Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Baudžiamoji teisė>Baudžiamosios teisės referatai

Baudžiamosios teisės referatai (82 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bausmės samprata ir jos rūšys

  Baudžiamoji teisė iki Bekarijos, Nusikaltimas ir bausmė, Bausmių sistema ir samprata, Bausmės rūšys.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-05-01
 • Civilinis ieškinys Baudžiamajame kodekse

  Žalos atlyginimas, kai civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareiškiamas. Savanoriškas žalos atlyginimas. Daiktų ir vertybių grąžinimas. Žalos atlyginimas, kai civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje pareiškiamas. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje. Civilinis ieškovas. Civilinis atsakovas. Civilinio ieškinio pareiškimas. Civilinio ieškinio nagrinėjimas. Civilinio ieškinio perdavimas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Civilinio ieškinio išsprendimas. Civilinio ieškinio užtikrinimas. Prokuroro pareiga pareikšti civilinį ieškinį. Avanso suteikimas iš valstybės lėšų. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(17 puslapių)
  2005-09-16
 • Ekologinė kriminologija ir architektūrinė kriminologija

  Įžanga. Ekologinė kriminologija. Architektūrinė kriminologija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-08-03
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas

  Įvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų teisnumas. Civilinio teisnumo sąvoka. Civilinio teisnumo turinys. Civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Civilinis teisnumas senovės Romoje. Fizinių asmenų veiksnumas. Civilinio veiksnumo sąvoka. Visiškas, santykinis, dalinis veiksnumas. Visiškas veiksnumas. Santykinis veiksnumas. Dalinis veiksnumas. Civilinio veiksnumo atsiradimas. Emancipacija. Civilinio veiksnumo išnykimas. Civilinis veiksnumas senovės Romoje. Civilinio teisnumo ir veiksnumo neribotumas. Gyvenamoji vieta. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-25
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (2)

  Įvadas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis teisnumas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo samprata ir atsiradimas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ir veiksnumą įstatymų nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis veiksnumas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(26 puslapiai)
  2006-02-22
 • Į nusikaltėlio atskyrimą nuo visuomenės orientuoto baudžiamojo teisingumo modelis

  Įvadas. Atskyrimo nuo visuomenės rūšys. Santykis su kitais modeliais. Įkalinimo bausmės paskirtis. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-01-02
 • Ikiteisminio tyrimo teisėjas, kaip atskiras baudžiamojo proceso subjektas

  Įvadas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo sąvoka Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamojo proceso kodekse. Ikiteisminio tyrimo nuostatos. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo atlikimo taisyklės. Ikiteisminio tyrimo eiga. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-01-15
 • Įrodymų rinkimo ir patikrinimo būdai baudžiamajame procese

  Įvadas. Asmeniniai ir daiktiniai įrodymai. Pirminiai ir išvestiniai įrodymai. Tiesioginiai ir netiesioginiai įrodymai. Kaltinantys ir teisinantys įrodymai. Įrodymų rinkimas ir patikrinimas yra neatskiriamai susiję. Tardymo veiksmai. Kiti įrodymų rinkimo būdai. Įrodymų reikalavimo esmė. Reikalavimas daryti revizija. Įrodymų pateikimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-07-13
 • Įrodymų samprata

  Įžanga. Įrodymų samprata. Įrodymų rinkimo samprata. Įrodymų rinkimo būdai. Liudytojo parodymai. Nukentėjusiojo parodymai. Įtariamojo ir kaltinamojo parodymai. Akistata ir parodymas atpažinti. Krata ir poėmis. Duomenų apie pajamas pateikimas. Telefoninių pokalbių klausymas. Apžiūra. Tardymo eksperimentas. Parodymų patikrinimas vietoje. Patikrinimas ir revizija. Specialisto išvados gavimas ir ekspertizė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-11-22
 • Įvykio vietos apžiūra

  Įvykio vietos apžiūra. Įvykio vietos apžiūra nužudymo atveju. Įvykio vietos apžiūra, įvykus vagystei su įsilaužimu. Įvykio vietos apžiūra autoįvykio vietoje.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-10-11
 • Kaltės turinys ir jo nustatymas

  Kaltės samprata. Kaltės istorinė raida. Kaltės problema. Kaltės formos. Kaltės turinys. Neatsargumas ir jo rūšys. Tyčia ir jos rūšys. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-10-29
 • Krata baudžiamajame procese

