Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogika (170 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Geografijos pamokos išplėstinis planas: "Australijos gyvūnija"

  Geografijos pamokos, Vestos Šiaulių Ringuvos specialiojoje mokykloje, VII specialiojoje klasėje, išplėstinis planas. Tema. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Mokinių pasirengimas darbui. Praeitos pamokos kartojimas. Naujos temos ir tikslų skelbimas. Naujos medžiagos aiškinimas. Naujos medžiagos įtvirtinimas. Pamokos apibendrinimas ir užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2009-01-28
 • Girdimojo suvokimo sutrikimas ir jo reikšmė ugdymo organizavimui

  Ryšys tarp klausos sutrikimo laipsnio ir kalbos bei kalbėjimo supratimo. Sakytinės kalbos požiūris: klausos – žodinis metodas ir kalbėjimo judesių skaitymą. Sutrikusios klausos moksleiviai bendrojo ugdymo klasėse. Mokymo sąlygų modifikavimas. Ugdymo organizavimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-13
 • Hiperaktyvių vaikų ugdymas

  Įvadas. Hiperaktyvių vaikų samprata. Hiperaktyvumo priežastys. Hiperaktyvių vaikų problemos įvairiame amžiuje. Hiperaktyvių vaikų gydymas. Pagrindinės korekcinės veiklos kryptys. Sutrikimo eiga ir prognozės. Sąlygos lemiančios hiperaktyvių vaikų ugdymo efektyvumą. Hiperaktyvių vaikų tėvų konsultavimas. Hiperaktyvus vaikas darželyje. Patarimai, ugdantiems hiperaktyvius vaikus. Hiperaktyvių vaikų elgesio modifikavimas ir teigiamas savęs vertinimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-30
 • Hiperaktyvumo esmė ir korekcijos galimybės

  Įvadas. Pagrindiniai hiperaktyvumo požymiai. Dėmesio sutrikimo ir per didelio aktyvumo priežastys. Darbo su hiperaktyviais vaikais ypatumai. Hiperaktyvus vaikas šeimoje. Hiperaktyvus vaikas mokykloje. Hiperaktyvumo korekcija ir gydymas. Pagalba vaikui šeimoje. Pagalba vaikui mokykloje: ugdymo kryptys ir metodai. Noro mokytis palaikymas ir žadinimas. Psichologinė pagalba. Sutrikimo prognozė. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2008-07-01
 • Hiperaktyvūs vaikai

  Įvadas. Hiperaktyvių vaikų samprata. Hiperaktyvių vaikų diagnozavimo požymiai. Hiperaktyvumo priežastys. Hiperaktyvių vaikų gydymas. Hiperaktyvių vaikų ugdymas. Rekomendacijos mokymo ir auklėjimo procese. Patarimai mokytojams, ugdantiems hiperaktyvius vaikus. Hiperaktyvių vaikų tėvų konsultavimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-27
 • Hiperaktyvūs vaikai ir jų auklėjimas

  Įvadas. Vaikų emocijų ir elgesio sutrikimai: hiperaktyvumas. Hiperaktyvumo priežastys. Hiperaktyvių vaikų gydymas. Situacija šeimoje. Patarimai tėvams. Pagrindinės korekcinės veiklos kryptys. Išvada.
  Specialioji pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-25
 • Hiperaktyvūs vaikai ir ugdymo bruožai

  Įvadas. Hiperaktyvus vaikas. Hiperaktyvaus vaiko požymiai. Hiperaktyvumo priežastys. Hiperaktyvaus vaiko ugdymas. Mokymosi sąlygų sudarymas. Užduočių skyrimas. Elgesys mokymo proceso metu. Kaip pakeisti hiperaktyvių mokinių elgesį ir pagerinti jų savęs vertinimą? Kaip mokytojui elgtis darbe su hiperaktyviais vaikais? Papildomos rekomendacijos mokymo ir auklėjimo procese. Hiperaktyvaus vaiko auklėjimas. Auklėjimo principai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-12-04
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinių ypatybių ir laikysenos palyginimas priklausomai nuo judesių korekcijos ugdymo ikimokyklinėse įstaigose

