Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Konstitucinė teisė>Konstitucinės teisės kursiniai darbai

Konstitucinės teisės kursiniai darbai (53 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmenų teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti asmenų teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą. Konstitucinių teismų istorija. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo istorija. Konstitucinio teismo statuso esminiai. bruožai. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio teismo veiklos principai. Konstitucinio teismo kompetencija. Konstitucinio teismo teisminis procesas. Teisminiame procese dalyvaujantys asmenys. Ikiteisminiai darbai. Konstitucinio Teismo posėdis. Kreipimosi į konstitucinį teismą teisė. Asmens tiesioginis kreipimasis į konstitucinį teismą. Individualaus konstitucinio skundo perspektyvos. Kitų šalių praktika. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-11-29
 • Dvigubos pilietybės konstitucinė problema

  Įvadas. Lietuvos Valstybė. Dvigubos pilietybės ribojimo konstitucinė samprata. Teigiami ir neigiami dvigubos pilietybės suteikimo aspektai. Pilietybės įstatymo projektas. Įstatymo projekto pagrindinės nuostatos. Konstitucinio teismo nuomonė dvigubos pilietybės klausimais. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos reglamentuojama pilietybė. Dvigubos pilietybės reglamentavimas. Konstitucinio Teismo 2006 11 13 d. nutarimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-06-20
 • Europos arešto orderis (EAO)

  Įžanga. Europos arešto orderio samprata, paskirtis ir priėmimo aplinkybė. Europos arešto orderio samprata. Europos arešto orderio paskirtis. Europos arešto orderio priėmimo aplinkybės. Lietuvos baudžiamųjų įstatymų atitikimas 2002 m. Birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimui dėl Europos arešto orderio. Privalomi Europos arešto orderio (EAO) nevykdymo pagrindai. Neprivalomi Europos arešto orderio (EAO) nevykdymo pagrindai. Europos sąjungos šalių konstitucinių teismų sprendimai paskelbti Europos arešto orderį prieštaraujančiu nacionalinėms konstitucijoms. Vokietijos konstitucinio teismo sprendimas pripažinti Europos arešto orderį prieštaraujančiu Vokietijos konstitucijai. Lenkijos konstitucinio teismo sprendimas pripažinti Europos arešto orderį prieštaraujančiu konstitucijai. Kipro aukščiausiojo teismo sprendimas pripažinti Europos arešto orderį prieštaraujančiu konstitucijai. Europos arešto orderio forma, jos pildymas ir Europos arešto orderio (EAO) išdavimas. Europos arešto orderio (EAO) forma ir jos pildymas. Reikalavimai Europos arešto orderio (EAO) išdavimui. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-10-15
 • Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencija ir Lietuvos konstitucinė teisė

  Įvadas. Žmogaus teisės ir laisvės. Tarptautinių sutarčių taikymo Lietuvos vidaus teisėje ypatybės. Apie Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvenciją. Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencija ir Lietuvos konstitucinė teisė. Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos lyginimas. Konstitucinio Teismo išvados dėl konkrečių Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos straipsnių atitikimo Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-10-28
 • Įstatymų leidybos procesas Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Konstitucinę priežiūrą vykdančios institucijos. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis Teismas – teisminė institucija. Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo įgaliojimai ir kreipimosi į šį teismą tvarka. Bylų nagrinėjimo Konstituciniame Teisme ypatumai. Teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai pasekmės. Išvados ir pasiūlymai.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-09-18
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucinė teisė

  Įvadas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucinė teisė. Istoriniai pagrindai. Nepriklausomybės karas ir jo įtaka Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). konstituciniai teisei. Nepriklausomybės deklaracija. Konfederacijos straipsniai. 1787 metų konstitucija ir Teisių bilis. Konstitucijos aiškinimas. Teismų praktika. Valdžių padalijimo principas. Asmeninės teisės ir laisvės. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucinės teisės įtaka. Išvados. Zusamenfassung.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-10-17
 • Konstitucija Europai ir nacionalinė konstitucija: skirtumai ir panašumai

