Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Organizacinė psichologija

Organizacinė psichologija (115 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kultūros vaidmuo organizacinės elgsenos orientavime

  Įvadas. Kultūros reikšmė organizacijos narių elgesiui. Motyvacijos ir dorovinio reguliavimo įtaka organizacijos kultūrai. Organizacijos vertybinės orientacijos ir jų pokytis. Kultūros reikšmė organizacijos vidaus klimatui. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-12-28
 • Lyderystės ir vadovavimo ypatumai šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Teorinė dalis. Lyderiavimo ir vadovavimo samprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Praktinė dalis. Bendras visuomenės bei lyderių įvertinimas. Vadovų savybių reikšmingumo įvertinimas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-06
 • M. Weberio biurokratinės organizacijos modelis

  Įvadas. Darbo tema. Tikslas. Uždaviniai. Biurokratinės organizacijos samprata. M. Weberio biurokratinio valdymo teorija. Hierarchijos poreikis organizacijoje. Biurokratizmo teorijos kritika. Išvados. Darbas iliustruotas lentele.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2007-12-28
 • Medicinos personalo konfliktai

  Įvadas. Konfliktas, jo situacija, misija, subjektai ir objektai. Konfliktišką elgsena. Incidentas. Konflikto pagrindiniai komponentai. Konfliktų, kylančių tarp slaugytojų ir gydytojų priežastys. Konflikto eiga, jo sprendimo būdai. Konflikto elgesio stiliai, kilus konfliktams slaugytojų tarpe. Trečioji įtaka konflikto metu. Asmens charakterio bruožai ir jų įtaka konfliktui. Konflikto baigtis. Konflikto nauda ir žala. Išvados. Pasiūlymai konfliktui spręsti, išvengti.
  Organizacinė psichologija, referatas(20 puslapių)
  2005-06-21
 • Moters vadovės vaidmenų suvokimo ir suderinimo problema

  Įvadas. Moteris - vadovė: kas ji? Problemos, su kuriomis susiduria moterys versle ir politikoje. Empirinis tyrimas 1. Empirinis tyrimas 2. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-12-06
 • Moterų patiriamų stresų identifikavimas darbinėje aplinkoje

  Įvadas. Stresas ir jo esmė. Streso sąvoka. Streso rūšys. Stresą sąlygojantys veiksniai. Streso pasekmės ir jo įveikimo būdai. Moterų patiriamų stresų identifikavimas darbinėje aplinkoje. Moterų padėtis darbo rinkoje. Moterų patiriamų stresų identifikavimas darbinėje aplinkoje. Moterų stresų darbinėje aplinkoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo eiga. Tyrimo duomenų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2008-03-22
 • Motyvacija — pritaikymas praktikoje

  Kas yra tikslinis valdymas? Tikslinio valdymo ir tikslų iškėlimo teorijos ryšys. Tikslinis valdymas praktikoje. Elgsenos modifikavimas. Kas yra organizacinės elgsenos modifikavimas? Organizacinės elgsenos modifikavimas praktikoje. Darbuotojų pripažinimo programos. Kas yra darbuotojų pripažinimo programos? Darbuotojų pripažinimo programų ir paramos teorijos ryšys. Darbuotojų pripažinimo programos praktikoje. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programos. Kas yra darbuotojų įtraukimas į valdymą? Darbuotojų įtraukimo į valdymą programų pavyzdžiai. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programų ir motyvacijos teorijų ryšys. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programos praktikoje. Kintamo atlygio programos. Kas yra kintamo atlygio programos? Kintamo atlygio programų ir lūkesčių teorijos ryšys. Kintamo atlygio programos praktikoje. Įgūdžiais pagrįsti atlygio planai. Kas yra įgūdžiais pagrįsti atlygio planai? Įgūdžiais pagrįstų atlygio planų ir motyvacijos teorijų ryšys. Įgūdžiais pagrįstas atlygis praktikoje.
  Organizacinė psichologija, konspektas(10 puslapių)
  2009-03-23
 • Motyvacija. Motyvacijos metodo pasirinkimas

