Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Asmenybės psichologija>Asmenybės psichologijos referatai

Asmenybės psichologijos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kultūra kaip individo ir aplinkos konflikto padarinys

  E. Fromas. Z. Froidas. Froidizmas ir neofroidizmas. Moralės bruožai. Z. Froido teorija. Moralinės žmogaus galios. Represija ir produktyvumas. Charakterinis ir moralinis sprendimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(14 puslapių)
  2005-11-25
 • Kūrybingumas ir kūrybiniai sugebėjimai

  Įvadas. Kūrybingumas. Kūrybingumo sąvoka. Kūrybinių sugebėjimų struktūra. Kūryba. Kūrybos procesas. Kūrybos rūšys. Kūrybiško problemų sprendimo etapai. Kūrybingos asmenybės bruožai. Žinių apimties ir kūrybingumo, intelekto ir kūrybingumo santykis. Motyvacija ir kūrybingumas. Kūrybingos asmenybės bruožai. Kūrybingumo tyrimo metodikos. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2005-12-22
 • Kūrybiškumą įtakojantys veiksniai

  Įvadas. Kūrybiškumą skatinantys veiksniai. Trys požiūriai į kūrybiškumą lemiančius veiksnius. Socialinės aplinkos, tėvų ir mokytojų įtaka kūrybiškumui. Amžiaus įtaka kūrybiškumui. Motinos auklėjimo stiliaus įtaka. Kognityviniai veiksniai. Motyvaciniai veiksniai. Kūrybiškumą slopinantys veiksniai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(15 puslapių)
  2006-01-31
 • Kūrybiškumas ir vaizduotė

  Įvadas. Kūrybiškumas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo ištakos. Skirtingi požiūriai į kūrybiškumą. Požiūriai į kūrybiškumą lemiančius veiksnius. Kūrybinio mąstymo savybės. Kūrybiškumą skatinantys veiksniai. Kūrybiškumą slopinantys veiksniai. Kūrybiškumo ugdymo programos. Kūrybinių užduočių tipai. Kūrybinių užduočių pavyzdžiai. Vaizduotė. kas yra vaizduotė? Du pagrindiniai vaizduotės tipai. Išvados. Išnašos.
  Asmenybės psichologija, referatas(18 puslapių)
  2008-06-06
 • Lyčių stereotipų (per)kūrimas reklamoje, masinėje kultūroje

  Įvadas. Žiniasklaidos santykis su lyties įvaizdžiu . Lyčių hierarchija. Sportas. Karo tarnyba. Pilietinės priedermės. Vyriška/moteriška televizija. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-06-16
 • Lyderiai

  Įvadas. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Pagal lyderio santykiavimo su grupės nariais pobūdį, K. Levinas išskyrė tris lyderių tipus. Autokratas. Demokratas. Liberalusis. Vadovas turėtų atsižvelgti į tris jėgų grupes. Lyderiavimo teorijose skiriami tam tikri lyderių tipai pagal tai, kaip jie jais tapo. Transakciniai lyderiai. Transformaciniai lyderiai. Lyderių bruožai. Ieškant įvertinamų lyderiavimo bruožu, remiamasi dviem požiūriais. 7 būdingiausi lyderio bruožai. Vadovai piešia aiškų, bet labai siaurą lyderio portretą. Lyderystės teorijos. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. P. Hersey ir K.H. Blanchardo situacinis lyderiavimo modelis. F.E. Fiedlerio situacinis modelis. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. R. Tonnenbaumas ir AV.H. Schmidtas – vieni pirmųjų teoretikų.
  Asmenybės psichologija, referatas(14 puslapių)
  2009-03-20
 • Lietuvos tautos istorija, lietuvio charakterio ypatumai, juos lemiantys veiksniai

  Įvadas. Lietuvos kraštas. Lietuvis, koks jis yra. Kitų nuomonė apie lietuvį. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(14 puslapių)
  2006-05-05
 • Logoterapija kaip metodas

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti logoterapijos pagalbos naudingumą ir veiksmingumą žmogui, neturinčiam gyvenimo prasmės. Logoterapijos samprata. Namų darbas Nr.2. Logoterapija kaip metodas. Problema: logoterapijos metodas padeda žmonėms, praradusiems gyvenimo prasmę, ją atrasti. Išvados. Probleminis medis.
  Asmenybės psichologija, referatas(11 puslapių)
  2008-10-22
 • Manipuliacijų samprata ir jų tipai

  Įvadas. Manipuliacijų tipai ir pavyzdžiai. Manipuliatoriais negimstama. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-13
 • Mano psichologinė charakteristika

