Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė>Administracinės teisės namų darbai

Administracinės teisės namų darbai (13 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinė teisė (15)

  Apskrities valdymas (apskrities viršininko uždaviniai, įgaliojimai, teisės, santykiai su savivaldybių institucijomis, administracijos organizacinė struktūra). Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Kaip vertinate administracinio teismo sprendimą. Ar pagrįstai buvo nutraukta byla.
  Administracinė teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2007-07-17
 • Administracinės nuobaudos ir jų skyrimo tvarka valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT)

  Įvadas. Žinybingų VSAT administracinių teisės pažeidimų sudėtis. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas neįgalioto asmens. Kada surašomas administracinės teisės pažeidimo protokolas? Kas gali nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti nuobaudas? Dėl teisės normų išaiškinimo. Išvados.
  Administracinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-24
 • Administracinės nuobaudos, jų skyrimo tvarka fiziniai asmenys

  Įvadas. Administracinės nuobaudos. Įspėjimas. Bauda. Daikto ir pajamų konfiskavimas. Specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo (pareigų). Administracinių nuobaudų skyrimo tvarka. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Išvados.
  Administracinė teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-09
 • Administracinės teisės principai (3)

  Administracinės teisės principai. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Organizaciniai techniniai administracinės teisės principai. Konstitucinio teisinės valstybės principas. Informavimo principas. Išvados.
  Administracinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-01-03
 • Centro ir eigulių seniūnijų veiklos analizė

  Miestų ir regionų politikos namų darbas apie dviejų Kauno miesto savivaldybių darbą. Įvadas. Centro seniūnija. Eigulių seniūnija. Išvados. Priedai. Kauno miesto savivaldybės administracijos centro seniūnijos 2003 metų veiklos ataskaita. Kauno miesto savivaldybės administracijos eigulių seniūnijos 2003 metų veiklos ataskaita.
  Administracinė teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2005-09-07
 • Krašto apsaugos savanorių pajėgos tarptautinėse misijose

  KASP tarptautinėse misijose. Tarptautinės operacijos. Tarptautinių misijų paskirtis. Lietuvos kariuomenės dalyvavimas tarptautinėse operacijose.
  Administracinė teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-01-03
 • Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo apžvalga

  Korupcijos prevencija. Korupcija. Dvi pagrindinės korupcijos rūšys. Pagrindinės prielaidos korupcijai atsirasti.
  Administracinė teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-10-09
 • Pinigų sąvoka ir funkcijos

  Pinigų sąvoka. Pinigų funkcijos. Išvados.
  Administracinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-14
 • Policijos ir visuomenės tarpusavio santykiai: vystymosi tendencijos ir reikšmė

  Įžanga. Dėstymas. Policija. Policijos raida. Išvados.
  Administracinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-09
 • Policijos vieta ir reikšmė demokratinėje visuomenėje

  Įvadas. Policija-demokratijos ramstis ir žmonių saugumo garantas. Lietuvos policijos raida. Demokratinė visuomenė ir policija bendroje kovoje prieš nusikalstamumą. Pagrindinis kovos prieš smurtą demokratinėje visuomenėje įrankis-Prevencija. Visuomeniniai judėjimai policijai remti. Policijos pareigūnų elgesio normos demokratinėje visuomenėje. Išvados.
  Administracinė teisė, namų darbas(14 puslapių)
  2007-04-02
 • Prevencijos programa

  Problemos pavadinimas: "Vagysčių iš daugiabučių namų nusikalstamumo užkardymas". Veiksnių sukeliančių šią problemą ar įtakojančių ja, nustatymas ir nuoseklus bei išsamus studijavimas. Tikslo formulavimas, kurio aš siekiu. Institucijų, visuomeninių organizacijų ar pavienių asmenų sprendimų įgyvendinimo nustatymas. Institucijų, visuomeninių organizacijų ar pavienių asmenų dalyvaujančių programos įgyvendinime veiklos koordinavimas. Reikalingų piniginių lėšų(biudžeto) programai įgyvendinti apskaičiavimas. Piniginių lėšų šaltiniai. Atsiskaitymas už programos įgyvendinimą. Galimybės rengti naujas programas pratęsiant pradėtus veiksmus.
  Administracinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-04
 • Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos Didžiojoje Britanijoje

  Valstybės tarnyba Didžiosios Britanijos Konstitucijoje. Valstybės tarnybos kodeksas. Valstybės tarnautojų elgesio standartai. Integralumas. Sąžiningumas. Objektyvumas. Nešališkumas. Politinis nešališkumas. Kitos teisės ir pareigos. Didžiosios Britanijos vadovavimo valstybės tarnybai kodeksas. Paskyrimas į valstybės tarnybą. Vienodų galimybių valstybės tarnyboje įtvirtinimas. Saugių ir sveikų darbo sąlygų įtvirtinimas. Karjeros galimybės. Išlaidų kompensavimas. Kitos valstybės tarnautojų teisės ir pareigos.
  Administracinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-05-28
 • Viešasis valdymas

  Viešasis valdymas – socialinio valdymo rūšis (esmė, požymiai). Administracinė teisė – viešosios teisės dalis. Valdymo rūšys. Socialinis valdymas, jo rūšys. Išvados. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimai. Institucijos vadovas už sistemingą vėlavimą į darbą valstybės tarnautoją raštiškai įspėjo. Remdamiesi galiojančiais įstatymais pakomentuokite šią situaciją.
  Administracinė teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2007-04-18