  Motyvacija. Motyvavimas. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Darbuotojų motyvacija dirbti.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-06
 • Nežodinis bendravimas, kūno kalba ir vadovavimas

  Įvadas. Kas yra nežodinis bendravimas. Kas yra kūno kalba? Intuicija ir nuojauta. Neverbalinių gestų kilmė. Gestų savybės. Vadovavimas. Judesiai ir visuomenėje užimama padėtis. Kūno kalba ir socialinis sluoksnis. Aukštesniosios klasės požymiai. Aukštesnės klasės požymis – mokėjimas aiškiai kalbėti. Atsipalaidavę darome didesnį įspūdį. Vadovo darbo stilius. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(15 puslapių)
  2005-09-07
 • Organizacijos kompetencija

  PowerPoint pristatymas. Šiuolaikinė organizacija. Strateginio planavimo mokyklos. Planavimo mokykla. Loginis inkrementalizmas. Portfelinis planavimas. Strateginės pozicijos ir konkurentų analizė. Išteklių, įgūdžių ir kompetencijų mokykla. Raktinė kompetencija. Verslo sistema. Vidiniai organizacijos veiksniai. Verslo procesas. Verslo procesų klasifikacija. Produkto struktūra. Raktinė kompetencija. Raktinės kompetencijos analizė. Išvados.
  Organizacinė psichologija, pristatymas(27 skaidrės)
  2008-04-16
 • Organizacijos kultūra (11)

  Įvadas. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros komponentai. Organizacijos kultūrą įtakojantys veiksniai. Organizacijos kultūros lygmenys. Organizacijos kultūros tikslų problemos. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-24
 • Organizacijos kultūros keitimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos kultūros raiškos būdai. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacinės kultūros funkcijos. Kultūra ir pokyčiai. Organizacijų pokyčiai ir vystymas. Organizacijos kultūros valdymas: formavimas, stiprinimas, keitimas. Psichologo indėlis, keičiant organizacinę kultūrą. Organizacijos vystymo metodai. Pasipriešinimo pokyčiams įveikimas. Praktinė dalis. Išvados ir rekomendacijos.
  Organizacinė psichologija, referatas(21 puslapis)
  2008-05-14
 • Organizacijos kultūros tyrimas

  Įvadas. Tyrimo metodika. Respondentų parinkimas. Tyrimo pravedimas. Duomenų apdorojimas. Organizacijos kultūros charakteristika. Organizacijos kultūros modeliavimas pagal Hofstede kultūros charakteristikas. Organizacijos struktūros ir veiklos pobūdžio pagrindimas. Organizacijos kultūros modelio parinkimas. Organizacijos kultūros funkcionuojantis modelis. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-03-01
 • Organizacijų elgsenos

  Organizacines elgsenos atvejo analizė. Motyvacinės jėgos nustatymas ir pagrindimas. Darbe atliekama darbuotojo motyvacinės jėgos analizė. Apskaičiuojami lūkesčiai, instrumentalumas, motyvacinė jėga pagal pateiktą formulę. Nemotyvuota darbuotoja Atvejo analizė. Motyvacinė jėga.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-04-15
 • Organizacinė psichologija

