Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas>Viešojo administravimo referatai

Viešojo administravimo referatai (179 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos policija

  Įvadas. Policijos istorija. Lietuvos policijos sistemos reformų raida. Policijos sistema, uždaviniai ir funkcijos. Policijos departamentas, jo funkcijos ir uždaviniai. Kadrų rengimas. Policijos finansavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2008-12-12
 • Lietuvos prezidentai (3)

  Sąrašas žmonių, ėjusių Lietuvos Prezidento pareigas. Antano Smetonos biografija, išsilavinimas, politinė veikla. Aleksandro Stulginskio biografija, išsilavinimas, politinė veikla. Kazio Griniaus biografija, išsilavinimas, politinė veikla. Antano Merkio biografija, išsilavinimas, politinė veikla. Algirdo Mykolo Brazausko biografija, išsilavinimas, karjera Tarybų Sąjungos laikais, veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Mintys, pomėgiai, knygos. Valdo Adamkaus biografija, išsilavinimas, profesinė karjera, Respublikos Prezidentas, apdovanojimai, Garbės daktaras. Rolando Pakso biografija, išsilavinimas, politinė karjera. Artūro Paulausko biografija, išsilavinimas, politinė karjera. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2007-04-27
 • Lietuvos privatizavimo politikos įgyvendinimas (1990-2007)

  Įvadas. Įgyvendinimo programos ir strategija. Pirmasis privatizavimo etapas. Antrasis privatizavimo etapas. Įgyvendinimo proceso dalyviai ir tikslai. Įgyvendinimo teisinė, politinė aplinka. Privatizavimo politikos problemos. Įgyvendinimo programų ir projektų finansavimas. Įgyvendinimo personalo gebėjimai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(17 puslapių)
  2008-01-22
 • Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (2)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos paso įstatymas. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos Darbo įstatymų kodeksas. Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos Respublikos pašto įstatymas. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(40 puslapių)
  2007-01-02
 • Lietuvos Respublikos Prezidentas: statusas ir įgaliojimai

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Prezidentas – valstybės vadovas. Svarbiausios Prezidento įgaliojimų klasifikacinės grupės. Respublikos Prezidento įgaliojimai užsienio politikoje. Respublikos Prezidento įgaliojimai vykdomosios valdžios veiklos srityse. Respublikos Prezidento įgaliojimai įstatymų leidyboje. Respublikos Prezidentas kaip Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas. Kiti Prezidento įgaliojimai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-30
 • Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos struktūra ir funkcijos

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarija. Seimo Kanceliarijos struktūra. Reorganizacija. Seimo Kanceliarijos struktūros pakeitimo tikslai. Seimo Kanceliarijos struktūra. Kanclerio pavaduotojas. Komitetų departamentas. Atliekamos funkcijos. Dabartinė Seimo Kanceliarijos struktūra. Dabartinės Seimo Kanceliarijos uždaviniai bei funkcijos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(17 puslapių)
  2007-08-27
 • Lietuvos savivaldybių veiklos reguliavimas ir kontrolė

  Įvadas. Savivaldybių veiklą reglamentuojantys dokumentai. Savivaldybių veiklos priežiūra. Savivaldybės kontrolė ir auditas. Savivaldybės biudžeto kontrolė. Vietos savivaldos atsiskaitomumas gyventojams. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-03
 • Lietuvos sveikatos sistema Europos sąjungos (ES) šalių kontekste

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti esamą literatūrą, bei statistinius duomenis apie Lietuvos sveikatos sistemą, ir pateikti Lietuvos situaciją Europos Sąjungos kontekste. Sveikatos samprata. Sveikatos perspektyvos. Sveikatos sistemos reformos Lietuvoje ir Europos sąjungoje (ES) poreikis. Pagrindiniai sveikatos sistemą reglamentuojantys dokumentai Lietuvoje ir Europos sąjungoje (ES). Sveikatos sistemos priežiūros situacija posovietinės Lietuvos raidos laikotarpyje. Sveikatos priežiūros sistemų kitimo tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2010-01-26
 • Lietuvos veikla Jungtinių Tautų Organizacijoje (JTO) (2)

