Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nuosavybės teisės pagrindiniai bruožai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys (2)

  Įvadas. Nuosavybės teisinio santykio sąvoka. Nuosavybės teisinių santykių subjektas. Nuosavybės teisinių santykių objektai. Nuosavybės rūšys ir formos Lietuvos Respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė. Bendroji jungtinė nuosavybė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-04-25
 • Nusikaltimai prieš vaiką

  Įžanga. Vaikas šeimoje. Vaikas mokykloje. Vaikas visuomenėje. Vaiko apsauga nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos. Nusikaltimai prieš vaikus Internete. Nusikaltėliams Internete labiausiai patinka šie dalykai. Nusikaltimų prieš vaikus prevencija rūpinasi. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-12-14
 • Orumas kaip žmogaus teisių pagrindas

  Įvadas. Žmogaus teisės. Thomas Paine ir jo deklaruotinos žmogaus teisės. Žmogaus teisių deklaravimo pradai ir oficialiosios deklaracijos bei konvencijos. Orumas. Orumo termino analizė. Orumas. Lietuvos Respublikos ratifikuotos sutarties išaiškinimas. Teisė į orumą. Teisė į orumą teisnumo požiūriu. Žmogaus orumo teisinė formulė. Orumas kaip žmogaus teisių pagrindas. Žmogaus orumo teisinis režimas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-11-14
 • Pabėgėliai

  Įvadas. Pabėgėlio samprata. Sąlygos pabėgėlio statuso suteikimui. Pabėgėlių teisės ir pareigos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-25
 • Pabėgėlio statuso suteikimas Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Pabėgėlio statuso suteikimas Lietuvos respublikoje. Konvencija dėl pabėgėlių statuso. Afrikos vienybės organizacijos (AVO). Kartaginos deklaracija. Įstatymas "Dėl pabėgėlio statuso". Užsieniečių teisės. Užsieniečio pareigos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-05-27
 • Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nagrinėjimas

  5 variantas. Pacientė gydoma stacionare. Į pacientę gydantį gydytoją kreipėsi to paties stacionaro kitame skyriuje dirbanti slaugytoja, norėdama sužinoti apie pacientei taikomas diagnostikos ir gydymo metodikas. Savo prašymą ji motyvavo tuo, kad ši informacija jai reikalinga jos rašomam diplominiam darbui. Ar slaugytojai gali būti suteikta informacija? Atsakymas. Ar kiekvienas paciento sutikimas dėl jam teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų bus galiojantis? Atsakymą pagrįskite Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo konkrečiu straipsniu ir jo dalimi. Atsakymas. Pagal Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo straipsnį "visa informacija apie paciento sveikatos būklę yra konfidenciali ir gali būti teikiama kitiems asmenims tik turint paciento rašytinį sutikimą". Pamąstykite ir atsakykite, kokiais atvejais, Jūsų manymu, informacija apie paciento sveikatos būklę galėtų būti teikiama telefonu? Atsakymas.
  Civilinė teisė, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-05-12
 • Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pagrindinės nuostatos

  Įvadas. Paciento teisių bei žalos atlyginimo pagrindinės nuostatos. Žmogaus teisės. Paciento teisių principai. Gydytojo teisių principai. Atsakomybės principai. Teisės į informaciją. Paciento sutikimas. Teisė skųstis. Privataus gyvenimo neliečiamumas. Žalos sveikatai atlyginimas. Baudžiamojo kodekso įstatymai, susiję su žalos sveikatai atlyginimu. Civilinio kodekso įstatymai, susiję su žalos sveikatai atlyginimu. Žalos atlyginimo mokėjimas. Pagrindinės įstatymo sąvokos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-12-03
 • Pagrindinės vaiko teisės ir laisvės

  Įvadas. Vaiko teisių sąvoka. Pagrindinės vaiko teisės ir laisvės. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Vaiko teisių konvencija ir deklaracija. Išvados. Santrauka.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-16
 • Partnerystė Lietuvoje

  Įvadas. Partnerystė Lietuvoje. Psichologų komentaras. O kaip vaikai? Turtiniai santykiai tarp partnerių. Registruota partnerystė užsienio šalyse. Lietuvos Respublikos partnerystės įstatymas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-04-11
 • Paskolos sutarties samprata, sudarymo bei vykdymo ypatumai

  Įvadas. Paskolos sutarties samprata ir jos šalys. Paskolos sutarties sudarymo bei vykdymo ypatumai. Paskolos sutarties forma. Paskolos sutarties vykdymo ypatumai. Sankcijos už neįvykdytą paskolos sutartį. Paskolos sutarties užginčijimas. Atskiri paskolos sutarčių tipai. Praktinių situacijų analizės. Išvados. Priedas (1). Išnašos.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-05-19
 • Paskolos sutartis

  Įvadas. Sutartys. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo būdai. Paskolos sutartis. Išvados. Priedai.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-01-27
 • Paskolos sutartis (2)