  Bakalauro darbo santrauka. Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichomotorinė raida ir ugdymas. Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų (ART) tinklo kūrimasis ir jos samprata. Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų (ART) funkcijos ir bendradarbiavimo veikla. Ikimokyklinio amžiaus vaikų motorinė raida ir judesių korekcija. Vaikų motorinė raida. Fizinis vaikų ugdymas. Kūno laikysena ir jos sutrikimai. Plokščiapėdystė ir jos profilaktika. Tyrimo analizė ir apibendrinimas. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Tiriamųjų imties charakteristika. Laikysenos palyginimas priklausomai nuo judesių korekcijos ugdymo ikimokyklinėse įstaigose. Fizinių ypatybių palyginimas priklausomai nuo judesių korekcijos ugdymo ikimokyklinėse įstaigose. Ankstyvoji reabilitacija pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. Išvados.
  Specialioji pedagogika, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2007-10-30
 • Ikimokyklinukų elgesio sutrikimai

  Įvadas. Ikimokyklinukų elgesio sutrikimų samprata ir būdingiausi sutrikimai. Vaikų hiperaktyvumo etiologijos problema. Etiologijos kilmė, priežastys. Hiperaktyvaus vaiko pagrindinės elgesio apraiškos. Hiperaktyvus vaikas ikimokyklinėje įstaigoje. Parama hiperaktyviam vaikui. Hiperaktyvinio sindromo gydymo. Kompleksiškumas. Agresyvumo apraiškos. Vaikų agresijos pavojus. Agresyvaus elgesio keitimas. Vaikų opozicinis elgesys. Praktinė dalis. Tyrimo tikslas. Tyrimo hipotezė. Tiriamieji. Charakteristikos ir šeimos padėtys. Tyrimo eiga. Tyrimo duomenų analizė. Anketa. Išvados ir rekomendacijos.
  Specialioji pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2009-03-20
 • Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kalbos ugdymo ypatumai, problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai. Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kalbos ugdymo ypatumai. Vaikų kalbos sutrikimai. Kaip šalinti vaikų kalbos problemas. Auklėtojos kalba. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2008-09-01
 • Individualizuotas vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integruotų į bendrojo lavinimo mokyklą, ugdymas

  Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistemos pokyčiai. Specialiųjų poreikių diagnostika. Individualizuoto ugdymo samprata. Individualaus ugdymo tikslai. Specialiųjų poreikių tenkinimas. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimo lygiai. Integruoto mokymo praktika.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-10-24
 • Individualizuotos programos ir jų rengimo ypatumai

  Įvadas. Individualizuotos ugdymo programos ypatumai. Individualizuotų ugdymo programų lygiai. Individualizuotos ugdymo programos rengimo ypatumai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-03
 • Individualus socialinės globos planas

  Įvadas. Globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas. Vaiko poreikių tyrimas. Lentelė: Vaiko savybės, poreikių sritys, Trumpa charakteristika. Išvados. Vaiko globos planas. Tikslas: sukurti vaikui normalias sąlygas ir galimybes visapusiškai jo raidai. Lentelė: Savaitės diena. Veikla su vaiku iš globos namų. Atsakingas asmuo. Numatomi rezultatai.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-05-31
 • Individualus ugdymo planas

