Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Informacija ir informacinė visuomenė>Informacijos ir informacinės visuomenės referatai

Informacijos ir informacinės visuomenės referatai (81 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacinė visuomenė ir Lietuva

  Įvadas. Informacinės visuomenės sąvoka. Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje. Kompiuterinis raštingumas. Pilietinių funkcijų kompiuterinis vykdymas. Informacinės visuomenės samprata ir vertybės. Švietimas ir informacijos visuomenė. Pavojai. Skaitmeninių technologijų išplitimas ir vartojimas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(12 puslapių)
  2008-03-28
 • Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmogui

  Informacinė visuomenė. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės plėtros socialinės ir etinės problemos. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Etiketas. Internetinis etiketas. Duomenų ir programinės įrangos autorių teisių apsauga. Autorių teisių įstatymas.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(4 puslapiai)
  2005-05-18
 • Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmogui (2)

  Informacinės visuomenės samprata. Pozityvieji informacinės visuomenes aspektai. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinė visuomenė ir socialiniai pokyčiai. Lietuvos informacinė visuomenė. Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų reikšmė. Pagrindinės sveikatos saugos priemonės dirbant kompiuteriu.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(10 puslapių)
  2006-12-21
 • Informacinė visuomenė, nelygių galimybių problema

  Informacinė visuomenė. Kas yra ta informacinė visuomenė? Informacinės visuomenės veikimas. Bendra padėtis Lietuvoje. Elektroninė valdžia. (e. valdžia). Elektroninis švietimas (e. švietimas). E. švietimo problemos. E.švietimo problemų sprendimas. Privalomas kompiuterinio raštingumo cenzas valstybės tarnautojams. Pozityvieji informacijos visuomenės aspektai. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai ir nelygių galimybių problema. Informacinės visuomenės perspektyvos. Išvada.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(11 puslapių)
  2005-12-13
 • Informacinė visuomenė. Informacinės technologijos

  Įvadas. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės ištakos. Informacinės visuomenės iššūkiai. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės apibrėžimai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų naudojimas Lietuvoje. Naudojimasis internetu. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(20 puslapių)
  2007-02-20
 • Informacinė visuomenė. Socialiniai ir etiniai aspektai (2)

  Informacinės visuomenės požymiai ir problemos. Informacinių technologijų įtaka visuomenei. Kompiuteris ir sveikata. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Nepageidaujami laiškai (SPAM). Duomenų apsauga ir autorių teisės. Kompiuterių virusai . Kompiuterių virusų aptikimo metodikos.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(12 puslapių)
  2005-12-18
 • Informacinės ir žinių visuomenės plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Žinių visuomenė. Kompiuteriai ir internetas. Kompiuterinis visuomenės raštingumas. Informacinės ir žinių visuomenės plėtros raida Lietuvoje.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-10
 • Informacinės sistemos (4)

  Įvadas. Informacijos sistemos samprata. Informacinių sistemų paskirtis. Informacinių sistemų tipai. Informacinių sistemų funkcinė struktūra. Įmonės informacinė sistema. Informacinio aprūpinimo organizavimas įmonėje. Teisinės informacijos šaltiniai. Kiti šaltiniai. Įmonės informacinio aprūpinimo schema. Informacinės sistemos kūrimo galimybių analizės rezultatai ir jų panaudojimas projekto planavimui. Informacinės sistemos reikalavimų įgijimo paskirtis ir metodai. Reikalavimų nustatymo etapo sunkumai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(12 puslapių)
  2006-05-04
 • Informacinės sistemos: AB "Lietuvos geležinkeliai"

  Įvadas. Naujų informacinių sistemų ateitis. Nuolat tobulinami ryšiai. Daugiau paslaugų keleiviams. Naujos informacinės technologijos IX tarptautiniame geležinkelių transporto koridoriuje. Narystė Europos sąjungoje - naujos galimybės. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) geležinkelių informacinių sistemų sąveikos problemos. Informacinių technologijų plėtra. Informacinių technologijų būklė. Numatomos modernizuoti ir diegti kompiuterinės informacinės sistemos. Duomenų perdavimo tinklo plėtra. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(20 puslapių)
  2006-06-06
 • Informacinės technologijos ir sveikata

