Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Konstitucinė teisė>Konstitucinės teisės referatai

Konstitucinės teisės referatai (104 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konstitucinė teisė (6)

  Pagrindines žmogaus teisės, laisvės ir pareigos. Žmogaus teisių ir laisvių teisinės gynimo garantijos. Konstitucinės žmogaus pareigos. Valstybės valdžios sistema. Teismų sistema Lietuvoje. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-13
 • Konstitucinės teisės įtaka kitoms teisės šakoms

  Įvadas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos taikymo problema. Konstitucinės teisės reguliavimo sritys. Konstitucijos įtaka teisės doktrinos raidai ir teisėkūrai. Konstitucinė teisė ir valstybinė teisė. Konstitucinė teisė ir tarptautinė teisė. Konstitucinė teisė ir civilinė teisė. Konstitucinė teisė ir politinis procesas. Konstitucinė teisė ir administracinė teisė. Konstitucinė teisė ir baudžiamoji teisė. Konstitucinė teisė ir darbo teisė. Konstitucinė teisė ir žemės teisė. Konstitucinė teisė ir ekologinė teisė. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-04
 • Konstitucinės teisės normos

  Įvadas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normos samprata. Lietuvos konstitucinės teisės normų istorinė raida. Konstitucinių teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų rūšys. Konstitucinės teisės normų sistema. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-04-03
 • Konstitucinės teisės principai

  Įžanga. Teisės principai. Konstitucinės teisės principų samprata ir jų apibūdinimas. Konstitucinių principų sisteminimas pagal jų išraišką. Pirminiai principai. Išvestiniai principai. Konstitucinių principų sisteminimas pagal poveikį teisiniam reguliavimui. Koordinaciniai principai konstitucinių principų sistemoje. Konstitucijos viršenybės principas. Konstitucijos vientisumo principas. Teisinės valstybės principas. Determinaciniai principai konstitucinių principų sistemoje. Konstitucinių principų specifika. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-10-07
 • Konstitucinės teisės samprata

  Įvadas. Konstitucijos samprata. Konstitucijų raida ir jų rūšys. Konstitucijų rūšys. Konstitucijų tipai. Konstitucijos ir valstybės valdžia. Konstitucinė kontrolė. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-01-08
 • Konstitucinės teisės samprata (2)

  Konstitucinės teisės sąvokos vartojimo aspektai. Dvi konstitucinės teisės sampratos: konstitucinė teisė kaip aukščiausioji teisė ir konstitucinė teisė kaip teisės sritis. Konstitucinio reguliavimo objektas ir metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstituciniai principai. Konstitucinių principų klasifikavimas. Konstitucinės teisės institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Nacionalinės teisės konstitucionalizacijos procesas. Konstitucinės teisės vieta nacionalinės teisės sistemoje. Konstitucinės teisės įtaka įvairioms nacionalinės teisės šakoms. Konstitucinė teisė ir tarptautinė bei supranacionalinė teisė.
  Konstitucinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-09
 • Konstitucinės teisės samprata ir ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti pagrindinius konstitucinės teisės sampratos bruožus ir ypatumus. Konstitucinės teisės atsiradimas ir raida. Konstitucinės teisės samprata ir objektas. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinės teisės vieta teisės sistemoje. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės institutai ir normos. Konstitucinės teisės šaltiniai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2008-12-02
 • Konstitucinės teisės šaltiniai

  Įvadas. Teisės šaltinio sąvoka. Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių klasifikavimas. Lietuvos respublikos konstitucija. Konstituciniai įstatymai, konstituciniai aktai, konstitucijos pataisos. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo nutarimai. Lietuvos respublikos ratifikuotos tarptautinės sutartys. Įstatymai. Seimo statutas. Poįstatyminiai teisės aktai. Fakultatyviniai konstitucinės teisės šaltiniai. Išnašos.
  Konstitucinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-26
 • Konstitucinės žmogaus teisės (2)

  Įžanga. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių klasifikavimas. Žmogaus teisės yra prigimtinės. Žmogaus teisė į gyvybę. Žmogaus laisvė neliečiama. Asmens neliečiamumas. Nuosavybės neliečiamumas. Žmogaus teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Konstitucinių teisių reglamentavimo bruožai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-14
 • Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės

  Įvadas. Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės. Prigimtinės universaliosios teisės ir laisvės. Teisės į gyvybę. Teisė į laisvės neliečiamumą. Teisė į orumą. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Nuosavybės neliečiamumo garantija. Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrosios pardavėjo teisės ir pareigos. Bendrosios pirkėjo teisės ir pareigos. Valstybės tarnyba. Darbo užmokestis. Nusikalstamos veikos sudėties samprata ir reikšmė. Nusikalstamos veiklos sudėtis. Ribotas pakaltinamumas ir jo baudžiamoji teisinė reikšmė. Išvados. Ieškinys apylinkės teismui. Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis.
  Konstitucinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-10-04
 • Konstitucingumas

  Konstitucingumo raida Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos pagrindiniai bruožai.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-07-20
 • Konstituciniai principai, jų įvairovė

