Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė>Administracinės teisės referatai

Administracinės teisės referatai (116 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinis teisės pažeidimas (3)

  Įvadas. Administracinė teisė. Administracinės teisės normos. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių struktūra. Administracinių teisinių santykių turinys. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Administracinių teisės pažeidimų prevencija. Teisėtumo užtikrinimas taikant poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus. Pagrindiniai administracinės teisės pažeidimai. Administracinės atsakomybės samprata. Administracinės teisės taikymas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-12-18
 • Administracinių bylų procesiniai terminai, išlaidos ir įrodymai

  Įvadas. Procesiniai terminai. Administracinių bylų išlaidos. Įrodymai.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-04
 • Administracinių bylų teisenos sąvoka ir uždaviniai

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti kas yra Administracinių bylų teisena ir kokias funkcijas ji atlieka. Administracinių bylų teisenos sąvoka. Administracinių bylų teisenos uždaviniai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-28
 • Administracinių ginčų ikiteisminio nagrinėjimo tvarkos problemos

  Administracinių ginčų samprata ir jų vieta administraciniame procese. Administracinių ginčų ikiteisminis nagrinėjimas. Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo subjektai ir jų kompetencija. Administracinių ginčų ikiteisminio nagrinėjimo tvarkos problemos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2010-10-01
 • Administracinių ginčų komisijos: teisinis reglamentas, veiklos praktika, problemos

  Administracinių ginčų komisijos: teisinis reglamentas, veiklos praktika, problemos. Įvadas. Teisinis reglamentas. Veiklos praktika. Problemos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-01-26
 • Administracinių nuobaudų rūšys (2)

  Įžanga. Administracinių nuobaudų esmė. Administracinių nuobaudų rūšys. Įspėjimas. Bauda. Atlygintinis daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, paėmimas. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymo, konfiskavimas. Piliečiui suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo (pareigų). Administracinių nuobaudų skyrimo tvarka. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-10-18
 • Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos

  Įvadas. Asmenys, dalyvaujantys administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje. Įgaliotų pradėti ir atlikti administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimą pareigūnai, jų teisės ir pareigos. Institucijos ar pareigūnai, įgalioti nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą ir skirti administracinę nuobaudą. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, jo teisės ir pareigos. Nukentėjusysis, jo teisės ir pareigos. Atstovas pagal įstatymą, jo teisės ir pareigos. Įgaliotas atstovas, jo teisės ir pareigos. Liudytojas, jo teisės ir pareigos. Ekspertas, jo teisės ir pareigos. Specialistas, jo teisės ir pareigos. Vertėjas, jo teisės ir pareigos. Kviestinis, jo teisės ir pareigos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2009-02-25
 • Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijų (etapų, atliekamų galimų tyrimo veiksmų, pradžios ir pabaigos procesinio įforminimo) teorinius ir praktinius aspektus, taip pat - išanalizuoti administracinių teisės pažeidimų spektrą Lietuvos Respublikos informavimo priemonėse. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka ir uždaviniai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka, jos skirtumas nuo administracinio proceso sąvokos. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai. Administracinių teisės pažeidimų teisenos stadijų sąvoka ir rūšys. Teisenos stadijų turinys. Bylos iškėlimas. Bylos nagrinėjimas. Nutarimo priėmimas. Nutarimo apskundimas. Nutarimo vykdymas. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos atnaujinimas. Praktinė dalis. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2010-12-27
 • Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės, jų tikslai

  Įvadas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos principai ir uždaviniai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės sąvoka ir rūšys. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių tikslai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-07-24
 • Administracinių teisės pažeidimų prevencija

  Įvadas. Administracinių teisės pažeidimų prevenciją užkardoje. Draudžiamieji ženklai, žymintys valstybės sienos apsaugos zonos ribas. Asmenų buvimas valstybės sienos apsaugos zonoje ir pasienio juostoje. Bendradarbiavimas. Individualios prevencijos samprata ir jos taikymas užkardoje. Apibendrinimai.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-17
 • Antstoliai. Antstolio veiklos principai

