Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas

  Institucijos apibrėžtis: Valstybės saugumo departamentas (VSD). Veiklos sritys. Išvados. Siūlymai.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-11
 • Valstybės sienos apsauga

  Įvadas. Valstybės sienos apsaugos raida nuo senovės iki 1940 metų. Valstybės sienos apsauga nuo 1940 m. iki šių laikų. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ribos ir apsauga. Pagrindinės VSAT funkcijos. Tarnybos įgaliojimai saugant valstybės sieną. Tarnybos įgaliojimai atliekant asmenų ir transporto priemonių pasienio kontrolę. Tarnybos įgaliojimai užtikrinant pasienio teisinį režimą ir pasienio kontrolės punktų režimą. Tarnybos organizacinė struktūra. Tarnybos štabas. Tarnybos rinktinė. Tarnybos užkarda. Tarnybos finansavimas ir kontrolė. Tarnybos pareigūnas , taikomi apribojimai. Bendrieji pareigūnų tarnybiniai įgaliojimai. Tarnybos pareigūnų bendrosios pareigos ir atsakomybė. Tarnybos pareigūnų tarnybinės uniformos, skiriamieji ženklai, specialieji laipsniai, pareigūnų pažymėjimai ir socialinės garantijos. VSAT tarptautinis bendradarbiavimas. Svarbiausieji veiklos akcentai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2006-04-11
 • Valstybės sienos apsaugos subjektai

  Įvadas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Užsienio reikalų ministerija. Valstybės saugumo departamentas. Valstybės Veterinarijos tarnyba. Krašto apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija. Muitinė. Nacionalinis Interpolo biuras. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2005-11-23
 • Valstybės sienos stebėjimo ir kontrolės techninės priemonės

  Įvadas. Žiūronai. Nešiojami (lauko). Lauko žiūronai BPC 6x30. Pagrindiniai techniniai duomenys. Lauko žiūronai BPC-2 10x45. Pagrindiniai techniniai duomenys. Lauko žiūronai BPCs2 10x40. Pagrindiniai techniniai duomenys. Stabilizuojantys. Stabilizuojantys žiūronai ZEISS 20X60S. Pagrindiniai techniniai duomenys. Stacionarūs žiūronai BMT 110.Pagrindiniai techniniai duomenys. Pagrindiniai saugaus elgesio reikalavimas dirbant su žiūronais. Naktinio matymo prietaisai. Naktinio matymo prietaisas BIG-35. Pagrindiniai techniniai duomenys. Naktinio matymo akiniai ONV-2+. Pagrindiniai techniniai duomenys. Pagrindinės saugaus elgesio taisyklės su naktinio matymo prietaisais. Termovizorinės stebėjimo kameros. Valstybės sienos stebėjimo ir kontrolės sistema. Mobili stebėjimo sistema "Kontrolės furgonas". Perimetro apsaugos sistema. Pagrindinės charakteristikos. Perimetrų apsaugos sistemų priemonės. Fizinės priemonės. Techninės priemonės. Organizacinės priemonės. Perimetrų apsaugos sistemų techninės priemonės. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-07
 • Valstybės socialinė politika (2)

  Įvadas. Socialinės politikos samprata. Socialinė apsauga. Socialinis draudimas. Socialinė parama. Darbo politika. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2007-12-12
 • Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti Estijos valstybės tarnautojų pareigas ir teises. Estijos Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Estijos Valstybės tarnautojų veiklos apribojimai. Estijos Valstybės tarnautojų socialines garantijos. Lietuvos ir Estijos valstybės tarnybos panašumai ir skirtumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2011-01-18
 • Valstybės tarnautojų atranka

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti valstybės tarnautojų atrankos reikalavimus. Valstybės tarnautojo samprata ir jų skirstymas. Keliami reikalavimai valstybės tarnautojams. Valstybės tarnautojų atranka. Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo perspektyvos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2009-08-21
 • Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos

  Įvadas. Šio rašto darbo tikslas – analizuojant valstybės tarnautojų teises ir pareigas, aptarti kiek atsakomybės principai užtikrinami Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų pareigos. Valstybės tarnautojų teisės. Pareiga mokytis ir teisė į mokslą. Valstybės tarnautojų pareigų ir teisių pusiausvyra. Atsakomybės principai Lietuvos valstybės tarnyboje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2009-11-30
 • Valstybės tarnautojų mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti valstybės tarnautojų mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi sąvokos. Valstybės tarnautojų mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo teisinio reguliavimo raida. Valstybės tarnautojų mokymosi rūšys. Valstybės tarnautojų mokymo 2007–2010 m. strategija. Mokymosi programos Lietuvoje. Valstybės tarnautojų mokymo finansavimas ir organizavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-06-11
 • Valstybės tarnyba

  Įvadas. Valstybės tarnybos sąvoka ir rūšys. Valstybės tarnautojo sąvoka ir klasifikavimas. Konstitucinė Lietuvos Respublikos (LR) piliečio teisė stoti į valstybės tarnybą. Priėmimo sąlygos. Valstybės tarnautojo pareigos ir teisės. Valstybės tarnautojo tarnybinė atsakomybė. Valstybės tarnybos valdymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2005-09-23
 • Valstybės tarnyba (2)

  Įžanga. Valstybės tarnybos samprata. Bendrosios nuostatos. Valstybės tarnybos įstatymo taikymas. Priėmimas į valstybės tarnybą. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikavimas. Tarnybiniai nusižengimai. Išvados. Santrauka.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-16
 • Valstybės tarnyba (3)

