Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas>Viešojo administravimo referatai

Viešojo administravimo referatai (179 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Piliečių dalyvavimo valstybės valdyme būdai ir reikšmė

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti piliečių vaidmenį valstybės valdyme. Piliečių dalyvavimo valstybės valdyme esmė. Samprata. Pilietinės visuomenės raida. Piliečių dalyvavimo valstybės gyvenime būdai. Referendumų teisė. Teisė stoti į valstybinę tarnybą. Peticijos teisė. Rinkimų teisė. Teisė vienytis į politines partijas, bendrijas ar asociacijas. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Valstybės įstaigų ar pareigūnų darbo kritikos teisė. Užsienio valstybių patirtis. Piliečių aktyvumo skatinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2011-01-18
 • Piliečių ir valdžios institucijų santykis Lietuvos viešajame administravime (2)

  Įvadas. Viešųjų institucijų veikla ir tikslai. Lietuvos valstybės valdžios institucijos. Valdžios institucijų ir piliečių sąveika viešajame administravime. Piliečių pasyvumas valdžios institucijų atžvilgiu. Pasitikėjimas valdžios institucijomis. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2012-03-07
 • Pinigų funkcijos ir jų istorinė raida

  Įvadas. Darbo tikslas – sužinoti pinigų istorinę raidą ir išsiaiškinti svarbiausiais pinigų atliekamas funkcijas. Pinigų istorinė raida. Lietuvos respublikos pinigų istorija. Euro istorija. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų funkcijos. Pinigų funkcijų sąveika. Lietuvos centrinis bankas. Pinigų gyvavimo ciklas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(21 puslapis)
  2011-01-26
 • Policija

  Įvadas. Policijos struktūra. Policijos generalinis komisaras. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Policijos departamento kriminalinės policijos valdyba. Policijos departamento štabas. Policijos departamento viešosios policijos valdyba. Policijos funkcijos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2006-05-11
 • Policija visuomenės akyse: nepasitikėjimo Lietuvos policija problemos sprendimo būdai

  Policijos sistemos struktūra ir uždaviniai. Visuomenės nepasitikėjimo policija priežastys. Nepasitikėjimo policija problemos sprendimo būdai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2005-11-07
 • Policija, įstatymai. Šaunamojo ginklo panaudojimas policijos pareigūnui ir civilinaim asmeniui

  Lietuvos viešoji policija jos istorija. Lietuvos respublikos policijos veiklos įstatymas. Policijos sistema. Policijos pareigūno įgaliojimai, teisės, pareigos ir atsakomybė. Šaunamųjų ginklų, fizinės ir kitokios prievartos panaudojimas. Šaunamojo ginklo panaudojimas. Lietuvos respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. Ginklų, šaudmenų įsigijimo ir turėjimo reikalavimai juridiniam asmeniui. Ginklų, šaudmenų nešiojimas ir gabenimas.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2006-05-18
 • Policijos darbas

  Įvadas. Neblaivaus asmens sulaikymas. Agresyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Nesankcionuota protesto akcija. Pasyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2007-02-22
 • Policijos vieta teisėsaugos institucijų sistemoje

  Policijos vieta teisėsaugos įstaigų sistemoje. Vilniaus miesto policijos struktūra ir trumpa jos apžvalga. Ar aš jaučiuosi saugus? Trumpa praktikos įstaigos atlikimo apžvalga. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2005-12-06
 • Politikos įgyvendinimas. Etapų modelis, jo kritika

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti etapų modelį bei jo kritiką, aptarti kelias, mano nuomone svarbesnes, politikos įgyvendinimo (vieno ir politinio proceso etapų) analizės koncepcijas bei nesėkmingos politikos įgyvendinimo atvejus Lietuvoje. Etapų modelis, jo kritika. Politikos įgyvendinimas: skirtingų analizės koncepcijų apžvalga. Politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-06-17
 • Racionalių sprendimų teorija

  Įvadas. Racionalaus sprendimo samprata ir atsiradimas. Sprendimo priėmimas administravimo procese. H. Simon racionalusis administravimo modelis. Tikslų ir priemonių grandinė. Objektyviai racionalaus elgesio sąlygos. Administracinis" ir "ekonominis" žmogus. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2012-03-16
 • Racionalių sprendimų teorija (2)

  Įvadas. Racionalaus sprendimo sąvoka. H. Simono racionalusis administravimo modelis. Tikslų ir priemonių grandinė. Objektyviai racionalaus elgesio sąlygos. Ribotas racionalumas ir patenkinami sprendimai. Administracinis žmogus. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2012-06-26
 • Racionalusis organizacijų modelis

