Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Baudžiamoji teisė>Baudžiamosios teisės referatai

Baudžiamosios teisės referatai (82 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nusikaltimų recidyvas ir jo reikšmė

  Nusikaltimų recidyvo samprata. Nusikaltimų recidyvo reglamentavimas 1961 m. Baudžiamajame Kodekse. Nusikaltimų recidyvo samprata naujajame Baudžiamajame Kodekse. Nusikaltimų recidyvo baudžiamoji teisinė reikšmė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-05-19
 • Nusikaltimų recidyvo lyginamoji analizė naujajame ir senajame Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse

  Įvadas. Recidyvo sąvoka. Istorinė raida. Recidyvo rūšys. Recidyvas senajame ir naujajame BK. Teisinis recidyvo rūšių vertinimas. Recidyvinis nusikalstamumas. Nusikaltimų recidyvo požymiai. Statistinių duomenų analizė. Recidyvisto asmenybė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(15 puslapių)
  2005-12-18
 • Pagėgių rinktinės teisės pažeidimų statistika

  Įvadas. Darbo objektas - išanalizuoti Pagėgių rinktinės teisės pažeidimų statistiką, išsiaiškinti jų lygį, bei palyginti su kitais pažeidimais padarytais Lietuvos pasienyje. Pagėgių rinktinės teisės pažeidimų statistinių duomenų analizė. Sulaikyti valstybės sienos pažeidėjai. Sulaikyti pasienio teisinio režimo pažeidėjai. Sulaikyti pažeidėjai. Administracinė praktika. Sulaikyti kontrabandą gabenantys asmenys. Sulaikytos kontrabandinės cigaretės. Sulaikytos kontrabandinės cigaretės (be akcizinių prekių gabenimo tvarkos pažeidimų). Automobilių judėjimas. Traukinių srautas per Pagėgių geležinkelio pasienio kontrolės punktą. Asmenų srautas per Pagėgių geležinkelio pasienio kontrolės punktą. Neįleisti į Lietuvos respubliką asmenys. Neišleisti iš Lietuvos respublikos asmenys. Bendros trumpalaikės operacijos su kitomis institucijomis. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(17 puslapių)
  2010-03-09
 • Parodymų patikrinimo teorinės ir praktinės problemos

  Parodymų patikrinimas pagal Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo proceso kodeksą (BPK). Parodymas atpažinti. Asmens parodymo atpažinti tvarka. Daiktų ir kitų objektu atpažinimo tvarka. Apklausa parodymo atpažinti metu. Parodymų patikrinimas vietoje. Asmenų parodymai ir jų patikrinimas. Eksperimentas. Liudytojų parodymai. Nukentėjusiojo parodymai. Įtariamojo (kaltinamojo parodymų patikrinimas. Parodymų patikrinimo būdai. Kriminalistikos technikos ir taktikos žinių panaudojimas parodymų patikrinimuose. Trumpa seno Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) apžvalga.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-08
 • Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas

  Įvadas. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo samprata. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas BPK 144 str. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo taktika. Lyginamųjų pavyzdžių paėmimo eigos ir rezultatų fiksavimas. Eksperto išvados (akto) vertinimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-11-14
 • Policijos pareigūno teisės ir pareigos sulaikius neblaivų nepilnametį

  Referatas iš nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos disciplinos. Galiojančių teisės aktų analizė. Įžanga. Policijos pareigūno teisės ir pareigos sulaikius neblaivų nepilnametį. Nepilnamečių reikalų inspektoriaus funkcijos. Visuomeninių organizacijų vaidmuo.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-07-12
 • Policijos patrulio veiksmai, sulaikant asmenį, įsilaužusį į butą

  Situacija. Atvykimas. Ryšys su budėtoju. Veiksmų planas. Blokavimas. Patikrinimo būdai, sulaikymas. Praktinė situacijos analizė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-06
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai (3)

  Įvadas. Dėstymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Laidavimas. Rankpinigiai. Garantija. Banko garantija. Hipoteka. Įkeitimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-05-22
 • Proceso normų struktūra

  Įžanga. Baudžiamojo proceso normų samprata. Baudžiamojo proceso normų struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Struktūrizavimo reikšmė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-10-07
 • Prokuratūra, jos struktūra, uždaviniai, funkcijos