  Apribojimai valstybės tarnautojams, jų teisės ir pareigos. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Veikla, nesuderinama su valstybės tarnyba. Apribojimai asmenims, nustojusiems eiti pareigas valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų karjera. Tarnybinės veiklos vertinimas. Valstybės tarnautojų karjeros samprata. Pareigūnai ir institucijos, atliekantys pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą. Tarnybos vertinimo komisijos. Komisijos sudarymo tvarka ir funkcijos. Statutinių pareigūnų tarnybos vertinimo komisijos. Statutinių pareigūnų tarnybos vertinimo komisijų sudarymo ypatumai ir funkcijos. Kasmetinis valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas. Vertinimo pasekmės. Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas konkrečiu atveju. Subjektai, galintys inicijuoti tokį vertinimą ir jį atlikti. Valstybės tarnautojo veiklos vertinimo pasekmės. Valstybės tarnautojų kaitumas, pareigų paaukštinimas ir pažeminimas. Valstybės tarnautojų tarnybinis kaitumas. Kaitumo rūšys, Jų įgyvendinimo tvarka. Valstybės tarnautojo paaukštinimas pareigose. Pareigų paaukštinimo būdai. Valstybės tarnautojų pareigų pažeminimas. Pažeminimo atribojimas nuo perkėlimo į kitas pareigas. Valstybės tarnautojų perkėlimas į kitas pareigas. Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas rūšys. Perkėlimo į kitas pareigas ypatumai. Perkėlimas į kitas pareigas dėl savivaldybės panaikinimo, dėl valstybės institucijos ar įstaigos likvidavimo, dėl reorganizavimo, dėl pareigybės panaikinimo, dėl etatų skaičiaus sumažinimo. Perkėlimas į kitas pareigas pagal specialius įstatymus (statutus).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-04-02
 • Valstybės tarnyba (4)

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Valstybės tarnybos sąvoka. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų veiklos etikos principai. Valstybės tarnybos rūšys. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2007-10-30
 • Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

  Valstybės tarnybos lyginamoji analizė. Valstybės tarnyba kontinentinės Europos ir anglosaksų šalyse. Atsižvelgiant į šiuos naujus pertvarkymus (ypač anglosaksų kraštuose), galima išskirti 4 savarankiško (laisvo) administracinio veikimo būdus. Didžiųjų Vakarų valstybių viešojo sektoriaus personalo atrankos bei rengimo konkursai ir reikalavimai. Trumpas palyginimas. Naujasis prezidentas Cardosso pasiūlė konstitucinę pataisą dėl administracinių reformų. Trumpas palyginimas. Valstybės tarnybos sistemos Vakarų šalyse (priedas). Kontinentinės Europos valstybių ir anglosaksų šalių bei Vidurio Europos valstybės tarnybų palyginimas. Lyginant Vidurio Europos šalių valstybės tarnybas.
  Viešasis administravimas, konspektas(19 puslapių)
  2008-12-29
 • Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai

  Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Jungtinės karalystės valstybės tarnyba. Struktūra ir personalas. Valstybės tarnybos reformos. Gladstono iniciatyva. Profesionali valstybės tarnyba. Posūkis nuo tradicinės biurokratinės valdymo sistemos. Fultono ataskaita. "Naujoji dešinė": konservatorių reformos. "Naujoji kairė" : leiboristų reformos. Lietuvos valstybės tarnybos reformos. Jungtinės karalystės ir lietuvos valstybės tarnybose įvykdytų reformų palyginimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Viešasis administravimas, referatas(28 puslapiai)
  2011-09-27
 • Valstybės tarnybos samprata, pagrindiniai principai

  Valstybės tarnybos samprata, pagrindiniai principai. Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnybos principai. Valstybės tarnautojų etikos principai. Valstybės tarnautojų atsakomybės principas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-01-12
 • Valstybės tarnybos valdymas

  Įvadas. Valstybės tarnybos sąvoka, rūšys. Valstybė tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka ir priėmimas, teisės ir pareigos. Valstybės tarnybos valdymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2006-07-27
 • Valstybės tarnybos vertinimas Lietuvoje

  Įvadas.. Tarnybinės veiklos vertinimo pradžia Lietuvoje. Tarnybinės veiklos vertinimas Lietuvoje, remiantis LR Valstybės tarnybos įstatymu ir vertinimo taisyklėmis. Kasmetinis tarnybinės veiklos vertinimas. Vertinimo komisija. Neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas. Valstybės tarnautojų nuomonė, apie jų veiklos vertinimą. Valstybės tarnautojų vertinimas kitose šalyse. Tarnybinės veiklos vertinimo teoriniai ir metodiniai aspektai. Bendras vertinimo modelis (BVM). BVM (bendras vertinimo modelis) vertinimo procesas. Išvada.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2010-04-15
 • Valstybės valdymas

  Valdžios samprata. Lyderio problema. Valdžios šaltiniai arba valdžios reiškimosi formos. Atskiros valdžios rūšys.
  Viešasis administravimas, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-27
 • Valstybės valdymo sistema

  Įvadas. Valstybės valdymo aparatas. Valstybės valdymo aparato struktūra. Pagrindinės valstybės valdžios institucijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Seimo struktūra. Seimo darbas. Vykdomoji valdžia. Prezidentas. Vyriausybė. Teismai. Bendrosios kompetencijos teismai. Specializuoti - administraciniai teismai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(6 puslapiai)
  2007-12-15
Puslapyje rodyti po