  Įvadas. Herbertas Simonas: racionalaus administravimo modelis. Racionalus sprendimų priėmimo modelis. Ribotas racionalumas. "Administracinis žmogus" ir "ekonominis žmogus". Lindblomo sprendimų priėmimo modelis. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2008-05-10
 • Rekomendavimas viešojoje politikoje

  Įžanga. Viešoji politika ir analizės procedūros. Rekomendavimas viešojoje politikoje. Rekomendavimo būdai. Rekomendavimo metodai ir technikos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2008-11-28
 • Rinkimai. Rinkimų sistemos

  Įvadas. Rinkimų istorija. Rinkimų paskirtis. Rinkimų panaudojimo tikslai. Rinkimų organizavimas. Rinkimų procesas. Rinkimų teisės nustatymas. Valstybės teritorijos padalijimas į rinkimines apygardas. Rinkėjų sąrašų sudarymas. Kandidatų iškėlimas ir registravimas. Priešrinkiminė kampanija. Balsavimas. Rezultatų nustatymas ir mandatų suteikimas. Rinkimų sistemos. Rinkimų sistemų tipai. Daugumos atstovavimo (DA) sistema. DA sistemos trūkumai. DA sistemos pranašumai. Proporcingos atstovavimo (PA) sistema. PA sistemos trūkumai. PA sistemos pranašumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2007-04-02
 • Santykiai tarp skirtingų valdymo lygių Lietuvoje

  Įvadas. Santykiai tarp vyriausybės, piliečių ir valstybės. Regionas, departamentas ir apygarda. Tarpvyriausybiniai santykiai. Prezidento ir vyriausybės santykiai. Vyriausybės vieta valdžių sistemoje. Vietos savivaldybių kompetencija ir funkcijos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Savivaldybės tarybos rinkimai Panevėžio rajone

  Įvadas. Panevėžio savivaldybės tarybos rinkimai 1990-2007 m. Savivaldybių tarybų rinkimų rengimo tvarka. 1990-2007 m. Panevėžio rajono savivaldybių tarybų rinkimų analizė. LVLS (Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga). Panevėžio rajono skyriaus rinkimų programos analizė 2007-2011 metams. Išvados. Priedai (5).
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2007-09-25
 • Savivaldybių biudžetų formavimo tvarka

  Savivaldybės biudžeto samprata. Savivaldybių biudžeto formavimas. Biudžetų procesas. Savivaldybių biudžetų procesas. Savivaldybių skolinimasis ir skolinimosi limitai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2009-11-02
 • Savivaldybių veikla bei funkcijos

  Įvadas. Savivaldybės institucinės veiklos struktūros samprata. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių struktūra Lietuvoje. Savivaldybės taryba. Meras. Administracijos direktorius. Savivaldybės kontrolierius. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-21
 • Socialinės apsaugos reforma Lietuvoje 1990-2003 metais

  Sovietinio laikotarpio paveldas. Būtinumas pritaikyti socialinės apsaugos sistemą prie rinkos ekonomikos. Tarptautinė įtaka. Demografiniai procesai. Senatvė, invalidumas, našlystė. Liga. Motinystė. 1994-1995 metų pensijų reforma.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-07
 • Socialinės ir demografinės Šiaulių miesto aplinkos analizė

  Įvadas. SWOT analizė. Privalumai ir stipriosios pusės. Šiauliai, kaip istoriškai-tradiciškai susiklostęs regiono centras. Tranzitui tinkama Šiaulių miestų lokalizacija. Šiauliai - universitetinis miestas. Miesto kultūrinis kapitalas ir profesinės kvalifikacijos cenzas. Iš primityviųjų ekonominių praktikų išaugęs ir palaipsniui stiprėjantis smulkusis ir vidutinis verslas. Trūkumai ir ribotumai. Primityviųjų ekonominių praktikų mentalinis ir subkultūrinis palikimas bei inercija. Centrinės valdžios regioninė politika ir viešasis administravimas. Galimybės ir potencialas. Potenciali galimybė pasinaudoti eurointegracijos ir globalizacijos privalumais. Potenciali galimybė plėtoti Šiaulius kaip universitetinį miestą. Miesto "tinklinės organizacijos" formavimas. Tarptautinių ryšių plėtojimas siekiant socialinės ir ekonominės naudos miestui. Grėsmės ir pavojai. Vietinių politinių partijų infantilizmas. Silpnas, nefunkcionalus miesto viešasis administravimas. Iniciatyvių, turinčių palaikymą vietoje ir žinomų šalyje miesto politinių lyderių deficitas. Miesto strateginiai interesai, jų viršpartinis atstovavimas bei lobizmas. Iššūkiai, susiję su sparčiais integracijos ir globalizacijos procesais.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2007-11-12
Puslapyje rodyti po