  Specialiosios pedagogikos pagrindų savarankiškas darbas. Mokymosi charakteristika. Ugdymo planas. Lietuvių kalbos antras programos lygmuo. Mokėjimai ir įgūdžiai, kurie bus formuojami, atsižvelgus į raidos sutrikimą. Specialiosios pagalbos poreikis. Ugdymo organizavimo planas. Mokinės sėdėjimo vieta klasėje. Mokymo medžiagos pateikimo ypatumai. Rekomenduojami mokymo metodai ir būdai, partnerystės jungtys. Mokinei rekomenduojama neformalioji veikla. Mokinių tarpusavio santykių formavimo ypatumai. Rekomendacijos mokinės pasitikėjimui savimi ugdyti.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-11-16
 • Individualus ugdymo planas (2)

  Mokymosi charakteristika. Ugdymo planas. Anglų kalbos adaptuotoji programa. Penkių dalykų ar temų pritaikymo pavydžiai. Mokėjimai ir įgūdžiai, kurie bus formuojami atsižvelgus į raidos sutrikimą. Specialios pagalbos poreikis. Ugdymo organizavimo planas. Mokinio sėdėjimo vieta klasėjė. Mokymo medžiagos pateikimo ypatumai. Rekomenduojami mokymo metodai ir būdai, partnerystės jungtys. Mokiniui rekomenduojama neformalioji veikla. Mokinių tarpusavio santykių formavimo ypatumai. Rekomendacijos mokinio pasitikėjimui savimi ugdyti.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2011-01-05
 • Inkliuzinio ugdymo realijos ir perspektyvos

  Inkliuzija. Inkliuzinio ugdymo galimybės ir kliūtys bendrojo lavinimo mokykloje. Inkliuzinio ugdymo galimybės Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Inkliuzinio ugdymo kliūtys Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Inkliuzinio ugdymo realizavimo priemonių planas.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-01-22
 • Inkliuzinis ugdymas (2)

  Inkliuzijos samprata. Inkliuzinio ugdymo galimybės ir kliūtys. Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje. Inkliuzinio ugdymo realizavimo priemonių planas. Lentelė: Siūloma priemonė (veikla ar kt.). Aplinkybės, priemonės/veiklos aprašymas. Tikėtinas rezultatas.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-05-11
 • Integruotas specialiųjų poreikių vaikų ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Integracija. Visiška integracija. Dalinė integracija. Įvairios specialiojo ugdymo formos. Ugdymas specialiose įstaigose ir namuose. Integruotas ugdymas pagal bendrą ugdymo vietą. Socialinė integracija. Funkcinė integracija. Inkliuzyvus ugdymas. Inkliuzija. Kaitą lemiantys veiksniai. Kita bendravimo kokybė. Sentencijų pavyzdžiai. Klinikinis-korekcinis modelis. 2 požiūriai. Pagalbos esmė. Tokį vaiką ugdantis pedagogas. Ugdymo proceso tikslai. Specialiųjų poreikių turinti asmuo, mokinys. Socialinis interakcinis požiūris. Sąvokos. 1991 metų švietimo įstatymas. Teisiniai aktai susiję su specialiųjų poreikių vaikų ugdymu.
  Specialioji pedagogika, pristatymas(34 skaidrės)
  2008-08-04
 • Integruotas ugdymas

  Įvadas. Integracija. Teisinis reglamentas. Integruoto ugdymo sistema. Ką turi žinoti mokytojas apie mokinį su negale. Integruoto ugdymo principai. Integruotam mokymui taikytinos strategijos. Integravimo nauda. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-25
 • Intelekto sutrikimai

  Įvadas. Intelekto sutrikimai. Nežymus protinis atsilikimas. Vidutinis, žymus ir labai žymus protinis atsilikimas. Pažinimo procesų sutrikimai sąlygojantys mokymosi negales. Moksleiviai, turintys vizualinių procesų sutrikimų. Moksleiviai, turintys audiovizualinių ryšių sutrikimų. Moksleiviai, turintys atminties sutrikimų. Moksleiviai, turintys savireguliacijos sutrikimų. Specifinių mokymosi negalių ir kitų įvairaus pobūdžio. Mokymosi sunkumų turinčių mokinių skiriamieji bruožai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-03
Puslapyje rodyti po