  Įvadas. Darbo tikslai yra šie: aptarti Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir nacionalinės konstitucijos atsiradimo istoriją, išskirti svarbesnius kiekvienos jų bruožus; aptariant Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos santykį suvereniteto, demokratijos, pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių bei jau anksčiau minėtų kriterijų atžvilgiu, atskleisti jų panašumus ir skirtumus. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucija. Sutarties dėl konstitucijos Europai atsiradimas ir pagrindiniai bruožai. Sutartis dėl konstitucijos Europai ir Lietuvos teisinė sistema. Europos Sąjungos (ES) teisės viršenybės principas. Valstybės kompetencijos perleidimas pagal Lietuvos Respublikos (LR) Konstituciją ir suvereniteto problema. Tarptautinių sutarčių galiojimas Lietuvos Respublikos (LR) teisinėje sistemoje Žmogaus teisių reglamentavimas Sutartyje dėl Konstitucijos Europai ir Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir nacionalinės konstitucijos priėmimo, įsigaliojimo ir keitimo tvarka. Valdžių padalijimas Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje ir Sutartyje dėl Konstitucijos Europai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-10-27
 • Konstitucinė įstatymų samprata ir bruožai

  Įvadas. Tikslas – atskleisti konstitucinių įstatymų sampratą ir bruožus, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kita teisine literatūra. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Konstituciniai įstatymai Lietuvoje. Konstitucinių įstatymų instituto atsiradimas. Konstitucinių įstatymų samprata ir reguliavimo objektas. Lietuvos konstitucinių įstatymų priėmimo ir keitimo tvarka. Lietuvos konstitucinių įstatymų sąrašo problema. Konstitucinių įstatymų vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-11-02
 • Konstitucinė žmogaus teisių ir laisvių apsauga

  Įvadas. Konstitucijos ir baudžiamųjų įstatymų santykis. Teisinės žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Konstitucinė žmogaus teisių ir laisvių apsauga baudžiamosios teisės sferoje. Žmogaus teisės į gyvybę apsauga. Žmogaus asmens neliečiamybės (draudimas žaloti, kankinti, žiauriai su juo elgtis) apsauga. Žmogaus privataus gyvenimo neliečiamybės apsauga. Nuosavybės teisės apsauga. Žmogaus būsto neliečiamybės apsauga. Išvados. Reziumė.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-05-21
 • Konstitucinės nuosavybės teisės apsaugos garantijos konstitucinio teismo jurisprudencijoje

  Įžanga. Nuosavybės neliečiamumo samprata. Nuosavybės socialinė funkcija. Nuosavybės teisės ribojimas. Nuosavybės teisės ribojimo problemos. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Nuosavybės teisės ribojimas dėl visuomenės poreikių. Atlyginimas, kuris skiriamas dėl nuosavybės teisės paėmimo visuomenės poreikiams. Konstitucijos 23 straipsnio 2 dalies nuostata. Teisė išreikalauti savo turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Valstybės nuosavybės teisės apsauga. Nuosavybės teisės įgijimo apsauga. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-01-07
 • Konstitucinės teisės vieta valstybės valdžių sistemoje

  Įžanga. Konstitucinės priežiūros prielaidos ir jos reikalingumas. Konstitucijos stabilumo garantijos kaip Konstitucinės priežiūros prielaidos. Konstitucinių normų interpretavimo problemos. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros sąvoka ir apibrėžimo problematika. Konstitucinės priežiūros istorinės ištakos. Konstitucinė priežiūra ir jos modeliai. "Lietuviškasis" valdžių padalijimo modelis ir naujojo – Konstitucinio priežiūros instituto atsiradimo problematika Lietuvoje. Valstybės valdžios institucijų pusiausvyros modelio įtvirtinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei šio modelio apsauga kaip viena iš konstitucinės justicijos funkcijų. Konstitucinės priežiūros instituto atsiradimo Lietuvoje problemos. Konstitucinio teismo vieta šiandieninėje "politinėje" valdžių sistemoje. Konstitucinio Teismo įtaka teisėkūrai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo santykiai su įstatymų leidžiamuoju organu – Seimu. Konstitucinio Teismo įtaka teisėkūrai. Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai kaip teisėkūros išdavos. Konstitucinio Teismo nutarimas kaip teisės šaltinis. Konstitucinio Teismo nutarimo rezoliucinė dalis. Konstitucinio Teismo nutarimo konstatuojamoji dalis. Konstitucinio Teismo nutarimo obiter dictum. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-10-26
 • Konstituciniai įstatymai, jų reikšmė ir paskirtis

