Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos sąjungos (ES) bendros užsienio ir saugumo politikos susiformavimas (2)

  Įvadas. Europos sąjunga. Europos sąjungos susiformavimas. Europos sąjungos samprata. Bendra užsienio ir saugumo politika. Bendros užsienio ir saugumo politikos susiformavimas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Saugumo ir gynybos pasiekimai. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-11-18
 • Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės strategijos ir programos

  Įvadas. Informacinės visuomenės samprata ir klasifikacija. Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės įgyvendinimo politika. Reglamentavimas informacinėje visuomenėje. Perdavimas. Turinys. Skatinimo sektorius informacinėje visuomenėje. *.eu domenas. Tyrimai ir pramoninė politika. Turinys ir paslaugos. Europa ir skaitmenizavimas. Pasinaudojimas privilegijomis informacinėje visuomenėje.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2007-11-14
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (12)

  Įvadas. Europos Parlamentas (EP). Istorinė apžvalga. Parlamento struktūra. Veikla. Europos Sąjungos Taryba. Istorinė apžvalga. Struktūra. Veikla. Europos Komisija (EK). Funkcijos. Darbo organizavimas. Teisingumo teismas. Sudėtis. Funkcijos. Darbo organizavimas. Audito Rūmai. Funkcijos. Darbo organizavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2007-05-24
 • Europos Sąjungos (ES) integracijos prototeorijos

  Europos integracijos teorijų prototeorijos. Federalizmas. Federalizmas ir Europos Sąjungos (ES) konstitucinė evoliucija. Federalizmas ir Europos Sąjungos (ES) plėtra. Išvados. Transakcionalizmas. Funkcionalizmas. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, konspektas(7 puslapiai)
  2009-04-15
 • Europos Sąjungos (ES) parama žemės ūkiui

  Įžanga. ES (Europos Sąjungos) žemės ūkis ir kaimo plėtra ES bendroji žemės ūkio politika. ES (Europos Sąjungos) kaimo plėtros politika. Bendrosios žemės ūkio politikos patikra. Ūkininkų vizijos dėl ūkio politikos ateities. Paramos ūkiams prioritetiniai veiksniai. Tiesioginių išmokų schemos supaprastinimas ir stebėsena. Bendrosios išmokos schemos supaprastinimas. Kompleksinio paramos susiejimo masto vertinimas. Iš dalies susieta parama. Tiesioginių išmokų dydžio viršutinės ir apatinės ribos nustatymas. Naujų galimybių išnaudojimas. Rinkos intervencijos ir pasiūlos kontrolės vaidmuo. Intervencinis grūdų supirkimas. Privalomas žemės atidėjimas: pasiūlos valdymo panaikinimas, aplinkosauginės naudos stiprinimas. Nauji iššūkiai. Rizikos valdymas. Klimato kaita, bioenergija, vandentvarka ir biologinė įvairovė. Antrojo ramsčio stiprinimas. Paramos ūkių plėtrai įgyvendinimo priemonės. Laipsniškas pieno kvotų panaikinimas. Paramos atsiejimas. Cukraus reforma. Parama sektoriams, kuriuose susiduriama su konkrečiais sunkumais. Kitos priemonės. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-01-11
 • Europos Sąjungos (ES) socialinė politika (3)

