Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Asmenybės psichologija>Asmenybės psichologijos namų darbai

Asmenybės psichologijos namų darbai (80 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aizenko temperamento tyrimas

  Literatūros apžvalga. Temperamentas ir jo tipai. Žmogaus temperamento įtaka ligų gydymui. Hansas Aizenkas ir jo teorijos. H. Aizenko temperamento tyrimas. Darbo tikslas. Metodika. Rezultatų interpretacija. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-12-27
 • Alaus vartotojų psichografinis kriterijus

  Apibūdinti alaus vartotojų psichografiniai kriterijai ir išskirtos segmentų grupės.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-03
 • Asmenybė ir sportas

  Asmenybė ir sportas. Sporto psichologija. Sportininko pasitikėjimas savimi. Sportininko nepasitikėjimas savimi. Per didelis sportininko pasitikėjimas savimi. Motyvacija, motyvas, motyvavimas. Sportinės veiklos motyvacijos teorijos. Vidinė ir išorinė motyvacija. Kodėl yra svarbu pakankamas fizinis aktyvumas? Kaip paskatinti mokinius būti fiziškai aktyvesnius? Įvadui.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(11 puslapių)
  2009-04-05
 • Asmenybės bruožų nustatymas naudojant Aizenko asmenybės klausimyną

  Įvadas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti kai kuriuos savo asmenybės bruožus, turinčius įtakos bendravimui ir karjerai naudojant Aizenko asmenybės klausimyną. H. Aizenkas ir jo teorijos. Keturi pagrindiniai temperamento tipai. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Ekstraversijos, intraversijos ir emocinio stabilumo ryšys su temperamento tipais. (pagal Aizenką). Asmenybės bruožų įtaka bendravimui ir karjerai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-01-07
 • Asmenybės bruožų nustatymas naudojant Aizenko asmenybės klausimyną (2)

  Įžanga. Teorijos analizė. Trumpa H. Aizenko biografija. Temperamento sąvoka. Temperamentas pagal H. Aizenką. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-02-04
 • Asmenybės psichologija (11)

  Įvadas. Laisvė – determinizmas. Racionalumas – iracionalumas. Holizmas – elementalizmas. Konstitucionalizmas – invaironmentalizmas. Kintamumas – pastovumas. Subjektyvumas – objektyvumas. Proaktyvumas – reaktyvumas. Homeostazė - Heterostazė. Pažinumas - Nepažinumas. Išvada.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(12 puslapių)
  2007-05-17
 • Asmenybės psichologija (12)

  A. Adler "Žmogaus pažinimas" ir Carl R. Rogers "Apie tapimą asmeniu; psichoterapeuto požiūris į psichoterapiją" knygų palyginimas pagal devynis kriterijus. Įvadas. Laisvė – Determinizmas. Racionalumas – Iracionalumas. Holizmas – Elementalizmas. Konstitucionalizmas – Invaironmentalizmas. Kintamumas – Pastovumas. Subjektyvumas – Objektyvumas. Proaktyvumas – Reaktyvumas. Homeostazė – Heterostazė. Pažinumas –Nepažinumas. Atsakymai į klausimus.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(11 puslapių)
  2007-05-24
 • Asmenybės psichologija (13)

  Įvadas. Kuo žmonės skiriasi vieni nuo kitų? Alfred Adler "Žmogaus pažinimas". Gordon W. Allport "Tapsmas". Koks žmogus yra gerai adaptavęs (sveika, ideali asmenybė)? Kaip kultūra veikia žmogaus elgesį? Kaip žmogaus elgesį veikia jo mintis? Kaip žmogaus elgesį veikia nesąmoningi procesai? Kaip biologiniai veiksniai veikia žmogaus elgesį? Kaip reikia auklėti vaikus, kad jie taptų sveikomis asmenybėmis? Ar vaikystė determinuoja suaugusiojo asmenybę? (ar keičiasi suaugusiųjų asmenybė?) Kas lemia asmenybės patologiją? Kokie yra 3 pagrindiniai psichoterapijos principai?
  Asmenybės psichologija, namų darbas(11 puslapių)
  2007-09-26
 • Asmenybės sutrikimas

  Įvadas. Asmenybės sutrikimų klasifikacija. Paranoidinė asmenybė. Šizoidinė asmenybė. Antisociali asmenybė. Emociškai nestabili asmenybė. Histriorinė (isterinė) asmenybė. Anankastinė asmenybė. Nerimastinga (vengianti) asmenybė. Priklausoma asmenybė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-13
 • Asmenybės teorijos (4)

  Įvadas. Psichodinaminė kryptis. Bruožų teorija. Bihevioristinė (elgesio). Humanistinė. Kognityvinės (pažinimo). Egzistencinė. Psichinės gynybos būdai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-03-24
 • Asmenybės teorijos analizė pagal Aaron T. Beck