  Krata. Kratos darymo ypatybės bei procesiniai reikalavimai. Kratos rūšys: Pagal organizavimo būdą, Pagal nuoseklumą, Pagal objektą. Asmens apžiūra. Apžiūros atlikimo procesiniai reikalavimai ir dažniausiai pasitaikantys pažeidimai. Kratos rūšys ir jų darymo ypatumai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir Lietuvos baudžiamojo proceso įstatymų lyginamoji charakteristika. Kratos ir asmens apžiūros institutų reglamentavimo galiojančiame Baudžiamojo Proceso Kodekse (BPK) ir Baudžiamojo proceso kodekso projekte. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(19 puslapių)
  2005-05-18
 • Kriminalinės bausmės paskirtis

  Įvadas. Fiziškas sulaikymas. Atpildas ir kerštas. Teisingumas. Perauklėjimas. Prevencinis poveikis. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-24
 • Laisvės atėmimo kaip kriminalinės bausmės efektyvumas

  Įvadas. Laisvės atėmimo bausmės tikslas ir vieta baudžiamojoje teisėje. Bendroji prevencija. Baudžiamojo įstatymo adresatas. Laisvės atėmimo bausmė Lietuvos baudžiamojoje politikoje. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-04-27
 • Lenkijos baudžiamoji teisė

  Įvadas. Lenkijos baudžiamųjų įstatymų bendra charakteristika. Lenkijos Respublikos baudžiamojo kodekso struktūra. Nusikalstamos veikos pagal Lenkijos baudžiamąjį kodeksą (BK). Amžius, nuo kurio kyla baudžiamoji atsakomybė. Bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonės. Lenkijos teismų sistema. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-11-26
 • Libertaro, teisininko ir kriminologo kaktomuša apibrėžiant nusikaltimą ir bausmę

  Įžanga. Darbe reprezentuojami 3 žiūros būdai: pozityvistinis, kriminologinis ir libertarinis. Nusikaltimo samprata. Bausmės samprata ir paskirtis. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-10-15
 • Liudytojo apklausos ypatumai

  Įvadas. Liudytojo apklausos ypatumai. Asmenys, kurie gali būti apklausiami kaip liudytojai. Liudytojo parodymams keliami reikalavimai. Liudytojo apklausa. Nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa. Anoniminių liudytojų apklausa. Nukentėjusiojo apklausos ypatumai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-10-07
 • Liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa ikiteisminio tyrimo metu

  Įvadas. Liudytojo procesinė padėtis. Liudytojo teisės ir pareigos. Liudytojo atsakomybė. Liudytojo parodymų sąvoka. Liudytojų parodymų reikšmė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-14
 • Mediacijos samprata

  Mediacijos samprata, modeliai ir taikymo sritis. Tarptautiniai dokumentai, aktualūs mediacijai. Užsienio šalių praktika. Didžioji Britanija. Skandinavijoje. Norvegija. Suomija. Švedija. Danija. Vokietijoje. Belgija. Prancūzija. Mediacija Lietuvos Respublikos civilinėje teisėje. Mediacija Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje ir teismų praktikoje. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-10-15
 • Mirties bausmė

  Mirties bausmė. Tautos dauguma už mirties bausmę. Sąmoningumo būtinybė. Mokslinės diskusijos kriterijai. Mirties bausmės įvedimas ir panaikinimas – valdžios ar tautos kompetencija. Ar teisė - gyventi absoliuti vertybė. Techninių klausimų primatas esmės klausimams. Ar mirties bausmė apskritai bausmė?. Mirties bausmė nemažina nusikalstamumo. Jus talionis: nuo absoliutaus prie santykinio galiojimo. Iš privilegijos į gyvybę – privilegija į nebaudžiamumą. Humanizmas be vienodos pagarbos žudiko ir jo aukos teisėms – pseudohumanizmas. Bausmės žiaurumas – istorinė kategorija. Mirties bausmė – gyvybės kaip absoliučios vertybės garantas. Teisė gyventi ne atimama, o prarandama. Nuo scientizmo iki iracionalizmo. Mirties bausmės panaikinimas – dar vienas žingsnis devalvuojant gyvybę ir teisę. Pagarbos žmogaus teisei gyventi svyravimas lemia mirties bausmės dinamiškumą. Mirties bausmės panaikinimas – ne teisės, o mielaširdystės problema.
  Baudžiamoji teisė, referatas(18 puslapių)
  2005-05-20
Puslapyje rodyti po