  Europos Sąjungos (ES) socialinė dimensija. Europos Sąjungos (ES) socialinės dimensijos susidarymo poreikis, prielaidos, principai. Europos socialinės politikos koncepcija. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos turinys ir struktūra. Socialinės politikos teisinis pagrindas. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) socialinę politiką reglamentuojantys teisiniai dokumentai: sutartys (Romos sutartis, Suvestinis Europos Aktas, Mastrichto sutartis, Amsterdamo sutartis), chartijos (Europos Socialinė chartija, Bendrijos darbininkų pagrindinių socialinių teisių chartija, Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių chartija). Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos administravimas ir priemonių finansavimas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) administravimo institucijos: Europos Parlamentas (EP), Europos Sąjungos (ES) Taryba, Europos Komisija (EK), Europos Teisingumo Teismas, Europos Viršūnių Taryba, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas. Europos Sąjungos (ES) administravimo institucijų įnašas į socialinę politiką. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai: Europos Socialinis fondas, Europos Regioninės plėtros fondas, Sanglaudos fondas. Struktūrinių fondų vaidmuo didinant Europos Sąjungos (ES) valstybių narių sanglaudą. Europos Sąjungos (ES) šalių narių socialinės politikos modeliai ir jų harmonizavimas. Socialinės apsaugos struktūra: socialinis draudimas, socialinė parama, socialinės paslaugos. Socialinės gerovės valstybių tipai: liberalusis, socialdemokratinis, konservatyvusis. Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse veikiantys socialinės politikos modeliai. Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Skandinavijos šalių socialinės politikos patirtis. Bendro Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos modelio paieška. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Užimtumo problema. Apsaugos nuo nedarbo principai bei priemonės. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politikos derinimas su švietimo ir profesinio orientavimo politika. Europos Sąjungos (ES) švietimo ir profesinio orientavimo politikos harmonizavimas su valstybių narių politika. Darbo sąlygos Europos Sąjungos) valstybėse narėse. Socialinė apsauga ligos bei sužeidimų darbe atveju. Gyvenimo lygis ir užimtumo politika Europos Sąjungoje (ES). Užimtumo ir gyvenimo sąlygų ryšys. Darbo apmokėjimo problema. Nepriteklius, skurdas. Bendruomenės įtaka užimtumui ir gyvenimo sąlygoms. Gyvenimo sąlygos valstybėse narėse. Lyčių dimensija Europos Sąjungos (ES) socialinėje politikoje. Lyties poveikis socialinei integracijai. Moterų socialinės teisės ir jų garantijos. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos lyčių atžvilgiu įtaka valstybių narių socialinėms politikoms. Šeimos politika Europos Sąjungoje. Šeimos politikos tikslai. Kintantys šeimos modeliai. Europos Sąjungos (ES) valstybių narių šeimos politikos. Parama šeimai, auginančiai vaikus. Vaiko teisių apsauga. Institucinė ir neinstitucinė vaikų globa. Europos Sąjungos (ES) socialinė politika senatvės ir neįgalumo atžvilgiu. Pensijų sistemos. Socialinė parama ir socialinės paslaugos seniems žmonėms. Europos Sąjungos (ES) ir valstybių narių socialinė politika senatvės atžvilgiu. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos Europos Sąjungoje (ES). Socialinė parama ir socialinės paslaugos neįgaliesiems Europos Sąjungoje (ES) ir valstybėse narėse. Europos Sąjungos (ES) socialinės erdvės plėtra. Specialiosios socialinės integracijos programos. Vidinės migracijos ir imigracijos poveikis Europos Sąjungos (ES) socialinei politikai. Specialiosios pabėgėlių integracijos programos. Europos socialinės politikos perspektyvos. Socialinės politikos modernizavimas Centro ir Rytų Europoje. Lietuvos socialinė politikos harmonizavimas su Europos Sąjungos (ES) socialine politika. Lietuvos socialinės politikos reformos, integruojantis į Europos Sąjungą (ES): tikslai, principai, kryptys, etapai.
  Viešasis administravimas, konspektas(33 puslapiai)
  2008-11-20
 • Europos Sąjungos (ES) šalių viešojo administravimo bendrieji principai

  PowerPoint pristatymas. Administracinės teisės (AT) aktai. Susisteminti administracinės teisės (AT) aktai. Administracinės teisės (AT) aktų taikymas. Europos bendrijų (EB) teisės aktų taikymas. Pagrindinių administracinės teisės principų grupės. Administracinės teisės (AT) principai. Patikimumas ir nuspėjamumas. Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) įstatymo viršenybė. Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) kompetencija (jurisdikcija). Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) teisė spręsti savo nuožiūra (diskrecija). Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) proporcingumas. Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) procedūrinis teisingumas (sąžiningumas). Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) savalaikiškumas. Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) profesionalumas (profesinis sąžiningumas). Profesionalumas (profesinis sąžiningumas) (2). Atvirumas ir skaidrumas (1). Atvirumas ir skaidrumas (2). Atvirumas ir skaidrumas (3). Atvirumas ir skaidrumas (4). Atvirumas ir skaidrumas (5). Atskaitomybė. Našumas ir efektyvumas (1). Našumas ir efektyvumas (2). Europos administracinė erdvė. Europos administracinė erdvė.
  Viešasis administravimas, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-12-15
 • Europos Sąjungos (ES) transporto politika ir jos įtaka Lietuvos tarptautinių krovinių vežėjams

  Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti Europos Sąjungos (ES) transporto politikos ypatumus ir jos įtaką Lietuvos tarptautinių krovinių vežėjams. Europos Sąjungos (ES) transporto politika. Europos Sąjungos (ES) politikos įtaka Lietuvos transporto sistemai. Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais. Europos Sąjungos (ES) transporto politikos įtaka Lietuvos tarptautinių krovinių vežėjams. Europos Sąjungos (ES) reguliuojančių normų įtaka transporto efektyvumui. Pagrindinės transporto rūšys ir jų raida Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Geležinkeliai. Kelių transportas. Oro transportas. Jūrų transportas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2010-01-14
 • Finansų ministerijos specialistų mokymo centro veikla

  Įvadas. Valstybės tarnautojų mokymo aktualumas. Valstybės tarnautojų mokymo aspektai. Valstybės tarnautojų mokymas mokymo centruose Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Finansų ministerijos mokymo centro veiklos analizė. Finansų ministerijos mokymo centro charakteristika. Kvalifikacijos tobulinimo kursų ir seminarų organizavimas. Mokymo centre organizuojamų kursų ir seminarų bei dalyvių analizė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir diagramomis.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-05-23
 • Gintaras Žagunis

