Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Konstitucinė teisė>Konstitucinės teisės diplominiai darbai

Konstitucinės teisės diplominiai darbai (3 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo pagrindinės problemos viešojo administravimo institucijose

  Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodikos aprašymas. Subjektinės teisės. Žmogaus teisių istorija. Žmogaus teisių samprata. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija Lietuvos teisinėje sistemoje. Kontrolės institucijos. Viešasis administravimas. Subjektinių teisių įgyvendinimas Seimo kontrolierių institucijoje. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Administracinių ginčų komisijos. Išvados ir rekomendacijos. Rekomendacijos. Anotacija. Summary. Priedai (3).
  Konstitucinė teisė, diplominis darbas(40 puslapių)
  2007-06-04
 • Konstitucinis teismas – konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija

  Įvadas. Konstitucinę priežiūrą vykdančios institucijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - teisminė institucija. Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo įgaliojimai ir kreipimosi į šį teismą tvarka. Bylų nagrinėjimo Konstituciniame Teisme ypatumai. Teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai pasekmės. Išvados ir pasiūlymai.
  Konstitucinė teisė, diplominis darbas(21 puslapis)
  2008-01-03
 • Lietuvos Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, jį apibūdinantys elementai

  Įvadas. Valstybės vadovo institutas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo institutas monarchijose ir respublikose. Lietuvos valstybės valdymo forma pagal 1992 metų Konstituciją. Prezidento institucijos raida Lietuvoje. Prezidento teisinis statusas laikinosiose konstitucijose. Prezidentas kaip valstybės vadovas 1922 metų Konstitucijoje. Prezidento konstitucinio statuso raida po 1926 m. gruodžio 12 d. perversmo. Lietuvos Respublikos prezidento institucija 1990-1992 m. parengtuose Lietuvos respublikos konstitucijos projektuose. Lietuvos respublikos prezidento statusas pagal 1992 metų Lietuvos respublikos konstituciją. Lietuvos respublikos prezidentas – valstybės vadovas. Lietuvos respublikos prezidento rinkimai. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas ir respublikos prezidento įgaliojimai. Respublikos prezidento teisės aktai ir jų konstitucingumo tikrinimas. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimų nutrūkimas. Baigusio kadenciją Lietuvos respublikos prezidento konstitucinis statusas. Prezidento konstitucinio statuso problemos. Išvados. Pasiūlymai.
  Konstitucinė teisė, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2007-02-27