Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbų studijos>Kalbų studijų kursiniai darbai

Kalbų studijų kursiniai darbai (22 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • B.H. Wilhelm von Kleist "Das Bettelweib von Locarno"

  Darbas vokiečių kalba. Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist "Das Bettelweib von Locarno". Darbo tema – svarbiausi Kleisto pasakojimo "Elgeta iš Lokarno" bruožai, kurie būdingi tik šio autoriaus ir būtent švietimo epochos kūrybai. (Kleists das Bettelweib von Locarno - eine Erzählung in der Tradition der Aufklärung). Einleitung. Die Epische Literatur in der Aufklärung. Die wichtigsten Themen der epischen Literatur und wesentliche Merkmale der Erzählung Heinrich Kleist. Kurze Biographie. Die Besonderheiten der Erzählungen von Heinrich Kleist. Das Bettelweib von Locarno. Tatsachen dieser Erzählung und Kleists Erzählverfahren. Eine kurze Inhaltswiedergabe. Die roten Faden in den Interpretationen des Bettelweibs von Locarno - eine Gespenstergeschichte. Schlussfolgerungen. Santrauka.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(13 puslapių)
  2010-04-01
 • Didieji Lietuvos kalbininkai

  Įvadas (trumpas supažindinimas su kalbotyros istorija). F. Kuršaitis. A. Baranauskas. V. Juška. K. Jaunius. K. Būga. J. Jablonskis. J. Balčikonis. P. Skardžius. A. Salys. Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-09-11
 • Dirbtinės kalbos ir jų vartojimas

  Įvadas. Dirbtinės kalbos ir jų vartojimas. Ar reikalinga tarptautinė kalba? Įvairūs tarptautinės kalbos projektai. Dirbtinių kalbų vartojimas pasaulyje ir Lietuvoje. Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-05-12
 • Knygos Nick Hornby "How to be good" vertimas reikšmių perteikimo ir transformacijų požiūriu

  Įvadas. Denotatinės, pragmatinė, intralingvistinės reikšmės. Vertimo transformacijos. Rasos Drazdauskienės lingvistinė vertimo analizė. Denotatinių reikšmių perteikimas. Pilnutinio atitikimo atvejai. Dalinio atitikimo atvejai. Atitikimo nebuvimo atvejai. OK žodžio skolinimas. Kalkiavimas. Aprašomasis ("aiškinamasis") vertimas. Apytikris vertimas. Pragmatinių reikšmių perteikimas. Intralingvistinių reikšmių perteikimas. Gramatiniai pakeitimai. Žodžių formų pakeitimai. Kalbos dalių pakeitimai. Sakinio dalių pakeitimai. Sudėtinių sakinių struktūros pakeitimai. Įterpimai. Praleidimai. Reikšmių tipai ir vertimas.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-18
 • Konstantino Sirvydo lingvistiniai darbai bei jų reikšmė tolesnei kalbotyros raidai

  Įžangos žodis. Konstantino Sirvydo biografijos bei veiklos bruožai. Sirvydo pavardės problema. Žodyno "Trium linguarum" istorija. Pirmasis leidimas. Antrasis leidimas. Trečiasis leidimas. Žodyno sudėtis. Pamokslų rinkinys "Punkty kazań". Priedai (4). Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-06-04
 • Leksinės transformacijos

  Įvadas. Leksinių transformacijų rūšys. Perkėlimai. Pakeitimai. Konkretizacija. Generalizacija. Priežasties pakeitimas pasekme ir atvirkščiai. Įterpimai. Praleidimai. Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-06-14
 • New technology best practice in language teaching

  Darbas anglų kalba. Naujausios technologijos praktiniam kalbos išmokimui. Introduction. Language teaching methodology over the centuries. Grammar-Translation Method. Direct Method. Reading Method. Audio-lingual Method. Approaches used in the last quarter of the 20th century. Cognitive Approach. Affective-humanistic Approach. Comprehension-based Approach. Communicative Approac. Technical devices used in language teaching. Their advantages and disadvantages. Flip Charts or Posters. Slides. Videos. Overhead Transparencies. Bit and Pieces. The Language Laboratory. Computer. Samples, Examples and Mock-ups. Online Programs. Conclusions.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-02-11
 • Polysemy

