Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė>Civilinės teisės referatai

Civilinės teisės referatai (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nekilnojamojo turto pirkimas–pardavimas

  Įvadas. Nekilnojamo turto pirkimo procedūra. Finansinių galimybių įvertinimas. Būsto pasirinkimas. Būsto rezervavimas. Preliminarios būsto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas. Avanso sumokėjimas. Pakeitimų derinimas. Apdailos darbai. Statybos pabaiga. Turto registravimas. Būsto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas notarų biure. Galutinis atsiskaitymas už būstą. Kokie dokumentai būtini nekilnojamojo turto perleidimui? Priedas.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-25
 • Nepilnamečių globa ir rūpyba

  Įvadas. Globa ir rūpyba. Globa. Rūpyba. Nepilnamečių globa ir rūpyba. Vaiko globos (rūpybos) tikslas ir uždaviniai. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai. Vaikų, kuriems reikalinga globa (rūpyba), nustatymas ir apskaita. Vaiko globos (rūpybos) rūšys ir formos. Vaiko laikinoji globa (rūpyba). Vaiko nuolatinė globa (rūpyba). Vaiko globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, valstybinėse ir nevyriausybinėse globos institucijose. Nepilnamečio globėjo (rūpintojo) pareigos, teisės, atsakomybė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-05
 • Niekiniai ir nuginčijami sandoriai

  Įvadas. Kas yra "sandoris"? Sandorio dalyvių teisnumas. Sandorio dalyvių veiksnumas. Sandorio formos laikymasis. Sandorio šalių tikrosios valios išreiškimas. Sandorio turinio atitikimas įstatymo reikalavimams. Sandorių negaliojimas. Negaliojančių sandorių rūšys. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-02-28
 • Niekiniai ir nuginčijami sandoriai (2)

  Įvadas. Sandoriai. Negaliojančių sandorių schema. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Sandorio pripažinimo negaliojančiu pasekmės. Praktinė dalis. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-03-02
 • Nuomininko šeimos narių teisinis statusas, jų teisės ir pareigos

  Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties samprata, problemos. Nuomininko šeimos narių teisinis statusas. Nuomininko šeimos narių teisės ir pareigos. Nuomininko šeimos narių teisės ir pareigos privatizuojant nuomojamas gyvenamąsias patalpas. Nuomininko šeimos narių teisės ir pareigos jiems gyvenant savininkams grąžintinuose namuose. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2005-09-23
 • Nuomos sutarties samprata, jos šalys ir sudarymo bei vykdymo ypatumai (2)

  Įvadas. Nuomos sutartis. Nuomos sutarties samprata. Nuomos sutarties šalys bei pagrindinės jų teisės ir pareigos. Pagrindiniai nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo ypatumai. Nuomos sutarčių įvairovė, jų ypatumai. Nuomos sutarties pasibaigimas. Bendrabučio nuomos sutarties analizė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-11-14
 • Nuosavybės teisė

  Nuosavybės teisė. Nuosavybės rūšys ir formos Lietuvos Respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-03
 • Nuosavybės teisė (3)

  vadas. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės rūšys. Bendrosios nuosavybės teisės. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-03-19
 • Nuosavybės teisė civilinėje teisėje

  Įvadas. Nuosavybės teisės samprata ir rūšys Senovės Romoje. Nuosavybės teisės ribojimas. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Teisė į nuosavybę Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Nuosavybės formos ir rūšys Lietuvos respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Autorių teisių vieta intelektinėje nuosavybėje. Autorinė teisė. Pramoninė nuosavybė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-11-27
 • Nuosavybės teisė civilinėje teisėje (2)

  Įžanga. Nuosavybės teisės atsiradimas. Nuosavybės rūšys ir formos. Nuosavybė įgyjama sandoriais. Nuosavybė įgyjama paveldint turtą. Įgyjamoji senatis. Kitos nuosavybės įgijimo rūšys. Nuosavybės teisės turinys. Priedas (1). Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(25 puslapiai)
  2008-04-02
 • Nuosavybės teisė civilinėje teisėje (4)

  Įvadas. Nuosavybės teisės sąvoka. Nuosavybės teisnių santykių subjektas. Nuosavybės teisinių santykių objektai. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. Bendroji nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė. Bendroji jungtinė nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Valdymas. Naudojimas. Disponavimas. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Savininko teisių garantijos ir gynimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(26 puslapiai)
  2011-01-27
 • Nuosavybės teisės pagrindiniai bruožai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys

  Įvadas. Nuosavybės teisės pagrindiniai bruožai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-02-23
 • Nuosavybės teisės pagrindiniai bruožai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys (2)

  Įvadas. Nuosavybės teisinio santykio sąvoka. Nuosavybės teisinių santykių subjektas. Nuosavybės teisinių santykių objektai. Nuosavybės rūšys ir formos Lietuvos Respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė. Bendroji jungtinė nuosavybė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-04-25
 • Nusikaltimai prieš vaiką

  Įžanga. Vaikas šeimoje. Vaikas mokykloje. Vaikas visuomenėje. Vaiko apsauga nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos. Nusikaltimai prieš vaikus Internete. Nusikaltėliams Internete labiausiai patinka šie dalykai. Nusikaltimų prieš vaikus prevencija rūpinasi. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-12-14
 • Pabėgėliai

  Įvadas. Pabėgėlio samprata. Sąlygos pabėgėlio statuso suteikimui. Pabėgėlių teisės ir pareigos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-25
 • Pabėgėlio statuso suteikimas Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Pabėgėlio statuso suteikimas Lietuvos respublikoje. Konvencija dėl pabėgėlių statuso. Afrikos vienybės organizacijos (AVO). Kartaginos deklaracija. Įstatymas "Dėl pabėgėlio statuso". Užsieniečių teisės. Užsieniečio pareigos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-05-27
 • Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pagrindinės nuostatos

  Įvadas. Paciento teisių bei žalos atlyginimo pagrindinės nuostatos. Žmogaus teisės. Paciento teisių principai. Gydytojo teisių principai. Atsakomybės principai. Teisės į informaciją. Paciento sutikimas. Teisė skųstis. Privataus gyvenimo neliečiamumas. Žalos sveikatai atlyginimas. Baudžiamojo kodekso įstatymai, susiję su žalos sveikatai atlyginimu. Civilinio kodekso įstatymai, susiję su žalos sveikatai atlyginimu. Žalos atlyginimo mokėjimas. Pagrindinės įstatymo sąvokos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-12-03
 • Pagrindinės vaiko teisės ir laisvės

  Įvadas. Vaiko teisių sąvoka. Pagrindinės vaiko teisės ir laisvės. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Vaiko teisių konvencija ir deklaracija. Išvados. Santrauka.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-16
 • Partnerystė Lietuvoje

  Įvadas. Partnerystė Lietuvoje. Psichologų komentaras. O kaip vaikai? Turtiniai santykiai tarp partnerių. Registruota partnerystė užsienio šalyse. Lietuvos Respublikos partnerystės įstatymas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-04-11
 • Paskolos sutarties samprata, sudarymo bei vykdymo ypatumai

  Įvadas. Paskolos sutarties samprata ir jos šalys. Paskolos sutarties sudarymo bei vykdymo ypatumai. Paskolos sutarties forma. Paskolos sutarties vykdymo ypatumai. Sankcijos už neįvykdytą paskolos sutartį. Paskolos sutarties užginčijimas. Atskiri paskolos sutarčių tipai. Praktinių situacijų analizės. Išvados. Priedas (1). Išnašos.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-05-19
Puslapyje rodyti po