Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Socialinė psichologija

Socialinė psichologija (522 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nežodinis bendravimas (2)

  Įvadas. Asmeninė erdvė. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga bei išvaizda. Mūsų turimi daiktai. Prisilietimai. Garsiniai būdai. Išvados. Priedai.
  Socialinė psichologija, referatas(19 puslapių)
  2006-04-14
 • Nuostatos ir stereotipai

  Nuostatos. (Įvadas) Nuostatos ir jų esmė. Nuostatų formavimasis ir pasikeitimai. Žmonių suvokimas. Teigiamos ir neigiamos nuostatos. Nuostatos ir elgesys. Nuostatų ir elgesio santykis. Vidinės darnos palaikymas. Nuostatų keitimas - įtikinėjimas. Pirkite! (keletas įtikinėjimo būdų). Pasipriešinimas įtikinėjimui. Stereotipai. (Įvadas) Bendrai apie stereotipus. Kaip atsiranda stereotipai. Stereotipų vaidmuo. Stereotipų kitimas. Prietarai. Diskriminacija.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-11-29
 • Paauglių agresija

  Įvadas. Agresyvus paauglys. Agresijos problema. Aktualumas. Vaikų ir jaunimo teisių užtikrinimas Lietuvoje. Ką reikia žinoti apie paauglius ir agresiją. Jei paauglys linkęs agresyviai elgtis, smurtauti. Ką turi daryti socialinis darbuotojas? Agresija mokykloje. Ką gali padaryti tėvai? Jei Jūsų vaikas agresyviai elgiasi. Tėvai gali išspręsti daugelį problemų. "Berniukai liks berniukais". Žaislai ir žaidimai. Tėvai turi pasitikėti vaikais.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-23
 • Paauglių agresyvumas kaip socialinis pedagoginis reiškinys

  Įvadas. Agresyvios elgsenos formavimosi ir raiškos traktuotė. Agresijos šaknys ir visuomenės poveikis. Agresijos raiškos būdai ir formos. Žiniasklaida ir agresyvus elgesys. Šeimos įtaka vaiko agresyviam elgesiui. Paauglystėje kylantys sunkumai. Paauglių agresija. Socialinio pedagogo funkcijos dirbant su agresyviai linkusiais elgtis paaugliais. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(17 puslapių)
  2011-05-02
 • Paauglių darbas mažose grupėse per kūno kultūros pamokas

  Įvadas. Paauglių darbas mažose grupėse per kūno kultūros pamokas. Grupių teorija. Darbo mažomis grupėmis ir mažose grupėse samprata. Paauglių darbas mažose grupėse. Darbo grupėse reikalingumas ir galimybės per kūno kultūros pamokas. Psichologiniai paauglių savitumai. Fiziologiniai paauglių savitumai. Pamokų naujovės dirbant mažomis grupėmis ir mažose grupėse. Įvairių mokomųjų dalykų naujovės per pamokas. Naujovės per kūno kultūros pamokas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(24 puslapiai)
  2009-11-04
 • Paauglių ir tėvų santykiai

  Paauglystė. Konfliktas. Kodėl tai vyksta. Auklėjimo stiliaus apibrėžimas. Keturi auklėjimo stiliai. It paukštis narvelyje. Reikia kantrybės. Septyni būdai, kaip atnaujinti gerus santykius su paaugliu. Kaip tėvai gali padėti savo paaugliui. Paaugliai nori turėti viską iš karto. Krizė. Kada gydyti. Kaip gali padėti suaugę. Iš kur visa tai atsirado. Charakterio klausimas.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-16
 • Paauglių, augančių nepilnose šeimose, socializacijos ypatumai

  Pratarmė. Socializacijos samprata ir sąvokos. Darbe naudojamų terminų apibrėžimai. Socializacija – svarbiausias, visą gyvenimą trunkantis procesas. Šeimos funkcijos, aplinka ir individo gerovė. Socialinių įgūdžių ugdymas. Paauglių, gyvenančių su vienu iš tėvų, socialinės aplinkos ypatumai bei psichosocialinės pasekmės. Skyrybos. Tėvų ir vaikų santykiai šeimos krizės metu. Netektis. Paauglių kasdieninis gyvenimas. Paauglių bendravimas su bendraamžiais. Paauglys šeimoje, mokykloje ir užklasinėje veikloje. Šeima, mokykla ir mokymasis. Popamokinė veikla. Nepilnamečiai ir rizikos veiksniai. Paaugliai ir alkoholis. Paauglių alkoholizmo ypatybės. Alkoholizmo socialinės priežastys. Paaugliai ir narkotikai. Narkotikų vartojimas paauglių tarpe. Kodėl jauni žmonės vartoja narkotikus? Paaugliai ir nusikalstamumas. Nusikalstamumas kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Vaikų nusikalstamumo situacijos vertinimas Lietuvoje. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai. Tyrimas. Temos aktualumas. Temos metodologinis pagrindas. Problemos analizės lygis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo apibendrinimas. Išvados. Priedai (anketa).
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-10-11
 • Pagalba ir altruistinis elgesys

  Įvadas. Situacijos ypatumai ir motyvacija padėti. Pagalbos motyvacija priklauso nuo turimų galimybių, reikalingų pagalbai. Pagalbos motyvacija padėti kritiniu momentu priklauso ir nuo stebėtojų skaičiaus. Asmenybės faktorių įtaka pagalbos motyvacijai. Teikti pagalbą galime ir iš baimės būti atmesti, sulaukti nepritarimo. Pagalbos objektas.
  Socialinė psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-04
 • Paklusnumas