  Motyvacija. Žmogaus poreikių hierarchinė struktūra (A.Maslow). Fiziologiniai ir baziniai poreikiai. Saugumo poreikiai. Socialiniai poreikiai. Pagarbos ir savigarbos poreikiai. Saviraiškos poreikiai. Alderfer ERG teorija. McClelland Pasiekimų poreikio teorija. Aukštas pasiekimų poreikis. F. Herzberg dviejų faktorių teorija. F. Herzberg teorijos schema. Higieniniai veiksniai. Motyvuojantys veiksniai. Darbuotojų potencialo panaudojimas. Darbo turtinimo technika. Darbo turtinimas (Hackman & Oldham). Psichologinė sutartis. Psichologinės sutarties valdymo modelis (Sherwood ir Glidewell). Grupės ir komandos organizacijoje. Grupės egzistavimo kriterijai. Darbo grupių funkcijos. Grupių poveikis individui. Konformizmas. Grupinis mąstymas (Janis). Kaip atsiranda grupinis mąstymas? Socialinis simuliavimas. Socialinio simuliavimo priežastys. Palaikymas Prisitaikymas. Produktyvumas. Tyrimų duomenys (F.H.Allport, 1920). Socialinė fasilitacija ir socialinė inhibicija. Grupės efektyvumo veiksniai. Grupės efektyvumo veiksniai (Hackman & Oldman). Vidiniai grupės efektyvumo veiksniai. Išoriniai grupės efektyvumo veiksniai. Komanda. Komandų ir grupių palyginimas (pgl. Smith ir Katzenbach). Efektyvaus komandinio darbo aspektai (pgl. Woodcock). Komandos vaidmenys (pgl. Belbin). Komandos vaidmenys. Efektyvaus komandinio darbo aspektai (pgl. McGregor). Komandų formavimo trukdžiai. Komandų rūšys (pgl. Cohen ir Beyley). Komandų vystymasis (pgl. Tuckman). Formavimosi stadija. Atlikimo stadija. Grupinis problemų sprendimas. Ar naudojamas grupinis sprendimo būdas. Sprendimas ir informavimas. Konsultacinis sprendimas. Grupės konsultacija. Konsensuso sprendimas. Deleguoti sprendimai. Grupinio sprendimo procesas. Komunikacija organizacijoje. Komunikacijos procesas. Organizaciniai kintamieji. Komunikacijos organizacijoje kryptys. Komunikacijos tinklų efektyvumas. Komunikacijos tinklų "perkrovimas". Sprendimo priemonės. Technologinis bendravimo lygmuo. Konfliktai organizacijoje. Konfliktų priežastys. Potencialios konflikto pasekmės. Konfliktus įtakojantys veiksniai. Konfliktų pobūdis. Konfliktų priežastys. Elgesio konfliktinėse situacijose stiliai. Organizacinė kultūra. Organizacijos kultūra ir klimatas (palyginimas). Organizacinės kultūros struktūra (Schein).
  Organizacinė psichologija, konspektas(23 puslapiai)
  2006-10-27
 • Palankaus psichologinio klimato kūrimas

  Įžanga. Organizacijos klimato samprata. Psichologinio klimato gerinimo būdai. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-01-18
 • Poreikių hierarchija

  Įvadas. Žmogaus poreikiai. Jaučiami poreikiai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Poreikių panaudojimas organizacijoje. Žmogaus poreikiai ir Dievas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-01-07
 • Psichologija ir verslas

  Vadovavimas žmonėms. Bendravimo vieta ir reikšmė valdymo sistemoje. Bendravimo vieta valdymo procese. Nuo ko prasideda vadovo ir pavaldinio bendravimas. Vadovo psichologinė nuostata. Pavaldinių psichologinė nuostata. Pirmasis įspūdis. Vadovo darbo aplinkos įtaka bendravimui. Humoras ir šypsena. Vadovo elgesio manieros. Stresas Konflikto valdymas. Pagyrimai sistemoje "vadovas - pavaldinys". Kritika sistemoje "vadovas - pavaldinys".
  Organizacinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-08
 • Psichologiniai procesai grupėse ir jų valdymas

  Psichologiniai procesai grupėse ir jų valdymas. Asmenybės autonomija ir grupės įtaka. Konformizmas. Rolių teorija. Lyderiavimas ir vadovavimas. Lyderių rūšys. Vadovavimo veiklos ypatybės. Vadovo funkcijos. Gerų vadovų asmenybinės savybės. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-18
 • Psichologiniai valdymo pagrindai. Darbo skatinimas

  Įvadas. Motyvacijos teorijos. Mcgregoro TEORIJOS X IR Y. A. Maslow poreikių hierarchija. Teorinė vadybos metodų problema. Darbo skatinimo kompleksiškumas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2011-01-04
Puslapyje rodyti po