Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Juridinių asmenų reorganizavimas

  Įvadas. Juridinių asmenų reorganizavimas pagal civilinį kodeksą. Juridinių asmenų reorganizavimo būdai. Reorganizavimo negaliojimas. Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimas. Akcijų keitimas reorganizuojant bendroves. Reorganizuojamų bendrovių turto, teisių ir prievolių perėmimas. Reorganizavimo projektas bei nutarimo reorganizuoti bendrovę priėmimas ir paskelbimas. Reorganizavimo užbaigimas. Kooperatinių bendrovių reorganizavimas. Valstybės ir savivaldybės įmonių reorganizavimas. Žemės ūkio bendrovių reorganizavimas. Tikrųjų ūkinių ir komanditinių ūkinių bendrijų reorganizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Civilinė teisė, diplominis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-25
 • Juridinių asmenų reorganizavimas ir likvidavimas

  Įvadas. Juridinis asmuo ir jo rūšys. Juridinio asmens veiklos pabaiga. Juridinio asmens reorganizavimas. Juridinio asmens likvidavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-26
 • Juridinių asmenų ribota bei neribota civilinė atsakomybė

  Juridiniai asmenys. Juridinio asmens esmės problema civilinės teisės teorijoje. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Įstatymas. Bendrosios nuostatos. Asociacijų steigimas ir registravimas. Asociacijos valdymas. Civilinė atsakomybė.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2005-10-10
 • Juridinių asmenų rūšys

  Įvadas. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų skirstymas. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-11-27
 • Juridinių asmenų rūšys ir jų steigimas (3)

  Įvadas. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų skirstymas. Juridinių asmenų steigimas. Juridinio asmens steigimo tvarka. Juridinio asmens steigėjai. Juridinių asmenų registravimas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-11-13
 • Juridinių asmenų samprata

  Įvadas. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Bendrosios nuostatos. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės steigimas. Profesinės sąjungos steigimas. Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2007-03-26
 • Juridinių asmenų steigimas ir registravimas

  Įvadas. Juridinių asmenų steigimo bendrieji klausimai. Juridinių asmenų steigimo istoriniai aspektai. Bendri juridinių asmenų steigimo bruožai Lietuvos Respublikoje. Bendri juridinių asmenų steigimo klausimai užsienio valstybėse. Juridinių asmenų skirstymas į privačiuosius ir viešuosius. Privačių juridinių asmenų steigimas. Privačiųjų neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimas. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Privačiųjų ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimas. Akcinė bendrovė ir Uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Žemės ūkio bendrovės. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-04-04
 • Juridinių asmenų steigimas Lietuvos nacionalinėje teisėje

  Summary. Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens požymiai. Juridinio asmens steigimas Lietuvoje. Juridinio asmens steigimo dokumento sudarymas. Juridinio asmens įregistravimas. Juridinio asmens paskelbimas. Juridinio asmens civilinė atsakomybė. Privatieji juridiniai asmenys ir jų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo ypatumai. Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo ypatumai. Viešieji juridiniai asmenys ir jų rūšys. Viešųjų juridinių asmenų steigimo ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Civilinė teisė, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2008-11-26
 • Juridinių asmenų steigimo tvarka

  Įvadas. Juridinio asmens steigimo tvarka, subjektai, steigimo momentas. Juridinio asmens steigėjai. Juridinių asmenų registras. Juridinių asmenų registravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Atsisakymas registruoti. Išvados. Priedai.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-02-28
 • Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas

  Juridiniai asmenys. Juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas. Juridinio asmens požymiai. Organizacinis vieningumas. Atskiras turtas. Galėjimas savo vardu įgyti turtines bei asmenines neturtines teises bei pareigas. Savarankiška atsakomybė už savo prievoles. Juridinių asmenų teisnumo ir veiksnumo pabaiga. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2006-12-15
 • Juridinių faktų samprata

  Juridinių faktų samprata. Juridinių faktų rūšys.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-02-03
 • Kolektyvinės sutarties samprata ir rūšys

  Įvadas. Kolektyvinės sutarties samprata. Darbo kodekso nuostatų aprašymas. Kolektyviniai darbo santykiai. Kolektyvinės sutarties rūšys. Nacionalinė, šakos ir teritorinė kolektyvinė sutartis. Įmonės kolektyvinė sutartis. Kolektyvinės sutarties maketas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2012-03-23
 • Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas taikinimo komisijoje

