Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbų studijos>Kalbų studijų šperos

Kalbų studijų šperos (11 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dialektologija

  Vakarų aukštaičiai. Kauniškiai. Šiauliškiai. Pietų aukštaičiai. Rytų aukštaičiai. Vilniškiai. Uteniškiai. Anykštėnai. Kupiškėnai. Širvintiškiai. Panevėžiškiai.
  Kalbų studijos, špera(10 puslapių)
  2006-05-09
 • Germanai

  Fryzų kalba. Anglų kalba (fonetikos ypatumai senojoje anglų kalboje, vokalizmas, konsonantizmas, anglų kalbos vystymosi istorija, rašto paminklai, vartojimas). Olandų kalba (priebalsių poslinkiai, įvardžiuotinės veiksmažodžių formos, silpnoji būdvardžių linksniuotė, priebalsių kamienų grupės, stiprieji nyderlandiškieji veiksmažodžiai). Vokiečių kalba. Islandų kalba, jos leksika, fonetika, rašytiniai šaltiniai. Gotų istorija. Gotų kalbos rašytiniai šaltiniai.
  Kalbų studijos, špera(10 puslapių)
  2005-06-10
 • Kalbotyra

  Dešimtos klasės vadovėlio kalbotyros skyriaus apibendrinimo klausimai ir atsakymai.
  Kalbų studijos, špera(3 puslapiai)
  2005-02-14
 • Kalbotyra (11)

  Indų gramatikos mokykla. Senovės Graikijos kalbos mokslo ypatumai. Analogistų ir anomalistų ginčas. Platonas. Aristotelis. Aleksandrijos mokykla. Senovės Roma. M.T. Varonas. Arabų kalbos mokslas. Tiurkologija. Žydų kalbos mokslas. Viduramžiai. Renesansas. Didžiųjų geografinių atradimų epocha. Ž. Skaligeris. Mykolas Lietuvis. Pederas Siuva. Pilypas Ruigys. M.V. Lomonosovas. Port Rojalio universali gramatika. Universaliosios gramatikos esmė. XVII amžiaus (18 amžiaus) kalbos mokslo klausimai. Lyginamojo istorinio metodo atsiradimas bei jo pradininkai. Istorinės kalbotyros atsiradimas. Pirmųjų komparatyvistų epocha. F.R. Bopas. J. Grimas. Kalbos raida pagal J. Grimą. R. Raskas. A. Vostokovas. G. Kurcijus. J.K. Ceisas. Fr. Dycas. Fr. Protas. Fr. Miklošičius. Evoliucijos teorija ir kalbotyra. Šleicheris. Kalbų medis. Tipologinė klasifikacija. Kalbos biologinė koncepcija. Šmito teorija. Jaunagramatikiai. H. Paulis.
  Kalbų studijos, špera(7 puslapiai)
  2008-01-22
 • Kalbotyra (7)

  Klausimai-atsakymai. Kalbos kilmė ir reikšmė. Pasaulio kalbos. Indoeuropiečių kalbų šeima. Baltų kalbos. Lietuvių kalbos raida. Lietuvių kalba priešrašytiniu laikotarpiu. Senųjų raštų kalba. Rašomosios kalbos sunykimas. Tautinis atgimimas ir bendrinė kalba.
  Kalbų studijos, špera(3 puslapiai)
  2006-04-25
 • Leksikologija (2)

  Leksikos sistema. Leksikos tarmybės. Terminė leksika. Žargoninė leksika. Žargonybių samprata. Leksikos kilmė ir raida. Paveldėtoji leksika. Leksikos bendrybės. Dalinės bendrybės. Kitų baltų leksikos pėdsakai. Lietuviškoji (unikalioji) leksika. Skolintoji leksika (skoliniai). Skoliniai pagal vartojimą. Skoliniai iš Pabaltijo finų kalbų. Germanizmai. Slavizmai. Kitų kalbų skoliniai. Svetimybės (barbarizmai). Slavizmai. Germanizmai. Svetimybių charakteristika. Tarptautiniai žodžiai. Egzotinė leksika. Hibridai. Leksikos kitimas. Neologizmas. Naujadaras. Leksikos naujadarai. Aktyvioji leksika. Pasyvioji leksika. Pagrindinis žodyno fondas. Prigiję naujadarai. Reikšmės naujadarai. Leksikos archaizmai. Reikšmės archaizmai. Vertiniai. Reikšmės vertiniai.
  Kalbų studijos, špera(7 puslapiai)
  2007-10-11
 • Lietuvių rašomosios kalbos istorija

  Rašomojo laikotarpio lietuvių kalbos istorija: to meto rašyba, 3 rašomosios kalbos variantai, fonologinės, morfologinės kalbos ypatybės, stiliai, Didžiosios ir Mažosios Lietuvos rašto kūrėjai, jų veikalai, kalbiniai darbai, bendrinės kalbos susiformavimo istorija.
  Kalbų studijos, špera(12 puslapių)
  2006-01-26
 • Teksto kompozicija ir stilius

  Reklamos kalba. Garsinės reklamos standartiniai veiksniai. Meninės kalbos stilius. Tekstas-rašytojas-visuomenė. Kūrinio prasmės nepastovumas. Kūrybinio akto veiksniai Teksto interpretacija. Analizės ir interpretacijos sąvokų samprata. Kalbiniai ir nekalbiniai teksto interpretacijos šaltiniai. Teksto suvokimas. Teksto suvokimo individualumas.
  Kalbų studijos, špera(4 puslapiai)
  2006-04-01
 • Žodžių daryba

  Morfemines ir darybos analizės santykis. Darybinės analizės tikslas. Morfeminė analizė. Sinchroninė ir diachroninė daryba. Darybos opozicija. Semantinis ir formalus pamatavimas. Darybos reikšmė. Derivaciniai ryšiai. Darybos rūšys. Žodžių darybos būdai. Darybos morfonologiniai reiškiniai.
  Kalbų studijos, špera(4 puslapiai)
  2006-03-09
 • Žodžių daryba (2)

  Morfeminės ir darybos analizės santykis. Sinchroninė ir diachroninė žodžių daryba. Darybos opozicija. Semantinis ir formalus pamatavimas. Darybos analizės vienetai, principas; pagrindinės sąvokos. Darybos reikšmė, jos santykis su leksine reikšme Derivaciniai ryšiai (darybos reikšmės rūšys). Darybos būdai. Vardažodiniai daiktavardžiai: darybos reikšmės ir jų pagrindu susiformavusios darybos kategorijos. Darybos morfonologiniai reiškiniai: kamieno trumpėjimas, morfemų sankloda, morfologinės kaitos. Veiksmažodiniai daiktavardžiai: darybos reikšmės ir jų pagrindu susiformavusios darybos kategorijos. Priesaginių daiktavardžių vartojimo klaidos. Priesaginė ir galūninė būdvardžių daryba. Priešdėliniai ir sudurtiniai būdvardžiai. Priešdėlinės darybos veiksmažodžiai. Priešdėlių vartojimo klaidos.
  Kalbų studijos, špera(6 puslapiai)
  2008-11-27
 • Языкознание

  Klabotyra (rusų kalba). Языкознание. Сущность и функции языка. Связь языкознания с другими науками. Происхождение языка. Гумбольдт. Развитие языков и диалектов. Дивергенция (распад единого языка), конвергенция (сближение языков). Субстракты и суперстракты. Закономерности исторического развития языков. Алфавиты. Славянский алфавит(Кирилица). Орфография.
  Kalbų studijos, špera(6 puslapiai)
  2006-10-30