  Įvadas. Prokuratūra. Lietuvos prokuratūros istorija. Norminiai aktai. Struktūra. Generalinė prokuratūra. Apygardos ir apylinkės prokuratūros. Skyrimo ir atleidimo tvarka. Prokuroro teisinis statusas. Prokurorų ir prokuratūros ypatumai. Bendradarbiavimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-11-14
 • Prokuratūros statuso vystymasis Lietuvos valstybėje

  Prokuratūros statuso vystymasis Lietuvos valstybėje. Prokuratūros vieta teisėsaugos institucijų sistemoje. Prokuratūros sistema ir struktūra. Lietuvos respublikos prokuratūros funkcijos. Prokuroras – ir valstybinio kaltinimo palaikymas. Prokuroras ir ikiteisminis tyrimas, valstybinis kaltinimas, nuosprendžių vykdymo kontrolė. Prokuroras ir ikiteisminis tyrimas. Prokuroras ir ikiteisminių tyrimų įstaigų koordinavimas tiriant nusikalstamas veikas. Generalinė prokuratūra. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-03-06
 • Specialių žinių ir mokslinių, techninių priemonių panaudojimas atliekant tardymo veiksmus

  Referate vartojamos sąvokos. Įžanga. Kriminalistikos metodai. Specialistas. Specialių žinių ir mokslinių techninių priemonių panaudojimas apžiūrint įvykio vietą ir darant parodymų patikrinimą vietoje. Lavono apžiūra nužudymo bylose. Įvykio vietos apžiūra išžaginimų bylose. Parodymų patikrinimas vietoje. Kriminalistinė fotografija. Vaizdo įrašas. Parodymų įrašymas į magnetofono juostelę. Įvykio vietos planų, schemų braižymas. Ekspertizės. Teismo ekspertizių klasifikavimas. Pagrindas skirti ekspertizę. Medžiagos ekspertizei rengimas ir klausimai ekspertui. Ekspertizės akto reikšmė ir jo panaudojimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-10-29
 • Šiurkščių darbo pareigų pažeidimų atvejai

  Įvadas. Lietuvos respublikos darbo kodekso 235 straipsnis. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises. Valstybės, tarnybos, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei. Dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis. Pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas. Moterų ir vyrų lygių teisų pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių ar interesantų. Atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas. Veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. Tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai. Neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi. Kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2011-04-13
 • Tarptautinė kriminalinės policijos organizacija – Interpolas

  Įvadas. Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos – Interpolo susikūrimas ir raida. Interpolo raida. Interpolo organizacinė struktūra. Interpolo veikla. Interpolas kaip tarptautinė organizacija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-11-17
 • Teenagers criminals

  Crime in Lithuania 1995-2003. Teenagers criminals. How a teenager can become a criminal? Drugs and crime. What kind of teenager criminals are in Lithuania. Police account.
  Baudžiamoji teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-09
 • Teisės pažeidimas ir jo rūšys (3)

  Įvadas. Teisės pažeidimas. Bendrieji teisės pažeidimo požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimo rūšys. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės principai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-01
 • Teisėsauga informacinėje visuomenėje

  Įvadas. Informacija šiais laikais. Institutai, sudarantys informacines technologijas. Internetas. Įsilaužimų klasės. Labiausiai paplitę kriminaliniai interneto atvejai. Teisėsauga. Teisėsauga informacinėje visuomenėje kovoja su šiais neteisėtais veiksmais. Valstybė informacinėje visuomenėje. Ekonominio pobūdžio kompiuteriniai nusikaltimai. Apibendrinimas.
  Baudžiamoji teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-26
 • To what extent has the introduction of alternatives to custody been motivated by the desire to reduce costs rather that to develop a more humanitarian form of regulation

  Kalėjimų krizė ir alternatyvų įkalinimui apžvalga: Didžiosios Britanijos atvejis. darbas anglų kalba. Introduction. New Managerialist approach. The Cost of Punishment. Why Do We Need Alternatives? Alternatives To Custody. Alternatives to Custody and Reducing Costs of Punishment. Conclusions.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-04-08
 • Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese

  Įvadas. Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Pirminė teisinė pagalba jos teikimas. Antrinė teisinė pagalba jos teikimas. Teisinė pagalba baudžiamajame procese. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ypatumai baudžiamosiose bylose. Gynyba baudžiamajame procese. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-04-03
 • Viktimologija

  Viktimologijos mokslas, jo ištakos ir raida, viktimologojos mokslo sampratų įvairovė, mokslo objektas ir dalykas.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-03-01
Puslapyje rodyti po