  Leksikologijos kursinis apie polisemiją (žodis su daug reikšmių), su pavyzdžiais. Introduction. Polysemy and polysemous: having many meanings. Treatment of homophony and polysemy in dictionaries. Diachronic approach to polysemy. Synchronic approach to polysemy. Frequent types of polysemy. Examples of the polysemantic words. Conclusions.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2005-09-09
 • Semantic features of adjectives in Afro-American speeches

  Darbas anglų kalba. Semantiniai būdvardžių bruožai afro-amerikiečių kalbose. Introduction. The objective of this course paper is to discuss the semantic features of adjectives in Afro-American speeches. Theory. Analysis. Methodology. Research. Conclusions. Appendixes (14 p.).
  Kalbų studijos, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-05-25
 • Skirtingos kokybės priebalsių įtaka žemutinio [a:] kiekybei dabartinėje lietuvių bendrinėje kalboje

  Įvadas. Lietuvių bendrinės kalbos trukmės tyrimai. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Sschlussvolgerungen.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-12
 • Skolinių "biznis, biznierius, biznesmenas" analizė dabartinėje lietuvių kalboje

  Įvadas. Skoliniai – biznis, biznesmenas, biznierius. Internete. Internetiniuose straipsniuose. Komentaruose. Sakytinėje kalboje. Radijuje, televizijoje. Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2008-01-16
 • Slovanske mytologie

  Darbas čekų kalba apie slavų mitologiją. Úvod. Kořeny slovanské mytologie Mýty o vzniku světa a člověka. Posmrtný život. Obřady praslovanů. Slavnosti. Seznam hlavních bohů. Kult přirodních duchů. Závěř.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(12 puslapių)
  2005-05-14
 • Tempuswechsel in litauischen Märchen

  Darbas vokiečių kalba. Laikų kaita lietuvių kalbos pasakose. Einleitung. Tempusgebrauch in litauischen Märchen. Unterschied zwischen Präsen und Präteritumsverwendung. Tempuswechsel. Wechsel vom Präteritum zum Präsens. Wechsel vom Präsens zum Präteritum. Mehrfache Tempuswechsel zwischen Präteritum und Präsens. Tempuswechsel zwischen drei Haupttempora. Vielfältigkeit des Tempora innerhalb eines Märchens. Sinn des Tempuswechsels. Anwendungsbereiche für Tempuswechsel. Tempuswechsel im Verbindung mit bestimmt Verben. Tempora in direkter Rede. Tempuswechsel in indirekten Fragesätzen. Tempusanwendung im Dialogen. Tempusverwendung in Einschüben. Andere Anwendungsgebiete für Tempuswechsel. Resümee.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-11-30
 • The usage of proper nouns: J.K. Rowling "Harry Potter and the chamber of sectrets"

  Darbas anglų kalba. Teisingų daiktavardžių naudojimas J.K. Rouling knygoje "Haris Poteris ir paslapčių kambarys". The Usage of Proper Nouns in "Harry Potter and the Chamber of Sectrets" by J.K. Rowling. Introduction. The aim of the present paper is to analyse proper nouns, and their usage in "Harry Potter and the Chamber of Secrets" by Joanne Kathleen Rowling. Litrary review of proper nouns. Types of nouns. Capitalizing proper nouns. Proper nouns without THE. Proper nouns with THE. The usage of proper nouns in "Harry Potter and the chamber of secrets" by J.K. Rowling. The usage of definite article the in "Harry Potter and the chamber of secrets" by J.K. Rowling. Conclusions. Appendices (25 p.)
  Kalbų studijos, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-05-07
 • The usage of the names of animals in English and Lithuanian metaphors