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti Lietuvos veiklą Jungtinėse Tautose. Jungtinių tautų organizacija (JTO). Jungtinių tautų organizacijos (JTO) įsteigimas. Jungtinių tautų organizacijos (JTO) struktūra. Jungtinių tautų organizacijos (JTO) tikslai ir principai. Narystė Jungtinių tautų organizacijoje (JTO). Jungtinių tautų (JT) organizacijos Lietuvoje. Jungtinių tautų vystymo programa (JTVP). Jungtinių tautų (JT) vaikų fondas (UNICEF). Jungtinių tautų (JT) vyriausiasis pabėgėlių komisaras (JTVPT). Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2010-04-22
 • Lietuvos viešojo administravimo modelis elito teorijoje

  Įvadas. Viešojo administravimo modelis elitarinėje valstybės teorijoje. Lietuvos viešojo administravimo struktūra. Lietuvos viešojo administravimo procesas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2008-02-18
 • Lietuvos viešojo administravimo problemos ir reformos

  Įžanga. Kas yra viešojo administravimo reforma? Lietuvos viešosios administracijos transformacijos iki 2004 metų. Viešojo administravimo pokyčių Lietuvoje kryptys ir etapai. Lietuvos viešojo administravimo sistema. Viešosios administracijos legitimacija. Ministerinės atsakomybės doktrina ir Lietuvos administracinė sistema. Ministerinės atsakomybės doktrina įstatymų leidžiamojoje valdžioje. Ministerinė atsakomybės doktrina viešojoje administracijoje. Administracinės atskaitomybės reforma. B. Stone 5 atskaitomybės tipų modelis. Vadybinis atskaitomybės tipas. Teisinės arba pusiau teisinės apžvalgos atskaitomybės tipas. Santykių su suinteresuotomis grupėmis atskaitomybės tipas. Rinkos atskaitomybės tipas. Viešojo administravimo reformos priemonės. Pasekmės administracinės atskaitomybės sistemai vykdomojoje valdžioje. Strateginis valdymas. Valstybės tarnautojų atsakomybės stiprinimas. Vidaus ir išorinis auditas. Saulėlydžio komisijos veikla. Administraciniai teismai. Kovos su korupcija priemonės. Etika valstybės tarnyboje. Seimo kontrolieriai. Atskaitomybė piliečiams. Konsultacijos su suinteresuotomis grupėmis. Apibendrinimas. Naujos parlamentinės kontrolės formos pasirengimo narystei Europos Sąjungos (ES) srityje. Administracinės atskaitomybės raida įstatymų leidžiamojoje valdžioje. Administracinės atskaitomybės kaitą lemiantys veiksniai. Leidžiamosios valdžios mažas suinteresuotumas didinti vyriausybės kontrolę. Nepakankami vykdomosios valdžios pajėgumai vykdant reformas. Atskaitomybės reformos skatinimas: visuomenė ir Europos Sąjunga (ES). Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategija. Viešojo administravimo sektoriaus SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės). Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Viešojo administravimo sektoriaus vizija ir tikslai. Viešojo administravimo sektoriaus tikslai. Strategijos įgyvendinimas ir priežiūra. Vertinimo kriterijai. Apibendrinimas. Viešojo administravimo plėtros strategijos 2005 metų apžvalga. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, referatas(34 puslapiai)
  2008-05-06
 • M. Vėberio (Max Weber) idealusis biurokratijos tipas

  M. Weber idealusis biurokratijos tipas: Pranašumai ir trūkumai. Įvadas. Darbo tikslas: Atskleisti biurokratijos mechanizmo privalumus ir trūkumus. Biurokratijos charakteristika. M. Vėberio (Max Weber) idealusis biurokratijos tipas. Biurokratijos pranašumai. Biurokratijos trūkumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2009-04-15
 • M. Weber racionali biurokratija

  Įvadas. Darbo tikslas atskleisti M. Weberios racionalios biurokratijos privalumus ir trūkumus. Biurokratijos samprata. M. Weber racionali biurokratija. Idealus biurokratijos tipas. Biurokratinio valdymo principai. Biurokratinės organizacijos bruožai. "Geležinis narvas". Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2010-10-19
 • M. Weberio biurokratijos teorija

