Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Asmenybės psichologija>Asmenybės psichologijos referatai

Asmenybės psichologijos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmenybės adaptacija

  Polinkiai ir interesai. Mano poreikiai. Kas mane motyvuoja ir dirbti. Charakteris. Temperamentas. Nuostatos. Penki mano teigiami bruožai. Penki mano neigiami bruožai. Aš save myliu nes. Norėčiau savyje tai pakeisti. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-20
 • Asmenybės brendimas (2)

  Įvadas. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. Aštuonios asmenybės raidos stadijos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Vidurinioji vaikystė. Vėlyvoji vaikystė. Paauglystė. Paauglystės fazės. Ankstyvoji branda. Vidurinioji branda. Senatvė. Apibendrinimas. Asmenybės brandos kriterijai. Subrendimo kriterijai bei požymiai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(16 puslapių)
  2008-01-24
 • Asmenybės bruožų nustatymas naudojant Aizenko savybės klausimyną

  Įžanga. Tikslas. Literatūros analizės būdu aprašyti temperamentus, bei aptarti atlikto testo rezultatus. Uždaviniai. H. Aizenkas. Sąvokos. Charakterio tipų bruožai. Melancholikas. Cholerikas. Flegmatikas. Sangvinikas. Tyrimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-03
 • Asmenybės formavimasis

  Įgimti pradai. Bendroji pažiūra į asmenybę. Humanistinės psichologijos pažiūros į asmenybę ir jos ugdymas. Intelektas ir bendrieji protiniai sugebėjimai. Paveldėjimo ir aplinkos įtaka intelektui. Socialinė aplinka. Socialinis mokymas. Tėvų įtaka. Dorinio asmenybės ugdymo šeimoje. Kultūros įstaigų įtaka. Žiniasklaidos įtaka. Bendraamžių įtaka. Bažnyčios įtaka. Ugdymas kaip ugdytojo ir ugdytinio pedagoginė sąveika. Dalinės ugdytinio veiklą apimančios ugdymo sąvokos. Dalinės ugdytojo veiklą apimančios ugdymo sąvokos. Ikimokyklinis ugdymas ir jo reikšmė žmogaus socializavimui. Mokykla kaip žmogaus socializavimo institucija. Demokratinė mokykla privalo sudaryti visiems mokiniams vienodas galimybes.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-23
 • Asmenybės kultūra, įtakojanti santykius kultūrinėje institucijoje

  Asmenybės kultūra, įtakojanti santykius kultūrinėje institucijoje. Taktiškumas. Kuklumas. Išvaizda. Geros bendravimo formos ir mandagumas. Bendravimo taisyklės. Darbuotojų užduotys. Apibendrinimai.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-08
 • Asmenybės kūrybingumas ir vaizduotė

  Įvadas. Asmenybės vaizduotė. Vaizduotės rūšys. Vaizdinių kūrimo būdai. Individualūs vaizduotės skirtumai. Asmenybės kūrybingumas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(15 puslapių)
  2008-01-03
 • Asmenybės pastovumo problema

  Pastovus – kuris nekinta, nuolatinis vienodas. Vaiko raida. Paauglystė ir branda. Suaugusieji. Alfredo Adlerio individualioji psichologija. Socialinė-kognityvinė kryptis. Froido teorija.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-09
 • Asmenybės pažinimas

  Įvadas. Temos aktualumas. Tikslas, uždaviniai. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. K. Jungo analitinė asmenybės teorija. A. Maslou poreikių hierarchija. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-02-14
 • Asmenybės psichologija

  Asmenybės sąvoka. Asmenybės teorijos. Subjektyvumas-objektyvumas. S.Froido, B.F. Skinerio ir A.H. Maslow teorijos. Proaktyvumas-reaktyvumas. Konstitucionalizmas - invairomentalizmas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-06-14
 • Asmenybės psichologija (3)

  Asmenybės samprata. Asmenybės psichologijoje pagrindinės sąvokos. Asmenybės struktūra. Asmenybės teorijos. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-22
 • Asmenybės psichologija (4)

  Įvadas. Freudo ir Maslow teorijų palyginimas. Laisvė - determinizmas. Proaktyvumas - reaktyvumas. Subjektyvumas - objektyvumas. Konstitucionalizmas - invairomentalizmas. Kintamumas - pastovumas. Racionalumas - iracionalumas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-29
 • Asmenybės psichologija (6)

  Įvadas. Atskirų psichologinių asmenybės teorijų apžvalga. Bruožų teorija. Biheviorizmo teorijos. Humanistinė kryptis. Socialinė – kognityvinė kryptis. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(12 puslapių)
  2006-02-01
 • Asmenybės raida

  Įvadas. Asmenybės raida. Freudo pasekėjai. Išvados. Priedai (lentelės).
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-27
 • Asmenybės samprata

  Asmenybės samprata. Psichoanalizės teorija. Išstūmimas. Racionalizavimas. Mokymosi teorija. Augimo teorija. Poreikių hierarchija. Kitos asmenybės sampratos teorijos ir faktoriai. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Vertybių sistema ir žmogaus pozicija.
  Asmenybės psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-22
 • Asmenybės samprata (2)

  Asmenybės samprata. Psichoanalizės teorija. Mokymosi teorija. Augimo teorija. Kitos asmenybės sampratos teorijos ir faktoriai. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema.
  Asmenybės psichologija, referatas(11 puslapių)
  2005-10-14
 • Asmenybės samprata (3)

  Asmenybės samprata. Psichoanalizės teorija. Mokymosi teorija. Augimo teorija. kitos asmenybės sampratos teorijos ir faktoriai. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema. Požiūris į asmenybę Rytų teritorijose.
  Asmenybės psichologija, referatas(18 puslapių)
  2005-12-05
 • Asmenybės samprata (4)

  Įvadas. Asmenybės sampratos probleminis aspektas psichologijoje. Atskirų psichologinių asmenybės teorijų apžvalga. Grupių rūšys. Grupės tikslai ir normos. Grupės struktūra bei asmenybės. Grupės ir asmenybės sąveika.
  Asmenybės psichologija, referatas(17 puslapių)
  2006-10-26
 • Asmenybės samprata (5)

  Įvadas. Asmenybės samprata. Psichoanalizės teorija. Mokymosi teorija. Augimo teorija. Kitos asmenybės sampratos teorijos ir faktoriai. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema ir žmogaus pozicija.
  Asmenybės psichologija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-19
 • Asmenybės samprata (6)

  Įvadas. Asmenybės raida. Asmenybės samprata. Asmenybės teorijos. Asmenybės struktūra. Asmenybės statusas grupėje. Asmenybės kryptingumas ir veiklos motyvai. Kas skatina asmenybę veikti? Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos. Kas skatina asmenybės tapsmą? Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(14 puslapių)
  2007-01-11
 • Asmenybės samprata psichologijoje

  Įvadas. Psichodinaminės asmenybės teorijos. Z.Froido, Alfredo Adlerio, C.G.Jungo, Ericho Fromo, Karen Horney, H.S.Sullivano, E.Eriksono ir E.Berne asmenybės teorijos. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-01
Puslapyje rodyti po