  Įvadas. Sutarties samprata. Paskolos sutartis. Kas tai? Paskolos sutarties rūšys. Paskolos sutarties forma. Išvados. Priedai.
  Civilinė teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2006-02-22
 • Paskolos sutartis (3)

  Įžanga. Teorinė darbo dalis. Paskolos sutarties samprata ir jos forma. Paskolos sutarties palūkanos, galiojimo terminas, jos ginčijimas. Praktinė darbo dalis. Paskolos sutartis. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-06-16
 • Patentų teisės normos (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis įvairiais Lietuvos Respublikos (toliau LR) įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais teisės aktais ir moksline literatūra aptarti ir įvertinti patentų teisės normas. Teisės normos ir teisiniai santykiai. Patentų teisės samprata. Patentų esmė ir paskirtis. Patentų teisės bruožai. Patentų teisės normos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2011-02-08
 • Patėvio teisės į vaiką po skyrybų

  Jungtinių Amerikos Valstijų teisės sistema. Patėvio teisės į vaiką po skyrybų. Patėvių globa. Tėvų pirmenybė (biologiniu tėvų pirmenybė). Geriausi vaiko interesų atspindėjimo standartai. Patėvio/pamotės leidimas. Įsipareigojimas teikti paramą. In Loco Parentis. Rekomendacijų politika. Praktinė reikšmė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-14
 • Paveldėjimas

  Paveldėjimo samprata. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimas. Palikimo atsiradimo vieta. Kas gali būti paveldima? Asmenys, galintys būti įpėdiniais. Įpėdinių pagal įstatymą eilės. Asmenys, neturintys teisės paveldėti. Teisė į privalomąją palikimo dalį. Turto palikimas visuomenei naudingiems ir labdaros tikslams. Kito įpėdinio paskyrimas. Testamentu nepaskirtos turto dalies paveldėjimas. Testamento nuginčijimas. Palikėjo teisė palikti testamentu turtą savo nuožiūra. Testamentų rūšys. Oficialieji testamentai. Asmeninis testamentas. Testamento sąlygos. Testamento vykdymas. Testamento saugojimo terminas. Testamento panaikinimas, papildymas ir pakeitimas. Palikimo priėmimas. Įpėdinio atsakomybė už palikėjo skolas. Termino palikimui priimti pratęsimas. Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti. Terminas pradėti tvarkyti testamentu paliktą paveldėjimą. Įpėdinio, kuris priėmė palikimą pradėjęs turtą valdyti arba padavęs pareiškimą notarui, atsakomybė už palikėjo skolas. Įpėdinio, pradėjusio valdyti paveldimą turtą prieš atsirandant kitiems įpėdiniams, teisės. Palikimo atsisakymas. Palikimo perėjimas valstybei. Palikimo pasidalijimas. Bendrasis sutuoktinių testamentas.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-18
 • Paveldėjimas ir palikimas

  Įvadas. Paveldėjimo samprata. Notariato samprata ir notarinių veiksmų atlikimas. Palikimo priėmimo būdai. Palikimo priėmimas, kreipiantis su pareiškimu į notarą. Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus valdyti turtą. Palikimo priėmimas pagal apyrašą. Palikimo atsisakymas. Paveldėjimo teisės liudijimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-11-29
 • Paveldėjimas pagal testamentą

  Įvadas. Paveldėjimo sąvoka ir paveldėjimo teisės objektai. Palikimo atsiradimo laikas ir vieta. Paveldėjimas pagal testamentą. Paveldėjimo sąvoka. Paveldėjimo pagal testamentą bendrosios nuostatos. Įpėdiniai pagal testamentą. Testamento sudarymas. Palikimo priėmimas ir atsisakymas. Palikimo priėmimas. Paveldėjimo teisės liudijimas. Palikimo atsisakymas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-01-04
 • Paveldėjimas pagal testamentą (2)

  PowerPoint pristatymas. Testamentinis veiksnumas. Testamento ar jo dalių negaliojimas. Testamento sudarymo sąlygos. Palikėjo teisė palikti testamentu turtą savo nuožiūra. Kito įpėdinio paskyrimas. Testamentų rūšys.
  Civilinė teisė, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-10-30
 • Paveldėjimas pagal testamentą (3)

  Įvadas. Paveldėjimo pagal testamentą esmė. Paveldėjimo pagal testamentą genezė. Testamento sąvoka. Paveldėjimo pagal testamentą subjektai. Paveldėjimo pagal testamentą įgyvendinimo procesas. Testamentų sudarymas. Testamentų keitimas bei naikinimas. Testamentų įvykdymas. Atskirų objektų paveldėjimo pagal testamentą ypatumai. Užsienio valstybėse sudarytų testamentų pripažinimas ir vykdymas Lietuvoje. Išvados.
  Civilinė teisė, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2007-07-19
Puslapyje rodyti po