Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė>Civilinės teisės referatai

Civilinės teisės referatai (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjunga (ES) ir žmogaus teisių gynimas

  Įvadas. Žmogaus teisės ir jų plėtra. Žmogaus teisių plėtra. Ginamų žmogaus teisių katalogas. Žmogaus teisės Europos Sąjungoje (ES). Europos Sąjunga (ES). Europos konstitucija ir piliečiai. Europos taryba — organizacija, ginanti žmogaus teises. Europos žmogaus teisių konvencija. Žmogaus teisių apsaugos sistema. Politinių ir pilietinių teisių plėtra. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-06-05
 • Europos Sąjungos (ES) pilietybė

  Įvadas. Pilietybė. Kokias teises ir pareigas suteikia pilietybė? Europos sąjungos pasas. Laisvas asmenų judėjimas. Darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje (ES). Lietuva ir laisvas asmenų judėjimas. Galimybės, saugumas, apsauga ir teisės. Kokios Europos dirbančiųjų teisės? Kaip užtikrinama darbuotojų teisė į informaciją, konsultacijas ir dalyvavimą? Kaip piliečiai gali įgyti gebėjimų užsienyje? Tinkamumas darbui. Lygios galimybės ir teisės: Europos Sąjungos (ES) politika už moterų ir vyrų lygybę. Kokias teises suteikia Europoje galiojančios lygių galimybių nuostatos? Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-05-02
 • Europos Sąjungos (ES) pilietybė (2)

  Įžanga. Europos Sąjungos (ES) pilietybė. Darbuotojų teisės, sąlygojamos laisvo asmenų judėjimo. Laisvas kitų asmenų (ne dirbančiųjų) judėjimas. Išimtys dėl laisvo asmenų judėjimo. Steigimosi teisė. Paslaugos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-10-03
 • Europos žmogaus teisės konvencijos ir Lietuvos Respublikos (LR) suderinamumas

  Įvadas. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija, kurią priėmė Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja. Pastabos dėl teisių deklaracijos nuostatų. Lietuvos ratifikuotų Tarptautinės Darbo Organizacijos konvencijų perkėlimas į nacionalinę darbo teisę. Tarptautinės Darbo Organizacijos pagalba šalims narėms. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-29
 • Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymas Lietuvos Respublikos teisėje

  Įvadas. Teisės archyvai. Žmogaus apsauga. Konvencija. Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Apsaugos Konvencijos taikymas Lietuvos Respublikos teisėje.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-09
 • Eutanazija (4)

  Įvadas. Žmogaus gyvybės apsauga. Eutanazija šiuolaikinėje visuomenėje. Neformalioji eutanazija Lietuvoje. Eutanazija kitose šalyse. Aktyvioji ir pasyvioji eutanazija. Išvados. Argumentai už ir prieš.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-10-23
 • Filialai ir atstovybės

  Įvadas. Juridinio asmens filialas. Juridinio asmens filialo nuostatai. Filialų reglamentavimas. Juridinio asmens atstovybė. Juridinio asmens atstovybė. Juridinio asmens atstovybės nuostatai. Juridinio asmens atstovybės reglamentavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-21
 • Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai

  Įvadas. Civilinės teisės pagrindai. Civilinės teisės santykis ir jos subjektai. Fizinio asmens teisnumo samprata. Fizinio asmens veiksnumas. Fizinio asmens veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-05
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (3)

  Įvadas. Teisnumas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilio teisnumo turinys. Veiksnumas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2007-02-21
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (4)

  Įžanga. Fizinių asmenų teisnumas. Civilinio teisnumo samprata. Civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Gimimo ir mirties momentas. Civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų veiksnumas. Civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose numatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Neveiksnių fizinių asmenų nuolatinė gyvenamoji vieta. Gyvenamoji vieta. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2007-03-15
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (5)

  Įvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-09-27
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (6)

  Įvadas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo samprata. Civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Civilinio veiksnumo samprata ir atsiradimas. Neleistinumas apriboti civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Emancipacija. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Pripažinimas neveiksniu. Civilinio veiksnumo apribojimas. Gyvenamoji vieta. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2009-02-04
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys

  Įvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Fizinių asmenų civilinės teisės. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Bendrosios nuostatos. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-03-24
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai

  Įvadas. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo turinys. Teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Civilinis veiksnumas. Gyvenamoji vieta. Pripažinimas nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Globa ir rūpyba. Juridiniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2005-12-09
 • Fizinių asmenų civilinis teisnumas

  Fizinio asmens teisnumo turinys. Civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Fizinių asmenų klasifikacija pagal veiksnumą. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Fiziniai asmenys. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu (bendrosios sąlygos). Fizinio asmens paskelbimas mirusiu (specialiosios sąlygos). Paskelbto mirusiu fizinio asmens atsiradimo pasekmės. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Civilinės būklės akto sąvoka ir rūšys. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2005-05-24
 • Fizinių asmenų civilinis teisnumas ir veiksnumas

  Įvadas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis teisnumas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo samprata ir atsiradimas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindai. Nepilnamečiu iki 14 metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo 14 metų iki 18 metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis veiksnumas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-09-19
 • Garbės ir orumo gynimas

  Įvadas. Asmens garbės ir orumo gynimas. Orumo ir garbės sąvoka. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (preambulė). Lietuvos Respublikos konstitucijos (preambulė). Pažeidimai žiniasklaidoje. Juridinių asmenų dalykinės reputacijos gynyba. Neturtinė žala. Asmens garbės ir orumo gynimas. Duomenys. Informacija. Nuomonė. Faktas. Civilinio kodekso taikymas ginant garbę ir orumą. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-08-08
 • Ginčai dėl vaikų

  Įvadas. 3.173 str. Ginčai dėl vaiko vardo ir pavardės. 3.174 str. Ginčai dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. 3.175 str. Ginčai tarp skyrium gyvenančių tėvų dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant. 3.176 str. Ginčai dėl vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais. 3.177 str. Vaiko teisė reikšti savo nuomonę. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-08
 • Hipotekos samprata

  Įvadas. Hipotekos samprata. Hipotekos sąvoka. Hipotekos rūšys. Priverstinė ir sutartinė hipoteka. Hipotekos objektas. Hipotekos įregistravimas. Hipotekos perleidimas ir įkeitimas. Skolos išieškojimas hipotekinio kreditoriaus naudai. Hipotekos pasibaigimo pagrindai. Hipotekos registro veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2011-12-14
 • Ieškinio senaties taikymo samprata ir sąlygos

  Ieškinio senaties termino sąvoka ir terminų rūšys. Ieškinio senaties termino sąvoka. Ieškinio senaties terminų rūšys. Ieškinio senaties taikymas ir sąlygos. Ieškinio senaties termino eiga ir pabaiga. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino eigos nutraukimas. Ieškinio senaties termino atnaujinimas. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-08-28
Puslapyje rodyti po