  Įvadas. Grupės įtaka. Minia. Daugumos nuomonė. Protas. Autoritetas. Apibendrinimas.
  Socialinė psichologija, esė(4 puslapiai)
  2006-04-12
 • Palankių santykių su pasirinktu asmeniu formavimas

  Įvadas. Tikslas: pažadinti bendravimo su pasirinktu asmeniu sunkumus ir juos įveikti. Užduotys. Analizė. Išvados.
  Socialinė psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-09-17
 • Pareigūnų bendravimas su vaikais

  Įžanga. Vaikų psichologiniai ypatumai. Paauglių elgesio ir asmenybės ypatumai. Bendravimo su vaikais ir paaugliais psichologiniai ypatumai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2009-02-21
 • Pasaulį valdo jausmai

  Įvadas. Moterys renkasi. Vyrai ir santuoka. Jausmai. Neištikimybė. Neištikimybės supratimas. Šeima. Pasimatymas.
  Socialinė psichologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-12-19
 • Patyrusios smurtą asmenybės psichologinė charakteristika (būsenos) ir bendravimo bei psichologinės pagalbos teikimo ypatumai

  Įvadas. Smurto samprata. Smurtas buityje. Smurtinio elgesio psichologinės priežastys. Teikiama pagalba. Pagalbos teikimo svarbiausi aspektai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-15
 • Patyrusios smurtą moterys bei vaikai ir socialinė parama

  Patyrusios smurtą moterys bei vaikai. Įstatymai, padedantys spręsti šias problemas. Institucijos, padedančios smurtą patyrusioms moterims bei vaikams. Teisinės kliūtys, su kuriomis susiduria smurtą patyrusios moterys bei vaikai. Pokyčiai analizuojamos problemos sprendimo procese. Socialinio darbuotojo funkcijos sprendžiant smurtą patyrusių moterų ir vaikų problemas.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-26
 • Pavydas

  Įžanga. "Buitinis" pavydas. "Otelo sindromas" arba pavydas. Pavyduliautojo mįslės. Pavyduliautojais gimstama ar tampama? Kaip gi padėti pavyduliautojui? Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-02
 • Pyktis ir agresija

  Pyktis ir agresija. Agresija. Vaikų apsaugos būdai. Prievartos poveikis skirtingo amžiaus vaikams. Seksualinė prievarta. Seksualinio smurto formos.
  Socialinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-02-24
 • Pirmasis įspūdis ir jo svarba

  Įvadas. Socialiniai vaidmenys. Pirmasis įspūdis. Situacija. Kokį įspūdį daro jūsų pasirodymas. Veikti, užuot darius įspūdį. Rodyti, užuot kalbėjus. Galvoti, užuot nepagrįstai tvirtinus. Aplinka. Santykis su aplinka charakterizuoja jus pačius. Svečias ar šeimininkas – kaip jūs dominuojate. Kūnas. Rankos ir akys užmezga kontaktą. Jūsų pasirodymas. Aiškią poziciją perteikia suprantama kūno kalba. Atviras ir ryžtingas. Dėmesingas ir draugiškas. Entuziastingas ir įkvepiantis. Energingas ir reiklus. Palankus ir kilniaširdis.
  Socialinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-03
 • Pirmasis įspūdis: kaip sudaryti gerą pirmąjį įspūdį

  Pirmojo įspūdžio svarba. Patarimai kaip sudaryti gerą pirmąjį įspūdį. Kūno kalba. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-17
 • Pirmoji meilė

  Įvadas. Teorinė dalis. Meilė. Kas tai. Aistringa meilė. Partneriška meilė. Erotinė meilė. Draugiškoji meilė. Užvaldanti meilė. Pragmatiška meilė. Pasiaukojanti meilė. Sena meilė nerūdija? Kodėl prisiminimai apie seną meilę vis gyvi. Mitas ar tikrovė, kad pirmoji meilė "nerūdija"? Pirmos meilės nutrūkimas (pabaiga). Praktinė dalis. Kas yra pirmoji meilė? Ar tikite tokiu pasakymu, kaip meilė iš pirmo žvilgsnio? Ar esate patyręs(-usi) meilės jausmą? Kada pirmą kartą patyrėte meilės jausmą? Kokius fizinius pojūčius Jūs tada jutote? Ar meilė yra amžina? Kaip manote nuo ko priklauso meilės trukmė? Ar dažnai prisimenate pirmąją meilę? Ar meilė yra ne tik džiaugsmo, bet ir kančių šaltinis? Kokį įspūdį Jums paliko Jūsų pirmoji meilė? Jeigu Jus išdavė Jūsų pirmoji meilė kaip į tai reagavote. Kokios priežastys lėmė Jūsų išsiskyrimą su pirmąja meile (jei išsiskyrėte)? Kaip elgėtės, kai santykiai su pirmąja meile pradėjo blogėti? Lytis. Amžius. Išvados. Ateities vizija. Priedai (1).
  Socialinė psichologija, referatas(23 puslapiai)
  2008-01-24
 • Pirmųjų santuokos metų krizė

  Pirmieji bendro gyvenimo metai. Sutuoktinių tarpusavio darna. Išvados.
  Socialinė psichologija, rašinys(5 puslapiai)
  2008-01-15
Puslapyje rodyti po