  Įvadas. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų naudojimas Lietuvoje. Naudojimasis internetu. Neigiama kompiuterio įtaka sveikatai. Regėjimo sutrikimai. Rekomendacijos regėjimo sutrikimų profilaktikai. Kaulų ir raumenų sistemos pakenkimai. Veido odos ir kaklo srities pakenkimai ir jų profilaktika. Kompiuterizuotos darbo vietos organizavimas. Darbo ir poilsio rėžimas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(14 puslapių)
  2009-09-11
 • Informacinės technologijos šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Naujųjų informacinių technologijų apibūdinimas. Informacinių technologijų raida.. Informacinės technologijos mokykloje. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-20
 • Informacinės technologijos uoste

  Įvadas. Informacinės technologijos uoste. Transporto ir informacijos ryšys. Uosto informacinės sistema. Globalinė buvimo vietos nustatymo sistema (GPS). Uosto informacinės sistemos poveikis uosto konkurencingumui. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-20
 • Informacinės technologijos visuomenė

  Įvadas. Technologinės informacijos samprata. Ekonominės informacijos samprata. Profesinės informacijos samprata. Erdvinės informacijos samprata. Informacijos technologijos. Globalūs kompiuterių tinklai. Internetas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(4 puslapiai)
  2005-11-06
 • Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje

  Įvadas. Informacinės visuomenės samprata. Svarbiausios informacinės visuomenės plėtros gairės. Informacinės visuomenės vystymosi Lietuvoje faktai ir įvykiai. Naujausia informacinės visuomenės plėtros Lietuvoje statistika. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(18 puslapių)
  2006-11-29
 • Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje (2)

  Informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje problemos. Įvadas. Mokslas. Piliečių kasdienis gyvenimas ir buitis informacinėje visuomenėje. Skaitmeninės ekonomikos strategijos gyvendinimas. Valstybė ir jos valdymas, teisinio reguliavimo sistema. Strategija – dar ne viskas. Išvados: Tai ne technologų, bet politikų uždavinys.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(12 puslapių)
  2009-01-20
 • Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje (3)

  Įvadas. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės vystymosi Lietuvoje faktai ir įvykiai. Informacinės visuomenės Lietuvoje gairės. Informacinės visuomenės kūrimo uždaviniai. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(11 puslapių)
  2009-05-14
 • Informacinės visuomenės kūrimosi Lietuvoje ir Europos sąjungos šalyse ypatumai

  Įvadas. Informacinės visuomenės sąvoka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Informacinės visuomenės plėtra Europos sąjungoje. Prielaidos ir svarba. Raida ir perspektyvos. "E Europe 2005" veiksmų planas ir uždaviniai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Svarbiausi formavimosi etapai. Kai kurie statistiniai informacinių technologijų naudojimo duomenys. Informacinės visuomenės kūrimosi Lietuvoje svarba. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-18
 • Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Skaitmeninė bendruomenė. Internetas visiems. Valdžios elektroniniai vartai. Valstybės registrai. Elektroninio verslo ir žinių ekonomikos plėtra. Elektroninio verslo ir žinių ekonomikos plėtra. Elektroninis verslas. Informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Gyventojų kompetencija informacinių technologijų panaudojimo srityje. Viešojo administravimo modernizavimas, panaudojant informacines technologijas. Gyventojai. Švietimo įstaigos. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų rinkos augimas.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(17 puslapių)
  2009-04-22
 • Informacinės visuomenės technologijų raidos tendencijos Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje

  Įvadas. Informacijos visuomenė ir informacijos technologijos. Informacinės visuomenės technologijų raidos tendencijos Europos Sąjungoje (ES). Informacinės visuomenės technologijų raidos tendencijos Lietuvoje. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(13 puslapių)
  2007-04-08
 • Informacinių produktų diferenciacija

  Įvadas. Informacinio produkto samprata ir savybės. Informacinių produktų įvairovė. Įprastiniai informaciniai produktai. Technologiniai informaciniai produktai. Informacinių sistemų veiklos produktai. Programinės įrangos paketai. Informacijos išreiškimo formos. Informacinių produktų diferencijavimo nauda. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(15 puslapių)
  2008-10-15
Puslapyje rodyti po