  Įvadas. Bendroji dalis. Teisė šaltinių samprata ir hierarchija. Teisės šaltinių samprata. Teisės šaltinių hierarchija. Konstituciniai įstatymai Lietuvoje. Konstituciniai (organiniai) įstatymai ir 1991-1992 m. Konstituciniai aktai. Konstitucinių įstatymų instituto atsiradimo 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje istorija. Konstituciniai įstatymai 1992 m. Konstitucijos tekste. Lietuvos Respublikos konstitucinių įstatymų samprata ir reguliavimo objektas. Konstitucinių įstatymų institutas Lietuvos teisės moksle. Lietuvos konstitucinių įstatymų priėmimo ir keitimo tvarka. Konstitucinių įstatymų iniciatyvos teisė. Konstitucinio įstatymo projekto teikimas ir registravimas. Konstitucinio įstatymo projekto pateikimas Seimo plenariniame posėdyje, jo svarstymas Teisės ir teisėtvarkos komitete. Konstitucinio įstatymo projekto svarstymas Seimo plenariniame posėdyje. Konstitucinio įstatymo priėmimas ir keitimas Seimo plenariniame posėdyje. Konstitucinio įstatymo promulgavimas ir teisė jį vetuoti. Konstitucinių įstatymų vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Konstitucija, konstituciniai įstatymai ir paprastieji įstatymai. Konstitucinis (organinis) įstatymas ir ratifikuota tarptautinė sutartis. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-04-19
 • Konstitucinio teismo kompetencija

  Įvadas. Europietiškojo konstitucinės justicijos modelio bruožai. Konstitucijos kontrolė. Konstitucinės kontrolės formos. Konstitucinės kontrolės būdai.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2008-05-26
 • Konstitucinio teismo nutarimai – finansų teisės šaltiniai

  Dėstomoji dalis. Teisės šaltinis - pagrindinės teisės teorijos tezės bei jų sąsaja su finansų teise. Šaltinio samprata: teisės teorijoje išskiriamos pagrindinės šaltinių rūšys. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės šaltinių samprata. Pagrindiniai finansų teisės šaltinių bruožai. Finansų teisės šaltinių sistema. Konstitucinio teismo vieta teisėkūros procese. Teisės konstitucionalizacija ir jos įtaka finansų teisei. Konstitucinio teismo veikla, jo priimamų teisės aktų vaidmuo valstybės finansinėje veikloje. Žvilgsnis į užsienį. Įvairių šalių pagrindiniai teisės šaltiniai. Teisės konstitucionalizacija bei konstitucinės kontrolės institucijų nagrinėjamų klausimų finansų teisėje įvairovė užsienio šalyse. Lenkijos Konstitucinio Tribūnolo nutarimų tendencijos finansų srityje ir jų palyginimas su Lietuvos Konstituciniu teismu. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-17
 • Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Palyginimas su kitomis šalimis

  Įžanga. Teisėjų statuso apibendrinimas. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Palyginimas su kitomis šalimis. Darbinės ir politinės veiklos apribojimai. Konstitucinio teismo teisėjų asmens neliečiamumas. Konstitucinio teismo teisėjų teisės ir pareigos. Teisėjų įgaliojimų trukmės neliečiamumas. Socialinės ir materialinės garantijos. Palyginimas su bendrosios kompetencijos teismų teisėjų statusu. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-04-28
 • Konstitucinio teismo vieta valdžių sistemoje