  Viešojo administravimo teorijos ir paradigmų rašto darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti M. Weberio biurokratijos sampratą. Biurokratijos sąvoka. M. Weberio požiūris į biurokratiją. M. Weberio biurokratijos teorija. Idealios biurokratijos tipas. Racionali m. Weberio biurokratija. Biurokratija šiuolaikinėje visuomenėje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2009-11-09
 • M. Weberio racionali biurokratija

  Įvadas. Biurokratijos samprata. M. Weberio biurokratijos teorija. Racionali Weberio biurokratija. "Geležinis biurokratijos narvas". Išvados. Priedas (1).
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2007-02-13
 • Metodologinės darnaus vystymosi nuostatos

  Darnaus vystymo ištakos. Darnaus miestų vystymo principai ir tikslai. Pagrindiniai darnaus miestų vystymo principai. Teritorija kaip miesto plėtros realizavimo erdvė. Kompaktiško miesto privalumai ir trūkumai. Darnaus Lietuvos miestų vystymo prielaidos.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2007-03-22
 • Modernios valstybės tarnybos kūrimas Lietuvoje

  Įvadas. Modernios valstybės tarnybos samprata. Modernios valstybės tarnybos kūrimas nuo 1990 metų ir ateities perspektyvos. Modernios valstybės tarnybos kūrimas 1990 - 1995 metais. Modernios valstybės tarnybos kūrimas po valdininkų įstatymo priėmimo iki 2002 metų. Modernios valstybės tarnybos kūrimas nuo 2002 metų iki šių dienų. Modernios valstybės tarnybos kūrimas ateityje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2009-03-24
 • Mokesčių mokėtojų aptarnavimo sąlygos

  Mokesčių mokėtojų aptarnavimo samprata. Mokesčių mokėtojų aptarnavimo sąlygos. Pagrindiniai reikalavimai. Specialieji reikalavimai. Patalpos, kuriose aptarnaujami mokesčių mokėtojai. Individualių konsultacijų vieta. Rengiamų seminarų vieta. Deklaracijų, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietos. Bendrojo naudojimo patalpos. Darbo laikas. Darbuotojo išvaizda. Mokesčių mokėtojų aptarnavimo sąlygų tobulinimas. Mokesčių mokėtojų aptarnavimo sąlygų kokybės vertinimas. Darbo aplinka. Darbo vieta. Darbo laikas. Darbuotojo išvaizda. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2008-02-28
 • Mokyklos strateginė analizė: Kauno Kalniečių vidurinės mokykla

  Įvadas. Teorinė dalis. Situacijos strateginės analizės metodika. Išorės aplinkos analizė. Vidaus aplinkos analizė. SSGG analizė. Strategijos formulavimo metodika. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo principai. Analitinė dalis. Strateginė situacijos analizė. Mokyklos išorės aplinkos analizė. Vidinė mokyklos aplinkos analizė. Mokyklos SSGG (SWOT) analizė. Strateginės alternatyvos. Strateginių alternatyvų įvertinimas bei pagrindinės alternatyvos parinkimas. Projektinė dalis – strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Mokyklos vizija, misija, strateginiai tikslai. Pasirinktos strategijos aprašymas. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(25 puslapiai)
  2008-05-14
 • Mokslo ir technikos naujovės tarptautinėje turizmo rinkoje

  Mokslo ir technikos naujovės ėjime į tarptautinę turizmo rinką. Įvadas. Tikslas. Šio darbo tikslas- atskleisti ir išanalizuoti kaip mokslo ir technikos naujovės keitėsi ir ką suteikė tarptautiniam turizmui, turizmo rinkai, kas pasiekta ir bandyti nuspėti kas dar gali laukti ateityje. Turizmas. Mokslas. Technika. Naujienos. Technologijų inovacijos. PDA (angl. Personal Digital Assistant). GPRS (angl. General Packet Radio Service). GPS (angl. Global Positioning System). Ateities prognozės technologijų sferoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2009-06-08
Puslapyje rodyti po