  Šalčininkų užkardos Dieveniškių ruožo patrulinės tarnybos baro pamainos viršininko Gintaro Žagunio biografija bei nuopelnai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Viešasis administravimas, rašinys(4 puslapiai)
  2006-05-10
 • Gyventojų požiūris į korupciją valstybinėse institucijose

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti gyventojų požiūrį į korupciją valstybinėse institucijose. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodinis pagrindimas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas (anketa).
  Viešasis administravimas, tyrimas(17 puslapių)
  2007-06-14
 • H. Simon racionalusis administravimo modelis

  Įvadas. Racionalaus sprendimo sąvoka. Simono racionalusis administravimo modelis. Tikslų ir priemonių grandinė. Objektyviai racionalaus elgesio sąlygos. Robotas racionalumas ir patenkinami sprendimai. "Ekonominis" ir "administracinis" žmogus. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2009-02-10
 • Įmonės socialinė veikla: "Mary Kay"

  Įvadas. Darbo tikslas. Supažindinti su "Mary Kay" kompanijos filosofiją ir pateikti įmonės socialinės veiklos ataskaitą. "Mary Kay" strateginės nuostatos. "Mary Kay" kaip bendrovė. "Mary Kay" kaip darbdavys. Darbuotojų skatinimas. Sveikata, saugumas ir garantijos. Bendrovės išteklių naudojimas. Atstovavimas bendrovei. Produktų saugumas. Teisės aktų laikymasis. "Mary Kay" atsakingas visuomenės dalyvis. "Mary Kay" kaip atsakingas visuomenės dalyvis. Mūsų pagalba visuomenei. Aplinkosauga. Tiekėjų atranka ir sąžiningas elgesys su tiekėjais. Sąžininga konkurencija. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2011-06-27
 • Importance of Communication at Tele2

  Darbas anglų kalba. Komunikacijos ir įvaizdžio formavimas organizacijoje. Introduction. Communication and image. Communication. Formal communication in organization. Informal communication in organization. Image. Communication means of service providers and users. The main means of communication. Private Sale. Direct response. Television Advertising. Radio Advertising. Outdoor advertising. Secondary advertising means. Public Relations. More sophisticated means of communication. Communication goals in different services consumption phases. Before consumptions. Using services. After the service consumer. Tele2 corporate communication and image formation. About Tele2. Tele2 market and competition. Tele2 image formation. Tele2 target market. Tele2 swot analysis. Conclusions.
  Viešasis administravimas, referatas(23 puslapiai)
  2010-11-15
 • Informacinė visuomenė ir naujoji viešoji vadyba

  Įvadas. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Informacijos apsauga. Informacinės visuomenės perspektyvos. Naujosios viešosios vadybos samprata. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas ir efektyvumas. Menedžerizmas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2011-02-23
 • Informacinė visuomenė ir valdžia (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Informacinė visuomenė. Samprata. Informacinės visuomenės ypatybės. Valdžia. IT taikymas valdžios struktūrose. Elektroninė valdžia. Elektroninė valdžia Lietuvoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2008-02-26
 • Informacinių technologijų svarba ir ypatumai viešajame administravime

  Įvadas. Darbo tikslas: tikslas – aptarti informacinių technologijų taikymo viešajame administravime svarbą, keliamas problemas ir teikiamą naudą. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų savybės. Informacinių technolgijų taikymo viešajame administravime ypatumai. Informacinių technologijų taikymo viešajame administravime svarba. Informacinių technologijų naudojimo viešajame administravime trūkumai ir privalumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-12-11
 • Inkrementinis sprendimų priėmimo modelis

  Įvadas. Inkrementinio metodo aspektai. Sprendimų priėmimas kaip išsikapanojimas. Suskaidytas inkrementalizmas. Tarpusavio prisitaikymas. Inkrementinės analizės formos. Šiukšliadėžės sprendimų priėmimo modelis. Inkrementalizmo kritika. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2008-11-28
 • Inovacijos viešajame administravime

  Viešojo administravimo organizacijų teorijos pagrindų referatas. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kokios inovacijos yra taikomos šiandieniame viešajame sektoriuje. Priežastys, lemiančios naujovių atsiradimą. Inovacijos, taikomos viešajame administravime. Geriausia praktika. Vadovavimo vaidmuo viešajame administravime. Elektroninės viešosios paslaugos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2011-03-28
 • Inovacijų ir pokyčių vadyba viešosiose institucijose

  Įvadas. Inovacijos samprata. Inovacijų įgyvendinimas. Planuotas pokytis. Pokyčių proceso modelis. Pokyčių organizavimas. Struktūrinio pokyčio metodas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-28
Puslapyje rodyti po