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su kolektyviniais darbo ginčais, juos nagrinėjančiais organais ir išanalizuoti nagrinėjimo tvarką taikinimo komisijoje. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių derybų vaidmuo, sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus. Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjantys organai. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas taikinimo komisijoje. "Teismų praktika" kolektyvinio darbo ginčo apžvalga. "Teismų praktika" kolektyvinių darbo ginčų nutarčių pavyzdžiai. 1 pavyzdys. Nustatė. Konstatuoja. 2 pavyzdys. Nustatė. Nutarė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2011-03-25
 • Kompensacinės ir skatinamosios teisinės civilinės atsakomybės funkcijos

  Įvadas. Kompensacinės ir skatinamosios teisinės civilinės atsakomybės funkcijų samprata: teoriniai aspektai. Teisinės civilinės atsakomybės esmė ir paskirtis. Kompensacija ir skatinimas – vienos pagrindinių teisinės civilinės atsakomybės funkcijų. Kompensacinės funkcijos tyrimas teisės aktų bei teisinės literatūros kontekste. Pareigos atlyginti padarytą žalą teoriniai aspektai. Turtinė ir neturtinė žala: sąvokos ir jų kompensavimo ypatumai. Kitų žalos kompensavimo sistemų apžvalga. Skatinamosios civilinės teisinės atsakomybės funkcijos paskirties analizė. Apibendrinimas ir išvados-pasiūlymai. Santrauka. Resume (anglų kalba). Gynimo kalba (19 psl.).
  Civilinė teisė, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2007-07-20
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika aiškinant civilinio kodekso normas, susijusias su nuomos sutarčių reguliavimu

  Įvadas. Sutarčių vieta civilinėje teisėje. Jų praktinės ir teorinės reikšmės aiškinimas. Nuomos sutarčių, kaip vienos iš sutarčių rūšių sudarymo ypatumai. Nuomos sutarčių galiojimo laike ypatumai. Nuomos sutarčių teisinės registracijos esmė. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomos sutarčių pabaigos pagrindai ir jos teisinės pasekmės. Išvados. Praktinės situacijos analizė.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-08-13
 • Lietuvos Respublikos (LR) civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka

  Įžanga. Prigimtinė ir pozityvioji teisės. Viešoji ir privatinė teisės. Privatinė ir civilinė teisės. Lietuvos Respublikos (LR) civilinės teisės raida. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės tikslas. Civilinės teisės funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės sistema. Išvados. Schemos.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2005-12-02
 • Lietuvos Respublikos (LR) civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka (2)

  Įžanga. Prigimtinė ir pozityvioji teisės. Viešoji ir privatinė teisės. Privatinė ir civilinė teisės. Lietuvos Respublikos civilinės teisės raida. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės tikslas. Civilinės teisės funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės sistema. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2008-12-04
 • Lietuvos Respublikos civilinė teisė, kaip privatinės teisės šaka

  Įvadas. Civilinės teisės vieta Lietuvos teisės sistemoje. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Teisinė civilinių teisinių santykių dalyvių lygybė. Šių santykių dalyvių iniciatyva formuojant santykius. Dispozityviškumas įgyjant bei įgyvendinant civilinės teisės subjektams priklausančias teises. Turtinė subjektinių civilinių teisių pažeidėjo atsakomybė, siekiant atstatyti pažeistas subjektines teises. Ieškininė pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo tvarka. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinė ir komercinė teisė. Civilinė ir prekybos teisė. Civilinė ir šeimos teisė. Civilinė ir darbo teisė. Civilinė ir tarptautinė teisė. Civilinės teisės sistema. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-09-08
 • Lietuvos Respublikos civilinė teisė, kaip privatinės teisės šaka (2)

  Įvadas. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2009-11-09
 • Lietuvos Respublikos išmokos vaikams

  Lietuvos Respublikos išmokos vaikams. Išmokų skyrimas ir mokėjimas. Išmokų mokėjimo terminai. Išmokų neprimokėjimas, permokėjimas ir išskaitymas iš jų. Informacijos teikimas. Savivaldybių administracijų sprendimų apskundimas. Socialinių rizikos šeimų išmokos. Savivaldybių administracijų teisės. Išmokų gavėjų pareigos. Išvados. Išmokų gavėjų skaičius 2004 metais.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-27
Puslapyje rodyti po