  Įvadas. Vėžiai svajokliai. Aš – meniškos sielos žmogus. Santykiai su aplinkiniais. Kas tai yra "Įlysti į kito kailį?". Vienas iš laimės šaltinių – šeima. Darbas mano gyvenime. Ką man reiškia spalvos? Aš – "Optimistas!!!". Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-15
 • Moters ir vyro psichologiniai ypatumai

  Įvadas. Lyčių skirtumai. Vyro ir moters jausmai, meilė. Erotinė stimuliacija. Konfliktai tarp moters ir vyro. Laisvalaikis. Vaikų auklėjimas. Moters ir vyro potraukis alkoholizmui. Ar moteris ir vyras gali būti draugais? Dirbančių moterų diskriminacija šiuolaikinėje visuomenėje bei seksualinis priekabiavimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(18 puslapių)
  2007-10-12
 • Motyvacija (5)

  Poreikiai ir motyvai. Poreikių apibūdinimas. Poreikių hierarchija. Motyvų esmė ir funkcijos. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Motyvų kova ir kaita. Motyvacija. F. Hercbergo motyvacijos teorija. V. Vroomo lūkesčių teorija. J. Adamso teisingumo teorija. McCleland motyvacijos teorija. Motyvacijos samprata. Laimėjimų motyvacija. Vidinė motyvacija ir laimėjimai. Profesinė motyvacija.
  Asmenybės psichologija, referatas(14 puslapių)
  2006-03-15
 • Motyvacija (9)

  Motyvacija. Motyvacijos apibrėžimas. Poreikių teorijos (apie motyvaciją). Maslow hierarchija. Herzberg dviejų faktorių teorija. McClelland pasiekimų motyvacijos teorija. Teisingumo teorija. Galimybių teorija. Galimybių teorijos įvertinimas. Bihevioristinis požiūris į motyvaciją. Pastiprinimo teorijos įvertinimas. Vidinė (intrinsic – vidinis, tikras, esminis) motyvacija. Vidinės motyvacijos teorijos įvertinimas. Uždavinių kėlimo (reguliavimo) teorija. Motyvacijos teorijų įvertinimas.
  Asmenybės psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-18
 • Motyvai. Motyvų samprata ir hierarchija A. Maslou teorijoje

  Motyvų esmė ir funkcijos. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Motyvų kova ir kaita. Motyvacija. Išmokimo įtaka motyvacijai. Poreikių sąveika. Abraham Maslow poreikių teorija. Poreikiai, kaip veiksniai, motyvuojantys žmogaus elgesį. A. Maslow poreikių piramidė. Skirtumas tarp aukštesniųjų ir žemesniųjų poreikių.
  Asmenybės psichologija, referatas(11 puslapių)
  2005-10-13
 • Motyvavimas/ Motyvacija

  Įžanga. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Motyvacija socialiniame darbe. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-13
 • Motyvų esmė ir funkcijos

  Motyvacijos teorijos. Instinktų teorija. Potraukių mažinimo teorija. Sužadinimo teorija. Paskatų teorija. Priešingo proceso teorija. Motyvai. Motyvų funkcijos. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Motyvų kova ir kaita. Išvada.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-06
 • Narkomanija (3)

  Įvadas. Narkotikai - būdas išgyventi šiuolaikiniame pasaulyje. Narkotikų rūšys ir poveikis. Narkotikų vartojimą aiškinančios teorijos. Narkotikų vartojimo rizikos veiksniai. Kodėl jaunuoliai vartoja narkotikus? Priklausomybių gydymas. Įvairūs gydymo metodai. Priklausomybės nuo narkotikų veiksmingumo gydymo principai. Apsaugantys nuo narkotikų vartojimo veiksniai. Problemos sprendimas. Psichologinės pagalbos tarnybos.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-07-03
 • Narkomanija (4)

  Pradžia, vidurys ir pabaiga. Formavimasis, konfliktavimas, normalizavimas ir veikimas. Ken Heap grupės proceso modelis. Kiti gynybiniai mechanizmai. Socialinė parama. Įveikimo įgūdžiai. Kognityvusis perstruktūravimas. Psichologinio paauglių konsultavimo ypatumai.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2005-10-05
 • Narkomanija. Rizikos veiksniai

  Kas yra narkotikai? Kaip tampama narkomanu? Rizikos veiksniai. Kaip išvengti narkomanijos? Populiariausi narkotikai.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-17
 • Neįgalaus asmens vertinimo ypatybės

  Neįgalumo samprata. Požiūris į neįgalų žmogų istoriniu aspektu. Požiūrio problema. Neįgaliųjų socialinės atskirties priežastys. Socialinių nuostatų neįgaliųjų atžvilgiu ypatumai.
  Asmenybės psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-26
Puslapyje rodyti po