  Antstolio apibrėžimas. Antstolio veiklos principai. Reikalavimai asmenims pretenduojantiems tapti antstoliu. Antstolių viešas konkursas. Teisė vykdyti antstolių veiklą. Vykdymo vieta, laikas. Antstolio procesinės veiklos kontrolė. Taikos sutartis vykdymo procese. Vykdymo išlaidos. Vykdymo išlaidų apmokėjimas. Vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka. Antstolio veiklos apribojimas. Antstolio įgaliojimų sustabdymas. Antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Drausminės nuobaudos. Antstolio atsakomybė. Antstolio funkcijos ir kita veikla. Antstolio teisė gauti informaciją. Antstolio kvalifikacijos kėlimas. Antstolio atestavimas ir sveikatos tikrinimas. Antstolio depozitinės sąskaitos, antspaudas ir parašas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-05-04
 • Antstolių savivalda

  Lietuvos Respublikos teismo antstolių savivalda iki reformos ir pasikeitimai po reformos įgyvendinimo. Lietuvos antstolių savivaldos ypatumai po 2003 m. pradžioje įvykdytos antstolių reformos. Lietuvos antstolių rūmai. Antstolių rūmų susirinkimas. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Antstolių garbės teismas. Reformos rezultatai bei jos įvertinimas visuomenėje. Tarptautinė antstolių ir teismo pareigūnų sąjunga.
  Administracinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2005-12-20
 • Apygardos administraciniai teismai ir jų kompetencija

  Įvadas. Apygardos administracinis teismas - bendros Lietuvos teismų sistemos dalis. Administracinių teismų sistema. Administracinių teismų pagrindinės nuostatos. Apygardos administracinio teismo kompetencija. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-09-25
 • Aplinkybės pašalinančios administracinę atsakomybę

  Įžanga. Administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Administracinio teisės pažeidimo objektas. Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. Aplinkybės pašalinančios administracinę atsakomybę. Administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną negalimą darančios aplinkybės. Administracinę atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-13
 • Autorių teisių pažeidimo formos

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Intelektinės nuosavybės samprata. Autorinės teisės objektas ir subjektas. Terminas "intelektinė nuosavybė". Intelektinės nuosavybės reikšmė. Intelektinės nuosavybės pažeidimų samprata. Intelektinės nuosavybės pažeidimo objektas. Neigiami intelektinės nuosavybės pažeidimų padariniai. Intelektinės nuosavybės pažeidimų priežastys. Autorių teisių pažeidimo formos. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė autorinių teisių pažeidimo srityje. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2007-09-21
 • Demokratijos plėtra viešajame administravime

  Įvadas. Viešasis administravimas ir piliečių dalyvavimas demokratiniame valdyme. Viešasis administravimas ir demokratinės vertybės. Demokratijos ir efektyvaus administravimo suderinimas. Administracinė teorija ir demokratinis valdymas. Administracinė teorija. Demokratinis valdymas. Demokratijos plėtojimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-11-13
 • Europos Bendrijos (EB) pirminė teisė

  Įvadas. Pirminės teisės akto sąvoka. Galiojimo laikas. Taikymo teritorija. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-24
 • Italijos administracinė teisė

  Įvadas. Administracinės teisės samprata. Šaltiniai. Administracinės teisės procesas. Viešojo administravimo institucijos. Valstybės tarnyba. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-11
 • Kontrabanda

  Įvadas. Kontrabandos paplitimo ir prevencijos aspektai Lietuvoje 1990-2000 m. Kontrabandos priežastys. Kontrabandos pasekmės. Kontrabandos užkardymas prie valstybinės sienos su Latvijos respublika 1995 -2001 m. Lietuvos pasienyje su Latvija sulaikyta kontrabanda 1995 -2003 m. 2004 m. užkardoje vykdoma kontrabandos prevencija. Kontrabanda Lietuvoje 2003 m. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-11-13
 • Kontrabanda (2)

  Įvadas. Kontrabandos nusikaltimo sudėtis. Kontrabandos priežastys. Kontrabandos gabenimo būdai. Pasienietis kontrabandos įvykio vietoje. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-15
Puslapyje rodyti po