  Įvadas. Europietiškojo konstitucinės justicijos modelio bruožai. Bendri konstitucinių teismų bruožai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo vieta valstybės valdžių sistemoje, pagrindiniai bruožai ir principai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statuso pagrindiniai bruožai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo veiklos principai. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo kompetencija. Konstitucinės kontrolės institucijų įgaliojimai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo kompetencija. Įstatymų teisėtumo klausimas. Kitų seimo priimtų aktų teisėtumo klausimas. Respublikos prezidento teisės aktų teisėtumas. Vyriausybės teisės aktų teisėtumas. Respublikos prezidento ar seimo narių rinkimų teisėtumas. Išvada, ar respublikos prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas. Lietuvos respublikos tarptautinių sutarčių konstitucingumas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas ir apkaltos procesas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo kompetencija lyginamuoju aspektu. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo aklai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio teisminio proceso pagrindiniai bruožai. Byloje dalyvaujantys asmenys. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-10-22
 • Konstitucinis teisėjų statusas

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti teisėjų konstitucinį statusą Lietuvos Respublikoje, išsiaiškinti jiems suteiktus ypatingus įgaliojimus, aptarti aktualias temas. Teismų veiklos konstituciniai principai. Teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų nepriklausomumas ir jų veiklos teisėtumas. Konstitucijos viršenybės principas. Teisė į teisminę gynybą. Lygybė įstatymui ir teismui. Teismo proceso viešumo principas. Teismo proceso kalbos principas. Galimybė apskųsti ir peržiūrėti teismo sprendimą. Teismų savivalda. Visuotinis teisėjų susirinkimas. Teisėjų taryba. Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Teisėjų garbės teismas. Teisėjai ir jų statusas. Įstrigusi teismų reforma. Išvados. Die Zusammenfassung.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-02-17
 • Konstitucinis teisėjų statusas (2)

  Įžanga. Teismų sistemos raida po Lietuvos nepriklausomybės. Teisėjų konstitucinis statusas. Teisėjų kandidatūrų svarstymas ir skyrimas. Drausminių bylų nagrinėjimas. Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Teisėjų garbės teismas. Apkaltos procesas. Konstitucinio teismo teisėjų statutas. Teisėjų garantijos. Teisės ir pareigos. Imunitetas, indemnitetas. Teisėjų įgaliojimai. Konstitucinio teismo teisėjų garantijos. Teisėjų teisės ir pareigos. Teisėjų neliečiamumas. Teisėjų įgaliojimų neliečiamumas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-03-26
 • Konstitucinis teismas Lietuvos valdžių sistemoje

  Įvadas. Konstitucinio teismo statusas pasaulyje. Konstitucinio teismo idėja Lietuvoje. Konstitucinis teismas valstybės valdžios organų sistemoje. Konstitucinio teismo aparatas. Teismo kancleris. Pirmininko ir teisėjų padėjėjai. Teisės departamentas. Bendrasis skyrius. Teismo posėdžio sekretorius. Teismo tvarkdarys. Konstitucinio teismo teisėjai ir jų funkcijos. Konstitucinio teismo funkcijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-01-04
 • Lietuvos konstitucinės teisės ištakos

  Įvadas. Darbo tikslas – pristatyti Lietuvos konstitucinės teisės ištakas. Lietuvos Statutų kodifikacija. Statutų kodifikavimo priežastys. Pirmasis Lietuvos statutas. Antrasis Lietuvos statutas. Trečiasis Lietuvos Statutas. Civilinės teisės bruožai pagal Lietuvos Statutus. Civilinis procesas. Šeimos teisė Lietuvos Statutuose. Baudžiamosios teisės bruožai Lietuvos Statutuose. Baudžiamasis procesas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-12-08
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po