  Šiame darbe analizuosiu Aaron T. Beck asmenybės teoriją, remdamasi knyga "Kognityvinė terapija ir emociniai sutrikimai". Kuo žmonės skiriasi vienas nuo kito? Koks žmogus yra gerai adaptavęsis (sveika, ideali asmenybė)? Kaip kultūra veikia žmogaus elgesį? Kaip žmogaus elgesį veikia jo mintys? Kaip žmogaus elgesį veikia nesąmoningi procesai? Kaip biologiniai veiksniai veikia žmogaus elgesį? Kaip reikia auklėti vaikus, kad jie taptų sveikomis asmenybėmis? Ar vaikystė determinuoja suaugusiojo asmenybę? Ar keičiasi suaugusiojo asmenybė? Kas lemia asmenybės patologiją? Kokie yra trys pagrindiniai psichoterapijos principai? Aprašykite jūsų gyvenime pagrindinį archetipinį vaizdinį ar temą. Kad įvardintumėte svarbius jums archetipus, pagalvokite apie literatūros ar kino temas, kurios jums patrauklios, daro didelį įspūdį. Kaip šie archetipai veikia jus ar jūsų aplinką? Pateikite pavyzdžių, kaip jie aktualūs dabartiniame jūsų gyvenime. Meilės poreikis. Kokį vaidmenį dabartiniame jūsų gyvenime atlieka meilė? Ar mylite aplinkinius taip, kaip jums to norisi? Ar tenkina jus tai, kaip jie myli jus? Ką žinote apie meilę šeimoje, kurioje užaugote? Kaip reiškiate savo meilę aplinkiniams? Kaip parodote aplinkiniams, kad jums reikia jų meilės, rūpesčio ir dėmesio? Išvardinkite priežastis, dėl kurių bijote mylėti? Kokie barjerai jumyse neleidžia aplinkiniams jūsų mylėti arba jums visiškai priimti aplinkinių meilės? Išvardinkite keletą savo savybių, kurios, jūsų manymu, yra vertos meilės? Kokiu būdu galėtumėte tapti labiau vertu meilės žmogumi? Ar kada nors pagalvojote. Jeigu nepateisinsiu lūkesčių, kuriuos sieja su manim, manęs nemylės. Nieko nemylėsiu, nes bijau būti atstumta. Nesu vertas meilės. Elgesio stebėjimas. Prasmės paieška. Centrinės dispozicijos.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(14 puslapių)
  2009-05-29
 • Asmenybės teorijų praktinė reikšmė ir pritaikymo galimybės

  Asmenybė. Z. Froidas. Id, ego, superego. K. G. Jungas. Individualiosios asmenybės teorija. A. Adleris. E. Eriksonas. Asmenybės nuolatinio keitimosi gyvenime teorija. B. F. Skineris. A. Bandura. A. Maslou. K. Rodžersas. G. Olportas.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-02
 • Asmeninės rekreacinės veiklos analizė

  Įvadas. Stebėjimų tikslas: aptarti dviejų skirtingų savaitės dienų: darbo ir savaitgalio, rekreacinę veiklą. Teorinė rekreacinės veiklos samprata, formų įvairovė ir reikšmė. Rekreacija – žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas. Asmeninės rekreacinės veiklos suvestinės, analizė ir apibendrinimas. Išvados. Priedai (2). Darbo dienos veiklos fotografija. Savaitgalio dienos veiklos fotografija.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-30
 • Bendravimas su psichinę negalią turinčiais ligoniais

  Ligonių priežiūra sergant psichiatrinėmis ligomis. Depresija kaip reakcija. Elgesys su depresija sergančiu ligoniu. Psichoterapeuto patarimai. Gydyti namuose ar klinikoje? Depresijos pratarmė.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-23
 • Bruožų krypties asmenybės teorijos

  Įvadas. Asmenybės esmė. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-05-22
 • Charakterio akcentuacijų tyrimas

  Įvadas. Metodika. Tiriamasis. Testo rezultatai. Testo rezultatų aptarimas. Grafikai.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-11-27
 • Charakterio akcentuacijų tyrimas (2)

  Literatūros apžvalga. Charakterio tyrimas. Metodika. Tiriamasis. Testo rezultatai. Testo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-11-26
 • Charakteris (5)

  Įvadas. Sąvokos samprata. Charakterio bruožai. Charakterio ydos. Veiksniai lemiantys charakterį. Charakterio nukrypimų tipai.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(12 puslapių)
  2009-12-28
 • Depresija paauglių tarpe: problema visuomenėje

  Įvadas. Dėstymas. Paplitimas. Priežastys. Požymiai ir simptomai. Pasekmės visuomenėje. Gydymas ir jo efektyvumas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-14
 • Džiaugsmas. Teigiamas ir neigiamas afektas

  Nežymus, mažas teigiamas afektas. Teigiamas ir neigiamas afektas. Ar teigiama būsena palengvina ar trikdo sistemingą kognityvinį procesą? Džiaugsmas skatina socialinį elgesį. Pozityvus afektas įtakoja pažinimą. Atminties ir kognityvinis kontekstas. Teigiamas afektas ir sprendimo darymas. Džiaugsmo įtaka rizikavimui. Pozityvus afektas (džiaugsmas) ir motyvacija. Džiaugsmas. Džiaugsmas elgesio sistemose. Džiaugsmas santykyje su tarpiniais mechanizmais. Džiaugsmas santykyje su asmens charakteristikomis. Džiaugsmas ir jo paskirtis. Džiaugsmo jutimas. Džiaugsmo išraiška ir atpažinimas. Džiaugsmo aktyvacija ir faktoriai, lemiantys džiaugsmą. Džiaugsmo reikšmė. Biogenetiniai faktoriai. Siocioekonominiai ir kultūriniai faktoriai. Socialinis džiaugsmas. Šypsenos ir juoko plėtojimas. Džiaugsmo sąveika su kitomis emocijomis. Džiaugsmo fenomenologija. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(14 puslapių)
  2007-05-15
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po