijų teisinė aplinka. Investicijų skatinimas Lietuvoje. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-02-20
 • Vertybiniai popieriai ir jų teisinis reguliavimas

  Vertybiniai popieriai ir vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rūšys. Vertybinių popierių rinka ir jos dalyviai. Vertybinių popierių rinkos teisinis reguliavimas. Vertybinių popierių rinkos dalyvių priežiūra. Pirminės rinkos teisinis reguliavimas. Antrinės rinkos teisinis reguliavimas.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-06-29
 • Žemės nuomos sutarčių sudarymo ir vykdymo ypatumai

  Santrauka. Įvadas. Sutarties charakteristika. Sutarties samprata, požymiai ir funkcijos. Sutarties atsakomybės formos. Žemės nuomos sutartys. Nuomos teisiniai aspektai. Nuoma. Nuomos sutarčių teisinės registracijos esmė. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomos sutarčių pabaigos pagrindai bei jos teisinės pasekmės. Sutarties sudarymo tvarka. Žemės rūšys. Žemės nuomos sutarties vykdymo ypatumai. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-02-25
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po