  Įvadas. Konstitucinių principų samprata. Teisės principų samprata ir funkcijos. Teisės principai ir konstituciniai principai. Konstituciniai principai ir konstitucinės normos. Konstituciniai principai ir statutinė teisė. Pirminiai, sudėtiniai ir išvestiniai konstituciniai principai. Pirminiai principai. Sudėtiniai principai. Išvestiniai principai. Konstitucinių principų tipologijos problema. "Bendrieji" ir "kiti" konstituciniai principai. Konstitucinių principų tipologijos pagrindai. Koordinaciniai principai. Konstitucijos viršenybė. Konstitucijos vientisumas. Teisinė valstybė. Determinaciniai principai. Demokratija ir suverenitetas. Pilietinė visuomenė. Valdžių padalijimas. Pasaulietinė valstybė. Valstybės socialinė orientacija. Valstybės geopolitinė orientacija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(26 puslapiai)
  2006-03-22
 • Konstituciniai teismai įvairiose šalyse

  Įvadas. Darbo tikslas: Nustatyti, kokią vietą. Austrijos Konstitucinis Teismas. Vokietijos Federacinis Konstitucinis Teismas. Italijos Konstitucinis Teismas ir Ispanijos. Konstitucinis tribunolas valstybės valdžios institucijų sistemoje. Austrijos konstitucinis teismas. Istorija. Sudėtis ir veikla. Įgaliojimai. Jurisprudencija. Įtaka teisinei ir politinei tvarkai. Vokietijos federacinis konstitucinis teismas. Istorija. Sudėtis ir veikla. Įgaliojimai. Jurisprudencija. Įtaka teisinei ir politinei tvarkai. Italijos konstitucinis teismas. Istorija. Sudėtis ir veikla. Įgaliojimai. Jurisprudencija. Įtaka teisinei ir politinei tvarkai. Ispanijos konstitucinis teismas. Istorija. Sudėtis ir veikla. Įgaliojimai. Jurisprudencija. Įtaka teisinei ir politinei tvarkai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2010-12-10
 • Konstitucinio teismo aktai teisės šaltinių sistemoje

  Įvadas. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Lietuvos Respublikos Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas. Konstitucinio Teismo aktai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-05-08
 • Konstitucinio teismo statusas ir kompetencija

  Konstitucinio teismo aparatas. Konstitucinio Teismo aparato struktūra. Teismo kancleris. Pirmininko ir teisėjų padėjėjai. Teisės departamentas. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio teismo statusas. Konstitucinio teismo sudėtis. Konstitucinio teismo veiklos garantijos. Funkcijos ir įgaliojimai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-11-02
 • Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas. Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos

  Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas. Diskriminavimo samprata. Draudimas diskriminuoti dėl seksualinės orientacijos ir pagrindinės teisinės priemonės kovoje prieš diskriminaciją šiuo pagrindu. Aktualesni praktiniai diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos aspektai Lietuvoje. Praktinė užduotis: Ar pažeidžia rinkimų teisės principus tai, kad piliečiai, nesantys politinės partijos nariais gali kelti save kandidatais į Seimo narius tik vienmandatėse rinkimų apygardose? Ar pažeidžia rinkimų teisės principus tai, kad nėra nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų nuolatiniai gyventojai gali būti renkami į atitinkamų savivaldybių tarybas ir būdami įrašyti į ne politinių partijų sudaromus kandidatų į savivaldybių tarybų narius sąrašus? Kaip įstatymų leidėjas turėtų sureguliuoti savivaldybių tarybų rinkimų santykius, kad teritorinių bendruomenių nariai – Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų nuolatiniai gyventojai turėtų galimybę būti renkami į atitinkamų savivaldybių tarybas ir būdami įrašyti į kurį nors ne politinės partijos sąrašą kaip kandidatai į savivaldybių tarybų narius?
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-12-11
 • Konstitucinis teismas ir Konstitucijos apsauga

  Įvadas. Konstitucinio teismo funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinio teismo aparatas. Bendrieji nuostatai. Teismo kancleris. Pirmininko ir teisėjų padėjėjai. Teisės departamentas. Bendrasis skyrius. Teismo posėdžių sekretoriatas. Teismo tvarkdarys. Konstitucinio teismo darbo organizavimas. Organizaciniai teismo posėdžiai. Tvarkomieji teismo posėdžiai. Teisminiai posėdžiai. Posėdžių organizavimas ir klausimų posėdžiuose svarstymo tvarka. Konstitucijos apsauga. Konstitucijos apsaugos būtinumas. Konstitucijos apsaugos būdai. Išvados. Priedai (1).
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-05-23
 • Konstitucionalizmo raida Lietuvoje

  Įvadas. Konstitucionalizmo sąvoka. Lietuvos konstitucionalizmo raida. 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija. Tarpukario Lietuvos Konstitucijos. Lietuvos konstitucionalizmas nuo 1940 metų iki 1992 metų. Dabartinė Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-25
 • Lietuvos ir Italijos Konstitucijos: jų panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Lietuvos konstitucija. Italijos konstitucija. Lyginamoji analizė. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-13
 • Lietuvos Konstitucijų principai ir "pamatiniai" dėsniai

  Įvadas. Konstitucijos, kaip teisės akto samprata. 1920 metų Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-07
Puslapyje rodyti po