  Darbas anglų kalba. Gyvūnų vardų naudojimas lietuviškose ir angliškose metaforose. Zoomorfinės metaforos. Introduction. The subject of the work is the usage of the names of animals in English and Lithuanian languages. The aim of the work is to compare animal metaphors of English and Lithuanian languages in semantic aspect. The conception of the metaphor. The theory of traditional metaphor. Zoomorphic metaphors. The analysis of English and Lithuanian zoomorphic metaphors. Conclusions.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-02-24
 • Veiksmažodis bėgti lietuvių kalboje

  Įžangos žodis. Veiksmažodžio bėgti sinonimai. Bėgimo raiška frazeologizmais. Veiksmažodžio bėgti sinonimų skirstymas pagal intensyvumą ir būdą. Skirstymas pagal intensyvumą. Skirstymas pagal būdą. Sinonimų gužėti, garmėti, ūrėti savybės. Bėgti sinonimų paplitimas tarmėse ir bendrinėje kalboje. Priesaginiai veiksmažodžio bėgti sinonimai. Morfologinė veiksmažodžių kriokti, kleipti, pluošti, riesti, skrajoti, skusti, trasioti daryba. Veiksmažodžio bėgti valentingumo analizė. Vienavalentė pozicija. Dvivalentė pozicija. Trivalentė pozicija. Keturvalentė pozicija. Išvados. Resume. Sutrumpinimai.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(63 puslapiai)
  2007-05-22
 • Vertimo rūšys ir jų specifika

  Įvadas. Naujų vertimo rūšių atsiradimas. Vertimo rūšių klasifikacija. Vertimo rūšys pagal tarpininko tipą. Vertimo rūšys pagal atlikimo formą. Vertimo rūšys pagal verčiamos medžiagos pobūdį. Vertimo rūšys ir jų specifika. Mašininis vertimas ir jo specifika. Vertimas žodžiu ir jo specifika. Sinchroninis vertimas ir jo specifika. Nuoseklusis vertimas ir jo specifika. Vertimas raštu ir jo specifika. Literatūrinis vertimas ir jo specifika. Teisinis vertimas ir jo specifika. Techninis vertimas ir jo specifika. Kitos vertimo rūšys ir jų specifika. Išvados ir siūlymai.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-06-13
 • Vietos prielinksnių vartojimas anglų ir vokiečių kalbose

  Prielinksnių klasifikacija vokiečių kalboje. Vietos prielinksnių klasifikacija vokiečių kalboje. Prielinksnių klasifikacija anglų kalboje. Vietos prielinksnių klasifikacija anglų kalboje. Vietos prielinksnių vartojimas anglų ir vokiečių kalbose. Vietos prielinksnių vartojimo situacijos. Vietos prielinksnių vartojimas F. Schiller kūrinyje "Wallensteins Lager". Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme (daikto padėtis apibrėžtoje vietoje). Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme į/ link/pas ką. Prielinksnių vartojimo situacijos su netoli/ prie/arti. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme per. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme po. Prielinksnių vartojimo situacijos su ant. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme palei. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme tarp. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme aplink/apie. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme virš/aukščiau.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-12-28
 • Vyrų ir moterų internetinės kalbos skirtumai

  Įvadas. Kalba bendraujant internetu. Vyrų ir moterų kalbiniai skirtumai. Dalelyčių vartojimas. Moterų dažniau vartojami semantiniai dalelyčių tipai. Vyrų dažniau vartojami semantiniai dalelyčių tipai. Jaustukų vartojimas. Tariamosios nuosakos vartojimas. Liepiamosios nuosakos vartojimas. Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-04-20
 • Žodžio "galva" frazeologizmai lietuvių ir prancūzų kalbose

  Frazeologizmo samprata. Frazeologizmų skirstymas semantiniu požiūriu. Nemotyvuotos reikšmės frazeologizmai. Motyvuotos reikšmės frazeologizmai. Frazeologizmų skirstymas struktūriniu požiūriu. Prijungiamieji frazeologizmai. Sujungiamieji frazeologizmai. Lyginamieji frazeologizmai. Frazeologizmų funkciniai tipai. Frazeologizmų su žodžiu "galva" semantinė mikrosistema. Frazeologizmai lyginimo aspektu. Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-16
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po