Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė>Civilinės teisės referatai

Civilinės teisės referatai (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ieškinio senatis

  Įvadas. Ieškinio senaties sąvoka. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties sustabdymas. Ieškinio senaties nutraukimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-05
 • Ieškinio senatis (2)

  Įvadas. Ieškinio senaties teoriniai aspektai. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties taikymo ypatumai Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Lietuvos Respublikos teismų praktika, taikant ieškinio senatį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-28
 • Ieškinio senatis civilinėje teisėje

  Įvadas. Ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties terminai Lietuvoje. Ieškinio senaties pasibaigimas ir atnaujinimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-06
 • Ieškinio senatis civilinėje teisėje (2)

  Įvadas. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia ir pabaiga. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino pasibaigimas. Ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmės. Išvados. Situacija.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-01-12
 • Ieškovo ir atsakovo procesinės teisės ir pareigos

  Įvadas. Civilinio proceso šalių sąvoka. Šalių esminiai bruožai. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-06-06
 • Įgaliojimų delegavimas, jo vieta ir reikšmė gamybos procese

  Įvadas. Atstovavimas ir įgaliojimas. Įgaliojimas yra vienašalis sandoris. Įgaliojimas turi būti rašytinis. Įgaliojimui, išduodamam atstovauti juridiniam asmeniui, be bendrųjų reikalavimų, taikomi ir specialūs reikalavimai. Civilinio kodekso ištrauka. Prokūra. Prokūros tikslas. Prokūros forma ir apribojimai. Nota bene.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-06-01
 • Įmonių organizavimą reglamentuojančių teisės aktų apžvalga

  Įvadas. Komercinės teisės subjektų teisinės organizacinės formos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės samprata ir būdingi bruožai. Akcinės bendrovės steigimas ir steigimo stadijos. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas. Akcijos ir jų rūšys. Akcinės bendrovės valdymas ir atstovavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-22
 • Informacijos ir komunikacijos teisinių santykių reguliavimas: esatis ir ateities perspektyvos

  Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Teisė į gyvybę. Teisė į asmens laisvės neliečiamumą. Teisė į žmogaus asmens, jo orumo neliečiamumą. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Saviraiškos laisvė. Teisė į informaciją. Sąžinės ir tikėjimo laisvė. Lygiateisiškumas. Internetas. Žmogaus teisių ir laisvių ribojimo galimybės. Žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-12-28
 • Intelektinė nuosavybė (2)

  Racionaliniai pasiūlymai, jų ekonominis įvertinimas. Išradimai. Naudingieji modeliai. Pramonės dizaino pavyzdžiai. Prekių ir paslaugų ženklai. Prekių kilmės vietos nuoroda ir kilmės vietos pavadinimas. Firmų vardai. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Techninė kūryba, analogijų metodas.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-03-07
 • Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo tvarka

  Civilinio proceso teisės referatas. Įvadas. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo tvarka. Bylų procesas kasaciniame teisme. Išvados. Praktinė užduotis.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-04-04
 • Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu

  Įvadas. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Išlaidos, susijusios su sumomis, išmokėtinomis liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusios su vietos apžiūra. Atsakovo paieškos išlaidos. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Išlaidos, susijusios su teismo sprendimo vykdymu. Atlyginimo už kuratoriaus darbą išlaidos. Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Išlaidos, susijusios su valstybinės teisinės pagalbos skyrimu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2009-01-08
 • Išlaidos, susijusios su civilinės bylos nagrinėjimu

  Įvadas. Išlaidos, susijusios su civilinės bylos nagrinėjimu. Sumos, išmokėtinos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusios su vietos apžiūra. Atsakovo paieškos išlaidos. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Teismo sprendimų vykdymo išlaidos. Atlyginimo už kuratoriaus darbą išlaidos. Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Išlaidos, susijusios su valstybinės teisinės pagalbos skyrimu. Praktinė užduotis. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2007-04-03
 • Įvaikinimas. Įvaikinimo teisinės pasekmės

  Įvadas. Įvaikinimo procedūrų organizavimas Lietuvoje. Įvaikinimo sąlygos. Įvaikinimo tvarka. Žmonės, galintys pretenduoti tapti įvaikintojais. Šeši žingsniai, kaip galima tapti įtėviais. Įvaikinimo registravimas. Įvaikinimo teisinės pasekmės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2009-06-08
 • Jaunimo teisės

  Įvadas. Jaunimo problemos. Mokslo problema. Darbo problema. Teisinės problemos. Jaunimo politika. Lietuvos jaunimo politikos baltoji knyga. Lietuvos respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-08
 • Jungtinės veiklos sutarties šalių pareigų vykdymo ypatumai

  Įvadas. Jungtinės veiklos sutarties samprata. Sutarties šalių pareigų samprata. Jungtinės veiklos sutarties šalių pareigų vykdymas.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-03-29
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) ir žmogaus teisių apsauga

  Įvadas. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Žmogaus teisės Jungtinių Tautų Organizacijoje (JTO). Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tarptautiniai dokumentai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) žmogaus teisių gynimo institucijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-20
 • Juridinė atsakomybė

  Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės samprata. Juridinė atsakomybė kaip procesas. Tikslai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės principai. Teisinės atsakomybės rūšys. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąlygos. Drausminė atsakomybė. Juridinės atsakomybių rūšių tarpusavio palyginimai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-11-17
 • Juridiniai asmenys (2)

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens samprata bei bendrosios žinios apie jį. Juridinių asmenų skirstymas, civilinė atsakomybė. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Indviduali įmonė. Ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos samprata. Ūkinės bendrijos narių turtinės teisės. Ūkinės bendrijos narių neturtinės teisės. Ūkinės bendrijos atsakomybė tretiesiems asmenims pagal prievoles. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcijos ir obligacijos. Bendrovės turtas. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos. Kooperatinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) samprata. Kooperatinės bendrovės kapitalas. Žemės ūkio bendrovės. Europos ekonominių interesų grupė. Europos bendrovė. Nepelno organizacijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-18
 • Juridiniai asmenys (4)

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka, požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys. Viešieji juridiniai asmenys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Įteisinimas ir statusas. Valdymas. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų juridinio asmens teisių įforminimas. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų turtinės teisės. Labdaros ir paramos fondai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-03-22
 • Juridinio asmens reorganizavimas ir likvidavimas

  Įvadas. Juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinių asmenų reorganizavimo būdai. Reorganizavimo sąlygos ir reorganizavimo ataskaita. Reorganizavimo sąlygų įvertinimas. Reorganizavimo negaliojimas. Supaprastintas juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinio asmens likvidavimas. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai. Juridinio asmens dalyvių sprendimas dėl likvidavimo. Likvidatoriaus paskyrimas. Juridinio asmens likvidatoriaus atšaukimas. Likvidatoriaus kompetencija. Likviduojamo juridinio asmens sandoriai. Pranešimas apie likvidavimą. Likviduojamo juridinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2008-10-30
Puslapyje rodyti po